Rituelen voor een nieuwe toekomst

rituelen, Feng Shui

Een liefdevolle handeling krijgt meer zin en inhoud als je het tot een ritueel laat uitgroeien.

Een ritueel maakt zichtbaar en brengt tot leven wat belangrijk is voor je. Het vormt een houvast en een richtlijn die hulp biedt in verwarrende tijden. Dat vraagt om het ontwikkelen van nieuwe gewoontes die heilzaam zijn en die heling bevorderen. Het vraagt om het ontwikkelen van nieuwe rituelen die je kunnen helpen om je door deze tumultueuze evolutionaire fase te bewegen, vol bewustzijn van wat er gebeurt en tegelijk vol hoop voor wat hieruit kan ontstaan.

Ordening met de negen levensaspecten.

Natuurlijk kun je willekeurig ergens beginnen, maar juist Conceptual Feng Shui heeft een natuurlijke ordening aangebracht door dat wat echt belangrijk is in een leven, terug te brengen tot negen levensgebieden: de levensaspecten. Elk van die levensaspecten kan op een zeker moment in meerdere of mindere mate je aandacht vragen en vangen. Maar je kunt ook zelf kiezen op welk levensaspect je je liefdevolle betrokkenheid wilt richten.

Dit jaar vraagt 7-Metaal om spirituele groei

In het Nine Star Ki profiel dat de energie van dit jaar (2020) domineert bepaalt 7-metaal de tendens van het grotere proces. 7-Metaal is het element dat onze energie richt op spirituele groei, maar dan wel vanuit het perspectief van het zich geestelijk ontwikkelende kind.

7-Metaal geeft je dit hele jaar de mogelijkheid om op een kinderlijk onbevangen wijze met dit grotere proces om te gaan en nieuwe wegen te bewandelen daar waar oude niet tot het gewenste resultaat geleid hebben. Het stimuleert de ontwikkeling van je natuurlijke intelligentie in plaats van het nastreven van verwrongen denkbeelden ontsproten aan een gefrustreerd brein.

Nieuwe rituelen helpen om oude patronen, om verwrongen denkbeelden, te vervangen voor wat heilzaam is en heling biedt.

Want van daaruit kun je je verbinden met je binnenwereld, je onbewuste. Daar waar alles van ooit wacht op erkenning en oplossing. Maar waar ook alles van ooit wacht om je leven binnen te borrelen en je de kennis aan te reiken die generaties voor jou ervaren en verzameld hebben. Want zonder verleden is er geen toekomst en zonder toekomst, geen verleden.

We staan op de rand van een nieuw tijdperk.

Een tijdperk waarin we wetenschap zullen gaan gebruiken om de techniek, het ritme en de ordening van de natuur te begrijpen. Een wetenschap die niet ten koste gaat van die natuur, maar in samenwerking is mèt die natuur. Want de natuur geeft het goede voorbeeld maar wij zijn zo arrogant dat we denken dat we maar een deel van het voorbeeld nodig hebben waardoor alles uit context raakt en er alsnog disbalans ontstaat.

Samengaan wetenschap en natuurlijke ordening.

Om concreet het samengaan van wetenschap en natuurlijke ordening, van cultuur en natuur te bevorderen kun jij zelf een bijdrage leveren. Geen afwachten dus totdat iemand anders iets voor je verzint, maar door je eigen kennis en ervaring (wetenschap) te verbinden aan dat wat voor jou goed voelt en bij je past (natuurlijke ordening) en dat tot een liefdevolle handeling, tot een ritueel te maken.

Stap 1: levensaspect

Als eerste kies je uit de negen levensaspecten waar Conceptual Feng Shui mee werkt, er èèn uit die op dit moment belangrijk voor je is. Die negen levensaspecten zijn: carrière, relatie, familie, weelde, balans en gezondheid, behulpzame vrienden, kinderen, kennis en roem.

Als voorbeeld zal ik 2-aarde gebruiken waar het levensaspect ‘relatie’ mee verbonden is, omdat dat past bij het Nine Star Ki profiel van de volle maan van deze maand oktober.

Stap 2: jouw associaties

Wat is je kennis en ervaring tot nu toe met betrekking tot dit levensaspect? Hoe kijk je er tegenaan? Wat zijn je opvattingen over dit levensaspect en wat je wensen? Neem een vel papier en schrijf alles (ja, àlles!) op wat in je opkomt dat met dit levensaspect te maken heeft. Laat een overkoepelend beeld ontstaan.

Als voorbeeld het levensaspect ‘relatie’:

Dit beschrijft voor mij om te beginnen de relatie die ik had met mijn vader en moeder, en met mijn oma die bij ons inwoonde. Daarna volgen er natuurlijk een aantal relaties die invloed hebben gehad op hoe ik nu tegen het levensaspect ‘relatie’ aankijk en de ervaringen die ik daarmee heb opgedaan. Dit levensaspect beschrijft voor mij ook hoe er voor mij gezorgd is toen ik kind was.

Stap 3: oud symbool

Kies een symbool dat alles representeert over het levensaspect dat je hierboven beschreven hebt.

Als voorbeeld het levensaspect ‘relatie’:

Het symbool dat voor mij dit levensaspect representeert is een ring. Van mijn oma, die veel voor mij zorgde, kreeg ik als klein meisje een ringetje. Mijn vader is zijn trouwring een tijdje kwijt geweest, dat gaf een hele consternatie. Maar gelukkig vond hij deze later terug in de tuin. In latere relaties is er altijd sprake geweest van een ring of ringen die iets vertelden over de aard van de relatie en wat die voor mij betekende. Eigenlijk werd mijn persoonlijke ‘relatiegedoe’ gerepresenteerd door gedoe met ringen.

Stap 4: nieuw beeld

Kies nu een nieuw beeld dat je wilt voeden met je aandacht en energie, maar die nog steeds betrekking heeft op het gekozen levensaspect. Hoe wil je dat dit levensaspect er uit gaat zien? Wat is het nieuwe beeld dat je gerealiseerd wilt zien, niet alleen voor jezelf, maar voor iedereen? Iedereen begrijpt dat met een ring een verbintenis wordt uitgedrukt. Op welke wijze kun je een dusdanig nieuw beeld kiezen dat dit niet alleen voor jou persoonlijk waardevol is, maar ook universeel zijn nut kan bewijzen. Een goed gekozen symbool kan voedend werken op het collectief onbewuste zodat iedereen hier een voorbeeld aan kan nemen.

Als voorbeeld het levensaspect ‘relatie’:

Mijn beeld daarbij is dat van twee mensen die verantwoording nemen voor zichzelf en hun verleden, zich bewust zijn dat ze dit inbrengen in de relatie en zich er bewust van zijn dat je alleen jezelf leert kennen via de ander (in een relatie dus). De ander is niet je bezit en je mag hem of haar niet belemmeren in de eigen ontwikkeling. Je weet dat je een ziel bent op weg naar individuatie, net als de ander. Je houdt de ander echter niet verantwoordelijk voor jouw eigen proces en de gevolgen daarvan, maar beschouwt hem of haar juist als betrouwbare en liefdevolle getuige. Besef dat dit universeel een belangrijke stap zou zijn in transformatie van wat een relatie in de maatschappij tot nu toe heeft betekent, naar wat het zou kunnen gaan betekenen voor mensen die spiritueel volwassen worden of zijn geworden.

Stap 5: transformatie

Het symbool dat je bij stap 3 gekozen hebt representeert het oude, dat wat was en wat je niet meer wilt. Maar wat wel als fundament dient voor het nu en de toekomst. Je kunt je verleden immers niet uitvlakken. Wel kun je het eren, want het heeft je het nodige geleerd waardoor je bepaalde fouten niet meer zult maken en bepaalde aspecten nu op een andere waarde weet te schatten.

Dit oude symbool moet nu transformeren naar het nieuwe beeld dat je bij stap 4 gecreëerd hebt.

Als voorbeeld het levensaspect ‘relatie’:

Voor mij is dat het beeld van twee handen die zich in elkaar verstrengelen, warmte en steun geven, elkaar raken en voelen maar niet zodanig vasthouden dat het belemmert en vrijheid ontneemt. Juist in deze tijd van Corona waarin je mensen juist gèèn hand meer mag geven, wordt het des te belangrijker om diegene die je wèl een hand geeft, met zorg te kiezen. De Corona crisis zorgt ervoor dat waardevolle verbindingen tussen mensen, relaties tussen mensen, onder druk komen te staan. Het symbool van twee handen die elkaar raken verbeeld voor mij de verbinding die nodig is om je mens te kunnen blijven voelen, om menselijk te blijven, in verbinding met jezelf en ook met anderen. Ondanks dat er afstand gecreëerd wordt door vrijheidsbeperkende maatregelen, kan er vanuit intentie en liefde verbinding zijn met hen die je dierbaar zijn.

Stap 6: het ritueel

Neem elke dag, voor je aan de dag begint, en ook aan het einde van de dag, voor je gaat slapen, even de tijd om aandacht te schenken aan dit nieuw gekozen symbool. Kies een praktische handeling om uit te voeren die eenvoudig is en niet teveel werk vraagt. Als je eerst je woonkamer moet verbouwen om iets te kunnen doen, kost dat teveel tijd en inspanning. Kies een handeling die makkelijk vol gehouden kan worden. Als je eerst naar de winkel moet om iets te kopen, een bloem bijvoorbeeld, vergaat je in de herfststormen al snel de lust om op de fiets te stappen en zo’n hulpmiddel te gaan kopen.

Als voorbeeld het levensaspect ‘relatie’:

Dit begint met de relatie met je zelf. Als symbool had ik hiervoor ‘handen’ gekozen. Door je eigen handen aan te raken ga je de relatie met jezelf ervaren. Voel hoe je handen aanvoelen, welke emotie ze uitdrukken, of ze warm of koud zijn. Hard of zacht. Stel je dan voor dat je de hand van iemand anders vasthoudt die belangrijk voor je is. Je moeder, je zus, je vriendin of partner. En ervaar de relatie met hen, via je eigen handen. Door een beetje handcrème of een geurige olie  te gebruiken bij het aanraken, draag je de geur hiervan als een reminder aan dit ritueel door de dag en de nacht heen met je mee. Het blijft bij je als een onbewuste herinnering aan een bewuste keuze die je hebt gemaakt en waar je een concrete handeling aan verbonden hebt.

Stap 7: visuele reminder

Je kunt dit nieuwe symbool en het ritueel dat je daarmee uitvoert, verder bekrachtigen door ook een visuele reminder te gebruiken. Bijvoorbeeld door een afbeelding van een hand of handen ergens op te hangen, door een beeldje van een hand of handen ergens te plaatsen, of door simpel een foto te maken van de ineengestrengelde handen van jou en je partner en daar een screensaver van te maken. Je kunt zelfs zover gaan dat je een foto afdrukt en die aan je dierbaren geeft met de uitleg erbij van de betekenis die jij er aan toekent. En misschien zelfs wel de uitnodiging aan hen om voor henzelf ook een nieuw symbool te kiezen en er een ritueel omheen te ontwikkelen.

Ik heb het al eerder geschreven, eigenlijk al heel vaak :-);

alles begint en eindigt bij jezelf.

Strijd begint bij jezelf, maar eindigt daar ook. Liefde begint bij jezelf, maar eindigt daar ook. Wantrouwen begint bij jezelf, maar ook die kun je daar laten eindigen.

Door nieuwe rituelen te laten ontstaan met hulp van een systeem zoals Feng Shui dat al duizenden jaren oud is, gooi je niet het kind met het badwater weg, maar gebruik je eeuwenoude kennis en ervaring die universeel herkend wordt. Door daar modern bewustzijn en persoonlijke inzichten aan toe te voegen, kun je op heel praktische en directe wijze verantwoording nemen voor het collectieve en evolutionaire proces waar we in zitten. Je kunt een bijdrage leveren die bouwt en bijdraagt op een veel dieper en ingrijpender wijze dan je zou vermoeden. Want we staan aan de rand van een nieuw tijdperk dat onder onze handen aan het ontstaan is. Het vraagt daarom niet alleen om een visie, maar vooral ook om die visie door je handen te laten gaan en concreet in de wereld te brengen.

 

Doe mee aan het gesprek!

Ik ben heel benieuwd wat mijn schrijven bij je oproept en losmaakt. Hoe ervaar jij dit moment in de tijd? En welke rituelen gebruik je om handen en voeten te geven aan wat jij ervaart te midden van alle tumult in de wereld? Doe mee aan het gesprek en deel het in de reacties hieronder. Ik vind het leuk om van je te horen en samen leren we van elkaar!

Nina

 


© Nina Elshof. Neem dat wat voor je werkt en laat de rest voor wat het is. Als je dit werk wilt delen, dan als citaat en met link naar dit blog op deze website. Dank je wel voor je steun, ik waardeer het zeer en jou ook! Dank je!

10 gedachten over “Rituelen voor een nieuwe toekomst”

 1. Hoi Nina, ik ben bezig met de e-cursus conceptual feng shui. Erg interessant wat je in deze blog schrijft in relatie tot de lessen die ik tot zover gevolgd heb. Ik ben als eerste het 2-aarde gebied gaan bekijken. Deze is in conflict met het functie-element hout van de woonkamer, dus vuur toevoegen om te harmoniseren. Ik wil meer aandacht vestigen op datgene wat ik in ‘relaties’ belangrijk vind. We zijn thuis met z’n vieren. Ik heb in 2-aarde vier ronde metalen decoratie stukken aan de muur gehangen waar ik kaarsen in kan branden. Ik kwam er achter dat ik minder lief ben geweest voor mezelf en mijn gezin. Mijn tactiek is, ongeacht hoe ik mij voel, door te gaan en door te werken (en mijn gevoel af te sluiten als een soort bescherm-mechanisme) Helpt mij hopelijk meer focus te gaan houden op mijn gezin, want dit is wat ik belangrijk vind (i.p.v. geleefd te worden door werk, stress, wat anderen zouden willen, energievreters e.d.). Ik heb heel veel aan de informatie die je geeft. Wat nog grappig is: jouw boek ‘huis en ziel’ kwam toevallig op mijn pad tijdens de lockdown en er ging een wereld voor mij open, erg dankbaar daarvoor Groetjes Ana

  1. Hoi Ana, Wat goed om te lezen dat je met de inhoud van de e-cursus en de laatste blog zoveel aanknopingspunten hebt voor ontwikkeling. Echt mooi dat je dat wat echt belangrijk voor je is, vormgeeft in je leven. Je zoekt naar symbolen en rituelen en brengt die in je (t)huis met een verbetering voor ogen. Fijn dat je dit met ons deelt. Dit is waarvoor Nina en haar team dit werk iedere dag met zoveel toewijding doen. Andere mens bewust maken Feng Shui en Nine Star Ki. Ik kan alleen maar zeggen: ga zo door en deel vooral je proces hier én met anderen.
   Harte-groet,
   Jorien, team Nina Elshof, Feng Shui Academie

  1. Hoi Lian,
   Dat is me een vraag die niet één, twee, drie hier te beantwoorden is. Heel in het kort heeft 5-aarde de centrum-positie in de bagua. Meestal zijn vijf aarde mensen solide, betrouwbaar, sterk, ze beschikken over veel energie. De centrale plek in de Bagua zorgt meestal voor een grote uitwisseling van van alles met je omgeving.
   Er valt nog heel veel meer te vertellen. Mocht je belangstelling hebben dan wijs ik je graag op de e-cursus Feng Shui en de e-cursus Nine Star Ki (deze wordt binnenkort gereleased). Ook vinden er regelmatig inspiratie-sessies plaats. Een overzicht van deze activiteiten en meer vindt je hier: https://www.ninaelshof.com/agenda
   Harte-groet,
   Jorien, team Nina Elshof, Feng Shui Academiei

 2. Marie-José Moens

  Ook ik ervaar deze tijd als een chaotische, zoekende en daarmee verwarrende, maar zeer noodzakelijke overgang naar een nieuw tijdperk! Waarbij wij mensen ons veel bewuster zullen gaan verbinden met onze naasten en verdere omgeving daar buiten. We zullen weer meer in het moment van NU durven zijn, en ons op een natuurlijke manier terug verbinden met de natuur en de dieren en dit op de juiste waarde gaan schatten n.l die van een onvoorwaardelijke en universele Liefde.
  Een Liefde waar we altijd op kunnen vertrouwen en die ons doet herinneren wie we diep van binnen op zielsniveau zijn.
  Dit is niet niks en vraagt daarom nog tijd om deze transformatie echt te gaan maken…en daar is dus eerst inderdaad chaos, een zoektocht, verwarring en onze eigen schaduwkanten daarbij in de ogen moeten kijken!

  Ik wens iedereen, inclusief mezelf 😉 heel veel kracht, zelfliefde en compassie toe in dit grote proces en laten we dit als collectief samen met elkaar gaan bewerkstelligen!!

 3. Marie-José Moens

  Oeps..was de rituelen vergeten te benoemen in mijn vorig ‘betoog’! Nou, dat is eigenlijk dat ik s’avonds de kaarsjes aansteek met in gedachten alle mensen die het momenteel moeilijk hebben, verlies ervaren en even niet meer weten hoe….met ook de gedachten dat alles wat gebeurt gebeuren ‘moet’ in een mens zijn leven. Zie ik als de yin en yan stroom of tewel de grote CHI! Verder verbind ik mij dagelijks heel bewust met alles in mijn leven om mij heen, zoals mijn tuin en huis, mijn grote vriendin Meissie de poes en aanloop kat Frits, mijn geliefde, de boodschappen, lekker op de fiets in de natuur, mijn clienten in de zorg enz enz..kortom, ik houd het dicht bij mezelf! 🙂

  1. Hoi Marie Jose, Het is hartverwarmend om te lezen hoeveel in jouw leven al wordt omringt met rituelen. Ik kan in je verhaal helemaal proeven dat dit je goed doet en waarschijnlijk de mensen om jou heen ook. Je leeft het voor
   Waar ik nog nieuwsgierig naar ben is of je ook nog nieuwe rituelen toe wilt voegen, nu je de blog van Nina hebt gelezen. Ik bedoel dan specifiek de 7 stappen die ze beschrijft.
   Harte groet,
   Jorien, team Nina Elshof, Feng Shui Academie

 4. Marie-José Moens

  Dank Jorien! Tsja…ben inderdaad eens gaan kijken hoe dit bij mij zit en ben momenteel ook erg bezig met het 2-aarde element relatie. Daar spelen voor mij de sleutelwoorden verbinding en vertrouwen een grote rol, en ben mede door een trance-dans sessie in contact gekomen met mijn innerlijke kind wat hier een grote rol in heeft. In het contact met mijn ouders is de openheid en echtheid in de verbinding niet helemaal goed gegaan, waardoor ik veel zelftwijfel heb gekend als kind in mijn eigen waarneming en intuïtieve vermogens. Nu is dit juist mijn kracht geworden, maar bewaak ik dit eigenlijk dan ook nog steeds als een tijger als ik mij hierin bedreigd voel in plaats vanuit een natuurlijke rust de dialoog aan te gaan.

  Maar een dagboek heeft voor mij een cruciale rol gespeeld in het delen van en met mijzelf van deze verborgen binnenwereld, een plek waar ik helemaal mijzelf durfde zijn. Als ik dit doortrek naar het nu en hier een (collectief) nieuw beeld van probeer te vormen, kom ik uit op een briefwisseling. Ik doe dit zo nu en dan ook in mijn huidige relatie, elkaar d.m.v een mooie brief laten weten wat de ander voor je betekent en waar er eventueel knelpunten zitten of dingen die je moeilijk vind. Een mooie kaart sturen zou ook kunnen, om de ander zo te laten weten wat het contact voor jou betekent of bijzonder maakt! Ik heb mij voorgenomen om hier een ritueel van te gaan maken en mooi en speciaal postpapier te kopen en/of een paar mooie ansichtkaarten die ik versturen kan aan mensen. 😉

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *