Time-Map 2016: Nine Star Ki profiel van de Volle Maan van Juli

Het Nine Star Ki profiel van de volle maan van vandaag is die van de man-on-a-mission. De kracht daarvan is voor iedereen voelbaar. Het biedt de mogelijkheid de extra dimensie die een dergelijk profiel te bieden heeft, toe te voegen aan je eigen energetische structuur.
Het is zomer, het is warm en emoties raken makkelijk oververhit. Voeg daaraan de dans van de vuur draak toe die met zijn hete, allesverzengende adem en woest zwiepende staart een spoor van dood, angst en verderf over de wereld trekt en je hebt een scenario waarin we hele domme, hele foute keuzes kunnen maken. Met name ingegeven door angst; de slechtste raadgever ever!

Time-Map 2016: Nine Star Ki profiel van de Volle Maan van Juni

Als een schorpioen legt het Nine Star Ki profiel de vinger -de gifstekel- op de zere plek in je binnenwereld, in je hart. Je kunt het je laten verlammen of je kunt dit gif gebruiken om oude patronen te doden zodat je bevrijdt in de volle lichtkrachten van de volle maan en de zomerzonnewende kunt gaan staan. Want alleen via licht en lichtkrachten kunnen we de verkrampende angsten in ons hart verjagen.

Wedergeboorte NinaElshofFengShui

Time-Map 2015 – Volle Maan van December

Het kenmerk van deze Volle Maan is levende verbinding met vorige generaties & familie versus een groeiende zoektocht naar het eigen licht.

Hout vertegenwoordigt het meest levende element van de vijf elementen cyclus. Het is voortdurend in beweging, groeiend op zoek naar het licht vindt het zijn uitweg uit de donkere beslotenheid van het zaadje in de aarde. Via ondenkbare mogelijkheden en oplossingen wurmt het zich naar buiten, boven de grond en laat zich in al zijn naaktheid in het licht zien. Het laat daarbij de veilige, onbewuste, donkere stilte achter zich van de aarde waarin het verstopt zat.

Beginning Jung Nina-Elshof-Feng-Shui

Time-Map 2015: Volle Maan van November

Het Nine Star Ki profiel van deze Volle Maan is erg interessant. Interessant, maar beslist niet eenvoudig te hanteren. Sterker nog, het is een van de moeilijkste profielen om mee om te gaan! Het kenmerk is ontreddering en nieuw begin versus volwassen worden in bewuste verantwoordelijkheid.

Child Parent Jung Nina Elshof Feng Shui

Time-Map 2015 – September Full Moon

No one is free of old patterns and conditioning. Because every child was raised to behave in a desirable way.
So the big question is which of the old conditioning and programming, which of the old ideas need to be released to be able to move forward.

Child Parent Jung Nina Elshof Feng Shui

Time-Map 2015 – Volle Maan van September

Niemand is vrij van oude conditioneringen, want iedereen is als kind ooit opgevoed en heeft geleerd om wenselijk gedrag te ontwikkelen. Grote vraag van deze Volle Maan is welke oude, foute coinditioneringen je los dient te laten om een nieuwe beweging voorwaarts te kunnen maken.

Time-Map 2015: Nine Star Ki profile of the July Full Moon

This month we experience a very special Full Moon. Astrologically speaking we’ll experience a historical conjunction of Venus and Jupiter. The two conjoin in a wonderful cosmic dance, visible in the Netherlands in the West, just after sunset. Because of exceptional circumstances, this conjunction only happens once in two millenia, so only once in two …

Time-Map 2015: Nine Star Ki profile of the July Full Moon Lees verder »