De uitdagingen van 5-aarde – deel 2

Een energetische Nine Star Ki terugblik op twee jaren vol uitdagingen

Jullie zijn van mij gewend dat ik jaarlijks, aan het eind van het jaar een korte impressie geef van wat zich in het jaar dat ten einde loopt heeft afgespeeld. Omdat 2020 en 2021 zulke impactvolle jaren zijn geweest (en nog zijn), lijkt het me verstandig om de terugblik wat serieuzer vorm en inhoud te geven.

In de komende terugblikken kijk ik wat die invloed van een bezoekend element op de energie van de positie zelf heeft gehad. Hiermee wordt een fundament gelegd voor de energetische tendensen van 2022.

Het helpt tevens om nu vanuit een andere invalshoek naar de gebeurtenissen van de afgelopen twee jaren te kijken. Hopelijk helpt je dat om meer duidelijkheid te krijgen wat er energetische precies gebeurd is en geeft je dat inzichten in wat het voor jou persoonlijk betekend heeft.

In deze serie:

Omdat 2022 een jaar wordt waarin het element 5-aarde in het centrum van de Ba Gua komt te staan en daarmee de energie van het jaar gaat bepalen, besteed ik twee artikelen met een terugblik op dit element. Wat het dit jaar te verduren heeft gehad bepaald namelijk mede hoe het zich volgend jaar gaat gedragen.


De uitdagingen van 5-aarde – deel 2

In de Nine Star KI tendensen voor 2020 schreef ik:

‘In 2020 hebben we kennis kunnen maken met wat het is om als spirituele puber (7-metaal) het huis uitgeschopt te worden en op eigen, spirituele benen te gaan staan. Dat experiment is nog niet overal evengoed gelukt. Wat wel goed is gelukt is de heftige turbulentie die de kosmische stuwing van een man-on-a-mission (het profiel van 9-2-7 vorig jaar en 9-2-6 dit jaar) tot op onze drempel en zelfs in huis heeft gebracht.’

Toch zie ik steeds meer mensen die begrijpen hoe het proces werkt; die groep is groeiende.

‘Na van de eerste schrik bekomen te zijn, wordt er verantwoording genomen over en voor het eigen leven. De uitdaging om spiritueel volwassen te worden, is op gang gebracht. Dat is prachtig om te zien! Er wordt echter meer gevraagd.’

De afbraak processen waar 5-aarde dit jaar en vorig jaar aan is blootgesteld en die we noodzakelijke wijze moeten ondergaan, maken ruimte door wat oud is en in de weg staat te verwijderen.

Omdat dat aan de fundamenten van het bestaan raakt (5-aarde), zorgt dat voor grote verontrusting. Althans in eerste instantie.

In tweede instantie zijn het namelijk kansen van ongekende omvang!

Veel mensen hebben dat inmiddels al begrepen: dit gaat niet om verlies van wat dan ook waarvan we dachten dat belangrijk was en waarde had, dit gaat over ruimte voor nieuwe waarden. Waarde is een typisch 5-aarde woord. Het zijn normen en waarden die vorm geven aan het bestaan. Het zijn waarden die betekenis en zin kunnen geven aan wat waardeloos of zinloos lijkt. Het helpt ook bij een proces van herwaardering. Ik denk dat dit laatste een van de belangrijkste fundamentele aspecten is waar het huidige proces van transitie over gaat: herwaardering van waarden die we lang als waardevol hebben beschouwd.

Ik schreef:

‘We redden het niet door te doen alsof we van iedereen houden en we alles met de mantel der liefde kunnen toedekken. Dan gaan we voorbij aan het bestaan van dingen die niet goed zijn en kijken we er van weg. Eigenlijk verlenen we daarmee bestaansrecht aan dat wat we niet willen, aan dat waarvan we niet willen dat het bestaat. Enkel vanuit liefde het kwaad willen bestrijden past in het gevoel van superioriteit dat een opgeblazen ego ervaart (lees ook: Crisis-Een achtergrond artikel). Precies zoals het in een 81-jarige cyclus van 9-vuur gestimuleerd wordt. Tenzij je je arrogante houding door hebt en die illusie zelf door prikt.’

De ‘Love and Peace’ movement die in de jaren zestig zijn weg naar Woodstock vond, was een reactie op ondermeer de totaal zinloze Vietnamoorlog, de te keurig geordende wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog en de preutse en puriteinse levenshouding die daaruit voortvloeide.

Het was een eerste aanzet tot herwaardering van belangrijke sociale waarden op basis van de gedachte dat we allemaal een zijn en de belangrijkste energie die van liefde is. Passend binnen een 81-jarige cyclus die gedomineerd wordt door het element 9-vuur, is dat ‘Love and Peace’ gevoel een geheel eigen, opgeblazen leven gaan leiden, losgeweekt van wat het aardse bestaan eigenlijk van ons vraagt.

Menig kind dat is geboren als product van de vrije liefde, kan beamen dat het lastig opgroeien is met ouders die alleen met zichzelf bezig zijn, voortdurend stoned zijn of verlichting gevonden hebben in het volgen van een goeroe en je daarom even niet meer naar school kunnen brengen. Het was een absoluut noodzakelijke beweging die heeft bijgedragen aan een grote, grote stap in het proces van individuatie waar we allemaal, bewust of onbewust, mee bezig zijn. Maar het zetten van een stap impliceert een weg die gegaan wordt.

Na wat nodige tussenstappen zijn we nu aanbeland bij een fenomenaal grote stap: het incorporeren van de gedachte dat alles een is en de belangrijkste energie die van liefde is.

De uitdaging is nu om dat toe te passen onder veel minder ideale omstandigheden dan in de jaren zestig ooit ervaren is. Hoe pas je namelijk die principes, die nieuwe waarden, toe in een ontmoeting met iemand die de tegenstelling vertegenwoordigt van waar jij voor staat? Hoe lééf je de eenheidsgedachte? Hoe lééf je de energie van liefde? Dat is de allergrootste opgave waar we nu voor gesteld worden.

Het betekent dat we om te beginnen die eenheidsgedachte moeten zijn! Dat we die energie van liefde moeten zijn! Te beginnen met integratie en incorporatie daarvan in onszelf!

Ik schreef:

Vanuit Jungiaans, psychoanalytisch standpunt kan de menselijke agressie niet eenvoudig worden uitgebannen door voorbij te gaan aan het bestaan ervan. Er wordt benadrukt dat de werking van de agressieve impulsen in de psyche onder ogen moet worden gezien en in goede banen worden geleid. Alleen zo kan agressie op een volwassen en uitgebalanceerde manier tot uitdrukking worden gebracht en bijdragen aan een menswaardige toekomst op basis van rechtvaardigheid. Precies zoals het archetype van de heerser zonder tegenwicht van de magiër tot tirannie en arrogantie van macht leidt, zal het archetype van de geliefde, als het niet gecompenseerd wordt door een volkomen toegeruste, gelijkwaardige en geïntegreerde krijger, leiden tot naïviteit, masochisme en onbewuste samenzwering met kwade machten, zowel in de eigen psyche als in de maatschappij.”’

voorwoord door Robert L. Moore in ‘De kunt van het spiritueel oorlogvoeren’ – Grant Schnarr, Servire 2002

De grote uitdaging van 5-aarde dit jaar was om te beginnen je bewust te worden dat het fundament van het bestaan niet gecreëerd wordt door mannen met macht.

Het is gevormd doordat wijzelf onze macht en kracht uit handen hebben gegeven omdat we te druk waren met het leven van een ideaal leven, dat door het geïnflateerde gevoel van ‘Love and Peace’ niets meer met de echte werkelijkheid te maken heeft. Het heeft geleid tot naïviteit van ongekende omvang. We dachten dat iedereen altijd wel het beste met ons voor zou hebben.

De realiteit blijkt ondertussen een ander scenario gecreëerd te hebben. Eén waarin het noodzakelijk is dat de macht en kracht die we uit handen hebben gegeven, terugnemen. Weet dat zij die die macht en kracht nu in handen hebben, slechts die functie vervullen om ons duidelijk te maken wat een sukkels we zijn. Geïntoxineerd door wat Paul Levy ‘Wetiko’ noemt (lees er meer over in de Nine Star Ki tendensen van 2021) zien we wat we willen zien, niet wat er werkelijk is.

Feitelijk is de uitdaging van 5-aarde dit jaar geweest, om te zien dat niet onze vrijheid om vrij te feesten in het geding is, maar onze psychische onafhankelijkheid.

En die wordt je niet teruggegeven maar dien je zelf te veroveren. Zoals elke held in een mythe eigenlijk niet strijd tegen de monsters buiten hem maar in hemzelf, zo dienen we onder ogen te zien dat het proces van openbreken van onze fundamenten nodig is om te bevrijden wat we door middel van illusie gevangen hebben gezet: onszelf, ons Zelf.

 

Dit is het laatste deel in de 10-delige serie Een energetische Nine Star Ki terugblik op twee jaren vol uitdagingen.

Benieuwd wat 2022 ons brengt? Je leert het met de Nine Star Ki Tendensen voor 2022!

 

Wat roept deze laatste terugblik van dit jaar bij je op? Ik lees het graag in een reactie hieronder het bericht.

Harte groet,

Nina

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *