De uitdagingen van 5-aarde

Een energetische Nine Star Ki terugblik op twee jaren vol uitdagingen

Jullie zijn van mij gewend dat ik jaarlijks, aan het eind van het jaar een korte impressie geef van wat zich in het jaar dat ten einde loopt heeft afgespeeld. Omdat 2020 en 2021 zulke impactvolle jaren zijn geweest (en nog zijn), lijkt het me verstandig om de terugblik wat serieuzer vorm en inhoud te geven.

In de komende terugblikken kijk ik wat die invloed van een bezoekend element op de energie van de positie zelf heeft gehad. Hiermee wordt een fundament gelegd voor de energetische tendensen van 2022.

Het helpt tevens om nu vanuit een andere invalshoek naar de gebeurtenissen van de afgelopen twee jaren te kijken. Hopelijk helpt je dat om meer duidelijkheid te krijgen wat er energetische precies gebeurd is en geeft je dat inzichten in wat het voor jou persoonlijk betekend heeft.

In deze serie:


De uitdagingen van 5-aarde – deel 1

Afgelopen jaar is het element 5-aarde geteisterd door het element 6-metaal dat in zijn thuispositie op bezoek was. Ook als je geen kennis hebt van Nine Star Ki of de individuele elementen, kun je de kwaliteiten en eigenschappen wel herkennen in jezelf, in anderen en situaties in je leven.

In de Nine Star Ki tendensen voor 2021 schreef ik:

‘Op welke terreinen gaat de tendens van 6-metaal in 5-aarde zichtbaar worden? Nou, op al die terreinen die direct met 6-metaal te maken hebben en waarvan we inmiddels allemaal wel bewust zijn geworden dat die gigantisch uit evenwicht zijn geraakt: politiek, rechtspraak, de financiële wereld, de digitale wereld en de rol die de archetypische vader (6-metaal) daarin speelt. Kortom, heel concreet wordt het patriarchaat en alle sectoren waarin dit patriarchaat uit de bocht van eerlijkheid en oprechtheid is gevlogen, onder de loep gelegd en op zuiverheid getoetst. Dat wordt nog versterkt doordat ook de terreinen waar 5-aarde betrekking op heeft door deze 6-metaal invloed opgebroken worden. Dit betreft elke vorm van autonomie en (persoonlijke) autoriteit en alle vormen van macht en machtsstructuren: 6-metaal legt de vinger op de zere plek.’

We dachten dat 2020 erg was, maar bij nadere beschouwing bleek 2021 er nog een flinke schep bovenop te kunnen gooien.

Op veel fronten werd er tegelijk aan de stoelpoten van onze zekerheden gezaagd. In een niet aflatende stroom van restricties, regels en maatregelen heeft 6-metaal dit jaar de fundamentele zekerheden van 5-aarde onderuit gehaald. Voor veel mensen wankelt hun bestaan inmiddels. Voor veel mensen, zeker ook voor kinderen, wankelt wat sociaal zeker zou moeten zijn. Het sociale vangnet is teruggebracht tot het aantal mensen dat je is toegestaan om thuis te ontvangen.

Ik schreef:

‘Daarnaast is er een niet te onderschatten terrein waar 5-aarde eveneens betrekking op heeft. Dat zijn de fundamentele zekerheden zoals het hebben van een structuur in het leven, een huis, inkomen, scholing, voeding etc., eigenlijk de onderste twee lagen van de Piramide van Maslow. […] Juist aan de behoefte aan veiligheid en zekerheid wordt nu door alle restrictieve maatregelen getornd. 6-Metaal hakt de 5-aarde Piramide van Maslow aan stukjes en desintegreert daarmee een aantal fundamentele waarden die echter van belang zijn in de ontwikkeling van ons als mensen tot spiritueel volwassenen en om onze zelfverwerkelijking te realiseren.’

 5-Aarde heeft het afgelopen jaar heel moeilijk gehad.

Want wat wil dat element het liefst? Dat iedereen ok is. Dat het met iedereen goed gaat en dat de kudde bij elkaar blijft, veilig onder de hoede van de schaapsherder. Helaas bleek onze herder andere bedoelingen met ons te hebben dan we dachten. Niet verwonderlijk, onze eigenste demissionair premier heeft twee keer het element 6-metaal in zijn Nine Star Ki profiel, wat hemzelf tot mede-breekijzer van de sociale en economische zekerheden maakt.

Maar wat betekent dat nu concreet?

Waarom is dat zo’n uitdaging voor 5-aarde? Het archetypische beeld dat bij 5-aarde hoort is dat van de rots in de branding, die stevig overeind blijft en stormen trotseert. Het is de goede herder die waakt over zijn kudde schapen en hen naar vruchtbare, voedzame gronden leidt. Het is ook het beeld van de mens zelf die stevig in zijn schoenen staat, zich bewust is van zichzelf, onafhankelijk en autonoom, maar ook sociaal betrokken in het leven staat. Het is het beeld van een mens die verantwoording kan nemen over zichzelf en voor zijn leven.

Op een hoger ontwikkelt niveau van 5-aarde heb je alle delen van jezelf geïntegreerd en heb je een dergelijke vorm van autonome onafhankelijkheid bereikt, dat je je toegang krijgt tot het godsbewustzijn. Maar dat duurt nog een paar eeuwen denk ik.:D

Als echter aan de fundamentele zekerheden wordt getornd die bij 5-aarde horen, wordt de vaste grond onder je voeten aangetast, waardoor je gaat wankelen en je je minder zeker voelt.

Dat heeft wederom effect op de wijze waarop en de mate waarin je verder kunt werken binnen de piramide van Maslow, richting zelfrealisatie.

Ik schreef:

‘Volgens Maslow zou een niet-bevrediging van deze fundamentele behoeften leiden tot een vermindering van de volle menselijkheid en tot blokkering van de menselijke mogelijkheden. Met andere woorden, als die tweede laag van de piramide afbrokkelt kunnen de volgende vier lagen niet tot ontwikkeling komen. Deze volgende vier lagen zet ik even op een rijtje. Laag nummer 3 gaat over de behoefte aan sociaal contact, vriendschap, liefde en positief-sociale relaties. Laag nummer 4 gaat over de behoefte aan waardering, erkenning en zelfrespect. Laag nummer 5 gaat over de behoefte aan zelfverwerkelijking of zelfrealisatie. Dit is de behoefte om persoonlijkheid en mentale groeimogelijkheden te ontwikkelen en te waarderen. En laag nummer 6 gaat over de behoefte aan zelftranscendentie, oftewel het overstijgen van het onbewuste om tot volledige integratie te komen met wat je goddelijk bewustzijnzou kunnen noemen.’

De ondermijning van 5-aarde vormt dus niet alleen een uitdaging voor dit moment, maar vooral ook voor toekomstige ontwikkelingen. Geen kinderachtige uitdaging dus.

Ik schreef:

‘Wat er nu allemaal gebeurt overschrijdt het beheersen van een pandemieof het bestrijden van een virus. Waar het in de kern nu om gaat is of we kunnen doorzien hoe het individuele proces van zelfverwerkelijking in de weg gestaan wordt door blokkades die gecreëerd zijn door een werkelijkheid die op belangrijke punten misschien wel een illusie is, zodat we toch tot die zelfverwerkelijking kunnen komen!’

Met andere woorden, 5-aarde stelt je de vraag of je, ondanks dat alle zekerheden om je heen instorten, in staat bent om zelf overeind te blijven!

Ik schreef:

‘Om te bereiken dat we willen veranderen en om zover te komen dat we andere keuzes gaan maken, is het nodig dat alles in en om ons heen, eerst heel heftig wordt. Want we veranderen pas als we genoeg geleden hebben. Dat is het moment waarop er pas bezinning en reflectie kan plaatsvinden.’

Dat is ook het moment waarop je kunt ontdekken welke waarden belangrijk zijn in je leven, welke je houvast verlenen en welke een blok aan het been blijken te zijn.

Ik schreef:

‘6-Metaal in 5-aarde brengt dit jaar de dood onder de aandacht. Het is een helaas niet vaak genoemd aspect van 6-metaal dat we liever doodzwijgen en van wegkijken. […] Helaas bestaat er slechts één echte zekerheid in het leven: van leven ga je dood. […] Dat maakt dat het middel van de dood kan gaan werken als een collectieve wake-up call volgens het motto no pain, no gain’. De wereld kan daardoor dit jaar een gevaarlijke plek worden voor mensen die geen of onvoldoende innerlijke kracht hebben om zichzelf overeind te houden.’

Illustratie Ba Gua. In vet de positie. In dun het bezoekend element

5-Aarde is het element bij uitstek dat gaat over de materiële en fysieke werkelijkheid en bovenal over de wijze waarop we ons daartoe verhouden.

Ik denk dat de allergrootste uitdaging dit jaar voor 5-aarde was dat het moest beseffen dat alles wat aan de aardse wetten gehoorzaamd, vergankelijk is. En dat terwijl 5-aarde zo graag als koning op de troon wil blijven door regeren! Het wil helemaal geen afstand doen van zijn positie en van zijn macht! Het wil geen kniebuiging maken voor het leven!

De kwaliteiten die het element 5-aarde zo betrouwbaar en veilig maken, namelijk een stabiliteit waar je op kunt bouwen, nemen in tijden van verandering de vorm aan van onverzettelijke starheid.

En alles wat niet buigt, breekt op een zeker moment. Het niet mee kunnen bewegen met de grote veranderingen die dit tijdsgewricht van ons vraagt, laten maar een andere uitweg open: breken. Breken in die zin, dat je het volledig opgeeft en elke vorm van innerlijke kracht aan de kapstok hangt. Wat er overblijft is een lappenpop die alles met zich laat doen omdat het geen ruggengraat meer heeft. Dat is een moment waarop 5-aarde geconfronteerd wordt met het feit dat het eigenlijk zijn positie heeft prijs gegeven en daardoor het leven niet meer echt geleefd wordt.

Dat is wat zich dit jaar dan ook heeft afgetekend: niet iedereen is in staat gebleken om onder de toenemende druk van 6-metaal, de eigen innerlijke kracht zodanig te laten meebuigen, dat deze niet is gebroken.

Want het vraagt kundigheid en een beheersing van krachten (allemaal 5-aarde zaken) om in een ‘strijd’, een uitdagende situatie niet te breken en niet te barsten, maar als overwinnaar te voorschijn te komen. Sun Tzu (de Kunst van het Oorlogvoeren) was ervan overtuigd dat een vaardig strateeg het leger van de vijand moest kunnen verslaan zonder de strijd met hen aan te binden; hun steden moest kunnen veroveren zonder deze te belegeren; en hun staat ten val moest kunnen brengen zonder bloedvergieten. Dat is het inzetten van ultieme 5-aarde kwaliteiten, kwaliteiten waar dit jaar een bijzonder appél op gedaan. Niet in alle gevallen met evenveel succes overigens. Want Tzu zei ook: “Ken de vijand en ken uzelf, dan zult u in geen honderd gevechten gevaar lopen.”

Om de vijand te kennen zul je je in hem moeten verdiepen. Om jezelf te kennen zul je de diepste diepten van je onbewuste moeten onderzoeken, om daar de ware motieven te vinden achter je keuzes en handelingen.

 

Omdat volgend jaar een jaar wordt waarin het element 5-aarde in het centrum van de Ba Gua komt te staan en daarmee de energie van het jaar gaat bepalen, besteed ik dit jaar twee artikelen aan dit element. Wat het dit jaar te verduren heeft gehad bepaald namelijk mede hoe het zich volgend jaar gaat gedragen.

Daarom volgende week in deel 2 meer over de uitdagingen van 5-aarde dit jaar.

 

Ook als je het 5-aarde element niet in je profiel hebt, kun je de uitdagingen ervan wel degelijk ervaren hebben. Wat roept deze terugblik bij je op? Laat je het me weten in een reactie hieronder?

Harte groet,

Nina

10 gedachten over “De uitdagingen van 5-aarde”

 1. Dank je wel Nina,
  Als 6-5-4 persoon begin ik na 2 jaar meer en meer op krachten te komen. Ik weer terug na een soort intuitieve duik.
  Alles was aan het wankelen in mezelf.
  ik kan alleen maar kleine stappen maken en in het nu leven, dichtbij de natuur en vooral op mezelf.
  Zo graag als ik erop uit wil, ondernemen, veranderingen doorzetten ..ik leef minimaal en op een minimum omdat ik zie dat het niet lukt. Corona legt me helemaal aan de ketting als non-vaxer.

  1. Hi Trude, er wankelde heel veel hoor, de afgelopen twee jaar. Heel begrijpelijk dat je dat in je persoonlijke leven ook ervaren hebt. Maar na een wankeling kun je een hernieuwd evenwicht vinden en aangaan. Het is misschien goed om het staartje van het 6-metaal jaar te gebruiken om te zien dat het ‘aan de ketting leggen’ ook een illusie is, een geconditioneerde reactie die resoneert met een gevoel van onvrijheid die nog ergens in je woont. De verbinding daarmee verbreken en dat een halt toeroepen, kan je helpen om meer innerlijke vrijheid te ervaren!
   Dank je wel voor je eerlijke en open reactie! Fijne dagen en inzichtgevende Heilige Nachten gewenst! Harte groet, Nina

 2. hallo Nina.
  ik Heb 5 2 8 en heb het dit jaar inderdaad erg moeilijk gehad.

  de bureaucratie, zat mij enorm in de weg en vooral het wantrouwen van gemeentelijke overheid.

  dit knaagt inderdaad aan mijn fundament.
  gelukkig is mijn innerlijke kracht niet te zeer aangetast.

  1. Hi Lianne, het was voor veel elementen een moeilijk jaar! Maar als de aarde op de schop gaat en je hebt alleen aarde in je profiel, dan voel je dat wel dubbel. Belangrijk om je aandacht te richten op dat wat kracht geeft. Niet op dat wat ontkracht! Dank je wel voor je reactie!
   Fijne dagen en inzichtgevende Heilige Nachten gewenst! Harte groet, Nina

 3. Hallo Nine. Ik herken in mijn dag dagelijks veel van wat ik hier lees.Al begrijp ik niet veel van Ba cua, het sluit aan op hoe ik nu in het leven sta. Het kost me wel veel moeite om mijn eigen inzichten vast te houden door de tegen stroom die ik ervaar in mijn directe omgeving. Ik probeer mijn kinderen en klein kinderen voor te leven door niet mee te doen de vactinatie gekte.het geen me niet in dank wordt aangenomen. Bedankt voor het delen van je kennis.
  groeten Co van Ophem.

  1. Hi Co, dank je wel voor je reactie. Fijn dat je resoneert met wat ik schrijf, ook al begrijp je de Ba Gua (nog) niet. Het is niet eenvoudig allemaal. Er is absoluut een tegenstroom. Maar de grap is dat zwemmers gebruik maken van een tegenstroom in het zwembad om hun spieren te sterken en hun uithoudingsvermogen te vergroten! Bij een woord als tegenstroom moet ik ook altijd denken aan de zalm die, tegen de stroom in, terug zwemt naar de paringsgronden om daar te paren en kuit te schieten. Enkel en alleen omdat dat voor het beste nageslacht beschouwd. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik ben liever een zalm die tegen de stroom in zwemt dan een haring in een ton. 🙂
   Fijne dagen en inzichtgevende Heilige Nachten gewenst! Harte groet, Nina

 4. willem van de Kamp

  Hai Nina,

  Mooi gezegd, in principe Back to Basics.
  Natuurlijk de Maslov pyramide geldt. Geen huis,geen geld, geen gezondheid en all basic.cs are gone. Maar je hebt er altijd nog een…Jezelf.

  Aan de de andere kant de ideale uitdaging om je eigen krachten op de proef te stellen en doelen te maken…en meer belangrijk…uit te voeren.
  In feite is het een nieuw begin in een turbulente tijd. Hoe de omstandigheden te gebruiken.
  It can be Fun.

  Hoi,hoi,
  Willem

  Willem

  1. willem van de Kamp

   Hai Nina,

   korte aanvulling op mijn eerste reactie, Jij noemde ook SunTsu.
   Dus voor het komende jaar :
   Plan in the temple, Set the Goals, Get the resources, Organise the troops.
   If the enemy is stronder avoid him, if weaker let him live, if equally matched just fight.
   A good plan which is poorly executed is less than a mediocre plan executed perfectly.

   Dus gewoon voorbereiden en zorgen in shape te zijn en de snelheid van reageren hebben.
   Hoi,hoi, Willem.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: