Allerheiligen Allerzielen

10262022_Allerheilingen_en_Allerzielen

Allerheiligen en Allerzielen

De maand waarin traditioneel de sluiers tussen onze fysieke wereld en ‘andere realiteiten’ heel dun wordt, is november, de maand van Allerheiligen en Allerzielen.
Halloween, op 31 oktober, luidt deze maand in. Halloween betekent eigenlijk All Hallows Eve, de avond voor Allerheiligen. Die dag worden in de Katholieke traditie alle bekende heiligen geëerd en herdacht. De volgende dag, op Allerzielen, worden alle overledenen herdacht. Dit moment in het jaar wordt beschouwd als het definitieve omslagpunt waarop de focus van buiten naar binnen gelegd wordt; van leven naar dood.

Dood wordt van oudsher beschouwd als de ultieme transformatie.

Transformatie van buiten naar binnen, van overdaad naar essentie, van warmte naar kou, van feest naar bezinning. Dat klinkt somber en deprimerend, maar het is een prachtig moment om juist op zoek te gaan naar de eigen kwaliteiten die diep verborgen in het binnenste liggen te wachten op (her)ontdekking.

De dood is een enorme krachtige energie.

De angst voor de dood is voor velen een van de meest alles overheersende krachten die er bestaat. En het in bardo zijn, je in het tussenstadium bevinden tussen de twee grote zijnstoestanden leven en dood, kan een angstige fase zijn. Na het overlijden van mijn vader, stond hij ’s avonds in grote verwarring en vol angst aan mijn bed omdat hij ‘de weg kwijt’ was en niet wist wat hij moest doen.

Allerheiligen en Allerzielen nodigen uit om je te bezinnen op het leven dat je tot nu toe geleefd hebt.

Het is een prachtig moment om je te bezinnen op het geleerde uit het verleden en de verrijking daardoor van je leven in het hier en nu. De Volle Maan energie van november gaat ook over dit thema. Daarover volgende week meer.

Juist als we de doden herdenken, en de grens tussen hier en ergens heel erg dun is, kan het besef aan de eindigheid van het fysieke leven voelbaar zijn.

Ja, het kan bijna tastbaar zijn. De reikwijdte van de maakbaarheid der dingen; de maakbaarheid van het leven, loopt tegen de grens van het leven aan. Het fysieke leven ontmoet zo zijn onverbiddelijke beperking.

Allerheiligen en Allerzielen; het moment in het jaar waarop twee werelden elkaar ontmoeten. Het kan daardoor ook het moment worden waarop je beseft dat na het eindigen van het fysieke leven, het leven zelf niet stopt maar in een andere vorm wordt voortgezet.

Het is een uitnodiging om een dieper besef van wat leven is te integreren.

Dit vraagt om het loslaten van de illusie van controle. Het is ook goed om een meer bescheiden en ootmoedige houding aan te nemen ten aanzien van het leven. Verbrand wat niet langer noodzakelijk is. Verbrand wat belemmert voordat de phoenix uit de as kan herrijzen en we weer opnieuw kunnen vliegen.

Ik vind de dood fascinerend en schrijf er regelmatig over. Onlangs nog het blog De Dood Maakt Ruimte Voor Het Leven. Misschien vind je het fijn om dat in het kader van Allerheiligen en Allerzielen nog een keer te lezen.

Praktische hulp bij dit proces.

De ultieme steen die hierbij ondersteunt is de Apofyliet. Apofyliet ondersteunt het contact met beschermengelen en spirituele gidsen. Het is een steen die zorgt voor zuiverheid en een hoge trilling creëert in je huis. Apofyliet schept een bewuste verbinding tussen fysieke en spirituele gebieden. Tijdens astraal reizen versterkt het de verbinding met het fysieke lichaam. Zo is het makkelijker informatie te onthouden.

Ook het aansteken van een kaars, helpt en ondersteunt dit proces. Het vuur van een kaarsenvlam brengt de lucht in trilling waardoor daarin een andere dimensie zichtbaar kan worden; de dimensie voorbij het leven en het levende.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *