Paradox: Welkom In Het Leven Van Een Leven In Paradox

Paradox-Nina-Elshof-Feng-Shui

Een Leven Leven In Paradox

Dit Is Niet Zomaar Een Jaar Van Verandering En Overgang

Het is een jaar waarin verschillende cycli van bewegingen van energie, zowel kosmisch als aards van karakter, samenvallen en in elkaar grijpen. Hiermee creëren ze een wederkerige stimulatie van hun individuele kracht en impact. Een paradox in zichzelf.

Dit proces waarin we ons nu bevinden, is derhalve van gigantische proporties en heeft een gelijke gigantische impact. De thema’s en issues die als gevolg hiervan boven komen drijven zijn qua omvang en belang te vergelijken met deze titanische proporties.

Maar Wat Is Er Nu Precies Aan De Hand?

Sinds we ons als soort begonnen te ontwikkelen, werd het meer en meer duidelijk dat, los van het hebben van een lichaam, we als eerste ontdekten dat we ook een geest hebben die we kunnen gebruiken om te denken. Dus begonnen we te denken. Althans, sommige van ons. Daarna verschoof de aandacht naar het ons bewust worden dat we ook een ziel hebben. Dus begonnen we onze spiritualiteit te erkennen. Althans, sommige van ons, tot op zekere hoogte. En voor de duidelijkheid: dit zijn processen van evolutie die zich over duizenden jaren uitstrekken! Dit jaar is, oftewel wij, zijn dus slechts een klein stipje op een gigantische tijdlijn!

Een Klein Stipje Op Een Gigantische Tijdlijn!

Dit kleine stipje is echter meer dan alleen dat: het is een cruciaal punt. Het is een paradox in zichzelf. Want het is op dit punt dat alles samen komt: cycli van beweging van energie grijpen in elkaar. Het is dit punt waarop momentum gecreëerd wordt voor een enorme en noodzakelijke aanpassing.

Dingen Staan Op Het Punt Van Omslaan

Elk cruciaal punt is ook een punt waarop niet alleen dingen samenkomen, maar ook waarop verdichting plaatsvindt en alles samenbalt als een strakgetrokken knoop. Zoals een ballet danseres alle spieren aanspant om balans te vinden op de punt van haar spitzen. Of zoals tot uitdrukking komt op de tarot kaart ‘de magiër’ uit de tarotkaarten set van Aleister Crowley, waarop de figuur die is afgebeeld op de punten van zijn tenen, surft op een golf van energetische energie. Het is een zeer, zeer delicate balans en voor je het weet raak je uit je centrum en uit balans en kom je ten val. 

Wij Zijn Hier Om De Knoop Te Ontwarren

Om lucht in deze verdichting te ademen, en om ervoor te zorgen dat we omslaan in de juiste richting. In wezen gaat dit dan ook niet over een aanpassing in macht of status, maar een aanpassing in bewustzijn.

Vanuit een op het lichaam georiënteerde samenleving die leiding vond in de spirit van de natuur en in het eren van moeder aarde, evolueerden we naar een op de geest georiënteerde samenleving die leiding vond in het eren van een mannelijke god in de hemel en in de spirit van de wetenschap.

Nu Zijn We Klaar

Of beter gezegd worden we geacht klaar te zijn voor de volgende stap: het ontwikkelen van een op de ziel gerichte samenleving die leiding vind in de integratie van de spirits van de natuur en die van de wetenschap. De vereniging van moeder aarde met vader hemel. 

Onze volgende evolutionaire stap is om de wijsheid van het lichaam, onze intuïtie en de kennis van natuurlijke processen te re-integreren en deze samen te voegen met de kennis en inzichten die we over de jaren verzameld hebben door het verrichten van onderzoek en analyse van datzelfde lichaam en die natuurlijke processen.

Tot nu toe heeft die kennis enkel geleid tot het controleren van natuurlijke processen, inclusief die van ons eigen lichaam. Nu staan we voor de taak beide grootheden te laten samenwerken. Nu staan we voor de taak van de vereniging van de paradox van licht en donker, mannelijk en vrouwelijk tot een eenheid waarin elk afzonderlijk bestaat en tegelijkertijd samensmelting aanwezig is. Een paradox van kolossale proporties.

In Een Proces Van Co-creatie

Als gevolg van het feit dat we kennis en analyse van natuurlijke processen tot nu toe gebruikt hebben om diezelfde processen te controleren en manipuleren, zoals de kunstjes en trucjes die je via de ’traditionele’ Feng Shui vormen worden aangeleerd en die alleen gericht zijn op het verwerven van macht en rijkdom, wordt ons nu de rekening daarvan gepresenteerd. Tot zover is het prettig om een beetje begrip te krijgen van wat er speelt. Maar hoe nu verder?

1) Word je hiervan bewust

Informeer jezelf over het, in de loop van de eeuwen, toenemende misbruik van alles wat yin is, al het kwetsbare dat zichzelf niet kan verdedigen. Vanaf 1955 is hier in toenemende mate sprake van, toen een 81-jarige cyclus van 9-vuur in werking trad die zo langzamerhand de controle over van alles heeft overgenomen. 

En informeer jezelf op je juiste wijze: de emoties van iemand anders, zijn iemand anders’ emoties. Laat ze bij die ander, maak ze niet tot de jouwe! Feiten en bewijs daarentegen zijn objectief en kunnen door iedereen gevonden en gereproduceerd worden die in staat is op fenomenologische wijze onderzoek te verrichten; dat is op een manier waarop je het fenomeen waarneemt en beschrijft en deze niet interpreteert. 

Karen Hamaker-Zondag is mijn docent Jungiaanse psychologie. Zij is een onderzoeker die uitstekend in staat is om feiten van fictie te onderscheiden. Zij heeft een buitengewoon heldere en inzichtgevende cursus ontwikkeld over de achtergronden van de huidige crisis. Ik raad van harte aan deze cursus te volgen om zo de objectieve (en schokkende) informatie te verwerven om je echt bewust te worden van wat er echt allemaal speelt. http://www.asfaloth.nl/site/jungiaanse-psychologie/achtergronden-van-de-huidige-crisis/

2) Neem verantwoording

Zelfs als je niet persoonlijk de yin kwaliteiten hebt verkracht of misbruikt, heb je er nog wel toe bijgedragen! Met elke IVF behandeling; elke pondje plofkip dat je hebt gekocht; elk Primark t-shirt dat je in de kast hebt liggen; elke mijl die je hebt gevlogen; elk onnodig gadget dat je hebt gekocht alleen omdat het mogelijk was; ja, elke aardbei die je met kerstmis (noordelijk halfrond) hebt gegeten, heb je feitelijk bijgedragen aan het misbruiken van natuurwetten, van het verkrachten van moeder aarde en haar kinderen (soms letterlijk) en het oneerbiedig gebruik van yin kwaliteiten. We hebben het allemaal gedaan, alleen maar omdat het kon. Ik ook. #metoo

Paradox-Nina-Elshof-Feng-Shui3) Zie je eigen duister onder ogen

Dit wordt schaduwwerk genoemd en het is iets dat menigeen tracht te vermijden omdat het je keurslijf laat kreunen waarin je tot nu toe strak je verschijningsvorm overeind hebt weten te houden. Als je hier niet mee begint, sta je toe dat alles wat ik hierboven heb opgenoemd, bestaansrecht houdt. Op het moment dat iets is benoemd en geduid kan het niet langer in de schaduwwereld blijven leven en op die wijze ontsnappen aan het bewustzijn.

Zodra iets is ontmaskerd of blootgelegd, kan het bevraagd, berecht of verworpen worden en kan er de confrontatie mee aangegaan worden. Dan kun je vervolgens de controle terugnemen die het over je had omdat je onbewust was. Dat laatste echter, kan vanaf nu niet meer als excuus gebruikt worden. Sterker nog, als je volhoudt om onbewustheid als excuus op te voeren, mis je de boot; het evolutionaire proces om bewust, levende zielen te worden, zal worden voortgezet zonder jou. En dat kan, vanzelfsprekend, ook een keuze zijn.

Het aangaan van schaduwwerk is iets dat je niet alleen kunt, want waar je in je onbewuste de confrontatie mee zoekt, bevindt zich immers in de donkere schaduwwereld van je onbewuste. Je hebt hierbij hulp nodig van iemand die je helpt om de vinger op de zere plek te leggen.

Ik kan van harte aanbevelen om met een Jungiaanse therapeut te werken, omdat Jung in staat was om de beschikbare kennis over het onbewuste naar een hoger niveau te tillen. Om je te helpen om een goede therapeut te vinden, wil ik graag Jungian Online aan je voorstellen, een site die therapeuten van over de hele wereld bij elkaar brengt die je in vijf talen kunnen bijstaan: https://www.jungianonline.com

4) Start de integratie van yin en yang

Waar het uiteindelijk allemaal op neer komt in dit proces, is ons vermogen om de kwaliteiten van yin en yang te integreren en te absorberen in onszelf. En dat is eenvoudiger gezegd dan gedaan. Want als je hier eenmaal aan begint zul je gaan ervaren dat je jezelf op de drempel begeeft van het leven van een leven in paradox. 

Je zult leren hoe je je intuïtie kunt volgen en hoe je tegelijkertijd leert te onderscheiden wat je het beste kunt volgen zodat je intuïtie de juiste richting op gestuurd wordt. 

Je ontwikkelt je in het sterk en autonoom onafhankelijk zijn, terwijl je tegelijkertijd zult ervaren dat je compleet verbonden bent met anderen en de wereld en daar afhankelijk van bent. 

En je leert hoe je je creatieve krachten en je vermogen om gedachten te laten materialiseren, in het gareel kunt houden. Terwijl je tegelijkertijd zult ervaren dat jij zelf een creatie bent van de krachten van anderen, en dat je de gematerialiseerde gedachte bent van een universele kracht.

Je leert hoe je mee kunt bewegen op een natuurlijke stroming van aarde gebonden processen en energieën (geen aardbeien meer met kerstmis) en om nog steeds in staat te zijn eigen keuzes te maken over hoe je deze processen en energieën integreert in jouw gekozen manifestatie.

5) Start het proces van co-creatie

Vanaf stap 4 ben je in staat om een bijdrage te leveren aan een nieuwe cyclus van bestaan, een nieuwe cyclus in de evolutie. Die, hou daar rekening mee, nog de nodige tijd vraagt om tot ontwikkeling te komen. En maak alsjeblieft niet de hippie fout om te denken dat door te ontsnappen aan het hier en nu door middel van een LSD trip, een bijdrage zou kunnen zijn in het creëren deze nieuwe cyclus. Want dat is niet meer of minder dan een ontsnappen aan de werkelijkheid. Net als de opleving van dit zestiger-jaren aspect in de vorm van het gebruik van ayahuasca: nog steeds geen creatie, alleen een ontsnappen.

In de werkelijkheid moeten we aan de slag, moeten we onze handen vuil maken om bloot te leggen wat altijd al aanwezig was maar wat bedolven is geraakt onder laag na laag van enorm plakkerige, stinkende smerigheid. 

We moeten aan de slag om bloot te leggen wat we niet willen zien, wat we niet onder ogen willen komen en wat we zeker niet willen bevestigen: dat er mensen zijn die niet het beste met ons voor hebben en dat wij dat zelf hebben toegestaan en hen de ruimte hebben gegeven zich te ontwikkelen, omdat we het oppervlakkige comfort en de luxe die ze voor ons gecreëerd hebben, zo heerlijk vonden en dat niet bereid waren om op te geven.

Elke Keer Als Ongelijkheid Een Thema Is, Is Dit Een Teken Van Onbalans

Het is een teken van onbalans tussen de twee grootste universele levenskrachten die er bestaan. Een onbalans tussen yin en yang, het archetypisch vrouwelijke en het archetypisch mannelijke, die gerepresenteerd worden door moeder aarde en vader hemel. Als je neemt, moet je geven. Als je geeft, moet je nemen. Wees dienstbaar en wordt bediend. Word bediend en wees dienstbaar. 

Het universum vraagt je om de handschoen op te pakken en om te beginnen met co-creatie. Nu. Richt je aandacht op het juiste om te helpen om de situatie te laten omslaan in de juiste richting. Ja, we moeten opstaan tegen onrecht, maar weet dat wat je aandacht geeft groeit. Wat buiten je is, is ook in jou aanwezig. Je een weg banen door de schaduwen van je innerlijke wereld is de meest krachtige bijdrage die je kunt leveren om het kwaad daarbuiten te ondermijnen: je ontneemt het zijn voedingsbodem. 

Welkom In Het Leven Van Een Leven In Paradox

Het in staat zijn om de paradox te hanteren, is in staat zijn om verantwoord en bewust te co-creëren. Het in staat zijn om de paradox te hanteren, is in staat zijn om wederkerend te zijn.

Conceptual Feng Shui leert je deze paradoxen te hanteren!

Do I contradict myself?

Very well then I contradict myself,

(I am large, I contain multitudes.)

Walt Whitman – from “Song of Myself”, Part 51

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *