De belangrijkste levensprocessen zijn cyclisch 

Hoe kan de verwijzing naar cyclische processen ons helpen in tijden van chaos, onzekerheid en onduidelijkheid?
Het verbindt ons met een levenscheppend principe.