Vuur Jaar 2018: Nine Star Ki Voorspelling

Vuur-Transformatie-Nine-Star-Ki-Voorspelling-2018-Nina-Elshof-Feng-Shui

Voorspelling voor het Vuur Jaar 2018: Nine Star Ki Energie

Er staat ons, vanaf 16 februari, een totaal nieuw, energetisch jaar te wachten. Nieuw in die zin, dat de energie van het Nine Star Ki element Vuur dat 2018 domineert, diametraal staat tegenover het element Water dat 2017 heeft gedomineerd. Waar Water vooral achter de schermen en onder het oppervlak van de beschaving zijn werk heeft gedaan, daar zal Vuur zichzelf niet onder stoelen of banken steken. In welke vorm dit Vuur zich dan ook toont, het zal expressief, soms explosief en transformatief zijn.
Waar 2017 een heel yin jaar was, zal 2018 juist een heel yang jaar worden. Een jaar dat gekenmerkt gaat worden door veel onrust die zeer beslist regelmatig tot chaos kan verworden. Een jaar dat een extreem appél gaat doen op ons vermogen om bij onszelf te blijven. Om niet mee te gaan in een hype of massa hysterie of je te verliezen in een extatisch uit je dak gaan.

Cyclus

De Nine Star Ki cyclus van de Chinese astrologie omvat een periode van negen jaar waarin telkens een ander element de centrale positie van de Ba Gua inneemt. Deze centrale positie is van groot belang omdat van daaruit invloed wordt uitgeoefend op alle gebieden van de Ba Gua en daarmee van het leven. Op alle levensaspecten dus waar we mee te maken hebben. Het element dat deze centrale positie inneemt, bepaald de tendens van het jaar.
Afgelopen jaar werd deze tendens bepaald door het element 1-water dat centraal stond, een element dat veel aandacht genereerde voor thema’s als onderstromen van angst, sex, het doorstromen van processen en letterlijk ook water.
Dit jaar, 2018, wordt de tendens bepaald door 9-vuur. Een element dat aandacht zal genereren voor thema’s als liefde, passie, opgeblazen ego’s, hoogoplopende conflicten en explosies.

Vuur-Transformatie-Nine-Star-Ki-Voorspelling-2018-Nina-Elshof-Feng-ShuiVuur Jaar 2018

Het wordt een jaar om je vingers aan te branden. Een jaar om zicht te krijgen op wie je werkelijk bent. Een jaar om voor eens en voor altijd af te rekenen met je eigen schijnwerkelijkheid. Ja, een lastig jaar dus. Een waar je wat moed voor bij elkaar moet schrapen. Het resultaat zal er naar zijn! Het resultaat namelijk zal een leven zijn zonder hinderlijke verdedigingsmechanismen. Een leven waarin je jezelf, en daardoor ook de wereld, niet langer geweld aan doet. Het levert je een leven op waarin je vol vuur en passie doet wat je ziel wil dat je doet! Een leven waarin je je hart volgt, niet je bankrekening.

Zie je mij staan?

Globalisering

De wereld dreigt uit de bocht te globaliseren; problemen aan de andere kant van de aarde bedreigen het leven van het individu hier. De talenten en vaardigheden waar je als mens trots op kunt zijn, zijn niets waard in vergelijking met de meer sublieme en meer exotische vaardigheden van een blogger in Verweggistan.

Wie ben je nog in een wereld waarin dat wat jou uniek maakt niet meer telt. Niet meer gezien wordt door de hysterische overvloed aan beelden en woorden van al die andere bijzondere en unieke individuen. Het streven naar succes is verworden tot een dagtaak en heeft de focus gericht op alles, maar dan ook alles wat buiten ons is en waar we onszelf dag en nacht mee vergelijken. Voortdurend word je afgerekend op je prestaties en als een ander dat niet doet, doe je het zelf wel.

Geluk

Er is een hysterische focus op geluk en iedereen moet dat geluk zien. De glimlach, ondanks de rij voor de kassa; klik, gedeeld. De Zen-ige tevredenheid in de volledig stilstaande file; klik, gepost. De glinstering in de ogen ondanks de doorweektheid door de storm; klik, getweet. We vinden dat we het goed doen en delen dat graag en vaak. We delen ons geluk in de hoop dat de ander ons bevestigt door er met een glimlach of een duimpje op te reageren. Het streven naar geluk is een doel op zich geworden.

Schijnwerkelijkheid

De virtuele werkelijkheid is een schijnwerkelijkheid. Een werkelijkheid die door bedrog, vervreemdende leugens en valse waarheden bij elkaar gehouden wordt en die ons een beeld wil voorhouden dat niet klopt. Een fata morgana. Een droombeeld in de natte droom van een oranje president. Of een naïeve minister van buitenlandse zaken.

De verbinding die we door het netwerk dat internet is, aanvankelijk als bevrijdend hebben ervaren, is verworden tot een sleepnet-wet waaraan zelfs de kleinste garnalen niet kunnen ontsnappen en die hen gevangen houdt. Het internet is geannexeerd door de onmenselijke economische macht van het patriarchaïsche denken. Die slag hebben we nog niet gewonnen! Nog steeds domineert geld de keuze. Domineert geld het geluk. Domineert geld onze relaties. Domineert corruptie de politiek. Domineert geld ons hart. En als geld je hart domineert, is het eenvoudig om tot harteloze aankopen over te gaan.

Opgebrand

Daardoor ben je vastgelopen. Verzuip je in de regels en normen waar je denkt aan te moeten voldoen. De regels en normen die bepalen wat leuk is en wat niet. Verzuip je in de t-shirtjes van 1 euro die je gekocht hebt om aan weer een nieuw beeld te voldoen.

Het put je uit en brandt je op en je vraagt je ondertussen in wanhoop af waarom je toch geen succes hebt. Wat je toch fout hebt gedaan om niet de top te bereiken, want het is duidelijk dat dat je eigen schuld is; je hebt je kennelijk onvoldoende in allerlei bochten gewrongen of te weinig berichtjes gepost. Je bent kwaad om de aandacht die je niet krijgt. Om het applaus dat uitblijft. Was het dan een illusie te denken dat je door zou kunnen breken via die talentenshow, via de opnames die je toevallig met je mobiel maakte van dat ongeluk, via je scherp gekozen woorden in het spitsvondige twitter bericht, via de blitse outfit die door eeltige kindervingertjes spotgoedkoop in elkaar is gezet?

Het roept de vraag op wat jij eigenlijk te melden hebt aan de wereld. Wat heb jij echt te melden?? Wie ben jij, diep van binnen? Ontdaan van de schijnwerkelijkheid die je aan de buitenkant gecreëerd hebt?

Langzaam

Langzaam worden we met de neus op de feiten gedrukt dat de wereld minder maakbaar is dan gedacht.

Langzaam ontwaken we uit de droom dat je alleen mee zou tellen als je iets op tv gedaan hebt.

Langzaam realiseren we ons dat aandacht zich in verschillende gedaantes voor kan doen.

Langzaam wordt duidelijk dat geluk iets anders is dan het kortstondig trending zijn.

Langzaam wordt duidelijk dat kortstondige roem geen geluk brengt maar de wereld, jouw wereld, opbrandt en tot een smeulende hoop sintels reduceert.

Onfortuinlijk

We hebben moeite met het accepteren van het ongeluk, laat staan dat we dat ongeluk delen. Het gezicht van een door een bombardement vreselijk toegetakeld kindje. De loslopende hond die niet op tijd gevangen kon worden en platgereden werd omdat haastelingen het rode kruis negeerden. De haveloze man die op zijn buik in de zonovergoten Middellandse Zee drijft. We weten dat het er is, maar we willen het niet zien. We kijken liever een andere kant op, op zoek naar dat geluk dat zich amorf in steeds andere vormen laat zien. Vormen die we misschien niet herkennen omdat ze niet aan ons ideaal beeld voldoen.

We worden allemaal geboren vol angst, of kwaadheid, of onzekerheid, of geneigd tot vluchtgedrag of geweld of verslaving. Het is de meer onfortuinlijke kant van het mens zijn die we liever niet onder ogen zien. Toch vraagt 2018 alles onder ogen te zien wat er is. Het vuur jaar zet de spotlight op de schaduwkanten. Van de wereld. Van jezelf. Van de onfortuinlijkheden die je uitnodigen ze te transformeren. Want vuur is het element van de transformatie; iets dat eenmaal door vuur is aangeraakt zal een blijvende verandering ondergaan.

2018 Vraagt je welke onfortuinlijkheden jij onder ogen mag zien en mag gaan transformeren.

Fouten

Ondertussen blijven we ons best doen om geen fouten te maken. Fouten maken is falen. Door het maken van fouten wordt je onfortuinlijke kant ook voor de ander zichtbaar. Fouten maken is ongewenst. En bij voorkeur altijd de schuld van de ander. Maar welke rol spelen we zelf in dat proces van slachtofferschap, van blaming en shaming? Waar is ons vermogen tot vergeven, niet in de laatste plaats van onszelf, gebleven? Het vermogen om de fouten van een ander te vergeven? Wanneer zien ze in dat ons feilloze vermogen om een ander te veroordelen, slechts voortkomt uit ons onvermogen tot het sluiten van een gezond compromis en en het gebrek aan acceptatie dat het leven feilbaar is?

Waar is in dat proces de liefde gebleven? Liefde voor kwaliteit. Kwaliteit van leven bijvoorbeeld. Of voor het ambacht. Voor elkaar. Waar is de natuurlijke behoefte gebleven om te delen zonder van de ander te profiteren? Zonder de ander te kleineren om zo zelf groter te kunnen zijn en de eigen pijn niet te hoeven voelen? Waar is in dat proces ons vermogen gebleven om de ander in ons hart te sluiten, ongeacht alle onvolkomenheden?

2018 Maakt onverbiddelijk duidelijk op welke wijze jij de kwaliteiten van je hart inzet of verloochent. Of je zonder schroom en schaamte fouten kunt maken omdat je weet dat die horen bij leren en het ontwikkelen van jezelf.

2018 Daagt je uit om je best te doen om de verdedigingsmechanismen die je inzet om je hart te beschermen, even laat voor wat ze zijn.

Vuur

Het 9-vuur jaar wordt een uitdaging waar je de mouwen voor op mag stropen. Het levensaspect dat bij het element 9-vuur hoort, is roem. En roem zien we veelal aan voor perfectie; de platgespoten perfectie die alles door een roze of een zonnebank-bruin-gebrande bril ziet. Die wegkijkt van de imperfectie van gemaakte fouten, van het mankende been, de stotterende presentatrice, de aan lager wal geraakte artiest, een scheef staande tand, de dolgedraaide Barbie die de reality van haar leven eigenlijk niet aan kan, of van de naïef liegende politicus die eerder onvermogend dan kwaadwillend is.

Het vuur jaar maakt zichtbaar waar we door het ontbreken van werkelijke aandacht, werkelijke betrokkenheid en werkelijke compassie, de situatie tot ongekende en hysterische proporties hebben opgeblazen.

2018 Laat je zien waar jij je leven in de overdrive hebt gezet en het contact met je werkelijkheid en met jezelf bent kwijtgeraakt. 2018 Stelt je de vraag of je de dingen die je doet nog echt kunt doen omdat je hart daar ligt, of omdat je in een onduidelijk proces van meer, meer, meer terecht bent gekomen.

Imperfectie

De wereld is een toonbeeld van perfecte imperfectie. Van loszittende voortanden, gehoorapparaatjes die piepen, nagels die afbreken en lachwekkende typefouten die ons eraan herinneren dat imperfectie de norm is. Het herinnert ons er aan dat falen ons tot mens maakt.

Wie ben jij in dat proces? Waar sta jij? Welke betekenis heb je nog voor het proces en voor anderen? Op welke wijze kan jouw compassie anderen, en ook jezelf, nog inspireren? Anderen nog inspireren? De wereld nog inspireren? Op welke wijze maak jij jouw fouten zichtbaar en deelt die genereus zodat anderen diezelfde fouten niet meer hoeven te maken?

Wat is jouw hogere doel in het leven anders dan doorbreken op tv? In welke richting wil jouw ziel dat je je ontwikkelt? Los van glimlachjes en duimpjes? Los van irrationeel en hysterisch twitter-commentaar? Waar wordt jouw hart blij en warm van? In 2018 is het niet langer mogelijk te ontsnappen aan deze vragen!

Ego

Het ego doet enorm zijn best om onze ontwikkeling tegen te gaan, gehecht als het is aan drama. De eerste stap om dat te doorbreken, is doordat je zelf genoeg krijgt van dat drama-gedoe van jezelf. Dit jaar laat je er daarom niet langer aan ontsnappen om kleur te bekennen. Om te zien waar je ego met je op de loop is gegaan. Waar de liefde tekort is geschoten.

Karma

Dit is het jaar waarin duidelijk wordt dat karma rijpt. Zoals een pukkel eerst gevoelig en rood wordt en langzaam rijpt voordat genezing kan plaatsvinden. Zo rijpt ook ons persoonlijke en collectieve karma door eerst te verergeren. Gelijktijdig ontstaat door die verergering een diep gevoelde wens bij mensen om de situatie te helen en te verbeteren. En dat is een hartverwarmende tendens! Maar het wordt dus eerst allemaal wat erger. Spanningen zullen oplopen. Ongenoegens zullen hun best doen een weg naar buiten te vinden. Opgekropte emoties zullen ontlading zoeken.

2018 Is het jaar waarin je onder ogen kunt gaan zien hoe dat bij jou werkt. Zodat je dat inzicht kunt gebruiken om te helen wat geheeld moet worden. Het vuur van het jaar helpt je het gif van het ongenoegen te verbranden tot een hoopje as. Het vuur helpt je te louteren. Het vuur helpt je de verdedigingsmuren die je rond je hart hebt gebouwd, af te branden.

Glorie

Daarom is dit jouw jaar van glorie. Van extase. Van het onder ogen zien wat jou tegenhoudt in het openen van je hart. Van het laten zien wat je kunt. Laten zien wat jouw passie is voor het leven. Zonder remmingen, zonder terughoudendheid, zonder schaamte. Inclusief alle smetten, imperfectie en fouten. Vuur is schaamteloos. Schaamteloos provocerend. Maar ook schaamteloos transformerend. Nu. Dit jaar. In 2018 gaat het gebeuren. Het jaar waarin jij jezelf tot koning of koningin van je leven kroont. Waarin je je troon bestijgt en eindelijk, eindelijk gaat (in)zien dat jij het bent die vanuit soevereiniteit beslissingen neemt voor en over je leven.

Hart

En nee, 9-vuur vraagt je niet dit te doen vanuit schaamteloos egoïsme of de aandachttrekkerij die de eenzijdigheid van de yang-dominantie ons zo lang heeft voorgespiegeld. Egoïsme dat alleen uit is op eigen belang, eigen gewin en het vestigen van de eigen roem.

Nee, 9-vuur vraagt je beslissingen te nemen met je hart en vanuit je hart. Vanuit compassie: met jezelf, met anderen en met de rest van de wereld. Vanuit liefde voor de wereld en het leven. Want liefde die niet geleefd wordt, kwijnt weg!

Beslissingen die op die manier genomen zijn buiten niet uit. Gaan niet over de grenzen van anderen heen. Gaan niet ten koste van iets en zijn niet respectloos. In tegenstelling! Ze zitten vol aandacht. Dat soort beslissingen verwarmen je. Openen het hart en laten je de liefde voelen waar je zo naar hunkert. Ze zetten je weer op het pad dat je ziel bedacht had te gaan.

Licht

Waar afgelopen jaar de angst en het wantrouwen van het 1-water element zich soms in ontwrichtende vorm heeft laten zien. Daar gloort het komende jaar licht aan de horizon. Niet doordat het zich allemaal als donderslag bij heldere hemel als vanzelf oplost. Ook niet omdat we een nieuwe roze bril op gaan zetten. Maar omdat we zien dat we elkaar weer moeten zien en omarmen om het veelkoppige monster van angst en separatie de kop in te kunnen slaan.

Moed

Zoals Joris ooit de draak versloeg, is het nodig dat we de moed vatten om op te staan en ons niet langer te laten leiden door wat er mis zou kunnen gaan. Of door datgeen in ons dat ons klein en onbelangrijk laat voelen. Of door wat de ander misschien voor slechts voor ons in petto zou kunnen hebben.

Net zoals Joris’ overwinning op de draak, overwin je wat overwonnen moet worden niet door het vriendelijk te vragen om weg te gaan, of om op te houden met vervelend doen, of om de andere kant op te kijken. Je overwint dat door onversaagd de uitdaging tegemoet te treden en te laten zien dat niets of niemand je tegen kan houden op de weg die je vanuit je hart voelt te moeten gaan.

Transformatie

Het verslaan van de draak maakt overigens ook iets kapot. Het vernietigt wat niet meer dient. Het breekt de bouwwerken af die eerst een veilig toevluchtsoord waren, maar ondertussen zijn verworden tot zelf gekozen gevangenissen waarin onze ziel als een triest vogeltje zijn glans en veertjes verliest. In zekere zin is dat ook noodzakelijk. Een ondergang is ook een transformatie. Het afbreken van heilige huisjes biedt je de mogelijkheid om weer nieuwe huisjes te ontwerpen die beter bij je passen.

Cyclus

Langzamerhand vinden we de weg terug naar een meer natuurlijke ordening der dingen. Naar een leven waarin een meer natuurlijk patroon de dynamiek van alledag bepaald. Het patroon van de cyclus. De cirkel! Het rondje dat alles omvat en waarin alles samenvalt. Waarin alles met elkaar verbonden blijkt en blijft. En alles toch vanuit eigenwaarde op eigen benen blijft staan. De kringloop van aaneenschakelingen. Van fouten maken wordt je groot. Met het maken van fouten bouw je een fundament van ervaring dat niet alleen voor jezelf belangrijk is, maar, vanuit het denken van de cirkel, voor iedereen waardevol is. Zo bezien krijgt het maken van fouten ineens een andere waarde.

2018

2018 Is het jaar dat je vraagt om de kwetsbaarheid van onze mensheid, van onze wereld onder ogen te zien en niet langer weg te kijken.

 

2018 Is het jaar dat je vraagt te stoppen met twijfelen en te starten met doen. Dus ook met het maken van fouten en om daarvan te leren.

Alleen door in actie te komen kan er verandering optreden. Niet door af te wachten.

2018 Vraagt je om te gaan staan voor jouw passie, jouw gedrevenheid, jouw persoonlijke talent. Niet om daar mee te scoren voor een groot publiek, maar om het vooral te laten zien aan jezelf: dit ben jij. In vol ornaat. In volle glorie. Jij, als prachtig mens.

 

2018 Is het jaar van transformatie. Van jouw transformatie.

Transformatie door het vuur van de liefde. Transformatie door het vuur van de passie en de compassie. Transformatie door je pad te laten verlichten door je ziel en niet langer door je ego. Geloof me, dat klinkt veel eenvoudiger dan het is, want het vraagt van je dat je je kwetsbaar opstelt. Dat je je toont zoals je bent: puur, echt, in ontwikkeling, vol butsen en deuken. Dat je bereid bent de moed op te vatten om jezelf helemaal af te branden zodat je als de Phoenix hernieuwd weer uit de as kunt herrijzen.

De invloeden van 2018 op elk van de elementen:

9-Vuur (geboren in 1928, 1937, 1946, 1955, 1964, 1973, 1982, 1991, 2000 en 2009) in 5-Aarde  1)-zie note onderaan

Afgelopen jaar heb je je als 9-vuur waarschijnlijk best comfortabel gevoeld. Ondanks de onrust die het 1-water element in 5-aarde teweeg bracht, stond jouw element gezellig in de 4-hout positie. Een positie die je waarschijnlijk geen windeieren heeft gelegd. Tenminste, als je je niet teveel bezig hebt gehouden met het verbinden met anderen. Daarin bestond namelijk de kans dat je jezelf kwijt kon raken.

Dit jaar staat jouw element centraal in het midden van de Ba Gua. Pontificaal in het midden zelfs. Een positie die je als 9-vuur enerzijds als heel prettig kunt ervaren. Maar anderzijds ook op z’n tijd benauwend kunt vinden. In een centrum positie namelijk, word je van alle kanten omringd door invloeden van andere elementen. Alsof je op een podium staat in het midden van een zaal met het publiek helemaal om je heen.

Dat is nieuw voor je. Als 9-vuur ben je gewend dat de aandacht uit één richting komt. En dat jij je aandacht slechts één kant op hoeft te richten. Dit jaar wordt jij van alle kanten bekeken. Ook je minder fotogenieke kanten worden ineens gezien. De achterkant van je kwaliteiten vinden de spotlight. En ook de onderdelen of aspecten waar je zelf minder blij mee bent, en die je tot nu toe een beetje uit de schijnwerpers hebt weten te houden, worden getoond aan het grote publiek.
Als jij heel veel aan jezelf gewerkt hebt. Als je al in het verleden je best hebt gedaan om juist die minder fraaie kanten te ontdekken en te omarmen, dan heb je dit jaar niet zoveel te vrezen. Sterker nog, dan kan het zelfs zo zijn dat het grote publiek je daar extra om gaat waarderen. Dat je als een autoriteit gezien gaat worden die de kunst van het leven beheerst. Iemand die niet bang is om zijn of haar fouten en onvolkomenheden te laten zien en die met anderen te delen zodat zij niet dezelfde fout hoeven te maken als jij.

Daar echter waar je je huiswerk hebt laten liggen of het wat minder zorgvuldig hebt gemaakt, kan het zijn dat je via hoe anderen jou zien, geconfronteerd wordt met datgeen wat jezelf liever niet wilt zien. Wat dat betreft wordt het 9-vuur jaar een uitdaging waar je de mouwen voor op mag stropen. Het levensaspect dat bij het element 9-vuur hoort, is roem. En roem zien we veelal aan voor perfectie; de platgespoten perfectie die alles door een roze of een zonnebank-bruin-gebrande bril ziet. Die wegkijkt van de imperfectie van gemaakte fouten, van het mankende been, de stotterende presentatrice, de aan lager wal geraakte artiest, een scheef staande tand, de dolgedraaide Barbie die de reality van haar leven eigenlijk niet aan kan, of van de naïef liegende politicus die eerder onvermogend dan kwaadwillend is.
Het 9-vuur jaar maakt zichtbaar waar je door het ontbreken van werkelijke aandacht, werkelijke betrokkenheid en werkelijke compassie, de situatie tot ongekende en hysterische proporties hebben opgeblazen.

2018 Laat je zien waar jij je leven in de overdrive hebt gezet en het contact met je werkelijkheid en met jezelf bent kwijtgeraakt.
2018 Stelt je de vraag of je de dingen die je doet nog echt kunt doen omdat je hart daar ligt, of omdat je in een onduidelijk proces van meer, meer, meer en groter, groter, groter, terecht bent gekomen.
2018 Laat zien waar je jezelf in de weg zit. Dat is waar je je eigen schaduw creëert.

Chaos

Vanuit een grotere context bekeken, veroorzaakt 9-vuur in de positie midden in de Ba Gua de nodige chaos op het terrein van de macht (5-aarde), een aspect dat de wereld op zijn kop kan zetten. Het is beslist geen ongevaarlijke tendens; in het licht van toegenomen spanningen op politieke wereldtoneel, kan 9-vuur de boel behoorlijk opstoken en aanjagen. Vorig jaar nog stond 5-aarde er lekker warmpjes bij in de positie van 9-vuur en werd mensen in een machtspositie een podium geboden om die macht zichtbaar uit te oefenen en te tonen. Nu zijn de rollen omgedraaid. 9-Vuur gaat voor de nodige dramatiek zorgen voor machts(lief)hebbers. Want helaas zijn de meeste mensen die macht uitoefenen niet altijd ook de meest evenwichtige. En vuur stookt op, jaagt aan, blaast ego’s tot grandioze proporties op en is voer voor blaaskaken.

Zet twee van dit soort types tegenover elkaar, plaats er een zeker wapenarsenaal tussen en je krijgt BOEM. De enige geruststelling die ik hier ervaar, is dat voordat het oranje vingertje van een opgeblazen president op een rood knopje kan drukken, er een heel protocol afgewerkt moet worden.

Het is in ieder geval een aspect dat de boel danig uit de hand kan laten lopen. Waakzaamheid is daarom geboden! Mijdt crisis situaties of hoog oplopende conflicten. Bouw tijd in om stoom uit de ketel te laten ontsnappen. Blijf tot tien, dan tot twintig en dan tot honderd tellen voor je reageert op provocaties. Want vuur provoceert, tergt, ergert, irriteert en bezorgt je koortsstuipen.

Vuur is het element dat hoort bij de zon. Al een aantal jaren zijn onderzoekers druk in de weer om de volgende extreem grote uitbarsting van de zon te voorspellen. Astronomen van het Harvard-Smithsonian Center voor Astrofysica in Cambridge, Massachusetts hebben vastgesteld dat ergrofweg elke 350 jaar een zonnestorm plaatsvindt die ernstige gevolgen heeft voor de aarde. In 1859 werd de aarde getroffen door het zogenaamde ‘Carrington Event’; een zonnestorm die telefoon- en elektriciteitskabels spontaan liet ontbranden. Slechts zo’n 150 jaar later, in 2012, ontsnapte de aarde ter nauwer nood aan een zonnestorm die “Als het de aarde had geraakt, zouden we nog steeds de stukken bij elkaar aan het rapen zijn”, zei Daniel Baker van de universiteit van Colorado in een verklaring van de NASA in 2014 over deze gebeurtenis. In een vuur jaar is het heel wel mogelijk dat ook de zon van zich laat horen. Of beter gezegd, laat zien. Er zijn altijd zaken die in een voorspelling genoemd worden, waarvan ik hoop dat ik het mis heb. Het zou fijn zijn als ik er helemaal naast zit! Maar desalniettemin is het goed hier notie van te nemen en na te denken over de gevolgen van zo’n zonnestorm en of en hoe je je daarop kunt voorbereiden.

Als ik dit aspect overigens koppel aan 4-hout in de positie van 9-vuur dit jaar, waar ik schrijf dat wellicht de Bitcoin kan verdampen of de beurzen een diepe duikeling kunnen maken, dan is een chaos scenario als gevolg daarvan heel wel denkbaar.

Chaos zal daarom het komende jaar regeren en domineren waardoor zichtbaar wordt wat het eigenlijke proces is waar we collectief in zitten.

5-Aarde (geboren in 1923, 1932, 1941, 1950, 1959, 1968, 1977, 1986, 1995, 2004 en 2013) in 1-Water

Vorig jaar deed 1-water haar best om de stoelpoten onder 5-aarde vandaan te zagen. Dit jaar verhuist 5-aarde naar het huis van 1-water en maakt daar amok. Werkte vorig jaar de openbaring van seksschandaal na seksschandaal (1-water) zeer ontwrichtend op de samenleving (5-aarde). Dit jaar zet 5-aarde die seksdelinquenten behoorlijk op hun nummer. Een voorbode hiervan is de veroordeling van voormalig turnarts Larry Nassar tot een celstraf van 175 jaar. Nassar, zelf een 1-water trouwens!, ervaart aan den lijve de beperking die 5-aarde (autoriteit) dit jaar op het element 1-water gaat hebben. Als 5-aarde krijg je daardoor dit jaar vaker te maken met de vraag om je vormkrachten in te zetten daar waar het helemaal uit de hand is gelopen of dreigt te lopen.
Grote kans dat deze tendens het opnieuw verzwaren van dijken ter sprake zal brengen. Op zijn minst zal 5-aarde zijn zorgen uitspreken over al dat water dat maar over God’s akkers blijft spoelen. Want wat doen we met al dat water dat maar uit de hemel blijft vallen. Waar laten we dat? Hoe geven we vorm aan die processen? Joost mag het misschien weten maar wij nog niet. 5-Aarde gaat zich daar mee bemoeien en zijn zorgen daarover uiten. Aangezien 5-aarde staat voor de autoriteit en bijvoorbeeld de regering, is de kans groot dat van overheidswege een plan gepresenteerd wordt voor het samenstellen van hulp- of noodpakketten voor het geval er iets mis gaat met het water in ons land. Misschien hoort daar zelfs wel een reddingsplan bij dat bepaald wie vanuit welk gebied waar naartoe mag vluchten. Aarde organiseert graag.

Ondertussen wordt je zelf als 5-aarde opnieuw geconfronteerd met het thema blubber. Dit keer echter niet doordat jij tot blubber gemaakt wordt, maar doordat je structuur aan moet gaan brengen in de blubber van een ander. Dat doe je op een manier waar je goed in bent, namelijk door de boel te consolideren, vast te zetten en te vertragen.

Hoe dat er uit kan zien? Nou, bijvoorbeeld doordat je in je carrière kiest voor zekerheden. Het losweken van zekerheden wat vorig jaar je enorm onzeker kan hebben gemaakt, bestrijdt je dit jaar met hand en tand door alles vast te leggen wat maar vastgelegd kan worden. Het kan betekenen dat je bij het maken van keuzes daardoor niet je hart volgt, maar je angst. Dat je kiest voor die baan met een vast inkomen in de stad waar je al woont, in plaats van het werk als ZZP-er in de omgeving waar je grote liefde woont. Ongemerkt kun je daardoor veroorzaken dat processen om je heen gaan stagneren of vertragen waardoor de vanuit angst gekozen zekerheden tot een gevangenis gaan worden die je carrière, je levensloop, tot stilstand brengt.

Was je van plan je huis te verbouwen? Grote kans dat dat niet vanzelf gaat maar dat bijvoorbeeld Bouw- en Woningtoezicht even langs komt om de bouw stop te zetten. Of dat je aannemer failliet gaat. Of leveringen van bouwbenodigdheden enorme vertraging oplopen. Ga je als 5-aarde verbouwen, zorg dan voor een intermediair met een ander element die die vertragingen weer vlot kan trekken voor je. Een 6-metaal bijvoorbeeld.

Was je van plan om als 5-aarde een grote reis te ondernemen? Check en dubbel-check je reisdetails. Neem het liefst iemand mee van een element die geen last heeft van die vertragende factoren en laat hem of haar het voortouw in alles nemen. Inderdaad, dat wordt nog een uitdaging voor je, omdat je juist zelf graag de controle houdt over alles.

Als 5-aarde word je dit jaar geconfronteerd met de grootste zekerheid die er bestaat: dat alles onzeker is.

In een grotere context kan deze tendens zich laten zien in allerlei van overheidswege afgekondigde maatregelen die een beperkend effect hebben op bijvoorbeeld vrij handelsverkeer, het vrijelijk kunnen reizen of op de vrijheid die je als ZZP-er kunt genieten.

1-Water (geboren in 1927, 1936, 1945, 1954, 1963, 1972, 1981, 1990, 1999 en 2008) in 6-Metaal

Voor jou was het afgelopen jaar beslist niet eenvoudig. Je hebt waarschijnlijk menig struggle op je werk, met je carrière of in je levensloop ervaren. Misschien heb je het ervaren als een reis naar je innerlijke wereld die je als heftig en op zijn tijd wellicht als ondermijnend hebt ervaren. Obstakel na obstakel heb je moeten beslechten, maar daar waar je volhard hebt is de beloning groot: het weer vrijelijk en ongehinderd kunnen laten stromen van jouw flow of life. Ongetwijfeld heb je afgelopen jaar menig zekerheid los moeten laten; je huis misschien of je baan of je relatie.

Dit jaar kun je op adem komen in de 6-metaal positie. Het metaal helpt je om je helderheid te hervinden. Om het geworstel in de blubber voor een deel achter je te laten. Ik zeg voor een deel, omdat op de achtergrond 5-aarde in jouw thuispositie natuurlijk nog wel voor de nodige vertraging en vertroebeling zorgt. Maar jij zelf zult dit jaar meer ruimte krijgen om weer vrij adem te halen.

Dit jaar biedt je dan ook de kans om keuzes te maken voor de rest van je werkzame leven of je persoonlijke levenscarrière. Waar wil je naar toe met jezelf? Welke richting moet het op? Want dat is waar 6-metaal jou op zal uitdagen; op het doorhakken van knopen, het maken van keuzes, het kiezen van richting. 6-Metaal helpt je ook om dit te doen vanuit persoonlijke integriteit en zuiverheid. Alle valse motieven voor je carrière-keuzes tot nu toe, verliezen hun bestaansrecht; metaal prikt er zo door heen. Als 1-water is dat heerlijk om zo’n steuntje in de rug te ervaren omdat je zelf nogal vaag kunt zijn en moeite kunt hebben met helderheid.

6-Metaal legt ook de focus op spiritualiteit, op meditatie, op astrologie en op energie-werk. Het legt ook de focus op contact met mensen die overleden zijn. Je kunt hun aanwezigheid ervaren als steun in de rug. Alsof ze je met een lantaarntje voorgaan op het pad dat je te gaan hebt. Alsof ze je de weg wijzen. Als je oplet tenminste en niet gaat zitten sippen. Water in 6-metaal maakt kennis met het verdriet dat nog in de binnenwereld verborgen ligt. Het verdriet om de mensen die er niet meer zijn. Om de keuzes die in het verleden niet of niet juist gemaakt zijn.

1-Water representeert, naast transport, carrière en levensloop, ook seksualiteit. Deze tendens heeft dan ook aandacht voor regels (6-metaal ) omtrent seksualiteit of juist het ontbreken daaraan. Hoe gaan we om met de vervaging van grenzen met betrekking tot de seksuele omgang met anderen? Hoe gaan we om met vervaging van de integriteit in relatie tot dit thema en de toename van grensoverschrijdend gedrag? Dit jaar zal menig discussie hierover aangewakkerd worden, niet in de laatste plaats door de paus. Als hoogste vertegenwoordiger van de katholieke kerk, is hij het toonbeeld van 6-metaal energie. Seksualiteit (1-water) en religie (6-metaal) hebben een haat-liefde verhouding tot elkaar die niet eenvoudig te hanteren. Tenzij seksualiteit bekeken kan worden vanuit het perspectief van tantra: een weg om tot hogere geestelijke waarden te komen.

6-Metaal (geboren in 1931, 1940, 1949, 1958, 1967, 1976, 1985, 1994, 2003 en 2012) in 2-Aarde

Goed, je bent een 6-metaal. Je vindt het prima om alleen door het leven te gaan. Je zet graag nauwgezet alle punten op alle i’s. Afgelopen jaar heb je korte metten gemaakt met verborgen geheimen uit soms lang vervlogen tijden. Je hebt schoon schip gemaakt. De kast uitgeruimd. Je financiën geordend. Je hebt strepen gezet onder zaken waar je klaar mee bent. Je bent klaar voor een nieuw jaar. Je hebt jouw waarheid (weer) gevonden. De intentie waarmee je dit leven tegemoet wilt treden.

Welaan, dat blijft niet onbemerkt! Doordat je dit jaar je intrek neemt in de positie van 2-aarde, kan het zomaar zijn dat er een aardige mevrouw of meneer op je pad komt die, met hulp van Cupido’s pijlen, je hart vol in de roos weet te raken. Met 9-vuur als dominant element dat op de achtergrond de energie van alle posities dit jaar van een saus van transformatie, compassie en liefde voorziet, is het niet geheel ondenkbaar dat je als een blok valt voor een ander. Jij, die altijd zo goed het hoofd koel kan houden. Die zo goed de boel op een rijtje kan zetten en zich nooit zomaar laat meeslepen door emoties. Ja, jij, kunt weleens je erg gaan verbazen over jezelf dit jaar.

Misschien is het geen relatie die voorbijkomt, maar laat de energie van 2-aarde zich zien in de vorm van een prachtige en waardevolle bijdrage die je kunt gaan leveren aan het zorgen voor Moeder Aarde. Misschien wordt je wel de grootste geldmagneet binnen een non-profit organisatie die zich opwerpt als beschermer van kinderen, van vrouwen of van natuurlijke voedingswijzen en zuivere landbouw. Welke vorm het ook gaat aannemen voor je, je krijgt dit jaar grote kansen aangeboden om je zelfgekozen kluizenaarschap in te ruilen voor een positie van betrokkenheid en warme compassie. Ik zou zeggen, ga er voor!

Door even een jaartje in de keuken van 2-aarde te wonen, krijgt 6-metaal ook de kans om te leren wat beter voor zichzelf te zorgen en het vooral wat gezelliger te maken voor zichzelf. In de keuken van 6-metaal is schraalhans vaker dan gemiddeld keukenmeester. Maar 2-aarde is de Bourgondiër zelf. Die gaat beslist niet afgemeten door het leven zoals 6-metaal zo goed kan. Deze tendens is dan ook een uitnodiging aan 6-metaal om het leven wat meer met een korreltje zout te nemen.

Het omgekeerde kan echter ook waar zijn!

Als 6-metaal kun je ook je relatie op scherp zetten. Het kan zijn dat je door het trekken van die strepen vorig jaar en het zetten van de punten op alle i’s, klaar bent met de relatie zoals die nu is. Dat kan ertoe leiden dat je nog even door gaat met schoon schip maken. Nu op het terrein van de relatie(’s). Alle onzuivere betrekkingen mogen de deur uit. Alle relaties die je energetisch uitputten mogen wat jou betreft verbroken worden. Daarmee creëer je ruimte voor het verbeteren van de ultieme relatie: die met jezelf! Als 6-metaal heb je de neiging tot kluizenaarschap en vind je het niet erg om alleen te zijn. Dit jaar kun je in het alleen zijn de relatie met jezelf naar een hoger plan tillen. En ja, dat begint met het beter zorgen voor jezelf en je lichaam!

In een grotere context kan deze tendens iets zeggen over hoe we omgaan met het thema scheiden in onze maatschappij. Wordt het makkelijker gemaakt misschien? Of komen er andere regels? Het duidt er ook op dat regels voor samenleven buiten het huwelijk om zullen veranderen en duidelijker zullen worden.

Aangezien 6-metaal voor geld staat, zorgt deze tendens ook voor onderzoek over hoe we in en rond een relatie met geld omgaan. Misschien dat de overheid (belasting)maatregelen gaat afkondigen die snijden in het relatie-budget? Het is in ieder geval een tendens die bezuinigt en beperkt.

2-Aarde (geboren in 1926, 1935, 1944, 1953, 1962, 1971, 1980, 1989, 1998 en 2007) in 7-Metaal

Ging het vorig jaar voor jou met name over je relatie. Over het stellen van grenzen daarbinnen en over het maken van keuzes. Dit jaar krijg je de kans om je opnieuw en wellicht op andere wijze te verhouden tot het levensaspect ‘kinderen’. Tja, je innerlijk kind hoort daar natuurlijk ook bij. Als 2-aarde ben je zorgzaam voor anderen. Je ziet wat een ander nodig heeft om zich goed en veilig te voelen. Dergelijke vragen kun je als geen ander en als de beste beantwoorden. Je bent daarin echter zo op de ander gericht, dat je jezelf regelmatig op de derde of de tiende plaats zet. Zorgen voor jezelf is niet je grootste kracht. Sterker nog, het is een valkuil die voor grote ondermijning van je eigen energie kan zorgen.

Dit jaar neemt jouw element de intrek in de positie van 7-metaal, van ‘kinderen’. Vanuit jouw natuurlijke vaardigheid om voor kinderen te zorgen, bestaat de kans dat je meteen aan de slag gaat met het opruimen van speelgoed. Met het rechttrekken van de dekbedden. En het aan de kapstok hangen van de jasjes. Als je dat doet, wordt dit jaar een gemiste kans! Want wat dit jaar jou wil bieden, is de mogelijkheid om je weer even opnieuw te verbinden met je innerlijk kind. Dat deel van jezelf dat tomeloos kan genieten van het bouwen met blokken en zich niet bekommert over het opruimen daarvan. Dat deel dat zich kan verbazen over hoe een blaadje mee beweegt op de stroming van de rivier. Het innerlijk kind dat de behoefte heeft om speels door het leven te dartelen, vrij van zorgen. Vrij van beperkingen en dan vooral vrij van beperkende gedachten. Je hoeft je even niet meer zoveel zorgen te maken dit jaar. Je mag weer even vrijelijk en onbekommerd in de zandbak van het leven spelen zodat je je kunt bevrijden van de beperkende, wat behoudende gedachten die normaliter je denken beheersen. Het wordt een jaar om out of the box te denken. Jouw box welteverstaan.

Deze tendens duidt er ook op dat je als rechtgeaarde 2-aarde met je partner kunt besluiten een gezin te stichten!

In grotere context staat deze tendens voor een beweging die kinderen beter wil laten eten. Wellicht dat er een aanzet wordt gegeven in het verstrekken van (warme) maaltijden op school. Of dat er meer aandacht komt voor het effect dat alle artificiële toevoegingen in het voedsel hebben op het opgroeiende kinderbrein. Ik kan me goed voorstellen dat met name moeders hun krachten bundelen en ervoor gaan zorgen dat kinderen weer fatsoenlijk eten wordt voorgeschoteld. En als dat niet thuis kan, waarom dan niet op school?

In het verlengde hiervan ontstaat een tendens om snoepgoed en alles wat suiker bevat, op scholen in de ban te doen. Geen snoepautomaten meer waar kinderen komen. Geen zoete snacks meer die bij kassa’s voor het grijpen liggen. Geen zoethoudende tussendoortjes meer. Deze tendens neemt verantwoording voor de gezondheidsellende van mensen, waarvoor de basis al vaak in de jeugd gelegd wordt door ongezonde voeding.

7-Metaal (geboren in 1930, 1939, 1948, 1957, 1966, 1975, 1984, 1993, 2002 en 2011) in 3-Hout

7-Metaal vertegenwoordigt het levensaspect ‘kinderen’. 3-Hout staat voor de ‘familie’. Als elementen kunnen ze het niet zo goed met elkaar vinden dat metaal en dat hout. Maar als je naar de levensaspecten kijkt die ermee verbonden zijn ‘kinderen’ en ‘familie’, dan zie je dat ze tot elkaar veroordeeld zijn. Althans, zo kan dat soms voelen. Dit jaar doen 7-metaal en 3-hout aan stuivertje wisselen. Stond 3-hout vorig jaar in de 7-metaal positie. Dit jaar staat 7-metaal in de 3-hout positie. De kans bestaat dus dat wat er vorig jaar zich heeft afgespeeld in de relatie tussen 7-metaal en 3-hout, dit jaar nog eens dunnetjes overgedaan wordt, maar dan de andere kant op.

Als 7-metaal ga je dit jaar de boel binnen de familie even opschudden. Het wordt tijd om daar eens de stofnesten en de spinnenwebben die in de uithoeken van de familiestamboom hangen, weg te blazen zoals een stevige herfstwind de laatste dode bladeren van de takken kan blazen. Zoals een kind volkomen onschuldig en naïef heel impertinente vragen kan stellen, zo is het heel wel mogelijk dat jij dat dit jaar ook gaat doen binnen jouw familie. Overigens mag je het begrip ‘familie’ hier wat breder zien dan alleen je bloedverwanten. Je hele ‘inner circle’ valt hieronder.

Tja en wat kunnen dan die impertinente vragen zijn? Nou, als je geadopteerd bent kunnen dat vragen zijn die je biologische ouders betreffen. Het kan zijn dat je meer wilt weten over je grootouders. Waar je familie oorspronkelijk vandaan komt en op wie je als kind meer lijkt: je vader of je moeder. Je bent nieuwsgierig naar de keuzes die je ouders en je grootouders hebben gemaakt met betrekking tot wonen en werken. Kortom, je wilt meer weten over je roots en je gaat op dat terrein driftig op onderzoek.

Aangezien metaal als element erg goed in staat is om de vinger op de zere plek te leggen, moet je niet gek opkijken als je dat met jouw onderzoek ook veroorzaakt. Familiegeheimen kunnen worden blootgelegd. Pijnpunten kunnen worden aangeraakt. Het onbenoemde kan benoemd worden.

Het is niet een heel eenvoudige tendens. Maar als je hiermee werkt vanuit de gedachte dat 9-vuur op de achtergrond je kan helpen hier met compassie mee om te gaan, dan kan het ook heel heilzaam zijn voor alle betrokken partijen.

In een grotere context geplaatst kan deze tendens er op duiden dat we te maken krijgen met het blootleggen van zaken (regels) rond adoptie en pleeggezinnen. En met onderzoek dat collectief onze afkomst in een ander daglicht plaatst. Zijn we als mensheid misschien ouder dan we denken? Of stammen we toch af van Mars-mannetjes en -vrouwtjes? Wie zal het zeggen. Het zijn onderwerpen die dit jaar de revue zullen passeren en afhankelijk van je eigen positie als kind binnen het gezin, voor meer of minder ophef zullen zorgen.

3-Hout (geboren in 1925, 1934, 1943, 1952, 1961, 1970, 1979, 1988, 1997 en 2006) in 8-Aarde

Afgelopen jaar heb je het in de 7-metaal positie wat lastig gehad 3-hout. Je werd weer even met de neus op de feiten gedrukt dat je binnen je familie, een kind bent van je ouders. Misschien heb je wel plotseling voor hen moeten zorgen, iets waar je niet zo goed in bent en wat je de nodige moeite heeft gekost. Het kan zijn dat je je best hebt moeten doen om je relatie met je eigen kinderen goed te houden of te vernieuwen. Of misschien is deze relatie door dit aspect, juist vanzelf vernieuwd. In ieder geval zou je het fijn vinden om even op adem te komen. Om te herstellen van het appèl dat op je gedaan is als kind van.

Dit jaar staat jouw element in de positie van 8-aarde. Dat is de positie waarin je dingen verwerkt, verteerd, het je eigen maakt en er je voordeel mee doet. Hier integreer je wat je afgelopen jaar geleerd hebt. Hoe was het om het een jaar wat lastiger te hebben? Hoe heb je het ervaren dat je geconfronteerd werd met je kind-zijn in relatie tot je familie, tot je ouders, tot je broers en zussen? Welke frustraties heeft dat opgeleverd? En op welk wijze heb je geleerd om op dat thema out-of-the-box te denken en je eigen plan te trekken?

Dit jaar vinden die ervaringen hun weg naar een nieuwe vorm. Een vorm waarin je een vruchtbare voedingsbodem legt voor nieuwe groei van jezelf. Groei vanuit wijsheid en opgebouwde ervaring. Het is een jaar waarin je het grondwerk verricht voor sublimatie van wie je bent. Dat doe je weliswaar op de achtergrond, maar wel gestaag en hard werkend. Dit jaar verricht je het voorwerk voor het innemen van je persoonlijke podium positie volgend jaar als 3-hout in de 9-vuur positie terecht komt! Geduld! Dat is lastig voor je als ongeduldig en ongedurig 3-hout, maar het loont de moeite! Wat dit jaar wortel schiet kan volgend jaar tot bloei komen.

Gelijktijdig is ook dit jaar niet het meest eenvoudige jaar ever voor je. 8-Aarde laat je nadenken over dingen. Laat je ze verwerken. En eigenlijk wil je gewoon iets doen! Dat nadenken mag een ander voor je doen: jij wilt gewoon in actie komen, je wilt bewegen, je wilt winnen. Dit jaar kan dan ook een beetje aanvoelen als de spreekwoordelijke keutel die je dwars zit. Er moet een ei gelegd en dat heeft tijd nodig. En juist tijd is iets waar 3-hout geen boodschap aan heeft.
Een oefening in geduld dus. In gestaag doorgaan met waar je mee bezig was, alles vanuit de gedachte dat dit een incubatie tijd is. Een tijd waarin je weer een stukje van je leven en je levenservaringen verwerkt en je daardoor heelt en beter wordt dan je was.
Het is een tendens die je uitdaagt om na te denken over hoe je de rest van je leven vorm wilt geven. Wat is jouw doel in dit leven?

In een grotere context zorgt deze tendens voor het plaatsen van vraagtekens bij de focus op economische groei. Er zal onderzoek verricht worden of verschijnen, waarin een verband wordt aangetoond tussen ongezonde economische groei, groei die uitbuit, en mogelijkheden voor persoonlijke groei en ontwikkeling. Met andere woorden, het zal duidelijk worden dat onderdrukking van persoonlijke groei ten behoeve van economische groei, veel ernstiger gevolgen heeft voor mensen, voor de mensheid en de wereld dan tot nu toe werd aangenomen.
Deze tendens kan helpen om in te zien dat we moeten leren van deze ervaringen en het anders moeten gaan doen.

Het is overigens ook een tendens die er op kan wijzen dat kennis nog toegankelijker wordt dan ze nu al is. Wellicht dat het toelatingssysteem voor universiteiten gaat veranderen en iedereen een meer gelijkwaardige kans op educatie biedt.

8-Aarde (geboren in 1929, 1938, 1947, 1956, 1965, 1974, 1983, 1992, 2001 en 2010) in 4-Hout

Het element 8-aarde gaat, ondanks dat het in het energetische model van de Ba Gua aan de opwaartse kant staat, over alles wat verwerkt is. Een beetje over het verleden dus. En wat ga je dit jaar verwerken? Ondermeer de wijze waarop wij, de wereld, omgaan met onze welvaart en de verdeling daarvan. Als 8-aarde ben je een beetje het geweten van de natie. Je verwerkt niet alleen zaken die met jezelf te maken hebben. Maar aspecten die betrekking hebben op onze sociale samenleving. Of de asociale samenleving. ’t Is maar hoe je het bekijkt.

Dus de diepgravende kwaliteiten van 8-aarde gaan dit jaar als het ware op zoek naar wat de voedingsbodem is van onze welvaart, onze overvloed. Het kan vragen gaan stellen over waar je je geld mee verdient bijvoorbeeld. Of waar de groten der aarde hun geld mee verdienen. 8-Aarde graaft de verbindingen bloot van connecties tussen bedrijven en regeringen die met geheime afspraken veel doen met het vooral verbeteren van hun eigen welvarendheid en vaak wat minder met die van de mensen van de wereld. En als 8-aarde dan gevonden heeft wat ie zocht, dan kraait er revolutie! Want ik vermoed dat er met betrekking tot onze welvaart en met name de verdeling daarvan, weinig goeds boven water zal komen. Dit is een tendens die voortborduurt op de tendens van 3-hout in 8-aarde. Dat is reden genoeg om aan te nemen dat er hier echt een beweging plaats gaat vinden die economische principes op andere uitgangspunten wil ijken dan we tot nu toe gedaan hebben.

Dus hoe zit dat met jou welvaart? Ervaar je voldoende overvloed om ook anderen daarin te laten delen? Deel je überhaupt graag uit? Of pot je alles liever op? Besteedt jij je geld eerlijk? Verdien je het ook eerlijk?
Hoe je deze vragen ook beantwoord, dit jaar wordt je houding met betrekking tot dit thema wat meer bekeken vanuit gelijkwaardigheid, gelijkheid en economische integriteit.

In een grotere context kan er sprake zijn van een onderste steen die boven gehaald wordt. Bijvoorbeeld doordat zichtbaar wordt hoe ontwrichtend economische ongelijkheid kan zijn. Het is ook een tendens die ons laat terugblikken op hoe we ooit, in een ver verleden zijn omgegaan met dit thema. Als we als maatschappij bereid zijn om de hand in eigen boezem te steken, kan deze tendens een economische kanteling in gang zetten!

4-Hout (geboren in 1924, 1933, 1942, 1951, 1960, 1969, 1978, 1987, 1996 en 2005) in 9-Vuur

Wat een kansen ga jij krijgen dit jaar 4-hout!! Zelf sta je comfortabel in de hartverwarmende 9-vuur positie, terwijl ondertussen 9-vuur zelf het wereldtoneel bespeelt en beheerst. Dat betekent dat jij, met jouw energie, dit jaar meelift op de grootsheid die 9-vuur je voorleeft. Dus wat heb jij de wereld te bieden dat gedeeld mag worden? Moet worden? Wat is de vrucht van jouw groei die anderen kan inspireren om grotere hoogten, betere kwaliteit en meer diepgang in hun leven te bereiken?

Als 4-hout ben je de altruïst onder de elementen. Je weet mensen aan je te binden doordat je ze als gelijkwaardig, als gelijke beschouwt. Of dat nu de koning, de putjesschepper of de prostituee is, jij ziet enkel de mens achter de titel. Doordat jouw element in de positie staat die op natuurlijke wijze de meeste aandacht genereert, is dat wat je ook over het voetlicht kunt brengen: aandacht voor gelijkwaardigheid.

Dat betekent ook gelijkwaardigheid ten aanzien van roem en beroemdheid, de levensaspecten waar 9-vuur zich van bedient. Dit is een tendens die zeepbellen zover opblaast dat ze knappen. Die opgezette maskers laat smelten. En die een podium biedt aan iedereen. Iedereen zijn eigen podium dus!

Deze tendens daagt je uit om jezelf te zien als de unieke persoon die je bent. 2018 Vraagt je om te gaan staan voor jouw passie, jouw gedrevenheid, jouw persoonlijke talent. Niet om daar mee te scoren voor een groot publiek, maar om het vooral te laten zien aan jezelf: dit ben jij. In vol ornaat. In volle glorie. Jij, als prachtig mens.

In grotere context kan 9-vuur ervoor zorgen dat er ook iets opgebrand wordt. Daar waar er teveel groei was, teveel is opgeblazen, kan 9-vuur ervoor zorgen dat het weer teruggebracht wordt tot normale proporties. Ik denk hierbij aan de Bitcoin. De kans is groot dat de idiote waardevermeerdering in een klap verdampt en de virtuele munt terugbrengt tot wat ie feitelijk is; slechts een virtuele munt. Niet iets dat je echt kunt omarmen en uitdelen. Dit aspect zou ook effect kunnen hebben op de handelsbeurzen; een verbranding, een verdamping van alle index punten?

Samenvatting

Zie mij staan!

Erken en bevestig mijn waarde!

Als mens.

Als jouw medemens.

Ik ben uniek.

Samen met jou ben ik groter dan groots!

Ik ben mijn ziel.

Alleen als we als mens echt mens durven zijn. Als we als mens ons echt durven laten leiden door ons hart, zal de wereld veranderen. Geen enkel ander motief dan het element vuur van de ziel, dat de energie van het komende jaar domineert, is daar groot en krachtig genoeg voor. En als alle mensen van de wereld zich op zielsniveau met elkaar verbinden, zal de aarde een transformatie ondergaan die ongekend, maar ook bitter noodzakelijk is!

Persoonlijke Impact

In de blog op mijn site kun je aan de hand van je geboortejaar lezen wat het komende jaar voor jou persoonlijk in petto heeft. Ook kun je een afspraak maken voor een persoonlijk Nine Star Ki consult waarin alle ruimte is voor uitleg van de invloed van het vuur jaar op jouw leven.

 

1) Voor alle geboortejaren geldt dat rekening gehouden dient te worden met het Chinees Nieuwjaar dat niet op 1 januari begint, maar elk jaar op een ander moment plaatsvindt tussen 20 januari en 21 februari. Ben je jarig vòòr 21 januari, dan geldt als geboortejaar het jaar voorafgaand. Ben je geboren tussen 20 januari en 21 februari, dan dient een tabel geraadpleegd te worden om het juiste, energetische geboortejaar vast te stellen.

 


 

Nine Star Ki voorspelling 2018, videode Nine Star Ki voorspelling 2018 video’s

De Nine Star Ki voorspellingen worden jaarlijks door Nina exclusief gedeeld in een eenmalig, live event. Tientallen belangstellenden worden persoonlijke door haar meegenomen in een uitleg welke veranderingen zowel collectief als persoonlijk te wachten staan dat komende jaar.

Met de Nine Star Ki voorspelling 2018 video’s krijg je nu de mogelijkheid om de gedeelde kennis en inzichten van deze dag in alle volledigheid terug te kijken! Bestel je toegang hier.

4 gedachten over “Vuur Jaar 2018: Nine Star Ki Voorspelling”

  1. Dag Miriam,
   Dank je wel voor je reactie. Ik begrijp dat je de Nine Star Ki voorspelling voor 2018 hebt gelezen en/of de video’s hebt gezien. Mooi! Hopelijk heeft de informatie die ik gedeeld heb, je geholpen zo door het jaar heen. Dat overigens nog niet ten einde is natuurlijk.
   Over de workshop: Je huis is belangrijk voor jou. Je kunt genieten van een mooie bos bloemen op tafel en je vindt het leuk om nieuwe woonspulletjes te kopen. Maar heel vaak geven die spulletjes niet de prettige sfeer die je voor ogen had. En blijf je schuiven met de opstelling van meubels en decoratie omdat het nog niet goed voelt. Je bent heel bewust bezig om van je huis een persoonlijk Thuis te maken maar ergens lukt het niet om het evenwicht te vinden wat je wel zoekt.

   Feng Shui biedt hierin de oplossing!Feng Shui geeft je inzicht in het effect van een (woon-)omgeving op de mens. Dit maakt het mogelijk om vage gevoelens van sfeer te vertalen naar concrete woorden en rijkt je praktische handvatten aan om de harmonie waar nodig te herstellen of te verbeteren.
   In de workshop Kennismaken met Feng Shui leer je meer over de werking en het gebruik van Feng Shui. Je leert hoe je vanuit de Feng Shui naar je woonomgeving kunt kijken, wat de Ba gua is en hoe je dit raster kunt gebruiken om de energetische plattegrond van een woning te lezen.
   Het resultaat van deze workshop voor jou is;
   Dat je met anderen ogen naar je eigen huis kijkt
   Je begrijpt hoe je met eenvoudige middelen een prettige sfeer creëert
   Hoe je een ophoping van spullen en samenklontering van rommel kunt voorkomen
   En wat je kunt doen om een betere invulling te geven aan de onbeminde plekken in je woning

   Praktisch
   Je volgt deze workshop voor de speciale kennismakingsprijs van €25,-
   De workshop Kennismaken met Feng Shui word gegeven op de Feng Shui Academie in Zutphen.
   Vanaf 09:45 uur word je ontvangen met een kop thee/koffie en wat lekkers. We starten om 10:00uur en om 12:30uur ga je vol nieuwe Feng Shui kennis en wooninspiratie weer naar huis!
   Kijk in de agenda naar de actuele data en de mogelijkheid om je aan te melden: https://www.fengshuiacademie.com/53-agenda

   Hartelijke groet, Nina

 1. Dank, zeer verhelderend ( en herkenbaar ook, vooral in de eerste helft van 2018 heel veel ). Vraag mij af of deze tendensen voor 2018 ook nog doorlopen/overvloeien naar 2019? Voegt de video nog iets toe aan het verhaal hierboven en wanneer is de video voor het jaar 2019 beschikbaar? Hartelijk dank voor alle informatie.

  1. Dag Bertien,
   Dank je wel voor je reactie. De tendensen van een jaar zijn voor de een meer in de eerste helft van het jaar merkbaar en voor de ander meer in de tweede helft. De tendensen van 2018 werken inderdaad nog tot ongeveer half februari door. Alhoewel ze gaandeweg absoluut in invloed afnemen. Vanaf half januari is de invloed van het nieuwe jaar voelbaar. 2019 Wordt een 8-aarde jaar. Heel andere energie dan van het afgelopen jaar.
   Ja, er komt weer een video beschikbaar ongeveer binnen een week na het event aanstaande zondag.
   Graag gedaan en hartelijke groet,
   Nina Elshof

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: