2023: Over Water en Akkers…

Over_Water_En_Akkers

2023: Over Water en Akkers…

Daar valt wel wat over te zeggen, nu 2023 zo’n nat jaar is gebleken.
Sterker nog, 2023 is ‘hard op weg het natste jaar te worden sinds het begin van de metingen in 1906’ zegt de website van het KNMI.

Dit jaar staat het element 1-water in de positie van 2-aarde.

2-Aarde is het element dat betrekking heeft op voeding en voedsel. Daarmee heeft het ook betrekking op de landbouw als bedrijfstak, de boeren die het werk verrichten, en de akkers waar het voedsel op verbouwd wordt. Verder heeft 2-aarde betrekking op alles wat te maken heeft met opvoeding, educatie en relatie.
Dit jaar is er heel wat water over de akkers gevloeid, wat resulteert in zompige aardappels en wegzakkend landbouwmaterieel. De ontmoeting van 1-water en 2-aarde is een problematische: samen creëren ze blubber

Een ander punt van 2-aarde aandacht is stikstof.

In de vorm van kunstmest is stikstof een steeds belangrijkere rol gaan spelen in de productie van voedsel. Decennialang hebben we de voedselproductie opgejaagd zodat er meer en goedkoper voedsel beschikbaar kwam om de toegenomen consumptiebehoefte van de klant te bevredigen. Stikstof is, naast andere stoffen, ingezet om gewasgroei te bevorderen en zo oogsten te maximaliseren. We stonden er bij en keken ernaar en kochten nog een kiloknaller karbonaadjes en tot extremen opgeblazen plofkip en nu hebben we daardoor, naast opgeblazen darmen, ook nog last van een stikstofprobleem.

Daar schreef ik verder over:

‘Ondertussen vertroebeld 1-water de hele organisatie rond die thema’s (gezondheidszorg, onderwijs en voeding, NE). Wie doet wat, wanneer en waarom. Wie trekt er aan de touwtjes. Welke structuren en krachtige machten zijn achter de schermen, in het verborgene (1-water) aan het werk om die fundamentele onderdelen van de maatschappij verder te ondermijnen.’

Met andere woorden:

Waarom wordt het stikstofprobleem nu gebruikt om juist de voedselvoorziening en de kwaliteit van het voedsel verder onder druk te zetten door te praten over kweekvlees bijvoorbeeld? Want ‘kweekvlees heeft de naam milieuvriendelijker te zijn dan rundvlees, omdat er minder land, water en broeikasgassen voor nodig zouden zijn dan voor het houden van vee’. Maar voor het kweken van 10gram nepvlees is het bloed van 1 ongeboren kalf nodig. En op welke wijze worden we daardoor emotioneel geraakt en verder in een staat van angst en onzekerheid gebracht (1-water)?

Wat het element 1-water in de positie van 2-aarde dit jaar laat zien, is dat we ingehaald worden door ons (emotionele) verleden.

Zowel emoties als het verleden, zijn het domein van 1-water. Ik schreef aan het begin van dit jaar dat deze tendens gaat over: ‘een emotionele ontmoeting met onszelf’, en dat het betrekking heeft ‘op je vermogen om in te voelen wat je lichaam en je gezondheid nodig hebben.’ Je kunt je afvragen of het lichaam zich kan voeden met kiloknallers en plofkippen! Of, wat dat betreft, met kweekvlees! Want wat is de emotionele waarde (water) en de emotionele lading (water) van het voedsel (2-aarde) dat we eten? Hoe blij was het kiloknaller varken? Hoe blij en vrij voelde zich de plofkip?

Water is een transportmiddel, maar daarnaast ook een belangrijke informatiedrager.

Het transporteert bijvoorbeeld informatie uit het verleden naar het heden. Het transporteert ook informatie over emoties door je lichaam. Als het water geladen is met ‘negatieve energie en emoties’ is dat de informatie die aan het lichaam wordt afgegeven. Je lichaam wordt daarmee gevoed. Dat voel je, niet altijd bewust, maar zeker altijd onbewust. Dat voelt ongemakkelijk en onaangenaam en leidt tot de behoefte om deze gevoelens juist met voedsel (=aarde, materie) te dempen. Het eten van ongelukkige plofkippen voedt je lichaam met de informatie van ongeluk dat je vervolgens weer wilt onderdrukken met behulp van alles dat het probleem juist verergert.

Het element 1-water is ook het element dat yin energie representeert.

In een zeer op yang waarden georiënteerde wereld is er weinig aandacht voor het yin. Alles wat yin is wordt onvoldoende op waarde geschat of zelfs als lastig beschouwd. Vooral als het emoties betreft. Worden deze emoties gedempt, dan wordt als het ware het lichaam de kans ontnomen om voldoende yin energie te ervaren. Yin energie is de energie die je laat voelen dat je gedragen wordt door een stroom van levensenergie. Het is ook de energie die je tot rust brengt en laat ontspannen. Als die kwaliteiten gedempt worden, leidt dat tot spanning, stress en irritatie.

De tendens van 1-water in 2-aarde is een metafoor voor de spanning die alom ervaren kan worden.

Het is een spanning die voelbaar is in een toegenomen gevoel van onrust en daardoor een toegenomen behoefte om deze gevoelens te dempen, te negeren of te omzeilen. Terwijl de uitnodiging van deze tendens er in ligt om te onderzoeken wat dat nou is dat je dat gevoel van onrust geeft. In welke mate kun je wat je voelt (1-water) door middel van je lichaam (2-aarde) ervaren en gebruiken als een bron van informatie? Kun je jezelf en je lichaam emotioneel ontvangen en tegemoet treden? Kun je de rust en stilte (1-water) vinden om jezelf te voeden (2-aarde) met de zuivere bronenergie (1-water) van het leven?

Je kunt ervoor kiezen om ‘Gods water over Gods akker’ te laten lopen.

Om alles op zijn beloop te laten dus. Of om, zoals de digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren het uitlegt ‘alles aan God over’ te laten. Het is een oplossing om de verantwoordelijkheid over je eigen leven uit handen te geven. Maar daarmee los je zelf dus ook daadwerkelijk op. Want wie ben je als je niet bereid bent om de vormkracht en de koesterende kwaliteiten van 2-aarde in te zetten om je eigen bronenergie te beschermen?

Je kunt er ook voor kiezen om te luisteren (je gehoor hoort bij 1-water) naar je lichaam (2-aarde).

Om het weten van je lichaam in te zetten om de juiste keuzes te maken. Keuzes die gebaseerd zijn op eeuwenlange ervaringen die opgeslagen zijn in je DNA. Maar ook kun je ervoor kiezen om het weten van je lichaam in te zetten om die eeuwenlange ervaringen los te laten die je juist niet verder helpen in het jezelf opvoeden naar een betere versie. Hoe je dat doet? Door in ieder geval je lichaam (2-aarde) niet langer te voeden met wat de informatiestroom (1-water) in je lichaam corrumpeert.

Terugblikken heeft zo zijn nut!

Op persoonlijk niveau terugblikken op wat 2023 energetisch voor je betekend heeft, maakt je bewust van waar je nu staat. Vanuit dat bewustzijn kun je je voorbereiden op het nieuwe energetische jaar 2024. Resultaat: meer inzicht in de energetische tendensen en het effect daarvan op je leven. Meer inzicht in hoe je je daardoor voelt en wat dat met je doet. En! Daardoor meer inzicht in wat er nodig is om te laveren door die tendensen heen en toch te komen waar je wilt zijn.

Nine Star Ki Event

Menigeen gebruikt het traditionele Nine Star Ki Event als een houvast om energetisch door het nieuwe jaar te laveren.

2 gedachten over “2023: Over Water en Akkers…”

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *