Waarschuwen en Hoop; Mijn Stijl van Leven

Waarschuwen_en_Hoop_Mijn_Stijl_van_Leven

Dit weekend woonde ik een inspirerende bijeenkomst bij.

Twee van mijn meest favoriete Nederlandse sprekers (en schrijvers), Karen Hamaker-Zondag en Jan Storms, verzorgden er een presentatie. Beiden waarschuwen over de processen waar we ons momenteel in bevinden en tegelijkertijd waren ze ook hoopvol. Dat mag ik wel. Het past een beetje bij mijn stijl.

Waarschuwen is nodig.

Enerzijds om alert te zijn en kritisch te blijven. Anderzijds ook om afstand te kunnen nemen wanneer er teveel emotioneel geladen doemscenario’s over ons uit worden gestort. Waarschuwen maakt je wat voorzichtiger en waakzamer zodat je niet in zeven sloten tegelijk loopt.

Hoopvol zijn is ook nodig.

Het is nodig om te weten en te voelen dat alles wat er gebeurt, een doel dient ook al kun je zelf dat doel nog niet definiëren of voor ogen zien. Hoop opent het hart en biedt perspectief op vernieuwing en verandering.

Waarschuwen hoort bij het element aarde.

Dat is een fijn element dat zorgzaam is en stabiliteit biedt. Het is het element dat je, onder meer door middel van het waarschuwen, alert maakt op, en zo beschermd tegen, mogelijk gevaar. Met name tegen datgeen wat een bedreiging vormt voor het fysieke lichaam.
Overbezorgdheid, waar het element aarde zeker een handje van kan hebben, werkt echter niet beschermend maar verstikkend. Het ontneemt iemand juist innerlijke stevigheid en wakkert angst aan. Angst, een negatief aspect van het element water, ondermijnt nog verder de eigen, innerlijke stevigheid en stabiliteit.

Hoop hoort bij het element hout.

Dat is een element dat beweging en vernieuwing biedt. Het is het element dat je, onder meer door middel van de geboorte van nieuw leven, enthousiast maakt en hoopvol stemt. Het is er op gericht je, ook in moeilijke omstandigheden, niet bij de pakken neer te laten zitten maar de verbinding laat ervaren met de kracht van het leven, het levendige, zelf.
Denken dat alles wel goed komt, waar het element hout zeker een handje van kan hebben, werkt echter niet stimulerend maar laat je vluchten uit de realiteit.
Vluchten, een negatief aspect van het element metaal, ontwortelt je systeem en verbreekt nog verder je verbinding met het levendige en het hier en nu.

De overheid is een systeem dat bij het element aarde hoort.

En die overheid kan er wat van met al het waarschuwen en vooral het schetsen van doemscenario’s. Als je niet dit, nou, dan word je zeker ziek! Als je niet zus, nou, dan gaan we je zeker niet helpen! Dat is manipuleren van mensen met behulp van een aarde-kwaliteit die verstikkend werkt en daarmee dus angst teweeg brengt.

Er zijn ook organisaties en mensen die zich juist meer richten op het bieden van hoop.

Via, niet altijd gefundeerde, berichten wordt een beeld geschetst van een hoopvolle toekomst die, als we maar hard genoeg visualiseren, als vanzelf uit het niets zal verschijnen. Dat is manipuleren van mensen met behulp van een hout-kwaliteit die vluchten uit het hier en nu instigeert en daarmee dus ontworteling teweeg brengt en een nieuwe ‘elite’ creëert die vanuit een verheven, niet geaarde, positie neerkijkt op het geworstel van ons ‘gewone’ mensen.

Zomaar twee elementen.

De elementen aarde en hout. Twee elementen die zich bij misbruik van hun allerbelabberdste kant kunnen laten zien. Terwijl ze, wanneer ze in hun element zijn, ons zoveel goeds te bieden hebben!

Het is een klein voorbeeld dat ongenuanceerd zwart-wit denken in de wereld van de elementen niet kan bestaan.
Ongenuanceerdheid draagt het gevaar in zich tot disbalans te leiden. Dan kun je alleen nog maar ergens voor zijn, of tegen. Dan kan iemand alleen nog maar kwaad in de zin hebben of tot halve heilige worden. Iemand kan dan alleen nog maar gezien worden als vriend of vijand. En dan wordt de wereld opgedeeld in twee kampen, twee visies, twee klassen; zij die manipuleren en zij die gemanipuleerd worden.

In de herfst worden processen meer op scherp gesteld.

Dat komt omdat het element dat bij de herfst hoort, het element metaal is. Die tendens kan er toe leiden dat er scherper wordt gewaarschuwd of met meer scherpte verbindingen worden verbroken.
De antidote hiertegen is om enerzijds een gezonde, eigen kernkracht te ontwikkelen die je stabiliteit verleent en overeind houdt wanneer het nog wat harder gaat stormen.
Anderzijds is het zeer noodzakelijk gezonde hoop te houden in de levensprincipes zelf, zonder de realiteit uit het oog te verliezen. Een realiteit die laat zien dat je van leven dood gaat. En dat de dood nieuw leven mogelijk maakt.

Waarschuwen over de processen waar we ons momenteel in bevinden en tegelijkertijd hoop bieden, dat is mijn stijl van leven.

De twee elementen die daarbij horen, aarde en hout, maken ook onderdeel uit van mijn Nine Star Ki profiel. De energie van die elementen werken door mij heen en die leef ik echt van alle kanten. Het element vuur maakt ook onderdeel uit van mijn profiel. Het zorgt voor de lichtheid en humor die ik als broodnoodzakelijk (broodnodig en hoogstnoodzakelijk) ervaar om aarde en hout op een goede manier samen te laten werken. Het helpt me echter ook om, daar waar ik dreig af te glijden in de wat meer duistere kanten van mijzelf, een licht te ontsteken om te zien wat zich daar bevindt. Schaduwwerk heet dat.

Wat is jouw stijl?

Welke energie van welk element werkt door jou leven heen? Welke kanten heeft dat element? En kun je die energie ook echt van alle kanten leven?

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *