Een energetische Nine Star Ki terugblik op twee jaren vol uitdagingen

de uitdagingen van 4 hout

Een energetische Nine Star Ki terugblik op twee jaren vol uitdagingen

Dit is een wat langer artikel; noodzakelijk om uit te leggen wat je de komende weken van me kunt verwachten! 4-Hout is een goed element om mee van start te gaan, omdat het element hout woorden en expressie vertegenwoordigen. Hoe passend!

Zoals elk jaar is het schrijven van de Nine Star Ki tendensen voor het nieuwe jaar, een van de grootste projecten in mijn werk. Het is een project dat mijn volle en onverdeelde aandacht vraagt.

Tegelijk is het een van de leukste projecten! Het is zo boeiend, leerzaam, uitdagend èn inspirerend om in de wereld van de energetische tendensen te duiken! Ik kan er gewoon geen genoeg van krijgen!

Dus pak ik het elk jaar weer met evenveel enthousiasme op.

Dit jaar doe ik dat misschien wel met dubbel enthousiasme. De reden daarvan? Ondanks alle onrust, turbulentie, druk, stress, uitdagingen en worstelingen die 2020 en 2021 ons gebracht hebben, is er tegelijkertijd iets moois gaande. De achterliggende tendensen die deze onrust veroorzaken tonen een van onverholen dienstbaarheid aan de ontwikkeling van de mensheid.

En nee, dat is niet die ontwikkeling die ons in de richting van de technocratisch trans-humanisme wil manipuleren.

Die ontwikkeling gaat het niet winnen! Puur en alleen omdat deze tegen alle grote universele levenswetten indruist. Maar goed, dat geschreven hebbende moet ik wel zeggen dat de overwinning nog niet de onze is. Daar is nog wat voor nodig.

Waar ik op doel is de ontwikkeling van ons mensen tot spiritueel bewuste, geïntegreerde individuen.

Mensen die het niet meer nodig hebben om elkaar de koppen in elkaar te slaan, elkaar te manipuleren of elkaar de vliegen af te vangen. Om daar te komen zijn echter processen van ontwikkeling noodzakelijk. Het gaat niet vanzelf; de staat van de menselijke geest is immers een product van de evolutie! De stappen daar naartoe zijn stappen van integratie van de afzonderlijke delen. Dat wat we nu nog als afgescheiden ervaren, opent, na integratie, de weg naar eenheidsbewustzijn. Feitelijk betekent dat dat we op weg zijn naar een conditie van innerlijke integratie, wijsheid, van het in harmonie zijn met onszelf en met de grote natuur.

We staan op de drempel van het écht gaan begrijpen en doorgronden wat het is om met elkaar verbonden te zijn.

We staan op het punt om het bewuste en onbewuste te laten integreren zodat we geen innerlijke afgescheidenheid meer ervaren.

Dat betekent dat we op het punt staan om op oprechte wijze energie en informatie uit te wisselen ZONDER dat we daar een digitale werkelijkheid voor nodig hebben!

Dat betekent het begin van een afscheid van de Mark Suikerbergen van de wereld.

We hebben straks (sorry, het duurt nog wel even voor we er zijn, maar we zijn onderweg!) hun interventie en graaigrage vingertjes niet meer nodig om met elkaar verbonden te zijn.

Maar goed, zoals gezegd, het duurt nog even voor we er zijn, maar we zijn onderweg! Houd moed!

Weet echter ook dat dit soort grote ontwikkelingen de grenzen van een mensenleven overstijgen. Het volharden in het juiste doen, doen we dus niet voor onszelf, maar voor de ander. 😀

Beter gezegd, voor de generaties na ons, wat zoveel wil zeggen als dat we het uiteindelijk dus ook voor onszelf doen.

Tot die tijd is het handig als je begrijpt wat er op een dieper niveau gebeurt en wat de achterliggende cyclische patronen zijn waar we mee te maken hebben.

Begrip creëert namelijk inzicht en inzicht is het fundament waarop bewustzijn kan groeien en waar vanuit bewuste keuzes gemaakt kunnen worden. Zonder begrip en inzicht lopen we als lemmingen achter een leider aan, rechtstreeks de afgrond in.

Nine Star Ki helpt dat begrip en inzicht te verwerven zodat je kunt meebewegen op het ritme van de kosmos.

We zijn namelijk niet dom! Ons bewustzijn beschikt, eenmaal op weg geholpen, over het vermogen om richting en betekenisvolle inhoud te geven aan de potentie van een beweging. In feite zijn we allemaal time-surfers die, bij elke nieuwe golf, enkel een beetje kleine instructie nodig hebben om weer verder te kunnen. Ik heb daar al eerder uitgebreid over geschreven. Dat lees je hier.

De afgelopen (bijna) twee jaren hebben we op de toppen van grote golven gesurfd en we zijn, ondanks het stormachtige weer waar we in beland zijn, overeind gebleven. Zonder dat we het wisten hadden we dus wel degelijk de beschikking over de vaardigheden die nodig zijn om de stormen des tijds te doorstaan. Dat is toch geweldig!

Terugblik op twee impactvolle jaren

Jullie zijn van mij gewend dat ik jaarlijks, aan het eind van het jaar een korte impressie geef van wat zich in het jaar dat ten einde loopt heeft afgespeeld. Omdat 2020 en 2021 zulke impactvolle jaren zijn geweest (en nog zijn), lijkt het me verstandig om de terugblik wat serieuzer vorm en inhoud te geven. Het is in het herkauwen dat wordt blootgelegd wat je misschien in eerste instantie is ontgaan.

Concreet houdt het in dat ik in de komende weken in iedere nieuwsbrief aandacht besteed aan een van de negen verschijningsvormen van de vijf elementen. Te beginnen met het element dat ik tijdens mijn Nine Star Ki Event in januari als laatste heb behandeld: 4-hout.

Van daaruit doorloop ik de spiraal achteruit door de Ba Gua, terug naar het centrum.

Tijdens het Nine Star Ki Event en ook in de Nine Star Ki Community, zijn alle tendensen van 2021 beschreven vanuit het element dat in een andere positie terecht is gekomen. De belangrijkste was het element 6-metaal dat in de positie van 5-aarde terecht is gekomen.

In de komende terugblikken kijk ik wat die invloed van een bezoekend element op de energie van de positie zelf heeft gehad. Hiermee wordt een fundament gelegd voor de energetische tendensen van 2022.

Het helpt tevens om nu vanuit een andere invalshoek naar de gebeurtenissen van de afgelopen twee jaren te kijken. Hopelijk helpt je dat om meer duidelijkheid te krijgen wat er energetische precies gebeurd is en geeft je dat inzichten in wat het voor jou persoonlijk betekend heeft.

Dit is wat je mag verwachten:

 • 27 oktober behandel ik de positie 4-hout
 • 3 november behandel ik de positie 3-hout
 • 10 november behandel ik de positie 2-aarde
 • 17 november behandel ik de positie 1-water
 • 25 november behandel ik de positie 9-vuur
 • 1 december behandel ik de positie 8-aarde
 • 8 december behandel ik de positie 7-metaal
 • 15 december behandel ik de positie 6-metaal
 • 22 december behandel ik de positie 5-aarde – deel 1
 • 29 december behandel ik de positie 5-aarde – deel 2

Volgend jaar geef ik je op 5, 12 en 19 januari een sneak-preview in de energetische tendensen van 2022.

En dan volgt op 23 januari het grote Nine Star Ki Event 2022. Woensdag 17 november start hiervoor de verkoop. Tijdens dit onlive event kun je via een live-stream mijn uitgebreide uitleg volgen over de specifieke energetische aspecten van het nieuwe jaar. Maar nu eerst het element 4-Hout.

 

De uitdagingen van 4-hout

Illustratie Ba Gua. In vet de positie. In dun het bezoekend element.

Ik schreef:

‘4-Hout is het element dat staat voor de natuurlijke ordening der dingen.

Het is een element dat, net als 3-hout, staat voor groei, vernieuwing en ontwikkeling. Het is wat minder gericht is op het uit de knop knappen dan 3-hout; het vertegenwoordigt eerder de groei die een belofte naar de toekomst in zich draagt en vruchtbaarheid vertegenwoordigt. Het is dan ook het element dat staat voor de overvloed en de intrinsieke goedheid van de natuur.

Het is ook een element dat staat voor het altruïstische van de natuur: alles wordt beschikbaar gesteld zonder dat eigendomsrechten, copyright of kosten worden geclaimd.

Het natuurlijk geordende leven, de cyclus van de natuur, draagt je en geeft je wat je nodig hebt.

In mijn Conceptual Feng Shui lessen leg ik het element 4-hout altijd uit door middel van de metafoor van de appelboom. Een appelboom is lekker bezig met zichzelf: groeien, bloeien en appeltjes ontwikkelen. Hij is totaal niet bezig met een verdienmodel voor die appels: iedereen mag die appels plukken, de insecten mogen ze op eten, ze mogen op de grond vallen en het zaad mag voor nageslacht zorgen, het is de appelboom om het even. Die is gewoon lekker bezig om appelboom te zijn en is dus volledig in het nu.

Tegelijkertijd is 4-hout, net als 3-hout, een element dat gekenmerkt wordt door het zoeken en creëren van verbinding tussen individuele mensen en individuele organisaties.

4-Hout eert het individu en diens narratief; het eigen levensverhaal is een belangrijk uitgangspunt voor groei en ontwikkeling. 4-Hout beschouwt een ander mens als een gelijkwaardig, natuurlijk organisme, los van hoe deze eruit ziet. Het is net als een boom, die samen met allerlei andere bomen, het bos vormt. Elke individuele boom wordt daarin beschouwd als een waardevol lid van dat bos. Geen boom uitgezonderd! Terwijl elke boom tegelijkertijd zijn eigen groeivorm mag aannemen en dus de eigen individuele kwaliteiten mag ontwikkelen.’

De afgelopen twee jaar heeft het element 5-aarde de ontplooiing van hout energie behoorlijk dwars gezeten.

Daar waar 4-hout vrije verbinding zoekt tussen mensen en zich avontuurlijk en reislustig door het leven beweegt, daar heeft 5-aarde die vrije beweging een flinke halt toegeroepen. Thuisblijven, lockdowns, landen die dicht gaan, grenzen op slot… 5-Aarde heeft als consoliderend en conserverend element de energie van 4-hout van alle kanten op slot gegooid. De energie van 5-aarde is te vergelijken met die van een herder die een kudde schapen onder zijn hoede heeft. Letterlijk schreef ik: ‘Het is echter de herder die bepaalt wat er onder veiligheid en bescherming verstaan wordt en wat een goede plek is om te grazen; de kudde heeft maar te volgen.’ We hadden inderdaad, en hebben nog steeds, de opgelegde maatregelen maar te volgen.

Ik schreef: ‘4-Hout eert het individu en diens narratief.’

Maar 5-aarde gooit alles liever op èèn hoop, dat is makkelijker te managen en te handelen. Ik schreef: ‘Dat is dus een heel andere beweging dan die van 5-aarde die alles wil onderbrengen in een kudde, een clan, waarbij verlies van individualiteit een noodzakelijk kwaad is.’ Dat heeft ervoor gezorgd dat het veel moeilijker is om je individualiteit tot uitdrukking te brengen. Dat echter is een gevaarlijke ontwikkeling omdat we ons nu juist in een groter cyclisch proces bevinden, dat ons aanmoedigt het pad van individuatie te gaan bewandelen. De beperkende greep waarin 5-aarde het 4-hout in zijn macht houdt, heeft dus veel verder strekkende gevolgen dan enkel het beperken in de vrije beweging. Letterlijk beperkt 5-aarde de vrije ontwikkeling van het individu en de ontwikkeling van het eigen verhaal van het individu.

Want de beperkende corona-maatregelen hebben niet alleen onze bewegingsvrijheid belemmerd,

maar ook de mogelijkheden om je met andere mensen, op natuurlijke wijze, te verbinden. Door toevallige ontmoetingen bijvoorbeeld, of doordat je, onder het genot van een kopje thee of glas wijn, ergens in een café samen het leven doorneemt, onder het motto gedeelde smart is halve smart.

Letterlijk is ons daardoor een mogelijkheid ontnomen op ongedwongen wijze ons hart te luchten. Dat heeft tot gevolg dat je het leven als zwaarder en de obstakels als onoverkomelijker bent gaan ervaren. Dat past weer in het straatje van een streng controlerende overheid (5-aarde) die daarmee de individuele ontwikkeling van een enkel schaap in de kiem smoort en het volgzamer maakt voor zijn leiding.

Ik schreef: ‘Je zou kunnen zeggen dat het een tegenstelling betreft tussen het collectief (5-aarde) dat het narratief van de individuele ontwikkeling (4-hout) wil bepalen. De overheid wil je als mens de wet voorschrijven hoe je moet leven.’

Ik schreef ook: ‘Als je dit plaats in het licht van de grotere, energetische processen waar we in zitten, gaat dit in de basis ook over het je bevrijden van een oude manier van relateren. Met andere woorden; de oude manier van verbinden met andere mensen dient een shift te ondergaan. Die oude manier is veelal meer op status (5-aarde) gericht en op het, door het hebben van de juiste contacten, innemen van een plek in het sociale establishment. 4-Hout daarentegen verbindt zich met anderen op basis van een natuurlijke afstemming, los van status, positie, invloed en sociale impact.’

Het is een tendens die door het grote systeem in de hand gewerkt wordt, maar op foute gronden.

Het WEF (World Economic Forum) voorspelt dat je in 2030 gelukkig zult zijn zonder dat je iets bezit; ‘you will own nothing, but you will be happy’.

Je ziet hier dat een organisatie die is gericht op macht, kracht en overheersing, een in de basis neutrale tendens heeft geannexeerd voor eigen doeleinden. Allemaal negatief 5-aarde.

In plaats van dat we dus normaal met elkaar om kunnen gaan, worden daar voorwaarden aan verbonden. De energetische tendens geeft aan dat we er aan toe zijn om ons op een andere manier met elkaar te verbinden, los van bijvoorbeeld status en bezit. Het WEF stuurt aan op een maatschappij waarin niemand nog iets bezit omdat al het bezit bij de happy few terecht is gekomen. Dat laatste zeggen ze niet hardop maar is wel tussen de regels van hun beleid door te lezen.

Alleen dat is niet wat de energetische tendens bedoelt, die wil af van onnatuurlijk (dus onevenredig) bezit en macht, en streeft een meer organische structuur van verbinding en verdeling van grondstoffen na, zonder winstbejag of eigen belang. Maar wel volgens het eren van het principe dat iedereen zelf kan oogsten wat zij of hij gezaaid heeft.

Een voorbeeld van het conflict dat tussen de natuurlijke ordening van 4-hout en de maakbaarheidsgedachte van 5-aarde is ontstaan, is het ontwikkelen van een vaccin waarmee de gezondheid (een aspect van 5-aarde) beïnvloed kan worden en waardoor ziek worden zogenaamd voorkomen kan worden.

4-Hout daarentegen gaat er van uit dat ziek worden bij een gezond leven hoort.

Het maakt een natuurlijk onderdeel uit van het levensproces en gaat dat ook niet uit de weg. Volgens de gedachte dat je oogst wat je gezaaid hebt, is 4-hout ook veel meer gericht op het gezond hòuden van het lichaam door het regelmatig te snoeien (lees: te disciplineren) zodat er geen wildgroei ontstaat. Door de grotere, ver-yangende tendens van een aantal decennia op de achtergrond, is er juist veel wildgroei ontstaan waardoor onze lichamen helemaal niet zo gezond meer zijn als we wel denken. In plaats van het promoten van een gezondere leefstijl (4-hout), draagt 5-aarde een lapmiddel aan waar ook nog eens veel geld mee verdient wordt. Wederom door die happy few.

Ook hier zie je dus een hoe de natuurlijke kwaliteiten van de energie van 4-hout, dit jaar gedwarsboomd zijn door een element waar het mee in conflict is en dat graag de boel onder controle houdt (5-aarde).

Ik schreef ook: ‘4-Hout is de belofte van groei in de toekomst en qua energie vertegenwoordigt het sterk de ontwikkeling van een volgende generatie.’

En dit is wel het belangrijkste punt wat om aandacht vraagt. De afgelopen twee jaren van lockdowns, school-sluitingen, online lessen en 1,5 meter afstand eist zijn tol voor wat betreft de natuurlijke sociale ontwikkeling van tieners en jong-volwassenen. Het is deze fase in het leven, dat ook wel de genitale fase genoemd wordt, waarin jonge mensen de afhankelijkheid van de ouders van zich afschudt en leert om, door omgang met de andere sekse, ook om te gaan met volwassenheid.

Het is deze groep jonge mensen die beroofd is van een ongelooflijk belangrijke fase in hun ontwikkeling tot psychisch gezonde, volwassen mensen.

Er is al snel veel onderzoek gedaan naar de impact van corona op jongeren. In een van die onderzoeken zegt een groep onderzoekers van de Erasmus Universiteit dat: ‘Tijdens de lockdown lieten jongeren, in vergelijking met de jaren daarvoor, een afname zien in empathie, {…}’ En in een artikel over de impact van de harde lockdown op de jeugd, schrijft orthopedagoog Tuba Gulbahce: ‘In de adolescentiefase leren jongeren zichzelf kennen en de ontwikkelingen die ze hier maken zullen de basis zijn voor de rest van hun leven.’

Het verstoren van deze ontwikkelingsfase garandeert dus een toekomstige generatie die minder empathisch zal zijn en zich minder sociaal verbonden weet met andere mensen.

Met andere woorden, hier is een onmenselijke ingreep gedaan in de ontwikkeling (4-hout) van de mensheid als geheel! De grote vraag is dan, wie hier belang bij heeft? Het antwoord: alles dat onder 5-aarde valt. Dus grote organisaties die uit zijn op macht, overheden, controlerende instanties, etc., etc.

En ‘Dat is èèn waanzinnig groot conflict met de grotere tendens op de achtergrond, waar een energie werkzaam is die ons juist uitnodigt nog meer ons eigen pad te gaan bewandelen. Nog meer onszelf als individu te ontplooien. Nog meer het individuatie proces aan te gaan dat ons brengt bij het besef dat de menselijke geest een resultaat is van een evolutionair proces.’

 

Kortom: 4-hout heeft dit jaar zwaar te lijden gehad onder een vermorzelende 5-aarde kracht, die elke gezonde groei die voor een gezonde oogst in de toekomst kan zorgen, in de kiem heeft willen smoren.

Maar 5-aarde heeft hierbij buiten de waard gerekend. Want waar het element hout vooral ook door gekenmerkt wordt, is de veerkracht om weer overeind te komen en door te gaan met groeien, ontwikkelen, bewegen en verbinden. Het herstellend vermogen van 4-hout is waanzinnig groot! Terwijl 5-aarde, eenmaal afgebroken, moeite heeft om zichzelf weer op te bouwen, pakt 4-hout na een zware storm de draad weer op en groeit lustig verder.

Met andere woorden: zodra we ons bewust worden hoe deze tendens echt werkt, kan er heling op het groeiproces plaatsvinden. Mits we bereid zijn zelf het pad van individuele ontwikkeling te gaan bewandelen, ten dienste van de groei van het gehele organisme!

 

Ik ben benieuwd hoe jij de jaartendensen ervaart en omgaat met de uitdagingen van deze tijd. Laat je het me weten in een reactie hieronder?

Nina

PS: De tendensen van 8-aarde zijn pas op 1 december aan de beurt, maar het element 9-vuur dat dit jaar in die positie staat, zal, onder invloed van de toenemende druk van 6-metaal, zijn invloed eer aan doen middels een gigantische explosie van ongekende omvang van de vulkaan La Palma! La Palma leeft ons voor dat catharsis nodig en mogelijk is!


© Nina Elshof. Neem dat wat voor je werkt en laat de rest voor wat het is. Als je dit werk wilt delen, dan als citaat en met link naar mijn blog op de website. Dank je wel voor je steun, ik waardeer het zeer en jou ook! Dank je!

24 gedachten over “Een energetische Nine Star Ki terugblik op twee jaren vol uitdagingen”

 1. Wat een prachtige uitleg weer. Als 4-hout zie ik nu wat er speelt in mijn huwelijk. Mijn echtgenoot is 5-aarde . Het is crisis tussen hem en mij. Bedankt weer voor het delen van al je kennis en kunde. Ik heb er heel veel aan.

  1. Hi Brigitta, dank je wel voor je reactie. Ik ben blij dat het artikel heeft bijgedragen aan het wat meer inzicht krijgen in de situatie van je relatie. Ik hoop dat jullie beiden een crisis ook als kans kunnen accepteren.
   Harte groet, Nina

 2. Geweldige uiteenzetting Nina! Wat ben je toch een goede schrijfster! Ik krijg hier een positief gevoel door!

  Warme groet,
  Cora

  1. Hi Cora, dank je wel voor je reactie en je compliment! Ik ben blij dat het artikel je een positief gevoel geeft. Dat kunnen we wel gebruiken in deze tijd denk ik zo. Heb je een idee hoe je dat positieve gevoel kunt gaan inzetten?
   Harte groet, Nina

 3. Sandra de Bruin

  Hartelijk dank Nina! Wat je beschrijft dat onze tieners iets is ontnomen tijdens de lockdowns klopt. Nu volgt een persoonlijk verhaal. Ik heb bij onze tienerdochter en haar vrienden echter ook iets moois zien gebeuren. De druk van school, clubjes, sport, dit moeten, dat moeten, viel voor een groot deel weg. De luiheid, veel slapen, dromen, hangen en niks doen kreeg de ruimte. Daarin heeft tiener eindeloos gekletst met vrienden, boeken lezen herontdekt, haar eerste verkering gehad, veel gefilosofeerd, geslapen, maanden stressloos geleefd. En gegroeid in eigen tempo. Ze is heel empathisch en ging in de druk van het grote moeten soms bijna omver. Nu is dat in evenwicht. We gaven haar wel de ruimte om met haar vrienden af te spreken, want dat vonden we heel belangrijk. Toen school weer begon genoot ze daar enorm van. Er is ook iets verbeterd. Maar zoals ik zei: een persoonlijk verhaal wat ik wilde delen. Ik weet dat het voor anderen anders is. Hartelijke groet Sandra

  1. Hi Sandra, dank je wel voor je reactie. Ik ben je heel dankbaar dat je dit tegengeluid hier deelt. Wat fijn dat jouw tienerdochter is opgebloeid door het wegvallen van sociale druk. Dat is dan toch ook weer een positieve kant. Maar legt ook weer een vinger op een zere plek die er was; teveel moeten en stress, zelfs voor tieners. Hopelijk kunnen we het wegvallen van die druk vast blijven houden!
   Harte groet, Nina

 4. Wat heerlijk precies beschreven weer.

  De gehele industrie waar ik 20 jaar in werkzaam ben geweest is door 5-aarde in 2020 tot een complete stilstand gekomen.

  Hierdoor was mijn ingeslagen waterweg waar ik alles op gezet hebt, geblokkeerd en heb daardoor in de laatste twee jaar alles verloren in materiële en financiële zin.

  Mijn luizen leventje als luxe globetrotter is dus op de schop gegaan, een prachtige ervaring, en dankzij jouw inzichten in de energetische tendensen, ben ik op het perfecte tijdstip naar binnen gekeerd.

  Het pad naar innerlijk meesterschap, mijn eigenlijke liefde, dat overschaduwd werd door het verblindende luxe globetrotter bestaan, ben ik weer gaan bewandelen.

  De waardering voor de werking van het universum is terug in mijn bewustzijn. Nu halverwege het pad, geniet ik van de kleinste wezen en leven in de tuin, rondom het huis en het kleurrijke herfst bos.

  Alle wortelen van het 4-hout bos zijn al ondergronds verbonden met elkaar en samen met de buigzame bovenaardse takken zijn de bomen klaar voor de november stormen en koude winter.

  De bomen die het meeste wind vangen waardoor ze schade oplopen, zullen ondergronds gevoed worden door de verbinding met elkaar.

  De zaden en bollen van dit pad zullen in de komende lente uitkomen en in bloei staan….

  In zijn geheel zal er iets moois uitkomen en het besef zal groeien dat er niet blind gestaard moet worden op die ene virtuele snelweg voor verbinding, maar op verbinding maken op het energetisch en fysieke vlak, wat een heerlijk pad.

  Snel weg van de snelweg op zoek naar het toeristische wandelpad!

  1. Ha lieve Roland, wat een mooie, persoonlijke reactie. Het zijn dit soort reacties die anderen kunnen helpen bij het herkennen van de mogelijkheden die een crisis biedt. En ook dat juist de pareltjes in de modder te vinden zijn, als je bereid bent het vieze werk te verrichten om ze op te graven.
   Dank voor je openhartigheid.
   Harte groet, Nina

 5. Elly Limbourg-Stoel

  Lieve Nina,

  Ik ben 4 hout en ik herken heel veel in je bericht .
  Idd waarom niet investeren in werken aan goede gezondheid , versterken immuunsysteem,
  Natuur in Ipv onderdrukken en controle over de mensheid willen hebben / houden.

  Ik vecht er als een Leeuw tegen , loop ook giga tegen blokkades aan ! Lees andere ideeen of mensen die gewoon zonder na te denken naar meelopen ( schaapjes gedrag)

  Mooi stuk , bevestiging waar ik
  Voor sta !
  Dank

  1. Hi Elly, wat fijn dat je je herkent in wat ik geschreven heb. Hopelijk geeft je dat wat steun in het gaan van een ander pad dan dat dat de mensen volgen die meelopen. Het is niet altijd eenvoudig maar wel nodig en hoopvol. Dank je wel dat je dit deelt!
   Harte groet, Nina

 6. Heel fijn dat je de komende weken stapsgewijs terugblikt op de afgelopen periode. En uitgebreid ingaat op de invloed die een element uitoefent wanneer het in een bepaalde positie staat. Een prachtige verdieping van de lesstof, juist nu ik met zoveel interesse je Nine Star Ki opleiding volg.

  1. Hi Ineke, ja, het leek mij ook een goede aanpak om in deze turbulente tijden dat wat ik in januari ‘voorspeld’ heb, nog eens van een andere kant te bekijken en er op te reflecteren. Naar mijn idee is herhaling en het verkrijgen van inzicht bijzonder behulpzaam in tijden van chaos en stress. Wat fijn dat je dit als een verdieping ervaart!
   Harte groet, Nina

 7. Ha Nina, wat fijn…jouw bericht. Héél erg herkenbaar, en ik kan er helemaal in meegaan.
  Mijn middelste Nine Star Ki getal is een 4, en ik heb daarom als hout-mens de afgelopen jaren als erg belemmerend en bedrukkend ervaren. En toch mijn weg hierin weten te vinden, door me hoe dan ook te verbinden met mensen die mij dierbaar zijn, en er op dezelfde manier instaan als ikzelf. Dat gaf lucht en ruimte, en ook groei en diepere inzichten.
  In mijn eigen praktijk mocht ik een aantal maanden niet meer live clienten ontvangen. Ondanks de stress hierover in het begin, heb ik er toch mijn weg min of meer in gevonden. Met nu dit jaar als uiteindelijke resultaat, dat ik zelf in een bewustzijnsverdieping ben gegaan. Ik wil nu mijn bedrijf op een andere, meer bij mij passende wijze vorm gaan geven, waarbij het nog meer zal gaan om persoonlijke ontwikkeling en bewustzijnsgroei.
  Dan past mijn persoonlijke verhaal uiteindelijk weer bij de berichten die jij aldoor plaatst.

  1. Hi Sietske, wat mooi dat je je herkent in het verhaal. Het is bijzonder dat een ontwrichtende periode soms kan helpen om het leven juist beter te leven of verdieping te vinden waar daar nog ruimte voor was. Mooi dat je de stressvolle tijd zo goed hebt weten om te buigen! Dat is de weg van het meester worden over jezelf. Denk ik. 🙂 Fijn dat je dat hier deel. Dank je wel!
   Harte groet, Nina

 8. Beste allemaal,
  Vanaf dag 1 in dit bizarre bordspel, ging ik helemaal in de angst zitten. Van alles dat ik tot dat moment had gelezen, in de Spiegelbeeld, De Andere Krant en soortgelijke artikelen, dacht ik : Nu komt het allemaal uit. tegelijkertijd. Op een dag. Dagen achter elkaar ging ik met mijn hond, mijn ontbijt, thee en een dagboek de duinen in. Alleen daar kon ik bij mezelf komen en vooral loslaten. Alles was in een oogopslag anders. De collectieve angst kon je bijna aanraken, zo tastbaar.
  Met mijn man en de rest van het gezin kon ik er niet over praten, ik zag het toch allemaal verkeerd. De persconferenties op de tv kon ik niet aanhoren zonder allerlei gehoon en gelach te uiten.
  Dat vond de rest heel vervelend. Ik besloot accuut om geen tv meer te kijken. Dat gaf al meer rust.
  Deed mee aan webbinars van inspirerende mensen met een boodschap, hulp van een andere kant.
  Want dat ik mezelf moest helpen om door die angst heen te gaan was duidelijk, alleen er door heen zou me op weg helpen.
  Er kwamen andere mensen op mijn pad, we hielpen elkaar, steunden elkaar.
  Steeds meer gelijkgestemden kwam ik tegen, soms was ik zo blij dat ik en de ander vaak ook moesten huilen. En ook altijd elkaar knuffelden.
  Nog steeds, alsof het nu nog belangrijker is dan daarvoor.

  Nu voel ik mij steeds meer mezelf, wie ik in wezen ben. Ik verblijf inmiddels bij mijn vader, al zo’n anderhalf jaar. Mijn man en ik zijn uit elkaar gegaan, de c heeft daarbij een handje geholpen. Ik heb me nog nooit zo levend gevoeld als nu. Ik heb hier alle ruimte om nog meer de essentie van het leven te ontdekken, nu, vanuit het verleden, heden naar de toekomst. Om te creeren waar het leven om draait.
  Ik heb engelenervaringen, voel de leylijnen steeds sterker, vaar inmiddels blind op mijn gevoel.
  Met mijn vader is het meer een leraar- leerling relatie, als een lemniscsat. We voeden elkaar.

  Waar ik, door de scheiding , een deur heb geopend, vind ik vele deuren naar nieuwe wegen.
  Dankbaar ben ik voor elke dag die ik weer beleven mag.

  Namaste, blije groet, Margreet

  1. Dag Margreet, angst is enorm getriggerd de afgelopen twee jaren. Naar mijn mening is daar ook bewust op gestuurd. Mensen die bang zijn volgen makkelijk maatregelen op die de vrijheid en onafhankelijkheid belemmeren, maar ogenschijnlijk meer veiligheid brengen. Ik ben heel blij voor je dat je je op eigen kracht van die angst hebt weten te bevrijden. En wat een moois levert dat op! Het is, zoals ik begin 2020 ook al schreef, een fase waar we doorheen moeten om spiritueel volwassen te worden. Als je dat vergelijkt met de puberteit kun je zeggen dat het te maken heeft met het ontdekken van onze individuele spirituele identiteit. Om me heen zie ik ongelooflijk veel mensen die daar ook mee bezig zijn. Alle cijfers dat zo’n beetje iedereen in NL nu een bovenarmtractatie heeft gehad, is geklets. Enkel een middel om meer angst te creëren en druk te kunnen zetten onder het mom ‘als je niet met ons mee doet ben je stom’. Maar het zijn juist de ontdekkingen die jij hebt gedaan, en de bereidheid om die hier te delen, die anderen kunnen helpen die in een vergelijkbare situatie zitten. Heel veel dank dus Margreet dat je ons deelgenoot maakt van wat je hebt meegemaakt.
   Harte groet,
   Nina

 9. Beste Nina,

  Ik ervaar zelf dat het allemaal erg veel is en daarom probeer ik in mijn eigen leven alles wat klein te houden. “A simpel life is a beautiful life! “
  Dat betekent niet dat ik “klein” denk hoor , in tegendeel
  Wederom veel dank voor je inspiratie
  Lieve groet, Lisette

  1. Hi Lisette, ja, het is ook veel. En tegelijkertijd ook weer niet. Het is wat het is. Het is klein en groot. Klein, omdat het begint en eindigt met elk individu. Groot, omdat we als individuen samen het collectief vormen. Langzamerhand begint dat duidelijker te worden denk ik. Als je één rode sok in de witte was stopt, verkleurd alles. Ik weet zeker dat er heel veel rode sokken zijn, ook al zien we ze niet altijd, net zoals in de was. Ze ontglippen aan de aandacht, maar ondertussen doen ze hun werk. Zo klein als ze zijn! Ik ben graag de rode sok in dit bijzonder proces waar we ons in bevinden! Ik hoop jij ook.
   Harte groet, Nina

 10. Wat ‘n mooie metafoor Nina, waar ik mezelf zeker in herken. En weet , velen met ons!
  Ik ben een echte beelddenker dus ben blij met dit “beeld” .
  Lieve groet, Lisette

 11. Nita Hilberdink

  Beste Nina,

  Dank voor de heldere uitleg! Over de controlerende macht van Aarde 5 gesproken, betekent dit dat volgend jaar, als Aarde 5 weer centraal staat, er nóg een schep bovenop wordt gedaan, we nog meer te maken krijgen met het dwingende systeem, de collectieve druk? Of wordt Aarde 5, in het eigen Huis, ook meer op zichzelf teruggeworpen, waardoor alle omliggende getallen misschien minder pressure voelen vanuit de centrale 5, óf er iets minder gevoelig voor zijn, omdat iedereen weer in het eigen Huis komt in 2022 en daar wordt uitgenodigd om meer eigen balans op te maken?

  Vr. groet,
  Nita

  1. Hi Nita, dank voor je vraag. Het is eigenlijk allebei. Zowel de druk wordt verder opgevoerd, als de onafhankelijkheid van degene die dat echt verworven hebben voor en in zichzelf, wordt groter. Dat betekent ook een grotere botsing tussen die twee. Per definitie vraagt het terugkeren in de eigen thuispositie om het balans opmaken voor wat je daar aantreft. 23 Januari meer!
   Harte groet,
   Nina

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *