Time-map 2014 – Volle Maan van juni

Deze Volle Maan had zijn effect ook op mij. Terwijl ik ben afgedaald in de meer donkere lagen van mijn bestaan, ben ik de tijd wat uit het oog verloren waardoor dit blog later is gepost dan gepland. Hopelijk blijkt het desondanks nog van nut te zijn. Veel leesplezier!

Ik gebruik de energie van de Volle Maan om een time map te creëren die gebruikt kan worden als leidraad om je door het jaar heen te gidsen. Het is prachtig om te zien hoe de Volle Maan letterlijk een situatie in een heel ander licht kan plaatsen. Een licht dat je niet verblindt maar juist datgeen laat oplichten wat normaal gesproken in de schaduw van je bestaan verborgen blijft. Misschien zijn dat buitengewoon interessante talenten en kwaliteiten, maar het kunnen ook irritaties en pijnen zijn waar je niet zo trots op bent en die je liever vergeet.

Door gebruik te maken van de specifieke energie van elke Volle Maan kun je je op een pad begeven van ontdekken en ontwikkelen van jezelf. Een pad dat er zeker toe zal leiden dat je aan het eind van het jaar terug kijkt en je je realiseert dat je je van tevoren nooit had kunnen bedenken zover te komen, alleen door de Volle Maan als nieuw baken van licht te gebruiken. Laat je verrassen!

Januari – 16 januari 2014 – 05:53 uur in Kreeft – Wolfsmaan of Honger Maan – Reiniging: Reinigen van de allerlaatste delen van het oude om ons te bevrijden van die last

Februari – 15 februari 2014 00:54 uur in Leeuw – Sneeuwmaan – Kiemkracht: Scheiden van plannen naar uitvoerbaar en niet uitvoerbaar

Maart – 16 maart 2014 18:10 uur in Maagd – Storm Maan of Maan van de Dood – Bescherming: Een plan ontwaakt in de realiteit en heeft bescherming nodig

April – 15 april 2014 09:45 uur in Weegschaal – Maan van het Ontwaken of Zaad Maan – Wedergeboorte: Het nieuwe krijgt echt vorm, men heeft vertrouwen dat het zich goed ontwikkelt

Mei – 14 mei 2014 21:18 uur in Schorpioen – Grasmaan of bloemmaan – Groei: Plezier dat alles naar wens verloopt

Juni – 13 juni 2014 06:13 uur in Boogschutter – Plantmaan – Bestemming: Alles heeft zijn werkelijke bestemming gevonden en kan rijp worden (1)

Heb jij je ware bestemming bereikt? Dat is een grote vraag om te beantwoorden denk ik zo. Want het suggereert dat de reis ten einde is gekomen en dat er niets anders voor je overblijft dan achter over te leunen en te ontspannen. Nou zijn we waarschijnlijk geneigd dat laatste makkelijk te accepteren, maar dat eerste is iets om vraagtekens bij te plaatsen. Kan de reis waar we ons op bevinden ooit eindigen? Zal er ooit een afronding tot stand worden gebracht van het proces waar wij mensen deel van uit maken? Een en ander is afhankelijk van hoe je er naar kijkt.

We hebben geleerd dat tijd lineair is en aldus, zoals elke lijn vertelt, een begin en eindpunt heeft. Deze denkwijze plaatst zaken in een zeker absoluut perspectief; als je eenmaal iets gedaan hebt of een besluit genomen hebt, dan is dit onomkeerbaar, je kunt er niet op terugkomen en je kunt je alleen maar in de ingenomen richting bewegen. We lijden daardoor omdat we spijt hebben van de fouten die we gemaakt hebben, de verkeerde beslissingen die we genomen hebben, de onhandigheid die we wellicht op een bepaald moment ten toon gespreid hebben. Als we ouder worden wordt die lijst alleen maar groter en verandert in een last die moeilijk te dragen kan zijn. Dit vergiftigt ons lichaam en meer specifiek onze geest en om daaraan te ontsnappen onderdrukken we deze issues in een poging om ze uit ons bewustzijn te wissen, waar we, in eerste instantie, ook in slagen. Het probleem echter is dat dat elke ervaring die we ‘achter ons’ proberen te laten, aan ons zal blijven trekken en onbewust om aandacht zal blijven vragen. Dit wordt een belemmerende factor die ons verbonden houdt met iets waar we liever niet meer mee verbonden willen zijn.

Als we echter tijd niet als lineair maar circulair beschouwen, biedt dit een geheel nieuw perspectief en derhalve een wereld van nieuwe mogelijkheden. Een cirkel kent geen begin en eindpunt, het representeert een continuïteit van beweging zoals de beweging van eb en vloed en het wassen en afnemen van de maan; er bestaat alleen verandering. Daardoor wordt het begrip van het bereiken van je ware bestemming in een heel ander daglicht geplaatst van een nooit eindigend verhaal waarin elk moment een tijdelijke bestemming blijkt te zijn in een continue beweging van verandering. Misschien geeft dit aanleiding tot wanhoop; waarom zou je je best doen om een doel te bereiken als dat onmogelijk te realiseren is omdat het eindpunt dat je wilt bereiken niet bestaat waardoor je telkens dezelfde dingen herhaald. Dat is denk ik de paradox van ons leven. Je verbinden met de ciculaire beweging van tijd is het je verbinden met het feit dat alles dat zich ooit in je leven heeft afgespeeld, nog steeds deel uitmaakt van je leven in het hier en nu en tegelijkertijd maakt dit deel uit van een de grotere beweging van energie door de tijd heen. Telkens als je een volledig rondje hebt gemaakt en afsluit, kom je de gebeurtenissen uit het verleden weer tegen. Meestal neem je dat alleen onbewust waar, iets wat helaas vaak een negatief effect op ons heeft en ons onbewust dit laat negeren. Niemand vind het leuk om geconfronteerd te worden met de minder leuke kanten van het leven, speciaal niet die van jezelf. Om terug te gaan en dezelfde pijnplekken te bezoeken en dezelfde handelingen te moeten herhalen kan een uitdagende ervaring zijn; het kan je vragen je over te geven aan de werking van karma.

Als je je echter vanuit het besef dat bestemming zich niet buiten je bevindt maar in jezelf, met het cyclische principe van tijd verbindt, zul je beseffen dat bestemming niet een plek is die je kunt bereiken of waar je naartoe kunt werken. Je zult ontdekken dat bestemming een staat van zijn is waar je je in kunt bevinden of niet. De vraag is natuurlijk hoe je die staat van zijn kunt bereiken. Als je terugkijkt naar de gebeurtenissen die in je verleden hebben plaatsgevonden, kun je daar dan met een blij gevoel op terugkijken en levert dat een positieve bijdrage aan je huidige bestaan op. Of versterken sommige gebeurtenissen je angst en je beperkingen? Dat wat je belast doordat het een negatieve connotatie voor je heeft of met een duistere overtuiging verbonden is, blijft je in het hier en nu lastig vallen en verhindert je daardoor om je ware bestemming te bereiken. Gelukkig is het verleden niet in steen gebeiteld en verandert het met je zienswijze daarop.

Om je te helpen te herkennen of je de staat van zijn bereikt hebt die je je ware bestemming kunt noemen, vraag ik je niet buiten je te zoeken, maar naar binnen te gaan. De Volle Maan van juni bied je de mogelijkheid de getijden van je emoties te volgen en als Hades af te dalen in de wereld van je onderbewuste. Ik nodig je uit om terug te gaan naar lang vergeten gebeurtenissen en ervaringen die graag her-innerd willen worden. Als je ze eenmaal her-innerd hebt kun je je vervolgens bewust worden van alle aspecten die bij die gebeurtenis of ervaring horen; de kleuren, het geluid misschien, etc. De volgende stap is het integreren van dit completer plaatje in je bewustzijn.

  • Het afdalen in de wereld van je onderbewuste is iets waartoe elke Volle Maan je uitnodigt. Je wordt namelijk net langer verblind door het licht van de zon. Dat biedt je de mogelijkheid om achter de schermen te kijken van hoe dingen zich in eerste instantie laten zien waardoor je de nuances kunt waarnemen. De Maan vangt het licht van de zon en weerkaatst dit naar de aarde. Zij buigt het licht als het ware om waardoor het lijkt alsof het vanuit een andere hoek schijnt. Dit afdalen is een beetje hetzelfde; je doet niet langer je best om je naar buiten en naar boven te richten, maar je buigt naar binnen en naar beneden alsof je je eigen lichaam induikt en van binnen naar buiten kijkt in plaats van van buiten naar binnen zoals we normaliter neigen te doen. De afdaling in de waterige wereld van je emoties kan je helpen om pijn veroorzaakt doordat je bijvoorbeeld verlaten bent of om programmeringen uit de kindertijd die je visie op wat mogelijk is belemmeren en je daardoor verhinderen je staat van bestemming te bereiken, aan de oppervlakte te laten komen. Dit afdalen nodigt je uit om diep in jezelf op zoek te gaan naar de andere kant van jezelf.
  • Om zo als het ware in je ‘binnenste’ te zijn is een beetje te vergelijken met het achter de schermen kijken van je alledaagse bestaan en gedrag, waardoor je makkelijker toegang krijgt tot gebeurtenissen uit het verleden. Ik nodig je nu uit om je met een van deze gebeurtenissen of ervaringen te verbinden en niet met het plaatje of verhaal dat je ervan gemaakt hebt om een en ander hanteerbaar te maken voor jezelf. Er zijn altijd kleine dingen, details waarvan we de neiging hebben die over het hoofd te zien en die her-innerd willen worden. De belangrijke onderdelen staan vooraan te springen in de spotlight van zonlicht en vangen daarmee alle aandacht waardoor echter de kleine details in de schaduw komen te staan. Het zijn die grotere, belangrijke onderdelen die we meestal gebruiken om ons verhaal aan op te hangen dat we gebruiken als onze weergave van de gebeurtenissen of ervaringen. Deze details ontdek je niet door ze uit alle macht in de spotlight van de aandacht te plaatsen – ze zouden zich misschien te pletter schrikken en stil in een hoekje wegkruipen – maar door ze door middel van een omweg te benaderen: de omweg van het veel zachtere licht die de Volle Maan ons kan bieden. Het zal deze details in een ander perspectief plaatsen, letterlijk in een ander daglicht!, zodat je er vanuit een heel andere invalshoek naar kunt kijken waardoor je wellicht ook de pijn en kwetsbaarheid van de andere deelgenoten kunt zien. Hierdoor kun je je het hele complete plaatje her-inneren. Het is door je bereidheid om volledig de pijn die je tegenkomt, van jezelf en van de ander(en), te ervaren en te doorleven, dat je contact kunt maken met de kracht van heling die daarin schuil gaat. Door het verdriet te voelen en te ervaren wordt je de mogelijkheid aangereikt om het gekwetste verleden te helen.
  • Het kan zijn dat hierdoor interessante informatie wordt toegevoegd aan de herinnering die je voor jezelf van de originele gebeurtenis had gecreëerd en het geeft je de gelegenheid je bewust te worden van aspecten waar je je eerst niet bewust van was, maar die wel een belangrijke rol hebben gespeeld in de gebeurtenis. Dit kunnen zoals gezegd dingen zijn als kleur, geluid en dat soort zaken, maar waarschijnlijker is het iets dat iemand zei, een gebaar, of een (verborgen) emotie die je hebt waargenomen bij de ander(en). Door je bewust te worden verbreed je je visie van een twee-dimensionaal naar een drie-dimensionaal perspectief of misschien zelfs nog verder zodat je de mogelijkheid geboden krijgt alles in een heel ander licht te plaatsen en als het ware ‘om de hoek’ te kijken. Als gevolg van het toevoegen van nieuwe informatie kunnen de constructies die je bedacht hebt om de gebeurtenis hanteerbaar te maken voor jezelf, niet langer stand houden.
  • Dat kan de start zijn van een interessant proces van een volledige reorganisatie van de visie die je had van deze gebeurtenis, waardoor je bevrijdt kunt worden van projecties die niet langer bij deze nieuw verkregen informatie passen. Als gevolg daarvan kun je je misschien makkelijker open stellen voor de mogelijkheid van een gemakkelijke en volledige integratie van deze gebeurtenis in het bewuste niveau van je bestaan. Integratie ontmantelt de grip die deze gebeurtenis vanuit het onderbewuste op je had waardoor je geholpen wordt om vooringenomenheid en oude overtuigingen, evenals je oude slachtofferrol los te laten die je op deze gebeurtenis gebaseerd had. Het volledig integreren van oude gebeurtenissen in je bewustzijn, brengt ze hernieuwd in verbinding met de cyclus. Door dit te bewerkstelligen ontneem je deze gebeurtenissen de grip die ze hadden op de voortgang in je leven, ondanks dat je misschien dacht dat het voldoende was om hen je rug toe te keren. Door deze gebeurtenissen te integreren verander je ze in een waardevolle voedingsbodem voor verdere groei. Door je open te stellen voor het geschenk dat verborgen ligt in de wond of de pijn veroorzaakt door de gebeurtenis en door deze te integreren in je bewustzijn, verdwijnt je behoefte om hieraan te ontsnappend door middel van afhankelijkheden en afleiding. De scherven van jezelf kunnen weer met elkaar verbonden worden waardoor je tevens meer verbonden wordt met wat voor jou je ware bestemming is.

Juli – 12 juli 2014 13:26 uur in Steenbok –  Maan van de Roos of Hooi Maan – Offer: Dankbaarheid voor de overvloed; misschien het moment om een offer te brengen voor de mogelijke oogst

Augustus – 10 augustus 2014 20:10 uur in Waterman – Maan van het Weerlicht of Rode Maan – Wijsheid: Oogst in spirituele zin; inzicht in de levenscyclus

September – 9 september 2014 03:38 uur in Vissen –  Oogstmaan – Onsterfelijkheid: De oogst; het gewaarworden van het nieuwe zaad als schakel in de nieuwe levenscyclus

Oktober – 8 oktober 2014 12:50 uur in Ram –  Jachtmaan – Transformatie: Transformatie van de oogst om opgebruikt te worden; voorraad voor de winter

November – 6 november 2014 23:22 uur in Stier – Bloedmaan – Overleven: Het eenvoudige overleven; maatregelen om de winter te overleven

December – 6 december 2014 13:27 uur in Tweelingen – Maan van de Langste Nacht – Loslaten: Afsterven van het oude om kracht te verzamelen voor het nieuwe

1 Gebruikte bronnen voor dit blog: Virgo magic by Emily Trinkaus en Red Skywalker

 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *