Hart: hoe vrijer het hart, hoe ruimdenkender het hoofd.

Matters_Of_The_Heart_Hart

Matters Of The Heart

Hoe vrijer het hart, hoe ruimdenkender het hoofd.

Hoezo?, denk je misschien. Wel er bestaat een vreemde relatie tussen hoofd en hart. In principe zou het hoofd de impulsen en signalen van en uit het hart moeten volgen.

Het hart is immers de zetel van de ziel.

Of ons Zelf of Hoger Zelf zoals het ook genoemd wordt. Het is in ieder geval het orgaan dat je verbindt met het puurste aspect van jezelf. Het is de meest verfijnde energie die je je kunt bedenken. Het hart is creatiever, intelligenter en van betere energetische kwaliteit dan alles wat jou wil overheersen en domineren.

Het is het hart dat je herinnert aan je kosmische oorsprong.

En aan de reden van je verblijf hier op aarde. Want: “The heart does not exist solely for the purpose to pump blood.” – Violet Crawley (Downton Abbey)

Wat kwam je hier ook alweer doen?

Je hart weet het antwoord. Die herinnert zich je gratie en innerlijke kracht en geeft ruimte aan wat wil leven en geleefd wil worden.

Alleen kun je je hart niet altijd zo duidelijk horen.

Er zijn allerlei oorzaken die ertoe leiden dat de stem van het hart stiller en stiller wordt. Zo stil dat het niet meer hoorbaar is. Bij gebrek aan impulsen en signalen van en uit het hart die het hoofd zouden moeten aansturen, gaat het hoofd zelf van alles verzinnen. Daar is het buitengewoon goed in!

Het kan zich letterlijk van alles in het hoofd halen.

Niets is te gek. Alles is mogelijk. Maar zonder toetsing door het hart is het vaak ook klinklare onzin die niet geworteld is in fysieke beleving en ervaring, noch een spirituele en kosmische dimensie heeft.

Zonder dat hart wordt het hoofd koud en hard.

Zonder dat hart verliest het hoofd zichzelf in regels die er niet toe doen, in punten die gezet worden op plekken waar ze niet horen en in principes die niet gidsen maar misleiden en beperken. Dat hoofd creëert dan tekentafel-illusies die ver van de werkelijke werkelijkheid afstaan en niets meer te maken hebben met het fysiek leven van het fysieke leven.

Juist in de zomer wordt het dierbare hart herinnert aan de eigen, aangeboren warmte.

Het element vuur dat in de zomer hoogtij viert, is blij en blijmoedig. Het houdt van humor en speelsheid. Van licht en luchtigheid. Het viert het leven en opent het hart voor dit leven. Iedereen is blijer en vrolijker, vriendelijker en goedmoediger als de zon schijnt.

Bij mooi weer, als het warm is, ontvangt het hoofd dus ineens andere instructies.

Warme instructies, liefdevolle instructies en zeker ook blije en creatieve instructies. Waardoor er besluiten genomen kunnen worden die een andere kwaliteit hebben dan alleen maar koud en hard. Warmte maakt dat je je hoofd juist verliest, net als wanneer een verliefdheid je naar het hoofd stijgt.

Dus is het niet gek dat krachten in de wereld je waarschuwen voor de zon en de zomer.

Het is die krachten er alles aan gelegen je koud, hard en gevoelloos te houden. Om je hoofd zich niet te laten verbinden met het hart en daar vooral geen instructies van te ontvangen. Stel je voor dat iedereen ineens hartstikke empathisch en menselijk zou worden! Stel je voor dat je ineens weer verliefd wordt; op elkaar, op jezelf, op het leven! Dat past niet in een model waarin iedereen verplicht en volgens regels voorgeschreven geluk zou moeten ervaren, van buitenaf opgelegd. Want zelf heb je niets meer om je gelukkig over te voelen!

Zoek de zon op, verwarm je hart!

Voel hoe het bloed hierdoor begint te bruisen en te borrelen. Hoe creativiteit, hoe liefde en geluk weer aangewakkerd worden. Word weer verliefd op het leven. En weet dat, hoe warm het ook is, het de warmte en het licht van de zon is die je eraan herinnert dat je een hart hebt! En een warm hart dat open is en goed hoorbaar, laat het hoofd ruimer denken en menselijker beslissingen nemen. Goed dus om nu wat extra warmte en licht op te slaan als reserve voor de donkere en koude tijden die aanstaande zijn.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *