Familie en het verbindende principe van 3 hout

Familie

In de filosofie van Feng Shui is het levensaspect ‘familie’ verbonden met het element hout. 3-Hout om precies te zijn. Mensen vragen zich wel eens af hoe dat nu precies zit, omdat alle sociale kwaliteiten aan het element aarde worden toegeschreven. Dat klopt. Aarde is het element dat je kunt raadplegen als het gaat om zorgzaamheid en gemeenschapszin.

Hoe kan het dan dat ‘familie’ als levensaspect aan het element 3-hout wordt toegeschreven? Je zou toch verwachten dat zoiets beter bij het sociale aarde thuis zou horen.

Het levensaspect ‘familie’ heeft echter niets met zorgzaamheid en gemeenschapszin van doen. In een familie wordt je geboren, domweg om voor de instandhouding van de soort te zorgen. Vernieuwing van het bloed, van de generaties, dat is het belang van het element 3-hout en het levensaspect ‘familie’. Daar schuilt dus iets onverschilligs in ten aanzien van de aspecten zorgzaamheid en gemeenschapszin. En dat zie je ook terug in de aard van 3-hout. Het is een element dat op zichzelf staat, graag solitair opereert, net zoals een boom op zichzelf staat en zijn eigen wortels in de grond verankert. Of daar nu veel andere bomen omheen staan of niet.

Bloedband

Het levensaspect ‘familie’ zorgt echter ook voor een band die nooit verbroken kan worden: de bloedband. Of je nu wilt of niet, met iedereen in je familie ben je onlosmakelijk via die bloedband verbonden. Ook de zwarte schapen, de outlaws, de vreemde ooms en tantes, ze zijn familie van je en dat laat zich niet verloochenen.

Want het mooie van 3-hout en van het levensaspect ‘familie’ is, dat ze, zonder dat ze er erg in hebben, een enorm netwerk kunnen construeren. Een netwerk van bloedlijntjes. Een netwerk van verbinding en verbondenheid. Dat verbinding komt echter zo vanzelfsprekend tot stand, dat je het gewoon voor lief neemt en er verder niet bij stil staat. Het is er altijd en het is nooit een keuze.

Deze week is mijn familie uit Zweden weer even op bezoek. Om de andere familie die naar Canada vertrekt uit te zwaaien. We hebben allemaal onze eigen levens. De ene dochter in het noorden. De andere straks in het westen. En ook nog eentje gewoon om de hoek. Maar afstand kan een bloedband nooit verbreken.

Verbindend principe

Door een gemeenschap die door het element aarde wordt gevormd, kun je uitgestoten worden. Je kunt verbannen worden uit de clan, uit de gemeenschap. Omdat je afwijkt, niet binnen de kaders past, of niet aan verwachtingen of normen voldoet, of omdat iemand vindt dat je er niet meer bij hoort.

Dat kan je als lid van een familie, als bloedverwant niet gebeuren. Ook al lijkt of voelt dat soms wel zo, met familie blijf je tot in de eeuwigheid verbonden. Ook al wonen ze in Zweden of Canada. Gelukkig maar!

Dit verbindende principe van het element hout en dan specifiek van 3-hout is overigens iets dat we dringend nodig hebben. Inderdaad om voor de instandhouding van de soort te zorgen; het voortbestaan van de wereld en de mensheid. Want hout bemoeit zich niet met een ander. Hout wil niet perse dat iemand zich gaat aanpassen aan en gedragen naar de mores van de clan. Hout omarmt de individualiteit en heeft daar respect voor. En weet zo zaken, mensen, gebeurtenissen, processen en gedachtegoed met elkaar te verbinden, die door het kaderende aarde als verbindend herkend worden.

Ik schreef er al eens een blog over: ‘Het Vijfde Element Als Oplossing Uit De Crisis’. Yep, een wat verheven titel, maar wel een die de lading dekt. Namelijk de lading van de noodzaak ons gedrag en ons leven te vernieuwen en te veranderen, omdat we zo niet door kunnen blijven gaan.

Dus, zoek de verbinding èn de vernieuwing. Zoek familie, zonder hen normen en waarden op te leggen. Wees een krachtig individu waarop een nieuwe wereld kan wortelen. Het is nodig!

Oh, en is jouw kind ook geëmigreerd of gaat dat doen, weet dan dat het lijntje echt nooit zal breken!

 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *