Verbinding? Confrontatie is ook Verbinding!

Confrontatie_Is_Ook_Verbinding

Confrontatie is ook Verbinding

Het element 3-hout staat symbool voor een aantal thema’s die allemaal, stuk voor stuk, terug te zien zijn in de natuur.

Een van die thema’s is Verbinding. Verbinding kun je ook beschouwen als samenhang en herkennen in synchroniciteit. Of gewoon, in het oorzaak en gevolg principe: als er teveel regen valt, verrotten de aardappels die in de grond nog wachten om geoogst te worden. Bijvoorbeeld. Ongetwijfeld zijn er nog legio andere voorbeelden te bedenken. Maar daar heb je mij niet voor nodig.

Over het algemeen wordt Verbinding als iets positiefs gezien.

Lekker in Verbinding zijn met elkaar is bijna een levensdoel op zich geworden voor veel mensen. Begrijpelijk, omdat we als mens nu eenmaal een beetje een kuddedier zijn en als zodanig niet buitengesloten, niet verstoten willen worden door de groep. En uit het lekker in Verbinding zijn met anderen spreekt blijheid en vrijheid. Misschien zelfs ook wel vrijblijvendheid.

De verbindende kwaliteit van 3-hout kan, in de energetische cyclus van de vijf elementen, ‘doorgroeien’ naar de volgende elementen vuur en aarde.

Aarde nu consolideert en bestendigt de energie van andere elementen. Aarde brengt die energie in een vorm, maakt het concreet en hanteerbaar en daarmee ook controleerbaar. Zo ook de energie van 3-hout. Wat voor 3-hout vrije Verbinding is waarin beweging en eigenheid van het individu mogelijk is en die soms dus ook samenhang mist en te vrijblijvend wordt, is voor Aarde verdicht en heeft een vastere vorm, een structuur aangenomen waarin er geen beweging meer mogelijk is. De energie is vastgezet en daardoor niet meer vrijblijvend maar vanzelfsprekend. Enerzijds is dat noodzakelijk om constructief met de energie te kunnen werken en er een fundament in het leven mee te leggen. Anderzijds is de aard van Aarde erop gericht te voorkomen dat de boel weer overhoop gehaald wordt door allerlei veranderingen en vernieuwingen. Dat zou tot instabiliteit kunnen leiden. Het stelt, met andere woorden, verworvenheden veilig en biedt daarmee houvast.

Ik weet dat er zich meer dan genoeg zwarte schapen, eigenheimers, einzelgängers, pioniers en solisten onder de lezers van dit Energetisch Week Bericht bevinden (waaronder ikzelf), om te beseffen dat Verbinding met de kudde ook niet altijd je van het is.

Er zijn meer vormen van Verbinding mogelijk en ook noodzakelijk! Verbinding met elkaar, in een groep, geeft veiligheid en houvast, maar belemmert individuele ontwikkeling. Verbinding met jezelf bevordert individuele ontwikkeling maar belemmert soms de verbinding met elkaar. Wat is dan wijsheid? Wat is de ‘juiste’ vorm van Verbinding?

Het is het element 3-hout wat duidelijk maakt dat beide vormen van Verbinding noodzakelijk zijn.

Dat beide vormen van Verbinding, met de groep en met jezelf, nodig zijn om een gebalanceerd leven te kunnen leiden. 3-Hout maakt echter als geen ander element ook heel duidelijk dat er noodzakelijke periodes zijn waarin deze vormen van Verbinding afwisselend meer of minder aanwezig zijn. En ook dat er consoliderende periodes nodig zijn die rust brengen in de beweging en ontwikkeling.

Geboorte is een moment dat sterk gekenmerkt wordt door en voor het individu.

Opgroeien en ontwikkelen is echter weer een fase waarin de groep een belangrijke rol speelt. Al was het alleen maar om de boreling te beschermen en te voeden zodat het zich verder kan ontwikkelen tot, inderdaad, een volwassen individu. Die groep is niet zo groot en meestal beperkt tot de familie. Later wordt die groep wat groter en wordt deze opgerekt tot de onderwijsomgeving. Nog weer later wordt die groep nog veel groter en betreedt de boreling als volwassene de maatschappij. De structuur van een maatschappij is echter zo groot, dat het begrip Verbinding daar zijn waarde verliest. Een maatschappij heeft een dusdanige structurerende invloed, dat de 3-hout kwaliteiten daarin niet meer duidelijk te herkennen zijn en een Aarde kwaliteit hebben aangenomen. Het is een vanzelfsprekende en gezonde ontwikkeling.

Als het echter de beurt is aan Aarde om zijn vormende en structurerende invloed door te geven in het cyclische proces van bewegingen van energie, is waar te nemen dat Aarde dat enorm veel moeite kost.

Het is immers een element dat gekenmerkt wordt door houvast door middel van vasthoudendheid, door veiligheid door middel van het in stand houden van het vertrouwde, en door bescherming door middel van het tegengaan van vernieuwing. Kijk maar eens naar je eigen leven hoeveel moeite het soms kost om iets los te laten of te veranderen, omwille van vernieuwing en ontwikkeling. Zekerheden geven nu eenmaal houvast. Maar maken ook lui en afhankelijk.

Op collectief niveau betekent de invloed van 3-hout op de jaartendens van 2024 een hernieuwde fase waarin het begrip Verbinding een cruciale rol speelt.

De grote vraag die 3-hout dit jaar aan ons, aan jou, stelt is waar je in Verbinding mee bent. En waarmee je in Verbinding wilt zijn. Dit jaar vraagt om het herwaarderen, het opnieuw waarderen van de structuren en waardes op basis waarvan het element Aarde de maatschappij heeft vorm gegeven. Op basis ook waarvan jij jouw leven vorm en inhoudt gegeven hebt.

Verbinding zal zich daarom in eerste instantie aandienen als confrontatie.

Confrontatie is ook Verbinding alleen niet die van de gezellige soort, maar van de soort die vraagt om in actie te komen om vernieuwing en verandering mogelijk te maken. Ouders vertegenwoordigen een bepaalde normen en waarde set aan de hand waarvan ze hun kinderen opvoeden. In de puberteit botst het nieuwe, zich ontwikkelende leven met dat van de ouders. Soms is dat een heftige botsing, soms kunnen ouders door die botsing iets van hun stelligheid en vaste normen en waarden in beweging brengen en meebewegen met wat dat opgroeiende individu nodig heeft.

Uitgezoomd vertegenwoordigt de politieke autoriteit de rol van de ouders.

Wij zijn de pubers die opgroeien en we vertegenwoordigen het nieuwe, zich spirititueel ontwikkelende leven. Dat levert een botsing op met de politieke autoriteit, de ‘ouders’. En ik weet bijna zeker dat dit ouders zijn die niet verstandig zijn en kunnen meebewegen, maar hun hakken in het zand zullen zetten om te behouden wat ze verworven hebben: macht en zeggenschap over ons. Met andere woorden, een confrontatie kan niet uitblijven!

Alleen is een confrontatie ook een vorm van Verbinding.

In dit geval is het een collectieve Verbinding met wat we hebben toegestaan om vorm aan te nemen. Vanuit luiheid en afhankelijkheid is er veel ontstaan de afgelopen decennia, waar we nu de confrontatie mee aan dienen te gaan. Niet in de laatste plaats ook dient de confrontatie aangegaan te worden met de bijdrage die je zelf hieraan geleverd hebt.

Want 3-hout laat zien dat Verbinding ook beschouwd kan worden als samenhang en herkent kan worden in synchroniciteit.

Of gewoon, in het oorzaak en gevolg principe: als je teveel macht uit handen geeft, manoeuvreer je jezelf in een machteloze positie. De confrontatie aangaan met jezelf is in Verbinding komen met jezelf. Daarmee geef je jezelf de mogelijkheid een verbinding te herstellen die nodig is om de aarde kwaliteiten van stabiliteit, veiligheid en structuur, niet langer buiten je te zoeken maar deze zelf tot ontwikkeling te brengen. Vanuit die confrontatie met jezelf, ontstaat vanzelf de ruimte om iets nieuws te omarmen in je leven, bijvoorbeeld je onafhankelijke individualiteit die je put uit het in Verbinding zijn met je Zelf. Vanuit die houding kun je de confrontatie met de Aardse beperkingen aangaan EN je daarin staande houden!

2 gedachten over “Verbinding? Confrontatie is ook Verbinding!”

  1. Heel fijn en herkenbaar om te lezen, dat fase waarin ik zit “normaal ” is en dat het proces om verbinding met jezelf te krijgen daar ook de andere beweging bij hoort. En dat het een natuurlijk principe is waar je op mag vertrouwen

    1. Hi Marie, dankjewel voor je reactie. Ja, het is en normaal proces dat het nodig is om verbinding te zoeken met jezelf en deze, waar nodig, te herstellen of te verbeteren. De oriëntatie is al zo lang naar buiten gericht geweest, dat het voor sommigen helemaal niet meer vanzelfsprekend is om een verbinding met jezelf te ervaren.
      Harte groet, Nina

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *