Time-map 2013 – Volle Maan van november

Met de Volle Maan als leidraad die je door het jaar en het leven heen begeleidt, krijg je de mogelijkheid om meer vat te krijgen en te houden op de processen om je heen en doelgericht te werken aan het ontwikkelen van bewustzijn op heel praktisch niveau.

Het is prachtig om te zien hoe je aan de hand van de Volle Manen, bewust door het jaar kunt wandelen. Hoe de Maan telkens opnieuw je iets van jezelf laat ontdekken dat nog niet bekend of vertrouwd was. Het is een heel feminine wijze van kennis maken met je verborgen kanten, wellicht met je schaduwkanten. Deze maand valt de eer te beurt aan de Volle Maan van november.

Februari – 25 februari 2013 21:27 uur in Vissen – Sneeuwmaan – Kiemkracht: Scheiden van plannen naar uitvoerbaar en niet uitvoerbaar

Maart – 27 maart 2013 10:28 uur in Ram – Storm Maan of Maan van de Dood – Bescherming: Een plan ontwaakt in de realiteit en heeft bescherming nodig

April – 25 april 2013 21:59 uur in Stier – Maan van het Ontwaken of Zaad Maan– Wedergeboorte – gedeeltelijke maansverduistering: Het nieuwe krijgt echt vorm, men heeft vertrouwen dat het zich goed ontwikkelt

Mei – 25 mei 2013 06:27 uur in Tweelingen – Grasmaan of bloemmaan – Groei: Plezier dat alles naar wens verloopt

Juni – 23 juni 2013 13:33 uur in Kreeft – Plantmaan – Bestemming: Alles heeft zijn werkelijke bestemming gevonden en kan rijp worden

Juli – 22 juli 2013 20:17 uur in Leeuw –  Maan van de Roos of Hooi Maan – Offer: Dankbaarheid voor de overvloed; misschien het moment om een offer te brengen voor de mogelijke oogst

Augustus – 21 augustus 2013 03:46 uur in Leeuw – Maan van het Weerlicht of Rode Maan – Wijsheid: Oogst in spirituele zin; inzicht in de levenscyclus

September – 19 september 2013 13:14 uur in Maagd –  Oogstmaan – Onsterfelijkheid: De oogst; het gewaarworden van het nieuwe zaad als schakel in de nieuwe levenscyclus

Oktober – 19 oktober 2013 01:39 uur in Weegschaal –  Jachtmaan – Transformatie: Transformatie van de oogst om opgebruikt te worden; voorraad voor de winter

November – 17 november 2013 16:17 uur in Schorpioen – Bloedmaan – Overleven: Het eenvoudige overleven; maatregelen om de winter te overleven

De Volle Maan van november herinnert ons aan de kwetsbaarheid van het bestaan. Het bestaan, waarin we zo afhankelijk zijn van elkaar, van de invloed van de seizoenen en van ons functioneren in dit geheel. Deze Volle Maan wordt dan ook gedomineerd door het verder loslaten van alles wat niet in een vorm is veranderd die van nut kan zijn om de komende winter te overleven. Vorige maand is dit proces al in gang gezet en werd je uitgedaagd datgeen wat je ontvangen hebt te transformeren naar een bruikbare vorm en om de essentie te distilleren uit hetgeen je afgelopen jaar ontvangen en geleerd hebt. De Volle Maan van november laat haar licht schijnen op het laten overleven van wat ècht wezenlijk is; al het andere zal vergaan door de koude om je heen. Deze beweging – nog verder naar binnen – brengt je dichter bij jezelf en bij je essentie, je innerlijk licht. Niet dat je dat deze maand al zult bereiken, het je echt weer (her)verbinden met je innerlijk licht zal volgende maand plaatsvinden. Nu is het nog nodig om een paar laatste, essentiële stappen te ondernemen om het bereiken van het licht mogelijk te maken.

De bloedmaan van november biedt je daartoe de gelegenheid om de pijn te ervaren van het kwetsbaar zijn; de pijn van het afgescheiden raken en gewond zijn. Bij het verder naar binnen gaan en de veilige warmte opzoeken van ons beschermende innerlijk, kom je namelijk ook weer in contact met de kwetsuren en verwondingen die daar liggen opgeslagen: het verdriet, dat tijdens de vrolijke zomermaanden luchtig genegeerd kan worden; het verlies van dierbaren, die een leegte hebben achtergelaten; het onrecht, waarvan je vindt dat een ander je dat heeft aangedaan. Deze pijn wordt vaak in stand gehouden door een onbewust, een verborgen en een onuitgesproken verwijt. Een verwijt aan de dierbare die overleden is en je in de steek heeft gelaten. Een verwijt aan hen die je gekwetst en verwond hebben. Een verwijt misschien ook aan hen die jouw liefde niet beantwoord hebben. Deze verwijten veroorzaken een pijn in het ego. Dat is beledigd, gekrenkt, gekwetst en voelt zich gebruuskeerd. Het zijn deze pijn en deze verwijten die ervoor zorgen dat er energie wordt vastgehouden die daardoor niet toegankelijk is voor jou om te gebruiken om te overleven. Het zijn de dampende en gistende restanten van wat eens was en wat nu je weg naar je innerlijk licht blokkeert. Het houdt je buiten jezelf en weg bij je innerlijk licht en daarmee weg van je ware zielskwaliteit. De Volle Maan van november biedt je de mogelijkheid om rust en vrede te vinden waardoor je je ware wortels, je ware zelf, je ware zielskwaliteit weer kunt gaan herkennen.

Om dat te bereiken kun je gebruik maken van de krachten die nu werkzaam zijn en die jou en je processen kunnen ondersteunen. De thema’s die daarbij horen zijn kwetsbaarheid, vergeving, verbondenheid en zelfliefde .

  • Kwetsbaarheid is het thema dat alom aanwezig is in deze tijd van het jaar. Weersomstandigheden en natuurkrachten gaan weer op hun strepen staan waardoor we ons weer realiseren dat we bescherming en beschutting nodig hebben omdat we zo kwetsbaar zijn. Als je in staat bent deze fysieke kwetsbaarheid maar ook je emotionele kwetsbaarheid ten volle te ervaren, dan wordt het daardoor eenvoudiger om in contact te komen met je innerlijke pijn. Het ten volle kunnen ervaren van deze pijn genereert op zich ook weer kwetsbaarheid; je wordt je bewust dat je je niet tegen alles en iedereen kunt beschermen. Gelijkertijd kun je het ervaren van deze kwetsbaarheid aangrijpen om je bewust te worden van het feit dat juist het kunnen ervaren van deze kwetsbaarheid je menselijk maakt, dat je hiermee in staat bent om te raken en geraakt te worden. Door je af te sluiten voor je eigen kwetsbaarheid, maak je je niet alleen onmenselijk, je zult koste wat kost ervoor willen zorgen dat een ander meer gekwetst wordt dan jij zodat jij je kwetsbaarheid  niet hoeft te ervaren. Het niet willen accepteren van je eigen kwetsbaarheid en het projecteren van gekwetste pijn op je omgeving, kan er wel eens voor zorgen dat je juist anderen heel erg kwetst.
  • Nu is het ondoenlijk om een leven te leven waarin je niet gekwetst zult worden. Al bij je geboorte ontstaat de pijn van afgescheidenheid en in de loop van je leven zullen zich ongetwijfeld daar meer pijnen bij voegen. Nu hebben we het eerder dit jaar, in augustus, al gehad over de kunst van het loslaten; vergeving daagt je uit nog een stap verder te gaan. Om tot vergeving te kunnen komen, moet je in staat zijn om het standpunt, de positie, van de ander te kunnen begrijpen. Dat betekent dat je je zomaar moet gaan inleven in die ander die jou zo’n pijn of onrecht heeft aangedaan. Voor sommigen zal dit een brug te ver zijn, want het zou betekenen dat je de ander gaat zien als net zo kwetsbaar als jijzelf, als iemand die ook fouten maakt en op weg is naar zichzelf. Toch vraag ik je die uitdaging aan te gaan. Echte oprechte vergeving vraagt nu eenmaal niet alleen om je eigen kwetsbaarheid te ervaren en erkennen, maar ook die van de ander. Het is in het vergeven dat we de ander en daarmee ook onszelf, erkennen in ons menszijn en de weg naar bewustwording die niet altijd over een leien dakje gaat.
  • Tsja, en die stap om tot vergeving te komen brengt je dan zomaar weer in verbinding. Hetzij met die vermetele ander, hetzij zowaar met jezelf. Verbondenheid met jezelf en met je ware kern is het hoogste goed dat je kunt bereiken en waar we allemaal zo heftig naar verlangen. In verbondenheid is namelijk geen ruimte voor de pijn van afgescheidenheid. In verbondenheid is geen ruimte voor eenzaamheid. In verbondenheid schuilt ook het besef dat je je kunt herkennen in de ander die – net als jij – huilt, lacht, kwetst, warmte zoekt en genegenheid wil ervaren. Echte verbondenheid kan dan ook alleen ervaren worden als er voldoende ruimte is voor kwetsbaarheid. Het lijkt wel een vicieuze cirkel. Het kunnen ervaren van verbondenheid maakt het je ook mogelijk om je ego, dat zich zo graag laat zien in individualiteit, aan banden te leggen zodat daarmee de weg vrij gemaakt wordt voor de energie van je hart; de zetel van je ziel.
  • Ach ja, dat arme, bange, gekwetste hart. Hoe lastig kan het toch elke keer weer zijn om contact te maken met je hart. Daar ligt echter de sleutel tot de oplossing. Om kwetsbaarheid te kunnen ervaren, maak je contact met je hart. Daar liggen de pijnen die voor afgescheidenheid zorgen en om vergeving vragen. Om tot vergeving te komen dien je je verbonden te weten met de ander en met jezelf. En jijzelf bent in dit hele spel the opener of the way; degene die in staat is de weg naar het eigen hart te ontsluiten door te leren van jezelf te houden. Volgende maand vieren we het Kerstfeest dat de geboorte van Jesus Christus herdenkt. Christus werd niet alleen beschouwd als de boodschapper van het licht, maar ook als belichaming van mededogen en naastenliefde. “Heb uw naaste lief als uzelf” betekent dan ook dat de mate waarin je van een ander kunt houden en compassie voor de ander op kunt brengen, een reflectie is van de mate waarin je van jezelf kunt houden. Zelfliefde is in deze november maand een van de laatste belangrijke stappen die genomen dienen te worden om volgende maand toegang te krijgen tot je innerlijk licht.

December – 17 december 2013 10:29 uur in Boogschutter – Boommaan of Maan van de Langste Nacht – Loslaten: Afsterven van het oude om kracht te verzamelen voor het nieuwe                                                                                                                            

2 gedachten over “Time-map 2013 – Volle Maan van november”

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *