Een Nieuwe Toekomst – De laatste terugblik op 2023

Een_Nieuwe_Toekomst

De laatste terugblik op 2023 – Een Nieuwe Toekomst

Deze heeft betrekking op de belangrijkste energetische tendens van het afgelopen jaar: 4-hout in de positie van 5-aarde.
Ik schreef daarover aan het begin van 2023: “Een nieuw jaar; een nieuw element dat de regie voert over de energetische tendensen. Biedt dat hoopvolle element 4-hout ook nieuwe kansen? Of gaan we ten onder aan de verleidingen en het gemak van een technocratische wereld?”

En:

“We zitten midden in een groot evolutionair proces dat ons met grote aandrang tot een veranderende ontwikkeling aanzet. Het begon in 2020 met een, voor de meesten, onverklaarbare opeenvolging van gebeurtenissen die voor een totale ontwrichting zorgden van wat tot dan toe als het normale leven werd beschouwd. Scholen gingen dicht. Winkels gingen dicht. Mensen gingen dicht. En op slot. Het breekijzer van het 7-metaal van het kosmische man-on-a-mission profiel brak open, fileerde, sloot op en joeg angst aan. Alsof dat niet genoeg was, ging het 6-metaal van het eveneens kosmische man-on-a-mission profiel van 2021 daar nog eens overheen en maaide alles en iedereen met de grond gelijk die emotioneel en psychisch nog overeind stond. Wat achterbleef was een slachtveld van gesneuvelde mensenharten, van relaties, van onafhankelijkheid en vertrouwen.”

En eerder al:

“De komende jaren belanden we collectief in een fase van de ontwikkeling van de aarde -en daarmee van de mensheid- die weer even wat meer wrijving dan glans zal brengen. Te beginnen in 2020 gaan we een periode in waarin grote veranderingen zich zullen aandienen, die we in eerste instantie niet meteen als prettig en positief zullen ervaren, maar die een noodzakelijke stap vormen in het creëren van een spiritueel volwassen leven, waarin vanuit een ontwikkelt Zelf plaats is voor een bewuste verbinding met al wat is. Een verbinding waarin het yang van het denken zich verenigd met het yin van de natuurwetten.” – uit: Nine Star Ki Event Magazine 2020

Zonder de ontwikkeling van een zelfbewustzijn, zonder de ontwikkeling van een stevig Zelf, zijn we aan de goden overgeleverd.

Daarvoor hebben we dan ook nieuwe goden in het leven geroepen, maar niet van de beste kwaliteit!

Ik schreef:

“Waar dat toe heeft geleid is dat deze nieuwe goden, net als de eerste de beste megalomane sekteleider, ons op de rand van een kloof hebben gebracht. Een kloof die door het verlies van verbinding in de laatste eeuwen en vooral de laatste decennia, alleen maar groter is geworden: die tussen mens en ziel. Laten we ons als lemmingen zover leiden dat we in die kloof storten en collectief ten onder gaan? Of weten we die enorm belangrijke verbinding te herstellen? Weten we ons als mens te herpakken? Zijn we in staat dat opgeblazen ego leeg te laten lopen? Kunnen we onze menselijkheid hervinden en buigen voor het besef dat we een zijn met alles?
Het wordt de grote vraag in het 4-hout jaar 2023 waarin het woord verbinding met neon letters geschreven staat boven alles wat we doen.”

Nu hebben we de drempel van een nieuw jaar overschreden.

Het nieuwe energetische jaar staat ook al in de startblokken. Het is daarom nog steeds een goed moment om terug te blikken op 2023 en de lessen te leren die nodig zijn om verder te komen in je spirituele ontwikkeling.

Juist nu!

Want 2024 vraagt een nieuwe start. Het markeert het begin van een nieuwe, negenjarige cyclus. Daar wil je oude zooi aan aannames, overtuigingen, consessies en beeldvorming, die niet meer werken, niet in meenemen!

In dit laatste staartje van het energetische 4-hout jaar is een vraag absoluut belangrijk om te beantwoorden.

Namelijk de vraag welk beeld jij hebt ontwikkeld voor de toekomst. Dit beeld, dat al dan niet al heel duidelijk is, zal de komende negen jaar de stip op de horizon zijn waar je ontwikkeling zich onbewust op zal richten. Onbewust inderdaad, want ongemerkt is het beeld dat je hebt van de toekomst, de graadmeter geworden voor je houding ten opzichte van het leven en daarmee ten opzichte van de uitdagingen die het leven je te bieden heeft. Afgelopen energetisch jaar was slechts het voorgerecht van wat in 2024 als hoofdgerecht geserveerd zal worden!

Ik schreef:

“Een jaar vol uitdagende ontmoetingen en ontmoediging,
van consensus en confrontaties.
Een jaar waarin betrokkenheid tot verbinding leidt.
En waarin de visie op de toekomst,
de realiteit van het nu vorm geeft.”
– uit: Nine Star Ki Event Magazine 2023

Oud & Nieuw ligt nog vers achter ons.

Het nieuwe kalenderjaar is nog bezig op gang te komen. Het nieuwe energetische 3-hout jaar, start op 4 februari en het nieuwe Chinese jaar start op 10 februari. Er is dus nog tijd om een belangrijke afrondende stap te zetten in het helder krijgen van je visie op de toekomst. Gebruik deze tijd goed; trek je terug wanneer dat kan, neem de rust die nodig is om te reflecteren en herijk de waarden en visie van waaruit je leeft.
Die visie op de toekomst zal ongelooflijk veel impact hebben op je persoonlijke ontwikkeling in de komende negen jaar. Daarmee heeft deze visie eveneens een formidabele impact op de collectieve ontwikkeling van de komende negen jaar.

Bevat je visie de angst en de fatalistische gedachte dat we als mensheid falen?

Dan lever je daarmee persoonlijk een bijdrage aan dat falen! Zowel op persoonlijk als collectief niveau. Bevat je visie echter gezonde en ook realistische beelden van het pad dat we bewandelen en de mogelijkheden van ontwikkeling die dat pad biedt in de komende negen jaar, dan zal dat jouw bijdrage zijn aan de realisatie daarvan! Zowel voor jezelf als voor het collectief van de mensheid.

Een Nieuwe Toekomst: nu is het moment om de ultieme keuze te maken.

De keuze tussen het omarmen van de bezielde mens die in ontwikkeling is, en die actief op zoek gaat naar het zich herverbinden met kosmische waarden. En de keuze van het rusten in de houding van de zielloze mens die denkt dat het bestaan slechts eenmalig is. Een bestaan waarin geen psychische ontwikkeling mogelijk of noodzakelijk is. Een bestaan waarin deze mens zich slapend verder het moeras van ontmenselijking in laat leiden.

Wat helpt is om tijd vrij te maken om alsnog te reflecteren op het oude jaar en op alles wat er gebeurd is en je ervaren hebt.

Laat vervolgens helder worden wat dit jaar je geleerd heeft en wat de uitdagingen je gebracht hebben. Gebruik die inzichten om een gezonde en realistische visie van je toekomst te creëren. Het is nodig!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *