Nine Star Ki, NSK

Nine Star Ki

Nine Star Ki

Nine Star Ki is een vorm van Chinese astrologie die toegepast wordt binnen de Feng Shui. Het is net als de Feng Shui zelf, al duizenden jaren oud. Beiden zijn gebaseerd op gelijke principes die zijn ontwikkeld vanuit een filosofische kijk op de universele wetten van de kosmos. Deze zijn te herleiden tot de Negen Verschijningsvormen van de Vijf Elementen die op hun beurt weer verschillende aspecten van Yin en Yang representeren. Deze vorm van astrologie geeft zicht op de werking van deze verschillende aspecten in iemands leven.

Aan de hand van de geboortedatum kan door middel van een simpele berekening aangegeven worden met welk energetisch profiel iemand geboren is. Dit profiel toont zich in de persoonlijke NSK getallen. Deze geven aan tot welk element iemand behoort en welke eigenschappen diegene -in aanleg- bezit, hoe iemand zich over het algemeen gedraagt en welke tendensen er zich in iemands leven aftekenen.

Wie: Nine Star Ki
Wat : Chinese astrologie aan de hand van iemands geboortejaar
Waarom : Geeft inzicht in de rode draad van de persoon zijn leven
Meer info : Nine Star Ki