Volle maan augustus 2022 Kracht en Macht

Het is een bijzonder Volle Maan deze maand.

Dat is de reden waarom je dit extra Energetische Week Bericht van me ontvangt. Normaal wordt de complete tekst van de energetische Volle Maan tendensen alleen in de online Nine Star Ki community gepubliceerd en ontvang je er een uittreksel van. 

Maar het Nine Star Ki profiel van deze maand is zo bijzonder, het valt ook in zo’n bijzondere tijd van transformatie, dat ik je die niet wilde onthouden. Hopelijk kun je er je voordeel mee doen!

12 augustus Volle Maan 5-5-5 – Kracht en Macht

8 Augustus jongstleden was er bijna sprake van een bestorming van de Leeuwenpoort; 

zoveel aandacht ging naar dit moment uit. Als een spirituele equivalent van de revolutionaire bestorming van de Bastille, die wordt beschouwd als de start van de Franse revolutie, is de opening van de Leeuwenpoort dit jaar ook van significante betekenis voor een belangrijke (r)evolutionaire stap in spirituele ontwikkeling. Alleen is 8 augustus inmiddels ook ‘besmet’ en geïnfiltreerd door tegenkrachten die donders goed doorhebben wat we aan het doen zijn. Het beste bewijs hiervoor is de explosie van chemtrails maandag waarmee gepoogd werd ons het spreekwoordelijke zand (maar dan iets anders) in de ogen te strooien. Het heeft overigens maandag bij menigeen tot klachten aan de luchtwegen geleid. 

Ondertussen is een echt sleutelmoment in de tijd aanstaande.

In de diepste diepte van ons wezen ligt een kern die onaantastbaar is. 

Die zich onafhankelijk en in verbinding met het geheel, ontwikkeld en zich manifesteert. Het is een krachtbron van jewelste; het is onze kernkracht.

Zoveel kracht en energie er in een kerncentrale vanuit een kern ontsloten kan worden, zoveel energie bevat onze kern ook.

In de diepste diepte van ons wezen houden we die kernkracht verborgen.

Bang als we zijn voor de gevolgen als deze kracht geleefd wordt. Bang als we zijn voor het stralingsgevaar waarmee we anderen kunnen aansteken en misschien zelfs hun kernkracht tot ontbranding kunnen brengen, hen in vuur en vlam kunnen zetten. 

En dus pakken we die kernkracht dik in met, naar we hopen, een ondoordringbare loden mantel die ons letterlijk loodzwaar maakt.

Bovendien bergen we die kernkracht nog dieper weg dan de diepste diepte waar deze kracht woont. En daar maken anderen krachtig en machtig gebruik van.

Op 12 augustus is het Volle Maan.

Het bijzondere Nine Star Ki profiel dat bij deze Volle Maan hoort biedt een uitzonderlijke kans om kennis te maken met hoe dit proces rond die kernkracht werkt, op welke wijze dat vorm aanneemt en wat het te betekenen heeft in relatie tot dat grote en schokkende transformatie proces dat zich nu voltrekt.

Het Nine Star Ki profiel is namelijk 5-5-5, dat wil zeggen 5-aarde, 5-aarde, 5-aarde. 

Het is een beetje het Droste effect dat zich hier laat zien of, beter, het zo-boven-zo-beneden en het zo-buiten-zo-binnen adagium waar Hermes Trismegistos ons al attent op probeerde te maken. 

Deze Volle Maan met dit profiel vormt een belangrijk sleutelmoment in de tijd.

Een moment waarop alle raderen zodanig zijn afgestemd op elkaar, dat je kunt schakelen naar een andere versnelling, een andere frequentie. Shifting gears. Naadloos schakelen tussen de verschillende frequenties van 5-aarde; het element van kracht, macht, onafhankelijkheid en (persoonlijke) autoriteit.

5-Aarde is het element dat alles om zich heen beïnvloedt en door alles om hem heen beïnvloed wordt. 

Dit houdt ondermeer in dat alles wat je nu doet, zegt, besluit, inziet of negeert, effecten creëert die vooruit rimpelen in de tijd en ook achteruit rimpelen door de tijd die al verstreken is. Hierdoor kan een goed gebruik van dit moment helend werken op verstoringen in levenspatronen. Op die welke ooit zijn ontstaan en soms generaties lang zijn doorgegeven, maar ook op die nog dreigen te gaan ontstaan.

In dit cruciale sleutelmoment in de tijd ligt de kans besloten om af te stemmen op een andere frequentie.

Schakelen naar een andere versnelling, een andere frequentie, betekent niets meer en minder dan schakelen naar een andere trilling en je afstemmen op een andere bron.

Dat houdt in dat je oriëntatie verandert. Je switcht van het creëren van kernkracht vanuit kernsplitsing, met alle negatieve gevolgen van dien, naar het creëren van kernkracht vanuit kernfusie. Net zoals de zon!

Het is grappig dat juist het verschil tussen kernsplitsing en kernfusie in grote lijnen representeert in welk proces we ons nu bevinden. 

We hebben ooit geleerd dat, even heel simplistisch, als je atomen in een kern splitst er energie vrij komt die je kunt omzetten in elektriciteit. Een ‘waardevolle’ ontdekking. Maar het betekent ook dat we dus tot in de kern, tot op atomair niveau, zijn doorgedrongen met het scheiden en splitsen van dingen. We zijn er kampioen in geworden! Van afval, tot relaties, tot persoonlijke verbindingen met mensen, tot een verbinding met God, en tot lichaam en geest, lichaam en ziel.

We zijn compleet de draad kwijt geraakt door al die losgeraakte verbindingen!

En al die losse verbindingen zorgen voortdurend voor kortsluiting.

We weten niet meer wie we zijn in relatie tot het grote geheel, tot de natuur en tot de basis van universele levensprincipes. 

We zijn zo in de ban geraakt door het heliocentrische model waar we pakweg zo’n 9 cycli van 81 jaar geleden ons van bewust zijn geworden, dat we letterlijk verblind zijn door het licht van dit model. Blinded by the light zijn we gaan denken dat die zon laat zien dat het allemaal gaat om onszelf centraal te stellen. (Ik schreef al eerder over het belang van cycli. Dat kun je ondermeer hier lezen, hier en hier.

Op zich klopt dat.

Alleen door al die losgeraakte verbindingen zijn we onszelf gaan associeren met ons ego, los van wat voor geheel dan ook, los van ons Zelf. Het op de voorgrond en in het middelpunt plaatsen van alleen dat ego heeft inmiddels een beetje de vorm aangenomen van ik weet niet hoeveel losgeslagen kometen die uiteindelijk ten dode zijn opgeschreven. 

De zon is echter ons grote voorbeeld.

We zijn hem niet voor niets centraal gaan stellen. Hij bestaat namelijk bij de gratie van het zonnestelsel waarin hij zich bevindt. Net zoals ons ego bestaat bij de gratie van ons eigen mini-zonnestelsel waar het zich in bevindt. Het grote proces van transformatie laat daar nu volop zijn licht op schijnen.

In combinatie met het thema kernkracht van het Nine Star Ki profiel van deze Volle Maan wordt er door dat grote zonne-transformatieproces nu een ander beeld zichtbaar.

Het laat zich elke dag aan ons zien, en elke dag weer denken wij (met dat losgeslagen ego van kometische (lijkt op komische) omvang, het allemaal beter te weten. Maar het is de zon die laat zien dat kernkracht niet geput moet worden uit kernsplitsing, maar uit kernfusie! Het samengaan van kernen inplaats van het splitsen ervan!

Wij zijn de aarde.

Wij zijn de zon.

Wij zijn de kosmos.

Wij zijn groots en onafhankelijk.

Wij zijn nietig en afhankelijk.

Wij zijn het allemaal en niets; een stofje in het universum; een wezenlijke bouwsteen zonder welke de kosmos wankelt.

Net als 5-aarde ons laat zien. Dat o zo belangrijke element in het centrum van de Ba Gua dat, zonder de andere elementen om zich heen, geen centrum meer is. 

Zodra wij ons centrum innemen en gaan leven, is er voor de structuren die die functie tot nu toe voor ons vervuld hebben, geen plaats meer. En dat weten we. En zij weten het ook; niets is meer hetzelfde omdat bestaande autoriteiten en structuren als de dood zijn dat bij ons het lichtje aangaat en we overschakelen van kernsplitsing op kernfusie! Dus strooien ze ons zand in de ogen, vangen onze blik in vierkante schermpjes, en onze woorden in lapjes die anoniem en monddood maken. 

Zoals de breekijzers van 2020 en 2021 bestaande structuren hebben opengebroken in de wereld om ons heen.

Zo zijn ook innerlijke structuren in onszelf opengebroken. Het Nine Star Ki profiel van de Volle Maan van augustus biedt je de hulp EN de keuze om willens en wetens dit proces verder de ruimte te geven zodat die gloeiend hete, stralende kern van je eindelijk de ruimte krijgt die het nodig heeft om zijn stralingskracht zijn werk te laten doen. 

Affirmatie die je ondersteunt in de energie van de Volle Maan van Augustus:

‘Peace to all beings, 

may all beings be at peace. 

May all beings be well and at peace. 

May all beings be free from suffering. 

May all beings be healed. 

May all beings know their wholeness. 

May I know my wholeness. 

May I find the power and strength,

to enter my center, to hold my center true.

May all beings be centered, well and at peace.’ – Nina Elshof

Altaarsuggesties:

  • gebruik met deze Volle Maan etherische olie ‘Love’ van Starchild, die je in wat water in een diffuser druppelt en zo laat verdampen
  • ‘Love’ is een olie die zich richt op het hart chakra en bevat oliën die vanuit het gebruik in oude tradities geassocieerd worden met liefde en compassie
  • ‘Love’ is een olie die helpt om een basis te leggen van perfecte liefde en perfect vertrouwen, een stralende basis van waaruit je het nodige spirituele werk kunt verrichten
  • het gebruik van deze olie helpt een transformatie, om je transformatie, in gang te zetten
  • brandt een magische, astrologische kaars gewijd aan de Zon, de Zon is de kernkracht van ons zonnestelsel en het toppunt van kernfusie
  • de uitstraling van de Zon geeft ons levensenergie en zonder de energie van de Zon zou leven op aarde niet mogelijk zijn in de vorm die het nu heeft
  • de Zon is het lichtend voorbeeld van hoe kernkracht er uit ziet 
  • met het aansteken van deze astrologische kaars verbind je je met de frequentie van de Zon en dit vergemakkelijkt het activeren van je eigen kernkracht
  • je kunt ook oranje kaarsen branden die je helpen dichter bij je eigen kern te komen
  • ga voor je altaar zitten, brandt de kaars die je helpt je eigen stralende lichtbron te zijn in wereld die gehuld is in nevelen

Nina

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *