Time-Map 2016: Nine Star Ki profiel van de Volle Maan van maart

The Whole World needs Healing - Mark Heley - Uplift

Het Nine Star Ki profiel van de Volle Maan van vandaag laat de spanning óf de samenwerking zien tussen de archetypische moeder (2-Aarde) en de archetypische vader (6-Metaal) en hun impact op het collectief onbewuste.

Ik ben begonnen me te verdiepen in de archetypes zoals Toni Wolff en C.G. Jung beschreven hebben en ik wil ze graag verder onderzoeken. Het komende jaar zal ik proberen om een nieuwe dimensie aan dit Nine Star Ki – Volle Maan blog toe te voegen door de uitleg zo nu en dan te verbinden aan deze archetypes voor zover ik dit op een zinnige manier kan doen. Heb dus een beetje geduld met me en schrijf alsjeblieft je commentaar en opmerkingen op: ik hoor heel graag wat jouw gedachtes en reflecties hierover zijn.

23 maart 2016 – 13:01 in Weegschaal

Het Nine Star Ki profiel van vandaag is: 2 – 1 – 6 – Haar kenmerken zijn het willen aangaan van verbindingen en relaties (2-Aarde) versus het stellen van grenzen en het kiezen van een individuele richting (6-Metaal).

The Whole World needs Healing - Mark Heley - Uplift
The Whole World needs Healing – Mark Heley – Uplift

Het Nine Star Ki profiel van deze Volle Maan daagt uit om binnen het thema relatie (2-Aarde), trouw te blijven aan de eigen zuiverheid (6-Metaal). Wat goed is voor jezelf hoeft nog niet goed te zijn voor de relatie en omgekeerd. Alhoewel 2-Aarde en 6-Metaal als archetypische moeder en vader het van nature goed met elkaar kunnen vinden, staan ze beiden voor een welhaast oppositionele benadering van het spanningsveld dat bestaat tussen relatie en individu. 2-Aarde wil als moeder (dat kan ook een man zijn) graag haar kinderen in het warme, gezellige nest en onder haar hoede houden. Een houding die veelal ook de partner wordt opgedrongen. Het vaderlijke 6-Metaal (dat zich ook kan tonen in een vrouw) daarentegen staat voor het recht van het individu, diens behoeften en onafhankelijkheid en die daarmee de partner op afstand houdt. Daar waar 2-Aarde graag liefdevolle betrekkingen en samenwerkingen aan wil gaan, kiest 6-Metaal voor het terugtrekken in meditatief kluizenaarschap.

Hoe sterker de archetypische 2-Aarde moeder haar normatieve vormkracht loslaat op de koele rationele ander en op de wereld, hoe sterker zal de archetypische 6-Metaal vader juist zijn koele afstandelijkheid ontwikkelen en keuzes maken die de té betuttelende 2-Aarde energie zal begrenzen en disciplineren (6-Metaal).

Beide elementen staan deze maand om het element 1-Water in de middelste positie van het profiel gebogen. 1-Water is de bron van al het leven en bevat de onmetelijke poel van ons collectief onbewuste. 1-Water refereert daarmee ook aan ons persoonlijk onbewuste en aan waar dit overvloeit in het collectief onbewuste. Het is er vaag, donker, mysterieus, verborgen en vol van emoties. Meestal niet de meest fraaie overigens. 1-Water hoort bij de maan, de Volle Maan inderdaad, en bij het volk.

Uitgerekend nu dit profiel momenteel actief is, zijn we weer geconfronteerd met aanslagen in Brussel waarbij velen zijn gedood en gewond zijn geraakt. Het duistere onbewuste (1-Water) dat een belangrijke drijfveer vormt voor religieuze fanatici (6-Metaal), heeft wederom een wrede impact op onze samenleving, op hoe we ons verbinden met anderen (2-Aarde) teweeg gebracht. Het heeft aangezet tot een reeks acties gericht op het afschermen en begrenzen (6-Metaal) van onze zo kwetsbare en dierbare samenleving (2-Aarde). Ondertussen lijdt het volk (1-Water) en is er enerzijds een enorme golf duister onbewustzijn over ons uitgevloeid en tegelijkertijd een enorme tsunami aan (onverwerkte) emoties aan het collectief onbewuste (1-Water) toegevoegd.

Zolang we de talenten van 6-Metaal om ons bewustzijn te gebruiken om inzicht te krijgen in onszelf, onze motieven en onze al dan niet collectieve trauma’s, zolang we deze niet op een adequate manier gebruiken door te leren begrijpen en onder ogen te zien wat het is dat onze motieven bepaald. Zolang we met beschuldigende vingers naar anderen blijven wijzen in plaats van kritisch de aandacht te richten op onze eigen onvolkomenheden en deze zuiveren en disciplineren. Zolang we de talenten van 2-Aarde om tot een vruchtbare en voedende samenwerking met mensen te komen op manipulatieve wijze inzetten door anderen onze normen en waarden op te dringen en hen te onderwerpen aan onze dwingende, normatieve vormkracht. Zolang zullen de archetypische moeders en vaders van deze wereld, van welke afkomst, religie of gezindte dan ook, telkens opnieuw trauma’s creëren die toegevoegd worden aan de schier oneindige poel van ons collectief onbewuste.

Slechts wanneer we onszelf opvoeden en leren wat we moeten leren (2-Aarde), wanneer we inzicht ontwikkelen in onszelf en onze excessen leren disciplineren (6-Metaal), dan, ja dan kan er een zuivering gaan ontstaan van de bron van leven waar we allemaal uit putten (1-Water).

5 gedachten over “Time-Map 2016: Nine Star Ki profiel van de Volle Maan van maart”

    1. Hi Mies,
      Dank je wel dat je elke keer de moeite neemt om een berichtje achter te laten. Dat waardeer ik zeer!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *