2021: Op weg naar spirituele volwassenheid; Het vervolg van 2020

2021: Op weg naar spirituele volwassenheid; Het vervolg van 2020

Vrijdag 12 februari werd het nieuwe Chinese jaar ingeluid. Dit keer niet met veel vertoon, maar bescheiden en ingetogen, zoals het 6-metaal betaamt. Het energetische jaar 6-metaal is al eerder begonnen, op 4 februari. Tijdens mijn Nine Star Ki event van 24 januari j.l. heb ik aan een groot en zeer aandacht betrokken publiek onlive (terugkijken kan in de Nine Star Ki community) al uit de doeken gedaan wat de energetische tendens zal zijn van dit bijzondere jaar.

Zoals elk jaar licht ik nu ook een flinke tip van de sluier op in deze blog. Het is echter veel dit jaar wat er speelt. Niet alleen omdat het een 6-metaal jaar is, maar vooral ook omdat er grote, kosmische cycli samenvallen die een energetische situatie creëren die slechts eenmaal in de circa 800 jaar voorkomt.

Dit is zo’n situatie.

Dat betekent dat er veel meer duiding nodig is om uit te leggen wat er gaande is dan je van me gewend bent. Dat vraagt om meer precisie, meer zorgvuldigheid in woordkeuze en nog meer kennis om zaken in een groter verband te plaatsen. Geen korte opsomming dus. Wel veel beschouwelijkheid. Het gaat er dit jaar namelijk niet om dat je een richting kiest die een ander je aanwijst, maar die je zelf kiest. Dat vraagt om het maken van afwegingen om tot een keuze te komen. Deze blog is daar een aanzet toe. Maar er is echt nog veel meer!

Alle tendensen per element lees je dit jaar daarom in de online Nine Star Ki community!

 

In 2020 hebben we kennis kunnen maken met wat het is om als spirituele puber (7-metaal) het huis uitgeschopt te worden en op eigen, spirituele benen te gaan staan.

Dat experiment is nog niet overal evengoed gelukt.
Wat wel goed is gelukt is de heftige turbulentie die de kosmische stuwing van een man-on-a-mission (het profiel van 9-2-7 vorig jaar en 9-2-6 dit jaar) tot op onze drempel en zelfs in huis heeft gebracht.


Toch zie ik steeds meer mensen die begrijpen hoe het proces werkt; die groep is groeiende.

 

Na van de eerste schrik bekomen te zijn, wordt er verantwoording genomen over en voor het eigen leven. De uitdaging om spiritueel volwassen te worden, is op gang gebracht. Dat is prachtig om te zien!

Er wordt echter meer gevraagd.

 

2021 is het jaar van 6-metaal

6-Metaal is weliswaar verwant aan 7-metaal, maar benadert alles net even specifieker, scherper, harder, met meer precisie. Het 7-metaal van vorig jaar heeft een proces op gang gebracht dat te maken heeft met bewustwording. 6-Metaal neemt dit jaar een examen af over wat je geleerd hebt. Ontsnappen kan niet meer.

6-Metaal zet de bijl in de illusie dat niets doen en afwachten ook een goede keuze is. 6-Metaal dwingt dit jaar tot het maken van keuzes die je dichter bij jezelf brengen, bij je kern, bij dat wat je energetisch bent. Doe je dat niet dan is (psychische) kortsluiting niet ondenkbaar. 6-Metaal zet de situatie op scherp door haarfijn duidelijk te maken hoe de vork in de steel zit.

“Vanuit Jungiaans, psychoanalytisch standpunt kan de menselijke agressie niet eenvoudig worden uitgebannen door voorbij te gaan aan het bestaan ervan. Er wordt benadrukt dat de werking van de agressieve impulsen in de psyche onder ogen moet worden gezien en in goede banen worden geleid. Alleen zo kan agressie op een volwassen en uitgebalanceerde manier tot uitdrukking worden gebracht en bijdragen aan een menswaardige toekomst op basis van rechtvaardigheid. Precies zoals het archetype van de heerser zonder tegenwicht van de magiër tot tirannie en arrogantie van macht leidt, zal het archetype van de geliefde, als het niet gecompenseerd wordt door een volkomen toegeruste, gelijkwaardige en geïntegreerde krijger, leiden tot naïviteit, masochisme en onbewuste samenzwering met kwade machten, zowel in de eigen psyche als in de maatschappij.”

voorwoord door Robert L. Moore in
De kunt van het spiritueel oorlogvoeren’ – Grant Schnarr,
Servire 2002

 

We redden het niet door te doen alsof we van iedereen houden en we alles met de mantel der liefde kunnen toedekken.

Dan gaan we voorbij aan het bestaan van dingen die niet goed zijn en kijken we er van weg. Eigenlijk verlenen we daarmee bestaansrecht aan dat wat we niet willen, aan dat waarvan we niet willen dat het bestaat. Enkel vanuit liefde het kwaad willen bestrijden past in het gevoel van superioriteit dat een opgeblazen ego ervaar. Precies zoals het in een 81-jarige cyclus van 9-vuur gestimuleerd wordt. Tenzij je je arrogante houding door hebt en die illusie zelf door prikt.

Dat vraagt om een ander geluid, het vraagt om het ontwikkelen van een spiritueel volwassen tegengeluid.

Het belangrijkste tegengeluid dat je kunt gebruiken is het geluid van de waarheid. Waarheid gaat onder meer over het eerlijk tegenover jezelf kunnen zijn over de woede, de angst, de afkeer, de schaamte die je voelt in bepaalde situaties. Eerlijk jezelf de waarheid vertellen is het begin van het eerlijker kunnen zijn naar anderen maar bovenal naar jezelf. Het is die eerlijkheid waarmee je ook de grip die een ander òver jou heeft, overwint en waardoor je je kunt bevrijden van de grip waarmee emoties je gevangen houden.

Bij elke stap die je daarin zet bevrijd je je meer en meer van dat wat je vatbaar maakt voor manipulatie. Als je bang bent voor afwijzing of het verlies van veiligheid, zul je niet eerlijk onder woorden brengen dat iets je niet zint. Het risico zou kunnen zijn dat je afgewezen wordt of je veiligheid verliest. Zodra je daar niet meer bang voor bent, ontstaat de vrijheid om zonder angst te zeggen wat je van iets vindt. Het monster, ongeacht of die nu binnen in jezelf woont of zich buiten je manifesteert en ongeacht de vorm, is bedwongen.

 

De krachten die in de tijd waarin we nu leven ontwikkelt moeten worden, is enerzijds de scheppende kracht van het bewustzijn dat alles met elkaar verbonden is en je met dat bewustzijn de beschikking hebt over creatie-kracht.

Anderzijds is het de destructieve kracht van de (spirituele) krijger die vernietigt wat onoprecht en niet integer is en te vuur en te zwaard verdedigt wat puur en eerlijk is. Echter wil ik hier nogmaals benadrukken dat ik tegen geweld ben; het ware krijgerschap toont zich niet door anderen die te dichtbij komen te onthoofden, maar door met je zwaard de sluiers van illusie door te  snijden en de ketenen door te hakken waarmee je innerlijke monster, of het monster dat je buiten je gemanifesteerd hebt, je gevangen houdt.

Paul Levy heeft dat innerlijke monster een naam gegeven en gebruikt daarvoor de term ‘Wetiko’.

 

Wetiko is echter niet alleen een woord dat iets zegt over het karakter van een persoon;

Wetiko is in zichzelf een meester-illusionist die je in een staat van zijn brengt waarin je bewustzijn voor de gek gehouden wordt over wie je eigenlijk bent. Dit gebeurt doordat Wetiko je een vals besef van het Zelf, van jezelf, presenteert. Alsof je in een lachspiegel kijkt en een vertekend beeld van jezelf ziet.

Deze illusie van dit Zelf lijkt zo echt, dat je werkelijk gelooft dat je dat verwrongen beeld ook bènt. Het punt is echter dat die illusie van je Zelf, letterlijk een vertekend en heel armzalig, laag zelfbeeld laat zien. Het Zelf dat Wetiko je laat zien is dat van een mens met problemen, gewond, beperkt, niet in staat tot creativiteit laat staan tot creatie.

Het is dit DENKBEELD van wie en wat we denken te zijn, dat ons gevangen houdt in een constructie waar Wetiko van smult en zich energetisch mee in leven houdt en waar Wetiko belang bij heeft om ons in die staat te houden. Zodra we ontdekken wat de illusie is en die doorzien, verliest Wetiko zijn recht van bestaan.

 

Carl Gustav Jung noemde dat onze Schaduw die zowel individueel als collectief aan de touwtjes trekt en ons alle kanten op dirigeert.

Behalve die, die werkelijk goed is voor ons Zelf natuurlijk. Zodra we ons maar een beetje in de richting van ons Zelf begeven, roept de Schaduw de hulp in van Angst om de illusie van ons Zielige Zelf nieuw leven in te blazen en ons weg te houden van de weg waar de oplossing wacht.

De Schaduw maakt het Slachtoffer in ons wakker.

Een grotere devaluatie van je Zelf dan slachtofferschap is bijna niet denkbaar. Dat roept het gevoel op dat je gevangen zit in een systeem waar je niet aan kunt ontsnappen. Maar dat is juist de grootste illusie die zowel de Schaduw als Wetiko je wil laten geloven: dat je gevangen bent en jezelf, je Zelf, niet kunt bevrijden.

De grap is dat je Zelf altijd vrij is; het hoeft niet eens meer bevrijd te worden.

Het enige waar je je van moet bevrijden is de ILLUSIE dat je gevangen bent. De Schaduw en Wetiko leveren wat dat betreft goed werk. We geloven collectief dat we hulpeloos zijn, niets weten en niets kunnen, dat we slachtoffers zijn van het leven. We geloven dat anderen wel daadkrachtig zijn, alles weten en alles kunnen. En we geloven dat we onszelf redden door ons leven in de handen te leggen van die anderen die zich presenteren als beter, krachtiger en machtiger dan wij. Wat een illusie!

‘Virus’

Dit jaar, een 6-metaal jaar, gaat duidelijk worden wie niet langer in die illusie gelooft en de ketenen van gevangenschap afwerpt, en wie zich totaal onderwerpt en de eigen kracht weggeeft aan anderen. Spirituele volwassenheid is een wordingsproces dat al langer geleden in gang is gezet. De eindfase is in 2012 geïnitieerd.

Nu hebben we de finale bereikt.

 

Het is dit jaar dus erop of eronder.

6-Metaal gaat over het maken van keuzes. Nooit eerder was het maken van keuzes van zo groot belang als nu! De uitdaging van 2021 is dan ook of je van je recht (6-metaal) om keuzes te maken (6-metaal) gebruik maakt om daarmee ruimte te maken voor je persoonlijke en spirituele integriteit (6-metaal), zodat je zelf leiding en richting (6-metaal) kunt geven aan de weg die je gevraagd wordt te gaan en waarachtig (6-metaal) in het leven kunt staan. Die nadruk op het element 6-metaal ontstaat doordat 2021 een 6-metaal jaar is en doordat tegelijkertijd de grotere cyclische en energetische processen samenkomen in en zich concentreren op 6-metaal: het grote punt van omslag. Dit jaar maak je de keuze welke van de twee wegen je inslaat: die van de zelfverwerkelijking, of die van de illusie waarin Wetiko en je Schaduw je gevangen houden.

 

We redden het niet door te doen alsof we van iedereen houden en we alles met de mantel der liefde kunnen toedekken.

We redden het niet door te doen alsof het ons allemaal niet raakt en we er niets mee te maken hebben. 6-Metaal legt de vi

nger op de zere plek van de illusie die we gecreëerd hebben en aanzien voor de werkelijkheid. 6-Metaal legt je dit jaar het vlammend zwaard van de krijger in handen om de ketenen waarmee die illusie je gevangen houdt, door te hakken en je te bevrijden.

Die liefde vraagt om nog wat meer uitleg.

In mijn blog ‘verschuif die bank‘ schrijf ik daarover het volgende: ‘Je blik, je perspectief blijft gevuld met de liefde uit je hart en geeft daarmee al invulling aan die blik, dat perspectief. Ha! Zo vervuld van liefde kijk je gekleurd naar de wereld om je heen en kun je niet meer echt zien wat er is.’

Een hart vol liefde kan niet gevuld zijn met haat.

Een hart vol liefde kijkt echter wel op een gekleurde manier naar de wereld die er voor kan zorgen dat je niet alles meer op de juiste wijze kunt waarnemen. Zo heeft een hart vol liefde heeft de neiging ervan uit te gaan dat een ander het nooit zo verkeerd bedoeld als dat het overkomt. Heel vaak klopt dat, de meeste mensen deugen echt, maar niet altijd.

Wat nodig is is het ontwikkelen van een neutrale blik die, voorbij emoties zoals liefde, kan waarnemen wat er werkelijk is en dat ook bij naam kan noemen.

Want alhoewel de meeste mensen deugen staan ze door hun onwetendheid, vergevingsgezindheid en hun neiging om weg te kijken van wat ongemakkelijk is, het kwaad toe zijn gang te gaan. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Dit 6-metaal jaar drukt ons met de neus op dát feit. Het feit dat er gewoon echt duister is die de functie heeft om ons het licht te laten zien!

 

Een hart gevuld met liefde voor jezelf echter, kan blij zijn met alles wat het leven aanreikt, ook de grootste uitdagingen.

Het weet wat nodig is om jou gezond en gelukkig te houden, maar ook wat nodig is om je verder te brengen in het leven. Dat hart zorgt ervoor dat je niet uit liefde voor een ander iets doet dat tegen jezelf en je eigen proces in gaat. Dat is de vorm van liefde die noodzakelijk is en je dichter bij jezelf brengt in plaats van verder van jezelf af. 6-Metaal wijst met zijn puntige vinger je de weg naar binnen, naar liefde voor je Zelf, niet naar buiten naar liefde voor de ander!

De grootste uitdaging die wacht is de uitdaging van Zelf-verwerkelijking zoals Jung dat noemt.

Het tot realisatie brengen van je kern, je ziel. Het is die kern die je onvoorwaardelijke liefde en waarachtigheid nodig heeft, maar die lang geweld aangedaan is.

Het grote kosmische proces dat ons in de richting van het ontwikkelen van spirituele volwassenheid stuwt, wil maar één ding: dat je je goddelijke, kosmische kern herinnert en daar naar gaat leven.

Zoals elk jaar licht ik nu ook een flinke tip van de sluier op in deze blog. Het is echter veel dit jaar wat er speelt. Dat betekent dat er veel meer duiding nodig is om uit te leggen wat er gaande is dan je van me gewend bent. Dat vraagt om meer precisie, meer zorgvuldigheid in woordkeuze en nog meer kennis om zaken in een groter verband te plaatsen.  Het vraagt om een veilige en integere omgeving die we met de Nine Star Ki community in het leven hebben geroepen.

 

Ik ben heel benieuwd wat mijn schrijven bij je oproept en losmaakt.

Doe mee aan het gesprek en deel het in de reacties hieronder. Ik vind het leuk om van je te horen en samen leren we van elkaar!

Nina

 

lidmaatschap, Nine Star Ki community

 


Lees ook;

Verschuif die bank!

Tijd voor zelfverwerkelijking


© Nina Elshof. Neem dat wat voor je werkt en laat de rest voor wat het is. Als je dit werk wilt delen, dan als citaat en met link naar dit blog op deze website. Dank je wel voor je steun, ik waardeer het zeer en jou ook! Dank je!

5 gedachten over “2021: Op weg naar spirituele volwassenheid; Het vervolg van 2020”

 1. Hoi Nina,

  Je geeft aan dat: “Niet alleen omdat het een 6-metaal jaar is, maar vooral ook omdat er grote, kosmische cycli samenvallen die een energetische situatie creëren die slechts eenmaal in de circa 800 jaar voorkomt.” Kun je een beetje uitleggen welke invloeden dat zijn?
  Dank je 🙂

  1. Hi Ester,
   Goede vraag! In de nieuwsbrief die morgen verschijnt en ook hier in dit blog gepubliceerd wordt, leg ik daar het een en ander over uit.
   Harte groet, Nina

 2. Hoi Nina,
  Ik heb nog een andere vraag. Je schrijft: “Wat wel goed is gelukt is de heftige turbulentie die de kosmische stuwing van een man-on-a-mission (het profiel van 9-2-7 vorig jaar en 9-2-6 dit jaar) tot op onze drempel en zelfs in huis heeft gebracht.”

  Ik heb gisteren een facebookpost geschreven omdat ik een aantal verbanden legde waar het mijzelf in verhouding tot de energieën van de elementen betreft en dan met name hoe het element vuur zich verhoudt tot de 2 metalen. Ik ben zelf een 9-4-1. Wat bedoel je met een man-on-a-mission?

  Om mijn vraag beter te begrijpen kun je, als je zin en tijd hebt natuurlijk, mijn post even lezen: https://www.facebook.com/ester.krause.3/posts/10221742448003443

  Dank en groet!

  1. Hi Ester, Dank voor je reactie en je mooie FB post! Een profiel van een man-on-a-mission heeft een energetische constructie waarbij er een start is in de eerste positie van het profiel, de eigen cyclus van het profiel vervolgens doorloopt van de eerste, naar de tweede en vervolgens naar de derde positie en waarin er drie verschillende elementen in het profiel aanwezig zijn. Zo’n profiel krijgt als het ware een extra ‘schwung’ van energie. Er zijn maar drie profielen waarbij sprake is van een dergelijke constructie: 2-6-1, 3-9-8 en 9-8-6. Ik hoop dat het zo een beetje duidelijk is.
   Harte groet, Nina

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *