Doorgeefkennis

Doorgeefkennis

Doorgeefkennis

Vorige week had ik het over het Achterwaarts Leren.

Het is zo wonderlijk hoe we dat als mens doen, dat leren. Veel van wat je geleerd wordt op school of via de opvoeding van je ouders/opvoeders, is ervaringskennis die door eerdere generaties is opgedaan en wordt doorgegeven. Als kind in de schoolbanken leer je dus niet per se achterwaarts. Lessen worden doorgegeven in een lijn van meester op leerling, van ouder op kind, waarbij er ergens iemand als eerste een ervaring heeft opgedaan, daar achteraf iets van geleerd heeft en dat geleerde vervolgens doorgeeft in de lijn.

Eigenlijk leer je op school en van je ouders, dus oude kennis.

Kennis die misschien helemaal niet meer actueel is. Of die (allang) niet meer geldig is voor jou als individu. Het is superlastig om zo’n lijn van doorgeefkennis te veranderen of te doorbreken. Tradities, gewoontes en automatismen blijken dan hardnekkig onveranderbaar omdat ze collectieve veiligheid en zekerheid bieden. “Zo hebben we het altijd gedaan. Het heeft altijd gewerkt. Waarom moet dat nu veranderd worden? Dit is nu eenmaal zoals het is.”

Maar hoe zit dat op individueel niveau?

Collectieve veiligheid kan op een zeker moment ernstig gaan wringen voor het individu. Ouders ervaren dat zodra hun kind de puberteit bereikt en zelf gaat nadenken over wat het wil, wat het nodig heeft, welke richting het op wil en welke kennis er toe doet. Het zijn, voor een gezin, soms heftig ontwrichtende jaren waarin ouders niet zelden gaan twijfelen over zichzelf en de waarde en kwaliteit van hun opvoeding. Op zo’n moment ontstaat er, voor de ouder, weer even de ruimte en de kans om zelf ook een stukje achterwaarts te leren en daardoor vooruit te komen in de eigen ontwikkeling. Vaak echter laten ouders die kans liggen.

Dit jaar biedt een unieke kans om in het patroon van vastgeroeste doorgeefkennis, fundamentele verandering te brengen!

Deze kans ligt er voor het collectief, uiteraard. Op individueel niveau is het echter een doorbraakkans van ongekende kwaliteit en heeft deze kans nog meer impact dan op collectief niveau! Het is een kans om je eigen proces van achterwaarts leren een andere richting te geven en om vrij te breken van het collectieve patroon dat door doorgeefkennis is bepaald. Losgebroken van doorgeefkennis, opent je blik voor kennis die een andere kwaliteit en inhoud heeft. Je haalt het namelijk uit een andere bron.

2024 Is het jaar dat gedomineerd wordt door de karakteristieke energetische kwaliteiten van het element 3-hout.

Dit element wil verbinden, vernieuwen, zoekt een wedergeboorte en wil omverwerpen wat die verbinding, vernieuwing en wedergeboorte in de weg staat. Het nodigt uit tot het zetten van een volgende stap van bewustwording en individuatie en wil zich daarom bevrijden van de doorgeefkennis. Dit jaar vraagt dus niet om nog meer individualisering die je verder weg brengt van de kern, maar juist om het verbinden met je kern. Het lijkt wat paradoxaal, maar dat is het beslist niet!

Eens in de zoveel tijd gaan we als collectief door een proces van ingrijpende veranderingen.

Onderdeel van die veranderingen zijn vaak een herziening van het wereldbeeld, een ingrijpende aanpassing van kennis en inzichten op wetenschappelijk niveau en daarmee en daardoor een totaal veranderende oriëntatie op het menszijn.

Voor de jaren 2020 en 2021 heb ik hier al uitgebreid over geschreven.

Als er veel gaande is, veel chaos is, is het altijd goed om niet te verzanden in details maar om uit te zoomen om te kijken wat er op grotere schaal eigenlijk aan de hand is. Als je dat doet wordt het ineens ‘logisch’ wat er nu gebeurt. (Al die al eerder geschreven inzichten kun je integraal nalezen in de Kenniscollectie.)

Vanuit die logica hoort het veranderen van richting in het verwerven en de ontwikkeling van kennis.

Niet langer het stramien volgen van de doorgeefkennis waar onherroepelijk verkeerde aannames en foute conclusies onderdeel van zijn. Maar heroriëntatie in de richting van een andere bron van informatie: het veld van wijsheid.

Klinkt super vaag.

En dat is het in feite ook want het is voor velen nog onbekend terrein. Maar niet voor iedereen! Grote denkers en veranderaars hebben gewezen op het bestaan van een veld dat in de basis uit energie bestaat en informatie bevat die ontvangen en uitgewisseld kan worden. Mensen als Ervin Laszlo (Zero Point Field), Rupert Sheldrake (Morphogenetic Fields, Morphic Fields), Lynne McTaggart (Intention Field), Rudolf Steiner en Edgar Cayce (Akashic Records) hebben er hun eigen naam en uitleg aangegeven, maar praten in wezen over hetzelfde fenomeen.

De energie van dit jaar, in combinatie met grotere energetische processen, nodigt uit om zelf dat veld te gaan verkennen.

Om uit het keurslijf van de doorgeefkennis te stappen en zelf verbinding te leggen met iets dat vele malen groter is dan we kunnen vermoeden. Een veld dat een hele andere betekenis toekent aan het begrip ‘informatietijdperk’. Een veld overigens waar AI geen toegang toe heeft en het dus ook niet kan corrumperen. Als de informatie via de mainstream media niet meer te vertrouwen is, is het tijd om een andere informatiebron op te zoeken. Dat is waarom ik nu, dit jaar, de Orakel Cyclus aanbied. Een cyclus waarin je stap voor stap wordt meegenomen in het ontdekken van dat veld van wijsheid. Het Veld van Innerlijke Wijsheid!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *