2023: Hoe was het dit jaar met het levensaspect ‘kinderen’ gesteld?

Hoe_Was_Het_Dit_Jaar_Met_Het_Levensaspect_Kinderen_Gesteld

2023: Hoe was het dit jaar met het levensaspect ‘kinderen’ gesteld?

In de Ba Gua van 2023 staat het element 6-metaal in de positie van het element 7-metaal.

7-Metaal is het element dat verbonden is met het levensaspect ‘kinderen’. 6-Metaal is het element dat verbonden is met geldzaken, met religie, spiritualiteit en alles wat met het denken en de ratio van doen heeft. Dit laatste element, 6-metaal, heeft dit jaar gelogeerd in het huis van 7-metaal. Doordat 7-metaal zelf (net als alle andere elementen in de Ba Gua) ook in een andere positie, een ander huis van de Ba Gua terecht is gekomen, is 7-metaal als het ware dus ‘niet thuis’.

Dat betekent dat 6-metaal als logee vrij spel heeft in het huis van 7-metaal.

Er is immers geen toezicht van de huiseigenaar. Een principe wat overigens op alle ‘logerende’ elementen van toepassing is en daarmee ook voor alle huizen, oftewel de posities in de Ba Gua, van die elementen. Goed, 6-metaal logeert dus in het huis van 7-metaal en brengt daar zijn invloed tot uitdrukking.

Als 6-metaal goed in zijn vel zit is het een fijn element om in de buurt te hebben als je de boel op een rijtje wilt zetten.

Het is goed in het analyseren van zaken en situaties. Het kan helder en nuchter een situatie overzien en doorzien zonder in emotionele dramatiek te verzanden. En het is een element dat als geen ander weet hoe intentie werkt, wat geestkracht is en hoe je energie, uit het stopcontact en in de vorm van levensenergie, het meest efficiënt gebruikt en inzet.

Dat betekent tevens dat 6-metaal heel helder en nuchter regels kan opstellen.

Daarmee is 6-metaal eveneens toegewijd aan wetgeving, rechtspraak en de hele juridische wereld. Enerzijds wordt wetgeving toegepast om overtreders van de wet te vervolgen en te bestraffen. Anderzijds wordt wetgeving toegepast om mensen die zichzelf niet goed kunnen beschermen, zoals kinderen, te beschermen.

En juist nu 6-metaal in de positie van 7-metaal ‘kinderen’ staat, faalt dit element.

Het faalt op gigantische wijze in het bieden van bescherming aan kinderen en hun rechten. Maar liefst 16 plaatsen donderde Nederland naar beneden op de KidsRights Index. “Volgens de KidsRights Index maakt Nederland zich schuldig aan schending van enkele fundamentele kinderrechten, onder andere op het gebied van jeugdzorg en jeugdbescherming. De staat kan namelijk niet de benodigde zorg of bescherming bieden voor een grote groep kwetsbare kinderen.”

De vraag ‘Hoe was het met het levensaspect ‘kinderen’ gesteld?’ kan beantwoord worden met: ‘belabberd’.

Want hoe is het mogelijk dat een land als het onze, dat we als welgesteld en welgemanierd beschouwden (yes, bewust in de verleden tijd), nu het laat afweten waar het onze kinderen betreft?

En het is niet alleen die index die aangeeft dat er iets mis is.

Op 12 mei van dit jaar heeft het CBS de laatste tabellen gepubliceerd die betrekking hebben op zelfdoding. In de leeftijdscategorie 10 (!) tot 20 jaar is de zelfdoding sinds 2000 gestegen van 9,7 naar 19,9 procent. En in de leeftijdscategorie van jongvolwassen van 20 tot 30 jaar was die stijging maar liefst een whopping 17,7 procent! Het percentage in die categorie ging van 15,2 naar 32,9 procent.

Nu heerst het element 6-metaal ook over de dood, maar om dat op deze manier in cijfers uitgedrukt te zien worden is verbijsterend.

En zorgwekkend! Hoe goed wordt er eigenlijk nog van rechtswege voor onze kinderen gezorgd? Hoeveel bescherming genieten zij nog?

Je kunt je ook afvragen hoeveel ruimte er aan kinderen geboden wordt om, binnen veilige grenzen, het leven te ontdekken.

In de Nine Star Ki tendensen 2023 schreef ik:

“Over pubers gesproken… Een hele generatie pubers heeft ernstig geleden onder de lockdowns en
restrictieve maatregelen ten gevolge van Corona. Het pandemie beleid heeft de jeugd daarmee veroordeelt tot isolatie en laptop relaties. Dat betekent dat ze in een cruciale en kwetsbare levensfase, onvoldoende hun identiteit hebben kunnen onderzoeken door de grenzen van het sociale domein te onderzoeken.

Hen is het plezier ontnomen dat je kunt beleven aan het overschrijden van grenzen. Jezelf, als puber, leren kennen doe je ondermeer door iets ‘stouts’ te doen, tegen de regels van papa 6-metaal in. In dit jaar, waarin 4-hout in 5-aarde graag weer wat meer de boel in beweging wil brengen, zal 7-metaal wellicht weer wat gaan rebelleren tegen die strenge 6-metaal vader. Hopelijk. Want dat is de wijze waarop 7-metaal, gierend van de lach, ervaart welke zaken in het leven er werkelijk toe doen en het leven de moeite waard maken. Dat ervaren is sterk vormend voor de rest van het volwassen leven.

Heeft de puber die ervaringen gemist, dan is de kans groot dat zij of hij opgroeit tot puritein (6-metaal). En angstvallig in de gaten houdt of iemand ergens misschien gelukkig is en ergens van geniet. Hierdoor wordt een kijk op de wereld ontwikkeld die ervan uitgaat, dat als je jezelf iets ontzegt wat eigenlijk goed is en een bepaalde vorm van bevrediging zou kunnen schenken, je daarmee je betrokkenheid en trouw bewijst aan een ‘zaak’. Met andere woorden, jezelf iets ontzeggen omdat je eigenlijk niet geleerd hebt hoe leuk het is jezelf iets te gunnen waar je blij van wordt, grenst aan religieus fanatisme. Welke vorm van ‘religie’ dat ook is.”

Dat religieus fanatisme heeft een naam gekregen: woke.

Al sinds het begin van de corona crisis is deze term in opkomst, maar nu pas wordt duidelijk hoeveel schade deze vorm van religieus fanatisme (een doorgeschoten 6-metaal kwaliteit) aanricht. In alle lagen van de maatschappij zijn mensen op hun hoede wanneer ze iets zeggen of schrijven. Floris van den Berg omschrijft woke in zijn boek ‘Het spook van woke’ (Aspekt, 2023) als “de verzamelnaam voor identiteitspolitiek, politiek correct denken, diversiteitsbeleid, cancel culture, westerse zelfhaat, dekolonisatie-obsessie en nog een reeks van aanverwante zaken”. Niet de leukste waslijst van kwalificaties als je het mij vraagt.

Aan het begin van 2023 schreef ik over de tendens van 6-metaal in 7-metaal:

“6-Metaal is het element dat niet alleen gaat over de wereld van religie, maar ook het puritanisme omarmt. Juist doordat dit element in de positie van 7-metaal staat, wordt in 2023 duidelijk hoeveel schade het gebrek aan drie jaar van plezier en uitbundigheid teweeg heeft gebracht in het leven van jonge, opgroeiende mensen. Deze tendens legt zelfs de nadruk op hoe gevaarlijk het is om te lachen en plezier te hebben, omdat dat niet beteugeld kan worden door het intellect (6-metaal). Het werkt het ontwikkelen van angst voor het instinct van mensen in de hand.”

Die schade die ik hierboven noemde, kan vele vormen aannemen.

Voor Laurens Buijs, universitair docent sociale wetenschappen en gespecialiseerd in gender studies (nota bene!) was de ontmoeting met woke vernietigend. ”De Universiteit van Amsterdam heeft mijn leven grotendeels verwoest. Het is een ontspoord instituut waar de academische vrijheid onder druk staat door de woke-ideologie en een cancelcultuur. Er heerst ideologisch extremisme, verstopt achter politiek correcte verhalen.’’ Zelfs op een universiteit waar een populatie studenten aanwezig zou moeten zijn die per definitie een wat rebelerende levensvisie zou moeten hebben, niet een puriteinse!

Als kinderen, jongeren en studenten niet al spelend het leven kunnen ontdekken, gaat er iets mis.

Ze worden te jong volwassen. Ze gaan zich te strikt vasthouden aan, uit het hoofd geleerde of opgelegde, regels, en ze verliezen het kind in zichzelf. En wat is de toekomst zonder kinderen?

Gelukkig worden er soms ook kritische vragen gesteld die wel in het belang zijn van kinderen.

Wybren van Haga stelde de Tweede Kamer de vragen: “Indien op termijn blijkt dat er kinderen (ernstige) schade opgelopen hebben na/door een coronavaccinatie, zal de Nederlandse Staat dan, in tegenstelling tot bij het vaccin tegen de Mexicaanse Griep, wel aansprakelijkheid erkennen voor deze schade? Welke criteria hanteert de Staat daarvoor?”

Inmiddels blijkt na nieuw onderzoek, dat 48 miljoen kinderen de ‘zero-dose’ status hebben wat vaccinaties betreft.

Elke vorm van prikken, geneesmiddelen e.d. is een gedetailleerd aspect van 6-metaal. En naar nu blijkt heeft de corona crises het bijeffect dat er in totaal 67 miljoen kinderen, minder of geheel geen vaccinaties hebben ontvangen. Ik denk dat de B&MG-foundation daar geen rekening mee had gehouden. Onbedoeld zijn veel kinderen hierin dus een dans ontsprongen.

Het energetische jaar 2023 is nog niet afgelopen, we hebben nog even.

Goed om in deze laatste maanden werk te maken van het koesteren van je innerlijk kind. Onderzoek eens op welke wijze het is vereenzaamd, hoe het ooit in een keurslijf van regels is gedwongen en welke andere vormen van beperkingen het tegen is gekomen in het leven.

Terugblikken heeft zo zijn nut!

Op persoonlijk niveau terugblikken op wat 2023 energetisch voor je betekend heeft, maakt je bewust van waar je nu staat. Vanuit dat bewustzijn kun je je voorbereiden op het nieuwe energetische jaar 2024. Resultaat: meer inzicht in de energetische tendensen en het effect daarvan op je leven. Meer inzicht in hoe je je daardoor voelt en wat dat met je doet. En! Daardoor meer inzicht in wat er nodig is om te laveren door die tendensen heen en toch te komen waar je wilt zijn. Boek een consult!

Nine Star Ki Event

Menigeen gebruikt het traditionele Nine Star Ki Event als een houvast om energetisch door het nieuwe jaar te laveren. Ik krijg dan ook de nodige vragen van mensen of er nog een Nine Star Ki Event komt. Het antwoord: JA! Stuur een mail naar info@ninaelshof.com en je krijgt informatie over de opzet van dit Event. Een opzet die de energie van het 3-hout jaar van 2024, in alle vormen eer aan doet!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *