5-Aarde jaar: Transformatie van Tradities en de Haat-Liefde verhouding van Yin en Yang

Zoals ik in het begin van dit jaar in mijn voorspellingen voor 2013 al heb geschreven, draagt een 5-aarde jaar de energie in zich van de kracht van het thuiskomen, versus het je gelijktijdig realiseren dat niets meer is zoals het negen jaar geleden was. Alles is anders geworden. Een 5-aarde jaar kent dan ook weliswaar een grote stabiliserende beweging; immers niets is zo fijn om weer thuis te komen van vakantie bijvoorbeeld en in je eigen bed te kunnen slapen. Het is het vertrouwde van de omgeving, het feilloos herkennen van alle -zelf gecreëerde- details, het blindelings weten waar alles staat dat je het gevoel van veiligheid en zekerheid geeft, allemaal aspecten van het element aarde. Maar het 5-aarde jaar heeft ook een andere kant die je met de neus op de feiten drukt; terugkeer in je eigen positie na een rondreis van 9 jaar door alle andere posities, maakt onmiskenbaar duidelijk dat je niet meer degene bent die je negen jaar geleden was. Soms zijn de veranderingen die zich in die negen jaar ontwikkeling hebben voltrokken marginaal. Misschien heb je alleen maar een andere auto gekocht bij wijze van spreken. Het is ook mogelijk dat je voelt dat je een enorm transformatie proces hebt doorlopen. Een proces van negen stadia waarin diverse thema’s de revue gepasseerd kunnen zijn die je hebben uitgedaagd om te groeien, je te ontwikkelen en iets nieuws te leren (kennen). Dit jaar is het jaar waarin zich een dergelijk proces consolideert tot een inventarisatie; waar sta ik nu eigenlijk, wat heb ik de afgelopen jaren geleerd, wat kan ik daar mee, hoe breng ik dat het beste in de praktijk, en -niet onbelangrijk- zijn de condities waaronder en waarmee ik negen jaar geleden functioneerde nog in staat om het nieuw verworvene te ondersteunen?

Vorm is een aspect dat bij het element aarde hoort en met name bij 5-aarde. Een 5-aarde jaar is daarmee het jaar waarin sommigen van ons worden uitgedaagd om een compleet nieuwe vorm voor zichzelf of aspecten van het zelf te creëren. Dat kan betekenen dat je een drang, bijna een noodzaak voelt om bijvoorbeeld andere werk te gaan zoeken. Of om op een andere manier inhoud te geven aan je relatie. Het kan zelfs zo zijn dat je proces van de afgelopen negen jaar zoveel gebracht heeft, dat je op verschillende terreinen ervaart dat er verandering en aanpassing van de vorm noodzakelijk is. Voor die mensen kan dit jaar het gevoel geven dat alles op zijn kop staat en niets meer bij het oude kan blijven. Zo’n optelsom van factoren kan een heftige impact hebben. Het kan ook zorgen voor vervreemding; van het zelf – waar ben ik nu in godsnaam mee bezig?- en van anderen – waar is hij/zij nu in godsnaam mee bezig?-. Veelal zijn deze grote veranderingsprocessen niet te verklaren vanuit een rationeel standpunt. Hooguit zijn ze achteraf, in retrospectie te duiden. Dat is natuurlijk weinig troostrijk om te lezen, je wilt immers nu weten wat er gaande is, je wilt nu duidelijkheid hebben over en inzicht in de ogenschijnlijke chaos die zich om je heen voltrekt.

Om het een en ander nader te verklaren helpt het om te kijken naar tradities en automatismen. Een mens is een gewoontedier. Enerzijds uit gemakzucht en luiheid, anderzijds omdat het geen nut heeft om processen die bewezen hebben dat ze werken, te veranderen. ‘If it ain’t broke, don’t fix it’ (als iets adequaat werkt, laat het dan met rust). Gewoontes en tradities horen eveneens bij de kwaliteiten die toegeschreven worden aan het element aarde; de kracht van het behoudende, de veiligheid van zich herhalende patronen. Gelijktijdig vindt een proces plaats van ontwikkeling en de wens om dingen te verbeteren, dat is evolutie. Deze beide principes zijn toe te schrijven aan de kwaliteiten van respectievelijk Yin en Yang. Zoals deze beide -letterlijk- om elkaar heen kunnen draaien zoals het tao symbool laat zien, zo hebben traditie en evolutie eenzelfde haat-liefde verhouding met elkaar. Enerzijds kunnen ze niet zonder elkaar en ontlenen ze bestaansrecht aan elkaar. Anderzijds kunnen ze elkaar niet luchten of zien omdat ze zo tegengesteld zijn. Om deze tegenstelling te kunnen overwinnen is het noodzakelijk voor beide principes om zichzelf te overstijgen om contact met de ander te kunnen maken. Vast blijven houden aan het eigen principe betekent een zekere dood voor dit eigen principe. Stel je maar voor je hebt water en vuur, twee buitengewoon tegengestelde principes. Het zijn ook representanten van de principes Yin (water) en Yang (vuur). Daar waar water koel, stil, geheimzinnig en ontvankelijk is – is vuur juist warm, licht, zichtbaar en dominant. Zonder de bereidheid om zichzelf te overstijgen, zijn deze beide principes in staat elkaar te vernietigen. Het water kan het vuur blussen waardoor het niet meer warm is, waardoor het dooft en niet meer zichtbaar is en zijn dominantie (aandacht trekken) verliest. Het vuur kan het water aan de kook brengen waardoor het juist heet wordt, gaat bewegen, door verdamping ongrijpbaar wordt en daardoor niets meer kan ontvangen. Echter, in de juiste mate bij elkaar gebracht, kunnen water en vuur een interessante reactie tot stand brengen zoals ook de Tarot kaart ‘Kunst’ laat zien. Samen zijn water en vuur in staat om stoom te creëren; een krachtig principe dat niet uit zichzelf bestaat maar alleen als gevolg van het samenkomen van water en vuur is ontstaan. Aan dit ontstaan van stoom ligt het offer van water en vuur ten grondslag. Beide bestaan niet meer zoals voorheen in hun oude, traditionele vorm en zijn als zodanig ook niet meer herkenbaar, maar hebben in het samengaan een nieuwe gedaante aangenomen in de vorm van stoom. Om dit nieuwe te creëren zijn ze bereid geweest hun oude identiteit af te leggen en los te laten. Het is een 5-aarde jaar dat in het samenkomen van automatismen en evolutie de grootste spanning kan ontstaan, maar ook de grootste kans op doorbrekende vernieuwing van de heersende bestaansvorm. Dit is zowel op grote, collectieve schaal actief als voor ieder individueel.

Zoals een rups verpopt tot vlinder en zijn eigen identiteit opgeeft voor een nieuw, glorieus en vrij bestaan als vlinder, zo kan het 5-aarde jaar je uitdagen je cocon te verlaten en je vleugels uit te slaan en de vrijheid van geest te verkiezen boven het gevangen bestaan in je kleine cocon. Het is een beetje als een kleine dood te sterven. Het is een jaar dat je uitdaagt om bijna alles wat veilig en vertrouwd is en waar je tot nu toe je identiteit aan ontleend hebt, op te geven of op zijn minst ter discussie te stellen om daardoor de deur te openen naar een grotere mate van bewustzijn en een volgende stap in de ontwikkeling van je ziel. ‘If it is both terrifying and amazing then you should definitely pursue ti’; als iets je tegelijkertijd angst aanjaagt en je het als verbazingwekkend miraculeus ervaart, dan zou je dit zeker moeten trachten te verkrijgen.

De stappen die in dergelijke ontwikkelingsprocessen te nemen zijn, zijn overigens niet altijd duidelijk zichtbaar, laat staan dat je volkomen ‘zeker’ kunt zijn over het vervolg en de gevolgen. Sterker nog, vaak zijn de stappen heel onduidelijk, vaag en eerder gebaseerd op een gevoel dan op een rationeel te maken afweging. Ook waar het allemaal toe zal leiden is van tevoren niet te voorspellen. Dat maakt het allemaal des te spannender. Angst kan ertoe leiden dat het gevoel niet gevolgd wordt, de stappen niet genomen worden en enkel teruggevallen wordt op het oude vertrouwde. Dat is dan ook precies wat er zal gebeuren: terugvallen. Het proces van ontwikkeling gaat terug naar het niveau waar het vandaan kwam. Het nemen van de gevraagde stappen echter brengt je ergens waar je nog niet geweest bent. Ergens dus dat je derhalve ook niet als bekend en vertrouwd kunt herkennen, noch dat je weet waar het zich bevindt. Het is een avontuur waar je aan begint. Er zijn twee factoren die je hierbij als hulp kunnen dienen; dat is je hart en je vertrouwen. Je hart bedriegt je nooit, heeft geen verborgen agenda, is vrij van de twijfels die vrijelijk in je hoofd rondwaren en is maar aan een opdrachtgever schatplichtig: je ziel. Je vertrouwen vormt de stevige, solide basis die je de kracht verleend om te begrijpen dat, hoe onbegrijpelijk ook, alles in het geheel van het universum op zijn plek is en ook uiteindelijk terecht zal komen. Hooguit kan het je tijdelijke begrip van het geheel te buiten gaan.

Dus als je wereld op zijn kop staat, probeer dan niet uit alle macht om hem weer in zijn oude vorm terug te krijgen: als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg. Probeer juist contact te maken met de energie in je hart, leg je vingers op je hart en adem er naartoe. Visualiseer een situatie waarin je oprecht voelde dat je hart helemaal open was en roep dat gevoel weer op. Mediteer op de afbeeldingen van de graancirkel die op 15 juli j.l. op Hackpen Hill, vlakbij Avebury in Wiltshire (Engeland) is verschenen. Deze formatie heeft een ongekende hart-kwaliteit die je kan helpen contact te maken met je eigen hart.

En bovenal: Houd Moed! Het is slechts je ego dat bang is, maar je ziel staat aan het roer van je leven en weet wat het doel is.

14 gedachten over “5-Aarde jaar: Transformatie van Tradities en de Haat-Liefde verhouding van Yin en Yang”

 1. Wat een Prachtig en Krachtig pleidooi om de twee-heid naar een-heid te brengen,maar pas ook angstreductie toe,door het Ego gerust te stellen en uit te leggen,dat het gezelliger en veiliger is om EEN te zijn.
  Veel Liefs,Nina
  xx
  Willem

 2. hallo Nina, heb net je prachtige reactie gelezen, dank je wel, groetjes, Tineke Smit, vanuit St.Petersburg!

 3. Lieve Nina,
  Prachtig hoe je het uitlegt. Heel herkenbaar ook, ik begrijp door dit te lezen weer beter hoe alles ‘ in elkaar steekt (past)’
  Bedankt!
  Liefs Wilma

 4. Zeer herkenbaar en ik realiseer me ineens dat ik negen jaar geleden op een soortgelijke drempel stond als vandaag maar er nu echt iets meer van wil maken en het bruist 10x meer! Hoera voor de transformatie!

  1. Lieve Eline,
   Het is wonderlijk hoe je, in retrospectie, kunt zien dat er cycli van 9 jaar actief zijn in iemands leven. Hoe dat leidt tot ontwikkelingen, tot veranderingen etc. Veel meer nog dan dat de 7-jarige cyclus. Deze is meer verbonden aan fysieke ontwikkelingen. Dus ja, je kunt ook een herhaling zien van patronen als je bereid bent die te herkennen tenminste. En dan kun je de ervaringen van 9 jaar geleden, hoe je toen om bent gegaan met de drempel waar je voor stond, gebruiken om het dit keer anders/beter/krachtiger/bewuster/etc. te doen. En ja, als je dat doorhebt, dan begint het zaakje pas echt te bruisen :-))
   Liefs, Nina

 5. Heb dit eigenlijk al meteen gelezen, moest het even laten bezinken… “Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg..” Dat zoemt al even door mijn hoofd… Luisteren naar je hart, naar je ziel…
  Alles om me heen is heftig aan het veranderen. Zoekend naar houvast heb ik dat vertaald naar dicht bij mezelf blijven.. Wat vind ik, wat voel ik, wat wil ik.. Daarom, dank voor je woorden! Ik moet het pad nog altijd zelf lopen, maar het helpt als ik begrijp waarom..
  Knuf, Bert.

  1. Dag Bert (S. neem ik aan?),
   Ja, er is voor veel mensen veel aan het veranderen. Dichtbij jezelf blijven is dan de enige oplossing. In elke situatie eigenlijk. Over het algemeen zijn we veel te veel bezig met het rekening houden met anderen (wat zullen ze wel niet denken, straks vinden ze me niet meer leuk) in plaats van het volgen van je eigen missie, je hart, je ziel. Inzicht en bewustzijn zijn dan waardevolle instrumenten die je daarbij kunnen ondersteunen.
   Dus, goed bezig zou ik zeggen!!
   liefs, Nina

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *