Een energetische Nine Star Ki terugblik op twee jaren vol uitdagingen

Jullie zijn van mij gewend dat ik jaarlijks, aan het eind van het jaar een korte impressie geef van wat zich in het jaar dat ten einde loopt heeft afgespeeld. Omdat 2020 en 2021 zulke impactvolle jaren zijn geweest (en nog zijn), lijkt het me verstandig om de terugblik wat serieuzer vorm en inhoud te geven.

In de komende terugblikken kijk ik wat die invloed van een bezoekend element op de energie van de positie zelf heeft gehad. Hiermee wordt een fundament gelegd voor de energetische tendensen van 2022.

Het helpt tevens om nu vanuit een andere invalshoek naar de gebeurtenissen van de afgelopen twee jaren te kijken. Hopelijk helpt je dat om meer duidelijkheid te krijgen wat er energetische precies gebeurd is en geeft je dat inzichten in wat het voor jou persoonlijk betekend heeft.

In deze serie:


De uitdagingen van 9-vuur

In de Nine Star Ki tendensen van 2021 schreef ik:

‘1-Water in de positie van 9-vuur gaat over de ontmoeting van twee elementen die elkaars grootste tegenstelling zijn en voor elkaar de grootste uitdaging vormen.’

Het is de botsing tussen donker en licht, tussen koud en warm, tussen wat onder de oppervlakte verborgen ligt en dat wat in het licht wil staan.

9-Vuur, die graag in het licht wil staan, heeft het dit jaar zwaar gehad onder de invloed van het bezoekende 1-water element in de vuur positie. 9-Vuur is het element van de zomer en de feestjes; van humor, plezier en uitbundigheid. Het zijn levensaspecten waar dit jaar, door het blussende effect van 1-water, weinig ruimte voor was.

Het effect dat dat heeft op het element 9-vuur is te vergelijken met het hebben van een jaar waarin het zomerseizoen geschrapt is.

Dan blijven enkel nog de veel minder uitbundige seizoenen herfst, winter en lente over. Juist de energie van het even uit je dak kunnen gaan, dat bij 9-vuur en bij het bijbehorende seizoen de zomer hoort, is ernstig ingeperkt.

Deze tendens kwam zelfs tot uitdrukking in het weer.

De zomer van dit jaar was qua temperatuur gemiddeld te koel en ze was ook nat en somber: teveel regen en teveel bewolkte dagen. Niet alleen in overdrachtelijke zin is het 9-vuur dit jaar geblust, maar ook hebben we dat concreet kunnen ervaren in het gemis aan zonuren die dit jaar beduidend minder waren.

Wat doet dat nu, zo’n tendens?

Wat doet dat met een mens als dat onontbeerlijke 9-vuur op zoveel fronten en manieren getemperd wordt? Deze invloed heeft dit jaar het enthousiasme van 9-vuur gedoofd, dat plaats heeft moeten maken voor een andere emotie: angst.

Ik schreef:

‘De belangrijkste emotie van water is angst. Letterlijk vertelt het element water wat er gebeurt als je de vaste grond onder je voeten verliest en je een onpeilbare diepte onder je voelt ontstaan. […] Angst en veiligheid zijn gevoelens die hand in hand gaan. Zonder veiligheid voel je angst en wantrouwen. Zonder angst voel je je veilig en heb je vertrouwen. Nu staat dit element water met heel zijn hebben en houden, met al zijn kwaliteiten, dit jaar in de positie van 9-vuur. Het element dat erom bekend staat dat het graag gezien wil worden en dingen zichtbaar wil maken. Het zoekt graag een podium maar plaatst dit jaar 1-water op het podium.’

Letterlijk heeft dat erin geresulteerd dat angst de hoofdrol heeft gekregen in een show die is opgevoerd. Want vergis je niet, 9-vuur kan de olijke, vrolijke feestganger zijn, maar toont zich ook in de wereld van film, theater en illusie. Een schijnwerkelijkheid creëren is voor 9-vuur een fluitje van een cent.

Ik schreef:

‘Water is een element dat grenzeloos is. Vuur is een element dat zich niet aan grenzen houdt. Het samengaan van die twee, in combinatie met het explosieve karakter dat dan ontstaat, kan de vlucht uit de werkelijkheid versterken […].In ieder geval is de verleiding dit jaar erg groot om te ontsnappen aan de werkelijkheid en te vluchten in illusies, bijvoorbeeld die welke door de digitale wereld aangeboden worden. Het gevaar daarvan is dat je niet meer kunt onderscheiden wat echt en wat nep is; iets dat koren op de molen vormt voor conspiracy denkers. Tegelijkertijd zal er op onafzienbare schaal misbruik gemaakt worden van deze tendens, door ons wat op de mouw te spelden. Juist omdat er dit jaar zo makkelijk een illusie gecreëerd kan worden. De kans is groot dat je verdwaald raakt in de digitale wereld en daardoor als het ware verdwijnt.’

Wie in alle verhalen die op dit moment de ronde doen, nog de werkelijke waarheid kan herkennen beschikt, in mijn ogen, over bijzondere talenten.

Er worden inmiddels zoveel verschillende versies van de werkelijkheid aangeboden, dat je werkelijk geen drugs meer nodig hebt om je in een illusie te wanen. De invloed van de water-emotie angst op 9-vuur, heeft dit jaar ertoe bijgedragen dat we overal monsters zien. En daar is handig gebruik van gemaakt.

Ik schreef:

‘Dat betekent dat dit jaar de angst verder zal toenemen en ook vaker nog gebruikt zal worden als drukmiddel om dingen voor elkaar te krijgen en maatregelen erdoor te drukken. Angst zoekt namelijk naar veiligheid en als er een oplossing geboden wordt die veiligheid lijkt te kunnen bieden, zal angst die met twee handen aangrijpen.’

Ook al is de geboden oplossing een illusie en het argument dat die oplossing onderbouwd, een drogreden.

 

Illustratie Ba Gua. In vet de positie. In dun het bezoekend element.

9-Vuur brengt graag, zoals ik hier boven al beschreef, dingen aan het licht.

In dit geval betreft dat zaken waar de wereld van 1-water mee verbonden is: de onderwereld, transport, sexualiteit, emoties en de flow van het leven.

Ik schreef:

Een ander negatief aspect van 1-water is dat de onderwereld van water niet alleen het onbewuste is, maar ook letterlijk de onderwereld vertegenwoordigt. De wereld waarin dingen gebeuren die het daglicht niet kunnen verdragen.’

Zeer recentelijk verscheen het boek ‘Gemmetje’ van Yvonne Keuls.

Ze beschrijft daarin het verhaal van een meisje dat aan de zorg van het opvanghuis werd toevertrouwd, waar Keuls werkte. Het is een verhaal van misstanden in de jeugdzorg waarin seksueel misbruik als een rode draad doorheen geweven is. In een interview met de Volkskrant van 18 november j.l., licht ze dit verder toe. Seksueel misbruik staat (gelukkig) al langer in de schijnwerpers, maar nu komt het toch dichterbij. Alsof er een nieuwe laag die verborgen was, is aangeboord.

Dat de onderwereld van zich laat horen hebben we eveneens gezien in het slepende Marengo proces, met als hoogtepunt, of beter gezegd dieptepunt, de moord op Peter R. de Vries deze zomer.

Recent wordt ook bekend dat een agent 300 keer geheime informatie gelekt heeft naar de Twentse onderwereld, wordt een Delftenaar opgepakt die als bankier voor de onderwereld werkte en wordt Loekasjenko beschuldigd van mensensmokkel. Drie verhalen waarin de onderwereld een rol speelt en waarop je donder kunt zeggen dat we er niet de waarheid over te horen krijgen; die wordt verborgen gehouden. Ze vormen een afleiding van waar het ondertussen echt over gaat.

Want als er rechts iets gebeurt, moet je juist links kijken.

Wat er aan de Poolse grens gebeurt is afschuwelijk. Ondertussen is er echter in Glasgow een ander verontrustend proces in gang gezet: die van het verkopen van de natuur. Yep, je leest het goed, op dat wat eigenlijk niet verkoopbaar zou moeten zijn maar ons allen toebehoort, is een verdienmodel losgelaten. Whitney Webb, buitengewoon begaafd onderzoeksjournalist, heeft dit gekonkel aan het daglicht gebracht en er een goed artikel over geschreven.

Wat er hier gebeurt is dat dat wat absoluut vrij zou moeten zijn, tot bezit verklaard wordt.

Hiermee komt aan het licht wat de achterliggende motieven zijn van het proces (een 1-water woord) waar we ons nu in bevinden: de ultieme dominantie (een 9-vuur woord) over het archetypische vrouwelijke, het yin, de wereld van 1-water. De ultieme verkrachting van datgeen wat leven schenkt.

Ik schreef:

‘Met andere woorden, veel van die verborgen zaken worden aan het licht gebracht. De duistere onderstroom van de financiële wereld wordt eveneens blootgelegd.’

Het is kortom, een echt uitdagend jaar geweest voor 9-vuur, en is dat nog!

De emoties lopen overal hoog op en vinden hun uitweg op explosieve wijze. Oproer en rellen in diverse steden getuigen hier van. En het jaar is nog niet ten einde! Het resultaat is voelbaar.

Ik schreef:

‘Dat neemt niet weg dat er grote kans bestaat dat er hierdoor dit jaar een crisis in bewustzijn ontstaat, die diepgaand is en derhalve ook als behoorlijk ontwrichtend gevoeld kan worden. De grote vraag hierbij is of je vertrouwen kunt hebben dat er in het leven sprake is van een onderstroom, een flow van levensenergie die je precies datgeen op je pad brengt wat nodig is om vooruit te komen in je ontwikkeling. Of dat je geen vertrouwen kunt voelen en in de angst schiet. […] Het 9-vuur vertegenwoordigt de energie van je ziel die ooit dit levenspad voor je ontworpen heeft en voor zich ziet waar het je kan brengen. Het is de intentie achter de flow van levensenergie (1-water) en maakt als het ware de sublieme samenwerking zichtbaar tussen water en vuur, die samen stoom creëren: een (aan)drijvende kracht.’

Het is met deze aandrijvende kracht dat ik graag wil besluiten.

Er kan goed ontstaan uit dat wat niet goed is. Als we maar blijven beseffen hoe die krachten werken, hoe emoties de boel kunnen opblazen (negatieve samenwerking van 1-water en 9-vuur), en dat het vuur van de energie van je ziel en je hart, de weg kan wijzen uit de illusies die ons gepresenteerd worden.

 

Ook als je het 9-vuur element niet in je profiel hebt, kun je de uitdagingen ervan wel degelijk ervaren hebben. Wat roept deze terugblik bij je op? Doe mee aan het gesprek en deel het in de reacties hieronder!

Harte groet,

Nina

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *