Halloween – Samhain

Halloween_Samhain

Halloween – Samhain

In het Keltische jaar wordt dat wat wij Halloween noemen, Samhain genoemd. Dat spreek je uit als Sow-ein. Het wordt beschouwd als het einde en het begin van het Keltische jaar. Een moment waarop de graan-moeder, de voedende moeder, transformeert naar crone: de wijze vrouw.

Het is een moment in de tijd waarop de grens tussen ‘hier’ en ‘daar’ dun is.

Met name tijdens zonsondergang en zonsopkomst. Dat zijn de momenten van de ‘tussentijd’. Zo wordt Samhain door de Kelten ook als een belangrijk moment van tussentijd beschouwd. Het is immers het moment van overgang van het ene naar het andere jaar.

Dat maakt Samhain het perfecte moment om verder te kijken dan je fysieke neus lang is.

Door verder te kijken, voorbij de fysieke werkelijkheid, krijg je de gelegenheid je meer bewust te worden van het ‘daar’. De niet-stoffelijke of energetische wereld.

Ooit was Samhain een belangrijk feest om de wereld van het zichtbare (yang) met die van het onzichtbare (yin) te verbinden.

Hierdoor werd geëerd dat, om te kunnen leven in het licht (yang) de rust en het donker (yin) nodig is om te regenereren. Het in rust zijn en het omarmen van het donker dat de winter als uitnodiging aanreikt, heb je nodig. Daardoor kun je je (weer) afstemmen op je innerlijke stem en het weten van je lichaam en je intuïtie.

Geen wonder dus dat dit feest verduiveld is!

Als iedereen contact kan maken met de wereld van het ‘daar’, waar niet alleen de overledenen verblijven, maar ook de engelen wonen, en daardoor in staat is leiding te ontvangen vanuit een persoonlijk innerlijk weten, verlies je het geloof in de noodzaak van een uiterlijke leiding en een externe god.

Maar nu, dit moment, dit jaar, komt daar op significante wijze verandering in.

Of althans, de voorwaarden zijn gecreëerd waardoor die significante verandering mogelijk wordt. Vandaar de heftigheid in energie die je wellicht ervaart. Dat komt omdat we, tijdens een viering van Samhain waarin we het donker omarmen en contact leggen met de wereld van het ‘daar’, tot een uitzinnige transformatie worden uitgenodigd door de energie van het Nine Star Ki profiel van de Volle Maan van 28 oktober.

En hier ontmoeten het Keltische feest van Samhain en de energie van Nine Star Ki elkaar.

Want je kunt je afvragen dat als Samhain het einde en het begin is van een jaar, hoe dat dan correspondeert met Nine Star Ki die het element hout van het voorjaar als het begin van een jaar beschouwt.

  • Hoe dat zit leg ik je graag uit in het uitgebreide artikel dat je kunt lezen in de Nine Star Ki Community. Daarin lees je ook een mooie affirmatie waarmee je de energie van dit moment kunt eren. https://bit.ly/NSK2023Community

De symboliek van dit bijzondere Keltische feest Samhain is daardoor enorm krachtig.

Het weten dat hier aan ten grondslag ligt ontsluit de kennis van de cycli van het leven. Van dood en wedergeboorte. Van dood dus en wederopstanding. En dat weten maakt korte metten met de ‘eindigheid’ van het leven omdat juist Samhain de spirituele wedergeboorte in de wereld van ‘daar’ viert, na de fysieke dood in de wereld van ‘hier’.

De combinatie van dit krachtige feest met de energie van de Volle Maan maakt het extra extra.

Het Nine Star Ki profiel van de Volle Maan van oktober is 4-9-9; dat is 4-hout, 9-vuur, 9-vuur. Juist deze unieke combinatie van elementen maakt het mogelijk om daardoor ineens te transformeren van wat zijn langste tijd gehad heeft en nu mag ‘overlijden’. Ineens krijg je, met hulp van het element 9-vuur, inzicht in hoe iets in elkaar zit.

Lees meer: https://bit.ly/NSK2023Community

2 gedachten over “Halloween – Samhain”

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *