Achterwaarts Leren

Achterwaarts_Leren

Achterwaarts Leren

Achterwaarts leren om je voorwaarts te kunnen ontwikkelen, is misschien een kromme redenering.
Gek genoeg is dat hoe je je veelal ontwikkelt. Een manier van leren dus die eigenlijk een achterwaartse beweging kent.

Vorige week had ik het in het Energetisch Week Bericht over Verbinding en hoe dat een kwaliteit is van 3-hout.

Ik schreef: ‘Verbinding kun je ook beschouwen als samenhang en kun je herkennen in synchroniciteit. Of gewoon, in het oorzaak en gevolg principe.’ Verbinding kan zich in verschillende gedaantes laten zien die elk een eigen kwaliteit hebben. Samenhang heeft een andere kwaliteit dan het oorzaak en gevolg principe. Het oorzaak en gevolg principe is wat we als mens maar al te vaak toepassen als we iets moeten leren. We leren achterwaarts. Pas als het gevolg zich voltrokken heeft, zien we een verband met een, vaak zelf gecreëerde, oorzaak.

Als je weet wie je bent, kan niemand je meer vertellen dat je je moet aanpassen om erbij te horen.

Yep, ik spring even van de hak op de tak, zoals het hout betaamt, maar deze vertakking heeft een reden. Dit stukje achtergrond info heb je namelijk nodig om de rest een plek te kunnen geven. Sinds namelijk in 1955 de 81-jarige cyclus van 9-vuur zijn intrede deed, is er een ontwikkeling gestart van een groeiend besef van individualiteit. Hartstikke goed, want zo leer je ontdekken wie je bent en waarom je hier bent.

9-Vuur is echter een element waarvan de energie naar buiten beweegt en dat inmiddels ook al langdurig, sinds 1955, doet.

Het zorgt voor een collectieve beweging naar de buitenkant zou je kunnen zeggen. Dus dat ontdekken van die individualiteit heeft zich in eerste instantie gericht op een ontwikkeling naar buiten toe, naar de buitenkant van het bestaan, naar uiterlijkheden. Dat toont zich, letterlijk, in het jezelf laten zien en in het als individu aandacht vragen voor jezelf. Als je die aandacht niet krijgt, zorgt de invloed van 9-vuur ervoor dat deze aandacht opgeëist wordt.

Inmiddels kan je stellen dat dat proces een beetje (erg) uit de bocht begint te vliegen.

De beweging van individualisering in en naar de buitenkant van het bestaan zorgt voor een leegte in de kern. En dat terwijl we tegelijkertijd streven naar heelheid. Een belangrijk aspect van heelheid is dat er verbinding is tussen buiten en binnen, tussen boven en beneden. Tussen wat je aan de buitenkant laat zien en wat je aan de binnenkant beleeft. Maar het elastiekje dat die verbinding bij elkaar hield, is door de beweging naar de buitenkant zover opgerekt, dat het in vele gevallen is geknapt. Resultaat: verlies van verbinding tussen binnen en buiten, tussen wat je aan de buitenkant laat zien en wie je aan de binnenkant bent.

Met die individualiteit zijn we overigens, nog steeds, aan het oefenen om te ontdekken wat dat precies inhoudt.

Een klein kind dat leert ‘ik’ en ‘nee’ te zeggen, ervaart dat het uitspreken van die woorden een groot effect teweeg brengt in de omgeving. Alleen kan het nog niet volledig de consequenties van dat ‘ik’ en ‘nee’ zeggen overzien. Het ‘ik’ en ‘nee’ van het kind is nog niet verbonden met het (zelf)bewustzijn dat nodig is om een terugkoppeling te kunnen maken naar een innerlijke kern en daardoor consequenties te kunnen aanvaarden of te overzien. Het kind oefent slechts met het ontdekken van individualiteit. Daar mist dus een stukje verbinding.

Ook wij hebben ontdekt dat we met het oefenen met en ontdekken van onze individualiteit een groot effect hebben op de omgeving.

We hebben ontdekt dat we dingen naar onze hand kunnen zetten. Alleen hebben we ook lange tijd niet doorgehad wat daar de consequenties van zouden kunnen zijn. Of in ieder geval hebben we een deel van die consequenties, die gevolgen, niet kunnen overzien. Er ontbreekt nog een stuk zelfbewustzijn waarmee een terugkoppeling gemaakt kan worden om die consequenties te kunnen overzien.

Dat bewustzijn, dat zelfbewustzijn, is groeiende.

Het vormt een gezonde tegenhanger voor de ontwikkeling van individualiteit. Samengebracht praat je over het proces van individuatie zoals Jung dat noemt. Dat is het ontwikkelen van individualiteit, weten wie je bent en dat ook kunnen laten zien en ervoor staan, in verbinding met een innerlijke kern die zich bewust is van dit proces.

2024 Is het jaar dat gedomineerd wordt door de karakteristieke energetische kwaliteiten van het element 3-hout.

Dit element wil verbinden, vernieuwen, zoekt een wedergeboorte en wil omverwerpen wat die verbinding, vernieuwing en wedergeboorte in de weg staat. Het nodigt uit tot het zetten van een volgende stap van bewustwording en individuatie. Het vraagt dus niet om nog meer individualisering die je verder weg brengt van de kern, maar om het zetten van een stap in het ontwikkelen van het inzicht dat er een relatie bestaat tussen de effecten die in je omgeving zijn waar te nemen, en welke van je keuzes, acties, gedachten, gevoelens of handelingen daaraan vooraf zijn gegaan. Verbinding vanuit (zelf)bewustzijn met consequenties dus. Elk detail doet er toe!

Het is een vorm van achterwaarts leren om je voorwaarts te kunnen ontwikkelen.

Veel van wat je doet, de keuzes die je maakt en wat dat allemaal teweeg brengt, besef je pas achteraf. Dat is logisch omdat het veelal onmogelijk is om vooraf te overzien welke consequenties acties en keuzes in hun volle omvang kunnen hebben, dat kun je slechts ten dele. Je brandt je vinger aan een hete kachel en komt tot de conclusie dat je die kachel beter niet had kunnen aanraken. Een les voor de volgende keer. Maar ook, een blijvend litteken op je vinger die je voor altijd met je meedraagt als herinnering. Je hebt, kortom, een ervaring opgedaan door middel waarvan je iets op eigen houtje ontdekt hebt. Niet omdat het je verteld is! Dat is achterwaarts leren.

Dat is hoe een keuze een blijvende, zichtbare impact kan hebben.

Veel van de keuzes die in de afgelopen jaren gemaakt zijn, hebben wel een blijvende impact maar zijn voor menigeen nog niet duidelijk zichtbaar. Niet iedereen is zich er al bewust van. Langzaam begint dat in de laatste jaren van deze 81-jarige cyclus duidelijk en dus ook zichtbaar te worden. Precies zoals 9-vuur dat graag ziet. Het 3-hout jaar nu, zet daarin een belangrijke volgende stap. Het biedt ruimte aan de groei van dat (zelf)bewustzijn. In plaats van dat het grenzen van de groei aangeeft die ons belemmeren in een vrije ontwikkeling van onze individuatie. Die grenzen zijn slechts bedoeld om de ontwikkeling naar buiten, om te keren in de richting van een ontwikkeling naar binnen.

Over dat Achterwaarts Leren overigens…

Is het misschien interessant voor je om te weten dat mijn opleiding Nine Star Ki & Feng Shui, altijd grotendeels gebaseerd is geweest op het systeem van achterwaarts leren. Het is een vorm van educatie die de zelfontwikkeling van de student stimuleert waardoor kennis eerder verworven wordt en op een dieper niveau beklijft dan wanneer kennis domweg uit het hoofd geleerd en gekopieerd wordt. Ik ben er altijd van uitgegaan dat je al de kennis die je nodig hebt, al in je draagt. Het in verbinding komen daarmee is het enige dat nodig is.

Dat is hoe ik dit jaar ook in de Orakel Cyclus zal werken.

Enerzijds zijn er de energetische tendensen die we voorgeschoteld krijgen. Anderzijds toont zich hoe jij daar mee omgaat en hoe het je beïnvloedt. Inzicht krijgen in wat je ervaren hebt aan de hand van de Vijf Elementen, je eigen Nine Star Ki profiel en de Nieuwe Maan en Volle Maan momenten door het jaar heen, helpen een innerlijke kern te creëren en te versterken. Het is die kern waarmee je vervolgens weer in verbinding kunt komen zodat je de stap kunt zetten het veld in. Het veld van Innerlijke Wijsheid.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *