2023: Van Opleiden naar Inwijden

2023_Van_Opleiden_Naar_Inwijden

2023: Van Opleiden naar Inwijden

Dit jaar staat het element 2-aarde in de positie van 3-hout.

Over deze energetische tendens schreef ik aan het begin van het jaar: “Het is dus een grote, maar ongemakkelijke kans tot verandering. Verandering van de relatie met jezelf, met je familie, met je afkomst, de gezinssfeer in je jeugd en dus ook je familiegeschiedenis. Het is de grote kans om het anders te gaan doen dan iedereen voor jou in de familie. Het is de grote kans om los te komen van beklemmende en beperkende dynamieken die je vrije en onafhankelijke ontwikkeling in de weg staan.”

Na de ingewikkelde jaren vol beperkingen, kan gesteld worden dat we niet teruggekeerd zijn naar ‘normaal’.

Wat dat ‘normaal’ ook precies mag inhouden. Toen eenmaal het stof van de grotere transitie een beetje neerdaalde, werd wel duidelijk dat de wijze waarop we met elkaar omgaan ook veranderd is of drastisch aan verandering toe is.

De tendens van 2-aarde in 3-hout heeft daar het hele jaar aandacht voor gevraagd en toe uitgenodigd.

Met name het begrip van en over alles wat met het archetypische moederlijke (2-aarde) te maken heeft, is, dankzij de transgender beweging, drastisch vernieuwd (3-hout). Of je dat nu een positieve vernieuwing kunt noemen of niet; want een positieve verandering is niet per se wat 3-hout wil bereiken. Die wil enkel de status quo veranderen en vernieuwen. En dat leidt onherroepelijk tot weerstand en verzet.

Ik merk dat ook in mijn eigen familie.

Mijn positie als moeder is aan het veranderen en verschuiven. De vanzelfsprekendheden zijn niet meer vanzelfsprekend en relaties bewegen daardoor. Enerzijds ervaar ik dat als pijnlijk door allerlei weerstanden en vormen van verzet; bij mij en bij de anderen. Anderzijds werkt het ook bevrijdend, zo ervaar ik het in ieder geval. Ondanks dat mijn dochters allang groot en volwassen zijn, voelde ik me in de rol van de archetypische moeder (een typische 2-aarde rol) enerzijds verantwoordelijk voor hen en anderzijds voelde ik me er, met mijn 3-hout, niet helemaal in thuis. Deze jaartendens ervaar ik dus heel persoonlijk omdat het iets zegt over wie is als individu ben in de rol van de archetypische moeder.

Nu de jaartendens van 2-aarde in 3-hout door deze tendens in beweging gebracht wordt, bestaat er de kans om mee te bewegen.

Voor mij is dat meebewegen een beweging in de richting van meer vrijheid en minder zorg(en). Ik schreef: “2-Aarde in de positie van 3-hout gaat over je relatie met je familie. Het gaat ook over hoe je in relatie staat tot veranderingen en het je verbinden met anderen. Het heeft betrekking op je vermogen om jezelf opnieuw uit te vinden in relatie tot je familie en in relatie tot de persoon waar je een intieme relatie mee hebt. Niet in de laatste plaats heeft deze tendens betrekking op je vermogen jezelf opnieuw uit te vinden.”

Dat laatste vind ik persoonlijk het leukste aan dit jaar.

Het is een jaar bomvol ingewikkeldheden, zoals je zelf wellicht ook al gemerkt hebt. Dit wordt veroorzaakt door het element 4-hout in de positie van 5-aarde die daar de boel flink op de schop neemt. Tegelijkertijd zijn er ook kleinere tendens die op een meer individueel en persoonlijk niveau hun effect op je hebben. Zoals wat ik hierboven beschreef. Deze mogelijkheid om jezelf opnieuw uit te vinden heeft veel in beweging gebracht in mijn leven. Zo vloeit ondermeer het besluit om te stoppen met het fysiek lesgeven daar uit voort. Letterlijk is dat ook een uitwerking van deze energetische tendens want lesgeven (educatie) is een aspect dat bij 2-aarde hoort en je losmaken van die rol en dat lesgeven opnieuw uitvinden hoort bij 3-hout. Het komt dus helemaal goed met mij, zolang ik die tendensen in het oog blijf houden. 🙂

Kijk, en dat is waarom het zo handig is om kennis te nemen van dit soort energetische patronen.

Je kunt er je voordeel mee doen door op een golf van een bepaalde tendens mee te surfen, zodat dat wat anders misschien heel moeizaam zou zijn, nu heel (nou ja, redelijk) eenvoudig gedaan kan worden. Het blijft natuurlijk nog wel balanceren op zo’n golf.

Het is daarom ook een fantastisch vooruitzicht dat volgend jaar een 3-hout jaar wordt!

Tegelijkertijd wordt dat op collectieve schaal daarom alleen maar nog ingewikkelder en uitdagender. Het wordt als het ware het kers-op-de-taart-jaar van de grotere transitie die we doormaken. Al die veranderingen die als een soort schokgolven over de wereld en door onze levens stromen hebben dat in de recente jaren al onmiskenbaar duidelijk gemaakt, te beginnen met 2020.

Ik breng graag even in herinnering wat ik over de energetische tendensen van 2020, nog voor het C-woord was gevallen, geschreven heb:

“We zijn op weg naar spirituele volwassenheid en het is alsof we als mensheid aan de vooravond staan van een collectieve spirituele puberteit: een proces dat van je vraagt om je spirituele identiteit te onderzoeken. Om je af te vragen wie je op zielsniveau bent, waar je vandaan komt, wie je wilt zijn en welke weg je als ziel te bewandelen hebt. Het is een proces, dat net als een ‘gewone’ puberteit er om gaat jezelf te ontdekken en los te breken van dogma’s die door ouders, opvoeding, cultuur of maatschappij zijn opgelegd. […] Het is een fase in de ontwikkeling van de mensheid waarin het kopiëren en herhalen van wat was ons niet langer verder brengt, maar juist het leren en integreren en van daaruit bewust zelf creëren is wat nu telt. Elke keuze telt. Elke keuze is een keuze van jezelf, van je Zelf. Maar elke individuele keuze is er ook een die grote invloed op het geheel heeft. Meer dan ooit!”

Ik schreef ook:

“Alle vragen die hierboven gesteld zijn en die nog steeds onder je vloerkleed liggen, vragen nu dringend om je aandacht, om je aanwezigheid en om je toewijding om met ze aan de slag te gaan. Het niet aangaan van deze uitdagingen zorgt ervoor dat het proces dat in 2020 in gang gezet wordt, bouwt op een fundament van instabiliteit, aannames, valse verwachtingen en wishful thinking. En daarmee gaan we de wereld niet redden.

Kees

Die beweging van naar binnen keren lijkt eenvoudig. Je trekt je terug, je stopt met Facebooken en Twitteren, gaat je eigen truien breien en klaar is Kees. Niet dus. Want naar binnen keren betekent dat je tegenkomt wat je lange tijd genegeerd en over het hoofd gezien hebt. Dat wat niet leuk en wat ongemakkelijk is. Dat waar je toch geen tijd voor had om je mee bezig te houden, omdat je Insta-vrienden even al je aandacht vroegen. Dat wat je onder het vloerkleed van je onbewuste hebt geveegd onder het motto: ‘uit het oog, uit het hart’, hopend dat door je problemen te negeren ze vanzelf zouden verdwijnen.

Dat naar binnen keren is als het openbreken van het leven zodat daaruit een ruimere werkelijkheid kan ontstaan. Dat kan bedreigend en angstaanjagend zijn. Maar ook bevrijdend! Want niet alleen wat je verdrongen hebt ligt onder het vloerkleed van het onbewuste, ook kwaliteiten en talenten die je (nog) niet tot ontwikkeling hebt gebracht, kunnen wachten op ontdekking. In alle gevallen is het echter ook een confrontatie met wie je bent en met de vraag of je wel echt een eigen persoonlijkheidsstructuur hebt ontwikkeld, of dat je iets gekopieerd hebt wat daar op lijkt.

Fluffy Bunny

Het hebben van een geankerde persoonlijkheidsstructuur, een gefundeerd zelfbewustzijn is overigens niet zo eenvoudig als het hier nu, in het kort, opgeschreven staat. Het vraagt om de moed om het leven te nemen en te leven met alles wat daarbij hoort. Het vraagt om een echt en werkelijk aanwezig zijn, ook in pijn, rouw en verdriet. Vooral (of juist) mensen die zichzelf als spiritueel beschouwen, hebben daar nog wel eens steken laten vallen en zijn onbewust blijven weigeren om geheel en al aanwezig te zijn op aarde.

Het zijn de ‘fluffy bunnies’, waar ik al eens eerder naar verwezen heb, die alles mooi en prachtig vinden en alles als ‘geweldig’ ervaren. Ondertussen zijn ze weinig geaard en weten nauwelijks het hoofd te bieden aan een echte crisis wanneer die zich aandient. Afgelopen jaar was het tijd om de balans op te maken. Komend jaar vraagt je je bevindingen te toetsen aan zelfgekozen en geijkte parameters.

1955

Doordat we ons in een 81-jarige cyclus bevinden die gedomineerd wordt door 9-vuur en die in 1955 is begonnen, is er na de tweede wereldoorlog een grote drang tot ver-yanging en naar buiten bewegen in gang gezet, weg van de binnenwereld. Innerlijke beelden van vervulling en tevredenheid, zijn vervangen door uiterlijke beelden die je laten zien en voorleven hoe jouw vervulling en tevredenheid er uit moeten zien. Steeds verder zijn we afgeraakt van innerlijke beelden die waarde hebben en waar we houvast aan kunnen ontlenen. Die we als bouwstenen voor onze identiteit kunnen gebruiken.

Samenstand

Nu keert het tij en beweegt de energie naar binnen. Juist in 2020 vindt er een samenstand plaats van de elementen die respectievelijk de 81-jarige, de 9-jarige en vervolgens de 1-jarige cyclus domineren. Deze samenstand resulteert in een zeer sterke en heftige beweging naar binnen. Naar die binnenwereld dus, waar de meesten van ons al heel lang geen onderhoud gepleegd hebben en waar het nodige puin te ruimen is, of schatten te ontdekken zijn. Die binnenwereld is lang verwaarloosd. Alle spirituele en new-age boeken ten spijt, is er weinig echt werk verzet om de boel van binnen op te schonen. Veel meer zijn we bezig geweest vervangers te vinden voor de afbrokkelende houvast die gevestigde religieuze instellingen tot nu toe geboden hebben.

Dus zijn we nieuwe goden gaan aanbidden. Die van de uiterlijkheden, van de injectables, van de economische groei, en van spirituele grootheden die ons in zelfhulpboeken vertellen wat we moeten doen en ook hoe. Slechts een enkeling heeft je uitgedaagd jezelf te onderzoeken, te bevragen en te helen door je te verbinden met het ongenoegen en alles wat verder nog in de schaduwwerelden binnen in jezelf leeft. Deze samenstand zorgt er tevens voor dat datgeen in onze economie wat corrupt en fundamenteel gebrekkig is en dat eigenlijk onvoldoende gewicht in de schaal legt om op de lange termijn te kunnen blijven werken, uitvergroot en gewogen wordt.

Eigen Waarde

Er breekt een tijd aan waarin het er niet langer om gaat dat je je zo Insta-fähig als maar mogelijk is aan de wereld toont. En ook niet dat je nog langer volgt wat een ander zegt. En zeker niet dat je je ongenoegen projecteert op je buurman, collega, zus of burgemeester. Er breekt een tijd aan waarin je niet langer houvast zoekt in uiterlijke grootheden en illusoire beelden van een werkelijkheid die niet bestaat. Nu gaat het erom beelden van eigen waarde, van eigen spirituele waarde, weer in jezelf te laten ontstaan. Vanuit jezelf te laten ontstaan. Vanuit de vraag: ‘Waarom leef jíj’, ‘Wie ben jij’, ‘Wat is jouw bijdrage aan deze wereld’. We gaan een nieuw decennium binnen waarin het zal gaan om afstemming van binnen naar buiten. Het antwoord dat je zoekt, ligt niet langer buiten je, maar in jezelf.” – uit Nine Star Ki tendensen 2020

Het zijn dus jaren van voorbereiding geweest.

Voorbereiding op nog meer veranderingen die er nog aan zitten te komen. En het zijn juist die veranderingen waardoor ik de vorm van werken heb willen aanpassen. Volgend jaar dus geen fysieke jaaropleiding Nine Star Ki & Feng Shui meer. Maar wel een super tof pakket met een e-opleiding waar alles in zit dat je nodig hebt om zelf met Nine Star Ki & Feng Shui aan de slag te gaan. Volgend jaar is er ook geen traditionele Nine Star Ki Community meer, maar een community die zich schaart om de Kenniscollectie waarin alles wat ik geschreven heb tot nu toe, wordt ondergebracht en tot je beschikking staat.

En als klap op de vuurpijl leg ik de rol van docent af en pak die van inwijder op.

Van opleiden naar inwijden is dan ook mijn persoonlijk thema van volgend jaar. Dat krijgt zijn beslag in de Orakel Cyclus 2024 die bestaat uit een cyclus van vier seizoenen waarin stap voor stap de inwijding in je eigen kennis plaatsvindt. Kennis die je nodig hebt om te navigeren in een nieuwe wereld die aan het ontstaan is.

2 gedachten over “2023: Van Opleiden naar Inwijden”

 1. Het fijne van dit jaar is dat ik weer volop aan het werk ben geweest en “mijn talenten en kennis” meer heb kunnen inzetten door bij mijzelf te blijven ipv de ongeschreven regeltjes aan te houden. Ben toch al niet zo van de geschreven regeltjes, maar de ongeschreven zijn het spannendste. Door te staan voor wie ik ben en te spreken over dat alles bij iedereen met goede intentie start. Hierdoor gaat nog voordat het gebeurt de angel uit mogelijke confrontaties, conflicten en start het dialoog met veel humor. Dat was een interessante ervaring voor me (naar de rivier cruise gasten toe).

  (naar het bedrijf toe) Door juist te helpen, in plaats van zich te verzetten tegen vernieuwing en verandering (hele European Operations team eruit geknikkerd, vers team van goedkopere onwetenden in Cyprus) zijn de omstandigheden, vanuit mijn perceptie beter geworden voor iedereen. Door elkaar te ondersteunen ipv te bestrijden creëert een veel gezondere werk omgeving.

  (ander werk) Veel in de belangstelling gestaan, mede dankzij woke woorden zoals sustainability. Ware het niet dat de industrie traag is met knopen doorhakken. Sinds 2021 mondeling afscheid genomen van een vervelende partner, eufemistisch uitgedrukt. Die kleineerde mij en ik aanschouwde hem als een specialist, echter zoog die mij langzaam financieel en energetisch leeg. Ik heb zijn email en telefoon geblokkeerd. Niets van gehoord de laatste 2.5 jaar en verrekt als een duveltje uit het doosje kwam hij boven deze week. Gelukkig ben ik niet uitgeflipt, dus meester geworden van het ego, maar moet ik dit nog wel afhandelen. In het vooruitzicht is er veel en zal ik er ook veel focus en energie in steken en meer bij mijn eigen ideeën blijven.

  (Thuis met hoog beaarden, partner en hulp) proberen mezelf niet door het ego te laten verleiden en juist de kans te benutten om te gaan graven in de diepere lagen van mezelf. Ik kwam onder andere zelfmedelijden tegen en Calimero gedrag. Ik graaf nog steeds verder op zoek naar de oorzaak van emotioneel reageren op wanneer mij verteld (voelt als commanderen) wordt iets te doen. Valt het niet op wat ik allemaal doe, doorsta, is mijn inbreng niet genoeg, waarom voel ik me soms uitgebuit,,.. etc)

  Mijn keuzes in omgang en gesprekken met andere mensen heeft zich beperkt/verrijkt tot/met “gelijk gestemden,” onderzoekenden, vernieuwers oude kennis dat is boven komen drijven en het breidt zich enorm uit, wat een geweldig openbaring.

  Hmm, het wordt weer tijd om me weer wat meer te verdiepen in de energetische golven en de betekenis ervan, want ik heb dat graag uitgelegd/vertaald gekregen van de specialist, Nina. Ben benieuwd hoe jij je kennis gaat doorgeven vanaf januari en ik hoop dat ik er weer zo veel mogelijk erbij kan zijn, erg fijn.

  Tot gauw allemaal.

  Roland

  1. Lieve Roland,
   Wat een fantastisch proces beschrijf je hier. Zo passend bij de energetische tendens van 2-aarde in 3-hout. Een andere positie innemen ten opzichte van anderen of van een situatie. Verbinding zoeken en jezelf daarin opnieuw uitvinden is zondermeer een belangrijke tendens geweest. Prachtig dat je daar zo op mee bewogen hebt, en nog beweegt!
   Ik ben dankbaar dat je er in januari weer aanwezig bent bij het Nine Star Ki Event! En eerlijk gezegd, ben ik zelf ook nog wel benieuwd hoe alle veranderingen hun beslag zullen krijgen. 🙂
   Tot over een paar weekjes, goed jaarwisseling!
   Harte groet, Nina

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *