Van Zielloos naar Bezieling

Blog Bezieling 25 augustus 2021

Van Zielloos naar Bezieling

 

Bezieling is een problematisch begrip in deze tijd. 

Het woord ziel lijkt te zijn verbannen.’ schreef Ad Broere in zijn nieuwsbrief van april van dit jaar. 

Alles wat met de ziel te maken heeft, lijkt gedoemd veroordeeld te worden als zweverig en, wegens gebrek aan ‘bewijs’ van het bestaan van de ziel, blijk te geven van gebrek aan realisme. Althans zo wordt door veel mensen gedacht. Bij voorkeur door wetenschappers, politici en bankiers die een materialistisch wereldbeeld aanhangen en hun visie op de ziel bewijzen door zo zielloos als maar kan door het leven te gaan.

 

Maar hoe zit dat nu met die ziel, wat is het eigenlijk, dat wat doet ze?

(Blijf lezen… deze nieuwsbrief is wat langer dan je gewend bent 🙂

Laat ik het even omdraaien: alles wat zielloos is beschouwen we als doods, zonder leven(digheid), plat, een-dimensionaal. Iets dat zielloos is zegt ons niets, het dóet ons niets en toont geen initiatief.

 

Iets dat bezield is daarentegen is ‘gevuld’ met een kracht en energie, die als het ware een dimensie toevoegt aan datgeen waar het mee in verbinding is.

Het wordt betekenisvol en onze beleving van iets dat bezield is, levert een totaal andere ervaring op dan de beleving van iets dat zielloos is. Het voegt, kortom, kwaliteit toe.

Tegelijkertijd is dat wat als ziel gekwalificeerd kan worden, nog steeds ongrijpbaar en niet te vangen in cijfers of metingen. Althans, met de kennis van nu. En die is beperkt. Al zullen de materialisten, de zielloze wetenschappers, politici en bankiers, daar anders over denken. Voor hen staat het vast dat buiten het fysieke en meetbare, er niets anders bestaat, er niets anders kàn bestaan. Dus kunnen we net zo goed een trans-humane mens ontwikkelen. Denken ze. 

De grote energetische en psychologische processen die op de achtergrond hun invloed uitoefenen sturen het bewustzijn echter een andere kant op.

De grote energetische en psychologische processen die op de achtergrond hun invloed uitoefenen en waar we allemaal, inclusief de materialisten, aan onderhevig zijn, sturen het bewustzijn echter een andere kant op. (Meer over die grote processen lees je hier.)

Nu ga ik even een uitstapje maken naar de natuurkrachten. Maar blijf lezen! Ik kom weer bij de ziel uit!

 

Heel erg lang dachten we dat de zwaartekracht de enige natuurkracht is die er bestaat; de kracht die de materie bij elkaar houdt. 

Totdat ontdekt werd dat er ook zoiets is als een elektromagnetische kracht; de kracht die gaat over de uitwisseling van energie. Vervolgens werden de zwakke kernkracht, die alles uit elkaar laat vallen, en de sterke kernkracht die de kern bij elkaar houdt, ontdekt. Vier natuurkrachten zoals ze genoemd worden die corresponderen met de vier elementen uit het Westerse esoterische denkmodel; aarde, metaal, water en vuur en aansluiten bij een materialistisch wereldbeeld.

Het Oosterse denken is altijd uitgegaan van vijf elementen. Dit denken wordt gekenmerkt door een holistisch wereldbeeld waar naast de materie, ook een plek is ingeruimd voor de spirit, geest of ziel.

Het Oosterse denken, en ook het denken van oude culturen als de Maya’s en Egyptenaren, is echter altijd uitgegaan van vijf elementen. Dit denken wordt gekenmerkt door een holistisch wereldbeeld waar naast de materie, ook een plek is ingeruimd voor de spirit, geest of ziel. In dit wereldbeeld bestaat, naast de vier elementen vuur, aarde, metaal en water, er een element dat de Chinezen ‘hout’ noemen. Voor ons denken was dat lang een vreemde gedachte, maar er zijn meerdere grote Westerse namen die het bestaan van een vijfde element al lang geleden omarmd hebben. Rudolf Steiner was zo iemand die dit vijfde element (her)introduceerde in het Westen onder de naam ‘ether’ en ‘quintessence’. (Ik schreef al eerder over het vijfde element, dat lees je hier.)

 

Met vier elementen kun je een vierkant maken. 

Met vijf elementen kun je een pentagram maken. Leonardo da Vinci liet al zien dat een pentagram het symbool is van de hele mens. En ook dat je aan de hand van een pentagram, door alle punten te verbinden, eenvoudig een cirkel kunt tekenen. De cirkel staat symbool voor heelheid. Da Vinci plaatste de mens ín een pentagram en plaatste dat pentagram vervolgens weer ín een cirkel. Was het zijn manier om ons te laten weten dat we als mens heel zijn zolang we ons niet laten vangen in het vierkante denken van de materialisten waarin geen plek is voor het vijfde element?

Leonardo Da Vinci plaatste de mens ín een pentagram en plaatste dat pentagram vervolgens weer ín een cirkel.

De (onbewuste) leugen dat onze wereld slechts vier natuurkrachten kent, begint achterhaald te worden.  

‘Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt hem wel.’ In 2015 stelden wetenschappers in Hongarije vast dat er een nog onbekende, vijfde kracht moest zijn die de uitkomst van een aantal van hun experimenten bepaalde.

In 2016 publiceert de University of Californië een paper waarin de bevindingen van de Hongaren bevestigd en verder onderbouwd wordt.

En op 23 maart van dit jaar maakte CERN, gevestigd in Meyrin, Zwitserland, bekend dat ze aanwijzingen hebben gevonden dat er inderdaad een gloednieuw deeltje is ontdekt. ‘Dit resultaat kan betekenen dat de natuur een nog onbekende, vijfde fundamentele natuurkracht kent’, zegt Marcel Merk, programmaleider van het Nederlandse deeltjesinstituut Nikhef in een interview met de Volkskrant.  

‘De ontdekking van een vijfde natuurkracht zou sensationeel nieuws zijn. De ontdekking van elektromagnetisme bracht ons de wereld van nu, die van de sterke kernkracht kernenergie. Een vijfde natuurkracht betekent een nieuw wereldbeeld.’ (Bron: www.visionair.nl)

En het is precies dat nieuwe wereldbeeld waar we, onder invloed van de grote energetische en psychologische processen op de achtergrond, naar op weg zijn. We kunnen slechts iets ontdekken als we er aan toe zijn de implicaties van die ontdekking een plek te geven in onze realiteit. 

De ontdekking van een vijfde element wijst de weg naar een kracht die groter is dan de bestaande vier natuurkrachten die door deze vijfde kracht beïnvloedt worden. En die tegelijkertijd subtieler is dan die andere vier, ze is minder ‘in your face’ en vraagt om een genuanceerder onderzoek.

Hoe zit dat nu met die ziel waar ik het in het begin van deze nieuwsbrief over had?

 

Welaan, op dit moment kan het bestaan van de ziel nog niet bewezen worden. 

Dat wil echter nog niet zeggen dat ze, net als lang in het Westen over het Oosterse vijfde element gedacht werd, niet bestaat. Ze kan alleen met de kennis van nu (nog) niet gemeten en aangetoond worden. 

Maar afwezigheid van bewijs betekent nog niet automatisch bewijs van afwezigheid.

Tegelijkertijd denk ik dat we steeds meer gewaar worden dat er een ziel bestaat en dat we op de drempel staan van de echte ontdekking daarvan omdat we, mede door de crisis waar we in zitten, beter in staat zullen zijn om de implicaties van het bestaan van een ziel te integreren in ons leven. 

 

Als de tijd rijp is om een vijfde natuurkracht te ontdekken die alle andere vier natuurkrachten beïnvloed en door hen heen werkt en overstijgt, 

dan is de tijd ook rijp dat we onze ziel (her)ontdekken die alle andere krachten beïnvloedt en door alles heen werkt en overstijgt. Het logisch gevolg daarvan is dat alles dat zielloos is, gedoemd is te verdwijnen omdat we gaan herkennen dat het inderdaad zielloos is en dus niet meer kloppend met het nieuwe wereldbeeld dat aan het ontstaan is. Dat geldt ook voor het zielloze idee dat de ontwikkeling van een transhumane mens de oplossing voor onze problemen zou zijn. Dat is het uiteraard niet. De oplossing is juist het herstellen en versterken van de verbinding met de ziel. Die ziel die zich weliswaar (nog) niet laat grijpen en meten, maar zich wel degelijk kenbaar maakt. 

 

Gelukkig kunnen we haar (voor mij vertegenwoordigt ze het archetypisch vrouwelijke), de ziel, wel voelen, ervaren en beleven. 

Ik heb er een heel boek over geschreven hoe je dat kunt doen aan de hand van je huis. Huis & Ziel helpt je op weg om je verbinding met het begrip ziel aan de hand van je huis in een ander perspectief te plaatsen. 

 

Ondertussen heb je zelf waarschijnlijk al veel verschillende cursussen en opleidingen gevolgd in de hoop dat te vinden wat je zocht, alhoewel je misschien niet precies kon omschrijven wat het is dat je zocht. 

Net zoals ik dat in het verleden gedaan heb.

Toch is er dat verlangen om een antwoord te vinden op een onuitgesproken vraag, een onverklaarbaar gevoel dat er ‘meer’ is dan alleen het fysieke. Meer dan alleen de materialisten ons willen doen geloven dat er is.

 

Ik heb het gevonden in Conceptual Feng Shui en Nine Star Ki. 

Alle cursussen en opleidingen die ik heb gevolgd. Alle reizen die ik heb gemaakt hebben mijn honger naar het vinden van het juiste inzicht alleen maar aangewakkerd. Tegelijkertijd hebben ze stukje bij beetje me de bevestiging gegeven dat er inderdaad ‘meer’ is. Het was tijdens een reis naar Egypte, dat ik een nacht doorbracht in de Grote Piramide. In de Grand Gallery, bovenaan de trap, zat ik op de drempel van de Antechamber en werden dingen me duidelijk. Later, tijdens een meditatie in de Subterranean Chamber, kwamen daar nog meer inzichten bij. Het heeft me op een pad gebracht waarop ik actief op zoek ging naar bevestiging van die inzichten. Die vond ik bij Conceptual Feng Shui en Nine Star Ki, twee systemen die me inwijden in de wereld van het vijfde element. De wereld van het inclusieve denken waarin de ziel als vanzelfsprekend een plek inneemt. 

 

Het was voor mij het startpunt van het delen van mijn kennis, inzichten en ervaringen die hopelijk helpen bij het openen van de weg naar een andere kijk op de wereld. 

Een wereld waarin het vierkante denken van de materialisten, plaatsmaakt voor een wereld van heelheid en cyclische beweging van energie, waar Leonardo da Vinci, Nikola Tesla en C.G. Jung ons zo graag kennis mee wilden laten maken. 

 

Een wereld waarin de ziel niet langer ondergeschikt gemaakt wordt, maar juist als uitgangspunt dient.

De zetel van de ziel is het hart. En zielloos staat voor mij gelijk aan harteloos.

De zetel van de ziel is het hart. 

En zielloos staat voor mij gelijk aan harteloos. Het kan, naar mijn idee, nooit de bedoeling zijn geweest van de creatiekracht van het universum, om er een harteloos zooitje van te maken. Dat betekent echter wel dat elk van ons de mouwen op moet stropen om het vierkante denken om te vormen naar een prachtige cyclus waarin de energie ongehinderd kan doorstromen en waarin alles met elkaar verbonden is. Dat is, naar mijn idee, het beste en meest radicale antwoord dat je kunt geven op de crisis van nu; je bevrijdt je uit de gevangenis van het vierkant en stapt in de vrijheid van heelheid waarin de ziel niet langer verbannen is maar een waardige plek krijgt toebedeeld. Wie wil dat nu niet?

Ik ben heel benieuwd hoe je deze blog ervaren hebt en wat het in je los maakt. Laat je het hieronder weten?

Nina

 

Meld je nu aan

8 gedachten over “Van Zielloos naar Bezieling”

 1. Jouw berichtjes stralen steeds weer een mooie, inspirerende energie uit. Ik lees ze dan ook graag rustig door.
  Zelf liet ik, na een overdaad aan yang (of wat de westerse wereld een burn-out noemt) het oude voor wat het was, schreef ik me in voor een Shiatsu opleiding en verdiepte me in de Nine star Ki, leerde ik loslaten en “zin geven”.
  Na 30 jaar “carrière” bij dezelfde werkgever, ben ik vandaag actief in een wellness-center als massagetherapeut en ben ik in de mogelijkheid met mensen te delen wat het betekent om te vertragen, los te laten en aangeraakt te worden, in lichaam en ziel.
  Alles is energie
  Hartsgroet,
  Johan, 54 jaar, België

  1. Hi Johan, dank je wel. Wat een mooi proces heb je doorgemaakt. Een loutering zou je het kunnen noemen. Goed dat je het signaal van de burn-out aangegrepen hebt om het anders te gaan doen. Zouden meer mensen moeten doen 🙂
   Harte groet, Nina

 2. Jouw woorden resoneren enorm , Nina. Ik heb je pas een paar dagen geleden ontdekt en ga me komende tijd eens verdiepen in je nieuwsbrieven en dergelijke. Dankjewel voor deze❤️.

  1. Hi Giny, dank je wel voor je reactie. Wat fijn dat je me gevonden hebt, maar weet dat ik zelf ook nog steeds bezig ben mij te ontdekken 🙂 Is dat niet het hele hilarische proces van het leven zelf? Dank voor het mee-resoneren! Dat lijkt me een mooie tegenreactie op wat er om ons heen gaande is!
   Harte groet, Nina

 3. Christel Hendrix

  Dag Nina. Geen reactie op deze blog echter wel een ander bericht waarom ik je nu volg.
  Via Clarissa Mainzer, ivm onze gemeenschappelijke interesse in Nine Star Ki, met jou in contact gebracht.
  Heb de summerschool bij Nadine Melenhorst gevolgd en het smaakt naar meer. In eerste instantie meer (theoretische) kennis.
  Mijn vraag is dan ook of je mensen opleidt tot Nine Star Ki coach / wat je nog meer aanbiedt.

  Ik zie jouw reactie heel graag tegemoet en dank je alvast voor de tijdinvestering hiervoor.

  Met hartelijke groet,

  Christel

  1. Hi Christel, wat leuk dat je via Clarissa mij gevonden hebt! Ja, ik biedt een Nine Star Ki opleiding aan. Ik leid je niet op tot coach; dat is naar mijn smaak een platgetreden gebied dat geen recht doet aan dat wat in jou tot ontwikkeling wil en kan komen. Nine Star Ki biedt juist ruimte om een combinatie te maken met de kennis en vaardigheden die je in een andere werksetting al hebt opgedaan. Het is juist die combinatie die van je werk met Nine Star Ki, jouw unieke versie maakt.
   Als je wilt weten wat ik verder allemaal doe, verwijs ik je graag even naar mijn aanbod pagina waar alles bij elkaar staat: https://www.ninaelshof.com/aanbod, dat is wat overzichtelijker dan het hier allemaal op te sommen.
   Mocht je naar aanleiding daarvan nog vragen hebben, dan kun je ons altijd even mailen: info@ninaelshof.com
   Harte groet, Nina

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *