NineStarKi en de Negen Sterren

sterren-grote-beer-nina-elshof-feng-shui

NineStarKi vertelt het verhaal van de Negen Sterren. In dit vierde deel van het nieuwe blog-project over de wondere wereld van NineStarKi, maken we even, via de vijf elementen, een tussenstap naar deze wereld van de sterren.

Vijf Elementen

Je vraagt je misschien af waarom ik, na eerst 1-water behandeld te hebben, nu naadloos overstap op een element waar de getallen 3 en 4 bij horen. Wel dat zit zo. De basis van oosterse filosofieën en dus ook van Feng Shui en Nine Star Ki, wordt gevormd door de leer van de vijf elementen. Deze vijf elementen representeren een soort oerstadia van energie. Om deze, vrij abstracte stadia, goed te kunnen begrijpen is ervoor gekozen heel aardse metaforen in te zetten. Het zijn metaforen, beelden, die alom aanwezig zijn in onze omgeving. Door ernaar te kijken, door je ermee te verbinden, kun je herkennen wat ze te vertellen hebben. Ze raken een oerbeeld dat diep in onszelf verankerd ligt. Dit herkennen doe je in eerste instantie onbewust. NineStarKi helpt je er je bewust van te worden.

Boom

We hebben niet in de gaten dat als we naar een boom kijken, we ook kijken naar een heel verhaal áchter de boom. De boom – het element hout – representeert het oerbeeld van groei, beweging en vernieuwing. We zien een boom ook als een belangrijke representant van de natuur. Zodra je een boom ziet, of dat nu in het echt is of op een foto, leg je onmiddellijk de associatie met de natuur. Het is dan ook de natuur die laat zien dat de boom een stap is in een geheel van stappen die onderdeel uitmaken van een cyclus. De cyclus van de verschillende seizoenen.

Seizoenen

In die cyclus zijn vijf stappen of stadia te herkennen. Het begint in het voorjaar waarin, na de winterslaap, alles weer opnieuw tot leven wordt gewekt zo lijkt het wel. In de zomer die daarop volgt, ligt de aandacht bij het hoogtepunt van groei en bloei. Alle bloemen schitteren in flamboyante aanwezigheid. In de nazomer trekt de natuur zich wat meer terug, naar binnen. De energie richt zich op het consolideren van de zonnewarmte in vruchten en zaden die daardoor vol, rond en warm glanzend worden. Dan volgt de herfst waarin de natuur nog verder naar binnen gaat, zich nog meer terug trekt. Dat zie je aan de bomen waarin de sapstroom tot stilstand komt, het blad laten vallen en kaal worden. Dan volgt de winter waarin alles zich helemaal heeft teruggetrokken naar binnen omdat het buiten koud en donker is.

Paradox

Deze vijf stappen zijn in heel veel processen te herkennen. Het zijn hoe gezegd de oerstadia van energie. Ik heb in bovenstaande alinea al best veel woorden gebruikt, 141 om precies te zijn, om deze stadia te beschrijven. Hoe meer woorden je gebruikt, hoe makkelijker het is om erover in discussie te raken. Of om misverstanden te laten ontstaan, terwijl een beeld juist meer zegt als 1000 woorden. Wel een grappige paradox dat ik in dit blog juist heel veel woorden gebruik om misverstanden op te helderen. Enfin, als je een beschrijving in één woord beter gezegd in één beeld kunt vangen, snapt iedereen waar het over gaat. Nogmaals, in eerste instantie natuurlijk onbewust. Het beeld van hout als element, geeft toegang tot het hele verhaal van hout, de hele belevingswereld van hout die je daarmee kunt verbinden.

Cyclus

Daarom zijn de vijf oerstadia van energie, van groei, ontwikkeling, verval en dood, vertaalt naar vijf elementen, naar vijf archetypische beelden. Het zijn water, hout, vuur, aarde en metaal. Allemaal rondom ons herkenbaar aanwezig, zowel in fysieke als in overdrachtelijke zin. Over dat overdrachtelijke de volgende keer meer. Nu eerst naar de cyclus. Op zich lijken die vijf elementen weinig met elkaar te maken te hebben. Als je echter kijkt naar de voorwaarden van bestaan van elk element, wordt veel duidelijk.

Voeding

Hout, een boom, kan niet bestaan als ie geen water krijgt. Vuur kan niet bestaan als het geen brandstof, als het geen hout heeft als brandstof. Aarde heeft het nodig verrijkt te worden met mineralen. Daarin voorziet vuur door iets tot as te verbranden. En as is rijk aan mineralen die teruggegeven worden aan de aarde. In het hele proces van het samendrukken van bepaalde aardlagen in combinatie met de aanwezigheid van bepaalde mineralen, kan metaal ontstaan. Metaal op zijn beurt biedt het water de gelegenheid om op zijn koude oppervlak te condenseren en zo zichtbaar te worden.

Het ene element brengt het andere voort zou je kunnen zeggen. Samen vormen ze een cyclus die alsmaar, als een perpetuum mobile, doorgaat.

NineStarKi

Die vijf elementen vertegenwoordigen dus op een heel basaal niveau een beweging van energie. Ze geven de oer processen weer van de grote natuur die ons omringt. Vertaling van deze processen naar het niveau van de mens vraagt om een verfijning. We worden namelijk enerzijds beïnvloed door hemelse krachten. Deze worden vertegenwoordigd door de zogenaamde Tien Hemelse Stammen die onze spirituele en geestelijke intentie representeren. Anderzijds worden we beïnvloed door aardse krachten. Deze worden vertegenwoordigd door de zogenaamde Twaalf Aardse Takken die onze sociale en fysieke intentie representeren. De Stammen en Takken beïnvloeden elkaar in een voortdurende wisselwerking waarin een duidelijk patroon herkenbaar is. Die van een negenvoudige cyclus: NineStarKi. Dat is waar ik over schrijf en waar ik je meer inzicht in wil verschaffen.

Sterren

sterren-grote-beer-nina-elshof-feng-shuiVega is de yin pool en de Poolster de yang pool. Deze negen sterren vertegenwoordigen de energetische bewegingen en de cycli in het leven van de mens. Het zijn deze negen sterren die letterlijk de lichtjes zijn op het pad van onze persoonlijke ontwikkeling. Ze vormen een lichtend baken die je de weg wijzen en hun licht laten schijnen over waar je goed in bent, waar je moeite mee hebt en wat je nog kunt leren en tot ontwikkeling kunt brengen.

Volgende week meer over het element hout, zowel 3- als 4-hout, in je eerste positie. Wordt vervolgd!

Binnenkort wordt dit blog aangevuld met de mogelijkheid om deel te nemen aan online bijeenkomsten waarin ik je vragen beantwoord en mondeling toelicht wat ik in de blogs geschreven heb. Als je deze berichten niet wilt missen, kun je dit blog volgen door in het venstertje in de rechterkolom je mailadres achter te laten. Je ontvangt dan geen nieuwsbrieven, je krijgt enkel bericht van een nieuw geplaatst blog.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *