Time-Map 2013: Volle Maan van Augustus

Met de Volle Maan als leidraad die je door het jaar en het leven heen begeleidt, krijg je de mogelijkheid om meer vat te krijgen en te houden op de processen om je heen en doelgericht te werken aan het ontwikkelen van bewustzijn op heel praktisch niveau. Dit jaar is de time-map erop gericht de specifieke kwaliteit van de energie van de Volle Maan in te zetten om concrete stappen te zetten om je verder tot ontwikkeling te brengen en de groei van je bewustzijn te stimuleren waardoor je meer inzicht krijgt in jezelf. Deze maand valt de eer te beurt aan de Volle Maan van augustus.

Februari – 25 februari 2013 21:27 uur in Vissen – Sneeuwmaan – Kiemkracht: Scheiden van plannen naar uitvoerbaar en niet uitvoerbaar

Maart – 27 maart 2013 10:28 uur in Ram – Storm Maan of Maan van de Dood – Bescherming: Een plan ontwaakt in de realiteit en heeft bescherming nodig

April – 25 april 2013 21:59 uur in Stier – Maan van het Ontwaken of Zaad Maan– Wedergeboorte – gedeeltelijke maansverduistering: Het nieuwe krijgt echt vorm, men heeft vertrouwen dat het zich goed ontwikkelt

Mei – 25 mei 2013 06:27 uur in Tweelingen – Grasmaan of bloemmaan – Groei: Plezier dat alles naar wens verloopt

Juni – 23 juni 2013 13:33 uur in Kreeft – Plantmaan – Bestemming: Alles heeft zijn werkelijke bestemming gevonden en kan rijp worden

Juli – 22 juli 2013 20:17 uur in Leeuw –  Maan van de Roos of Hooi Maan – Offer: Dankbaarheid voor de overvloed; misschien het moment om een offer te brengen voor de mogelijke oogst

Augustus – 21 augustus 2013 03:46 uur in Leeuw – Maan van het Weerlicht of Rode Maan – Wijsheid: Oogst in spirituele zin; inzicht in de levenscyclus

De nachten worden wat koeler, de dagen worden weer merkbaar korter; of we het willen of niet de zomer heeft zijn hoogtepunt gehad en de zon is definitief op haar retour. Voorzichtig wordt het ‘s ochtends weer wat mistiger wat prachtige taferelen oplevert van spinnenwebben die door de stralen van de lage zon worden omgetoverd in delicate juwelen. Het geeft het begin aan van een proces van naar binnen keren en van verfijning van de waarneming: wat heb jij gevangen in je web? De Volle Maan van Juli heeft haar licht laten schijnen op de oogst die in aantocht is, de Volle Maan van Augustus drukt je met de neus op de harde feiten en laat zichtbaar worden hoe je inspanningen dit jaar vorm hebben gekregen.

Bij mij is de pompoen oogst teleurstellend en ik realiseer me dat ik het afgelopen jaar veel aandacht heb moeten hebben voor andere zaken dan de pompoenen. Ook dacht ik een deel van de pompoenenzorg over te kunnen dragen, maar ook dat levert eveneens een wat teleurstellend resultaat op. Misschien waren mijn verwachtingen te hoog gespannen, misschien waren mijn instructies niet duidelijk genoeg…. de Volle Maan van Augustus maakt dat zichtbaar. Daar klinkt dus ook weemoed, misschien zelfs wat verdriet, in door over gemiste kansen.

Deze maand worden, mede ook door de invloed van het element Leeuw dat alles wat voorbijkomt voor het voetlicht en op het podium plaatst, de rafeltjes en de gouden randjes zichtbaar van het proces zoals zich dat tot nu toe voltrokken heeft. Mooi moment dus om alvast een voorzet te nemen op de contemplatieve energie die straks de wintermaanden zal domineren en te onderzoeken welk aspect van je persoonlijkheid geleid heeft tot het resultaat dat nu op het punt staat geoogst te worden. Welke spirituele betekenis heeft dit voor je? Welke actie of afwezigheid van actie, welke aandacht of gebrek daaraan, komt nu als een boemerang bij je terug? Kortom, het wordt tijd om het zomerse gemijmer achter je te laten en de uitdaging aan te gaan van het beginnen met binnenhalen van je oogst.

De krachten die nu werkzaam zijn en waar je gratis en voor niets gebruik van kunt maken, kunnen ondersteuning bieden aan jezelf en aan jouw processen. De thema’s die daarbij horen zijn waarnemen, analyseren, accepteren en loslaten.

  • Waarnemen vraagt dat je met een open blik, onbevangen en zonder oordeel waarneemt hoe je ‘groentetuintje’ er nu bij staat. Wat ga je straks oogsten? Is dat naar tevredenheid of valt het je tegen? Waren je verwachtingen te hoog gespannen of had je een heel andere voorstelling van zaken?
  • Analyseren vraagt dat je op een rijtje zet welke acties je begin dit jaar ondernomen hebt om het proces van zaaien en groeien in gang te zetten. Onderzoek ook welke hulpmiddelen je daarbij gebruikt hebt en welke kwaliteit deze hadden. Vraag jezelf ook af of je de juiste stappen in de juiste volgorde hebt gezet om tot het gedroomde en gewenste resultaat te komen. Onderzoek of daar nog iets aan toegevoegd had moeten worden, of de volgorde gewijzigd moet worden, of onderdelen verder ontwikkeld moeten worden etc. Kortom, maak een analyse van het hele proces om helder te krijgen hoe het komt dat je, zoals ik, misschien te weinig pompoenen kunt oogsten. De volgende stap is acceptatie.
  • Accepteren vraagt van je dat je niet alleen onder ogen ziet hoe je tot het huidige resultaat bent gekomen, maar ook dat je bereid bent om dit resultaat volledig te accepteren als een gevolg van je handelen, of je genomen besluiten eerder dit jaar. Deze stap is erg belangrijk: zonder acceptatie kan het zijn dat je vanuit ontevredenheid met het resultaat ook de goede onderdelen van je proces van groei afwijst. Dat is een beetje het kind met badwater weggooien. Bovendien zal onvolledige acceptatie ertoe leiden dat je wellicht volgend jaar eenzelfde fout begaat als dit jaar, omdat je de les die in het proces verborgen ligt niet ziet.
  • Loslaten vraagt van je dat je niet in het verleden blijft hangen. Gedane zaken nemen geen keer, maar kunnen wel als voedingsbodem dienen -nu al!- voor de oogst van volgend jaar. Blijf niet hangen in wat er mis is gegaan, in wat je anders had kunnen doen, in wat je graag gehoopt en verwacht had en wat niet is uitgekomen. Dat zorgt alleen maar voor verlies van energie en ook voor gebrek aan focus voor een volgende te nemen stap. Immers, het is pas Augustus! We hebben nog een aantal maanden te gaan voordat de hele cyclus zich herhaalt!

September – 19 september 2013 13:14 uur in Maagd –  Oogstmaan – Onsterfelijkheid: De oogst; het gewaarworden van het nieuwe zaad als schakel in de nieuwe levenscyclus

Oktober – 19 oktober 2013 01:39 uur in Weegschaal –  Jachtmaan – Transformatie: Transformatie van de oogst om opgebruikt te worden; voorraad voor de winter

November – 17 november 2013 16:17 uur in Schorpioen – Bloedmaan – Overleven: Het eenvoudige overleven; maatregelen om de winter te overleven

December – 17 december 2013 10:29 uur in Boogschutter – Boommaan of Maan van de Langste Nacht – Loslaten: Afsterven van het oude om kracht te verzamelen voor het nieuwe                                                                                                                             

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *