Nine Star Ki tendensen 2022

Nina Elshof wordt erkend als de master in Conceptual Feng Shui en Nine Star Ki. Ze droomt, denkt, handelt en beziet haar leven en de wereld om zich heen vanuit deze filosofie. Ze is auteur van onder meer het boek  ‘Huis & Ziel’ en founding director en hoofddocent van de Nine Star Ki & Feng Shui Academie; de enige volledig erkende opleider in Conceptual Feng Shui en Nine Star Ki in Nederland.

Naast haar maandelijkse Volle Maan blogs waarin ze de Nine Star Ki energie van een maan(d) beschrijft, geeft Nina tijdens het jaarlijkse Nine Star Ki Event inzicht in de energetische tendensen van een nieuw jaar. Het is een event dat na meer dan tien jaar is uitgegroeid tot een gebeurtenis met grote impact. Alom stemmen mensen zich af op dit jaarlijkse energetische weerbericht die hen helpt zich voor te bereiden op wat het nieuwe jaar brengt.

In dit artikel lees je de integrale teksten van Nina’s beschrijving van de Nine Star Ki tendensen 2022 zoals gepubliceerd in het Eventmagazine en de Nine Star Ki 2022 Studiekamer.


Inhoud:

Nine Star Ki tendensen 2022
“In times of uncertainty, 
the most difficult thing to do is
to stop searching for detours.”
uit: Belonging; Remembering Ourselves Home, Toko-pa Turner
uit: Belonging; Remembering Ourselves Home, Toko-pa Turner

Proloog

In 2022 keren de elementen keren terug op hun plek. Na twee jaren van grote uitdagingen lijkt het erop dat de rust zal wederkeren. Maar is dat ook zo?

Het grotere, evolutionaire proces vertelt iets anders. Namelijk, dat de transformatie nog lang niet voorbij is: het grote ‘gevecht’, de grote conflicten van de afgelopen twee jaar, keren zich van buiten naar binnen. Het is alsof je, na een straatgevecht, gevolgd door een avond drankgelag, ’s ochtends in de spiegel kijkt en onder ogen moet zien wat er gebeurd is en wat het met je heeft gedaan.

Wat je ziet is misschien niet zo fraai. Wat je ziet is misschien niet wat je gehoopt had te zien.

Onder het motto ‘leuker kunnen we het niet maken, uitdagender wel’ biedt de samenwerking tussen de universele levenswetten en de kosmische energie, je in 2022 de mogelijkheid om de resultaten van de beproevingen van de afgelopen twee jaar, in de praktijk te brengen. Van het bedenken hoe het anders moet in je hoofd, ga je aan de slag met het toepassen daarvan in je leven.

En, oh my, wat een uitdaging is dat als blijkt dat niet de politiek, niet een virus, niet een vaccin, maar jijzelf je grootste vijand blijkt te zijn.

Is dat op te lossen? Zeker!

Hoe? Door het centrum van je zijn te helen.

In het jaar 2022 wordt een aanzet gegeven om uiterlijke processen met die in het innerlijk te laten samenvallen.

Het is een begin om van een onbewuste heelheid naar een bewuste heelheid te bewegen. Want zowel het probleem, als de oplossing, woont in ieder van ons.

Nine stra Ki tendensen 2022
"When you feel powerless,
that’s because you stopped
listening to your own heart,
that’s where true power
comes from." 
~ Gianni Crow
“When you feel powerless,
that’s because you stopped
listening to your own heart,
that’s where true power
comes from.”
~ Gianni Crow

Introductie

Van Onbewuste naar Bewuste Heelheid

“In een maatschappij die meer en meer gericht is geraakt op waarden die hard, zakelijk, becijferbaar en wetenschappelijk onderbouwd zijn, groeit in toenemende mate de behoefte aan verbinding met en duiding van zachte en natuurlijke waarden. Waarden die niet direct meetbaar of wetenschappelijk onderbouwd zijn, maar die door hun aard wel beter aansluiten bij hoe je jezelf als mens ervaart. Waarden die voortkomen uit verbinding met een natuurlijke ordening. Die waarden vind je door je te verbinden met binnen: je binnenwereld, met jezelf, in plaats van met de buitenwereld en met wat anderen vinden. Die verbinding naar binnen zijn we lang kwijt geweest en voor menigeen heeft dat tot een innerlijke uitholling geleid.” – uit: Nine Star Ki Event Magazine 2021

Het is die innerlijke uitholling die laat zien dat het onbewuste, het yin dat het archetypische vrouwelijke principe vertegenwoordigt, te lang genegeerd is.

Dat betekent echter niet dat ze verdwenen is, in tegendeel. Doordat ze genegeerd en als het ware onderdrukt is, heeft ze zich naar de diepere lagen in de psyche (zowel die van onszelf als van het collectief) teruggetrokken, wachtend op haar kans. Door dat negeren en onderdrukken, loopt de druk op een gegeven moment echter op en ontstaat er onrust die een beweging in gang zet. Het is die onrust en die beweging die op overrompelende wijze reageert op het te ver doorgeschoten yang van de wereld van de wetenschap, de ratio en het onderscheidend vermogen. Er is inmiddels zoveel onderscheid gemaakt, dat de wereld door gebrek aan samenhang uit elkaar dreigt te vallen.

De ontwrichting die we de afgelopen twee jaren, onder invloed van 7-metaal, respectievelijk 6-metaal, hebben ondergaan, helpt echter om ruim baan te maken voor de kwaliteiten van het yin, ook al denkt dat doorgeschoten yang dat het in zijn voordeel werkt.

“Die ontwrichting is goed! Naast het hebben van een fysiek, emotioneel en geestelijke lichaam, zijn we namelijk vooral ook een spiritueel wezen dat zich slecht laat vangen in cijfers, wetenschappelijkheid, of het benauwende keurslijf van zekerheden. Het is die spiritualiteit die in ons woont, de ziel die we zijn, die blij is met wat er gebeurd. Eindelijk wordt er ruimte gemaakt om uit de rat-race te stappen en de wereld van het werkelijke zijn te betreden. Eindelijk wordt een reden aangereikt om te breken met wat de ziel gevangen houdt: het enkel op materie gerichte leven! Deze energetische tendensen waar we deze jaren mee te maken hebben, vormen het excuus waar je op gewacht hebt om werkelijk te doen wat je hart je ingeeft!” – uit: Nine Star Ki Event Magazine 2021

We zijn aanbeland in de jaren des onderscheids.

Feitelijk betekent dat dat iemand oud en wijs genoeg is om te weten wat mag en wat niet mag. De jaren waar we in zijn aanbeland zijn de jaren waarin spiritueel oud en wijs genoeg dienen te zijn om te weten wat mag en niet mag. Sartre beschrijft in zijn boek ‘De jaren des onderscheids’, dat het menselijk bestaan een raadsel is waarin de grootste tegenstellingen dicht bijeen liggen. Het is dit beeld waar we in 2022 aan herinnert zullen worden en waarin we, zo af en toe met weerzin misschien, onszelf kunnen herkennen. Het is een beeld dat past bij deze tijd, waarin we een uitweg zoeken uit de chaos van zelfbedrog.

“Does the bird
imagine herself flying
before she takes wing
or does she simply start
moving and is taken.”

uit: The Unseen Partner, Diane Croft

Het zelfbedrog bestaat er uit dat we lang gedacht hebben dat, als we alles heel rationeel onderzoeken, we tot juiste en efficiënte keuzes komen.

Wat we daarbij uit het oog verloren zijn is het feit dat ‘juist’ zeer eenzijdig geïnterpreteerd is. Het ‘juist’ dat we als rechtvaardiging voor ons handelen zijn gaan gebruiken is het ‘juist’ dat optelt, aftrekt, vermenigvuldigt en een correcte uitkomst produceert.

Het ‘juist’ echter dat betrekking heeft op wat moreel, ethisch en spiritueel verantwoord is, is totaal uit het oog verloren. Samen met de, onder invloed van een toenemende yang kracht, groeiende onderscheidend vermogen, is er zoveel onderscheid ontstaan dat we totaal de verbinding met het geheel uit het oog verloren. Het eenzijdige ‘juist’ blijkt bij nader inzien hartstikke onjuist! De dominantie van de rede en het verstand heeft ons en de wereld verziekt.

Het eenheidsbewustzijn, waar de yin kracht ons mee verbindt, is in de loop der eeuwen meer en meer naar het rijk der fabelen verbannen.

Althans, de zuivere yin kracht die ons verbindt met het universum, de kosmos, de natuur en bovenal met onszelf en met elkaar. Ter vervanging is er een economisch eenheidsdenken voor in de plaats gepresenteerd, dat niet slechts een slap aftreksel is van het authentieke eenheidsbewustzijn, maar tot een karikatuur is gemaakt door mensen die op extreme wijze hun eigen verbinding met zichzelf zijn kwijtgeraakt. Hun eenheidsbewustzijn heeft slechts betrekking op een select groepje mensen; wij, de ‘gewone’ mensen, worden door hen beschouwd als het slijk der aarde. Zij vinden dat ‘juist’.

Het echte eenheidsbewustzijn, zoals we dat ooit ten tijde van de aanbidding van de Grote Moeder ervaren hebben, is het ultieme yin.

Het is een staat van zijn waarin we als individu totaal verdwijnen en opgaan in het geheel. Dat is niet een staat waar we naar terug moeten, omdat dat zou betekenen dat we als individu zouden verdwijnen. We hebben sindsdien namelijk niet voor niets het onderscheidend vermogen ontwikkeld. Het is dankzij dit onderscheidend vermogen dat we onszelf als individu zijn gaan ervaren. Het heeft er ook voor gezorgd dat we zijn gaan nadenken, dat de filosofie en de wetenschap is ontwikkeld, en dat we ons bewust zijn geworden dat er keuzes gemaakt kunnen worden.

Alleen is dit onderscheidend vermogen doorgeschoten in afgescheidenheid.

Daardoor zijn we het mysterie van het ongeziene uit het oog verloren. Nu we in de laatste fases van dit grotere evolutionaire proces terecht zijn gekomen, wordt de druk van de yang invloed opgevoerd. Sinds we in 1955 in een 81-jarige cyclus terecht zijn gekomen die gedomineerd wordt door het element 9-vuur, het meest yange element, is het denken in termen van afgescheidenheid extreem doorgeschoten, zo ver dat het elastiekje bijna knapt. Sinds 1955 is er sprake van een versnelling van de ver-yanging van de wereld. Daardoor zijn we op extreme wijze de verbinding met het natuurlijke kwijtgeraakt. Dat toont zich ondermeer in hoe we omgaan met ziekte en dood. Vanuit de arrogantie dat je elke fase van leven kunt beheersen, is het bijna een doodzonde geworden om ziek te worden, of het te wagen om dood te gaan.

Yang presenteert zichzelf graag als de ultieme overwinnaar die zelfs ziekte en dood kan overwinnen, die boven de natuurwetten verheven is en ze zelfs naar zijn hand weet te zetten. Het is de held die, gecorrumpeerd door roem en glorie, tot dictator wordt en zelf tot het kwaad verwordt dat hij daarvoor overwonnen heeft.

Tot nu toe hebben we dat wereldwijd zien gebeuren.

Dictators die een, in hun ogen, verheven wereldbeeld nastreven waarvoor de nodige offers gebracht moeten worden. Offers in de vorm van mensen die niet in dat perfecte wereldbeeld thuishoren. De geschiedenis herhaalt zich. Niet omdat we niet geleerd hebben, maar omdat we niet zien dat het onze innerlijke verhevenheid en grootheidswaanzin is die we niet onder ogen willen zien, en die we verbannen hebben naar ons onbewuste, die dit in de buitenwereld teweeg brengt. Het is onze eigen afgescheidenheid van het geheel die veroorzaakt dat we het gemis aan verbinding in het totaal niet registreren en nu zelfs bijdragen aan die afgescheidenheid.

Want het yang heeft ons verblind met zijn overdaad aan luxe, glitter, glamour, verhevenheid, beter weten en buitenkant.

En het is datzelfde yang dat de weg naar binnen, naar het yin, belemmerd en wil vasthouden wat het heeft. Dus oefent het controle uit, maakt het misbruik van zijn dominantie en macht, en eist blinde volgzaamheid en gehoorzaamheid. Zij die de verbinding met zichzelf zijn kwijtgeraakt, zullen dat ook doen en eisen. Zij die de verbinding met zichzelf zijn kwijtgeraakt, zullen dat ook volgen. Zij zijn immers beter dan de rest.

Is alles dan verloren? Nee! Want juist dat onbewuste, het ultieme yin, roert zich nu.

Het yin wordt wakker en is bezig aan een terugkeer. Het breekt door en laat zich zien. Helaas wordt in eerste instantie, door die toegenomen druk van yang-waarden, allereerst het bezinksel in dat onbewuste in beweging gebracht. Alsof je roert in een emmer waar van alles in is opgelost en waarin, door het roeren, het bezinksel zichtbaar wordt. Je zou kunnen zeggen dat als eerste datgeen boven komt drijven wat we het hardst onderdrukt hebben en waar we het minst trots op zijn.

Dat is bijvoorbeeld angst (voor ziekte en dood); maar ook hoe we zelf denken in termen van afgescheidenheid zodat we door die houding ook laten gebeuren dat andere mensen uitgesloten worden; ook arrogantie en het maakbaarheidsdenken kunnen zich opdringen; en nog zo wat minder fraais. Het betreft kortom zaken die laten zien dat wat er om ons heen gebeurt slechts een reflectie is van wat in ons onbewuste aan niet opgeruimde zaken ronddobbert. Weet dat alles wat triggert slechts een wegwijzer is naar binnen.

Nine Star Ki tendensen 2022
"Beneath our ordinary
waking life,
there stands an entirely different realm, 
an unfamiliar one,
a sphere we call 
the unconscious.
It contains the images
we normally suppress,
bizarre images from
the basement of the psyche."
quote Toni Wolff & C.G.Jung
uit: Toni Wolff & C.G. Jung, A Collaboration, Nan Savage Heal

“Het natuurlijke ritme hervinden dat bij jouw hart past, zorgt voor een andere cadans in je leven.

Natuurlijker. Zuiverder. Eerlijker, authentieker en van een puurheid die de natuur in je omgeving en de natuurlijke puurheid in de mensen om je heen, daarop laat reageren. Dat antwoord van de natuur, van het universum eigenlijk, toont zich in synchroniciteit. Hoe dichter jij bij jouw natuur komt, hoe beter de energie van je hart kan stromen, hoe meer de ziel zich kan tonen, hoe dichter de natuur bij jou kan komen en hoe meer synchroniciteit je ook zult ervaren in je leven. Want als je in verbinding bent met jezelf, ben je in verbinding met het universum en staan je alle mogelijkheden van dat universum ook ter beschikking! Alle beschikbare energie kan zonder kortsluiting door je systeem stromen.” – uit: Nine Star Ki Event Magazine 2021

De stap waar we nu voor staan is die van integratie van het eenheidsbewustzijn en het vermogen om onderscheidend te kunnen denken.

Dat betreft de integratie van onbewuste eenheid en heelheid, met die van het bewustzijn zodat er bewuste eenheid en heelheid ontstaat. Letterlijk vraagt dat om integratie van de twee tegendelen yin en yang, de integratie van onbewust en bewust.

Weet dat we aan het begin staan van dat proces; we hebben nog niet eens de eerste schreden gezet op dit pad, want dat is pas de afgelopen twee jaar vrijgemaakt door de afbreekkrachten van respectievelijk 7-metaal en 6-metaal. Het van start gaan met het bewandelen van dit pad gaat komend jaar plaatsvinden.

“To be great, be whole:
exclude nothing, exaggerate
nothing that is not you.
Be whole in everything.
Put all you are into
the smallest thing you do.
So, in each lake, the moon
shines with splendor
because it blooms up above.”

– Fernando Pessoa

Het jaar 2022 laten de energetische tendensen zien dat de mogelijkheid is gecreëerd om de resultaten van de beproevingen van de afgelopen twee jaar, in de praktijk te brengen.

Van het bedenken hoe het anders moet in je hoofd, ga je aan de slag met het toepassen daarvan in je leven.

Dat betekent dat de ‘grote veranderingen’ ineens klein worden en dichtbij komen. Niet wat de grote corporate business met jou doen is van belang, maar wat jij met hen doet gaat tellen. Kiezen om lokaal te kopen in plaats van bij de grootgrutter, gaat enorm veel uitmaken. Ondanks dat je denkt dat dat een druppel op de, van oververhitting gloeiende yang-plaat is, maakt het uit. Elke druppel telt. Elk individu telt. Want alle druppels bij elkaar vormen samen de oceaan. En de essentie van de druppel resoneert door in de rest van die oceaan.

Beschouw het als homeopathie; in een homeopathisch middel is de essentie van de werkzame stof als informatie aanwezig.

De stof zelf is niet te herkennen. Dat is de beweging waar we in gaan komen: de essentie van wat jij doet wordt als informatie toegevoegd aan de oceaan van het collectief onbewuste. Jijzelf bent daar door middel van je intentie in te herkennen. Dat is wat telt. Dat is wat de veranderingsprocessen vragen. Dat is wat de verandering teweeg gaat brengen: het inzicht dat je vanuit je bewustzijn, niet alleen eenheid kunt ervaren maar dat ook kunt beseffen en daarvoor kunt kiezen. Dan los je niet op in de eenheidsbeleving van een oceanisch gevoel waar je in verdwijnt, maar vorm je je eigen, bewuste druppel-bijdrage aan het geheel.

Dat is wat het heilige huwelijk van de tegendelen, de hieros gamos, feitelijk inhoudt: de ultieme vereniging van het yin, het archetypisch vrouwelijke, en het yang, het archetypisch mannelijk.

Een realisatie proces dat, pakweg, nog eens zo’n zesduizend jaar in beslag zal nemen (het schijnt dat we hardleers zijn 🙂 ).

Niettemin vormt het jaar 2022 een belangrijke stap in het hele proces.

Werden de afgelopen twee jaar gekenmerkt door het afleggen van examens om te toetsen wat we tot nu toe geleerd hebben. Het komende jaar doen we toelatingsexamen voor het vervolg traject. Dat gaat, net zoals bij ‘echte’ examens, gepaard met de nodige stress en nagelbijterij. Komt het goed? Komt het niet goed? Slaag ik en mag ik door? Of moet ik nog een paar jaar overdoen?

De kans bestaat dat je in 2022 ondermeer geconfronteerd wordt met wat je niet hebt willen leren en uit de weg bent gegaan.

Dat wil niet zeggen dat je, als je slecht voorbereid bent, gedoemd bent voor dit examen te zakken! De praktijkschool van het leven heeft een uniek curriculum dat je, zelfs tijdens het afnemen van de examens, nog toestaat om de lessen te leren die nodig zijn om te slagen. Niet nodig om te wanhopen dus. Wel goed om je te realiseren dat het een jaar wordt waarin je de mouwen moet opstropen om zelf aan de slag te gaan met het concreet bouwen van een andere wereld.

“Dat betekent […] dat de perfectie van een natuurlijke ordening en de schoonheid, de onmetelijk kracht en de intelligentie van de natuur die we buiten ons kunnen waarnemen, ook een reflectie zijn van ons eigen potentieel. Om dat potentieel te kunnen ontsluiten en daadwerkelijk in te zetten, vraagt om (het ontwikkelen van) spirituele volwassenheid. Een spirituele kleuter geef je immers ook niet het vermogen van creatie-kracht in handen, want voor je het weet heb je een kamer vol pluche konijnen of -erger- unicorn slime. Yak! Het is de Fluffy Bunny oplossing waar veel niet geaarde, spiritueel georiënteerde mensen helaas voor kiezen omdat ze zich afkeren van hun schaduwkant. Wel creëren maar niet integreren. Helaas heeft een knap gecreëerd luchtkasteel echter geen vaste grond onder de voeten.” – uit: Nine Star Ki Event Magazine 2021

De grote, kosmische tendens waar we ons in bevinden laat zien dat we een breekpunt bereikt hebben.

Die grotere cyclus van 729 jaar heeft zowel in 2020 als in 2021, met hulp van het element metaal, een breekijzer gezet in de systemen die gebaseerd zijn op afhankelijkheid en afgescheidenheid, en in de dominantie van het yang dat zich echter niet zomaar gewonnen geeft. In 2022 vallen tegenbewegingen samen: tendensen die om verder naar binnen bewegen vragen en tendensen die absoluut willen voorkomen dat we dat doen. Het genereert een clash waar de brokstukken van af zullen vliegen.

De grotere cyclus die ons in 2021 het profiel heeft aangereikt van 9-vuur (81-jarige cyclus), 2-aarde (9-jarige cyclus), 6-metaal (1-jarige cyclus), heeft de metalen vinger op de zere plek gelegd.

Namelijk dat om in het centrum van je bestaan je eigen plek in te nemen, gebaseerd op eigen waardes, je moet staan voor die waardes. Dat past echter niet altijd, eigenlijk nooit, in de modellen waar de wereld je graag aan geconformeerd wil zien. Voor jezelf staan betekent echter ook dat je niet meer op die modellen terug kunt vallen. Nu moet je het zelf doen. Zelf nadenken. Zelf keuzes maken. Zelf kritisch zijn. Zelf toetsen aan je eigen waardes.

Want 5-aarde in het centrum van de Ba Gua, legt in 2022 precies daar de focus op: je eigen waardes, je eigenwaarde. Kun je daarvoor staan? Of leun je liever op de waardes van anderen?

De afgelopen twee jaren, zijn die modellen en je relatie daarmee, open gebroken.

Nu is het komend jaar aan jou om je op een radicaal nieuwe manier te verbinden met jezelf, met anderen en met het collectief. Grote vraag is dan ook waar jij de innerlijke kracht aan kunt ontlenen om je staande te houden in deze tijden van grote verandering. Wat ben je, wat er ook gebeurt, vastbesloten om te reden uit de klauwen van deze tumultueuze veranderingen?

Ben je bereid om de macht en kracht die je uit handen gegeven hebt, terug te nemen?

Nine Star Ki tendensen 2022
"The ones who
didn’t try to conform
to the system,
are the ones who
don’t crumble
and stand tall when
it breaks down.
They can because
they didn’t try
to fit in
in the first place."
- Nina Elshof
“The ones who
didn’t try to conform
to the system,
are the ones who
don’t crumble
and stand tall when
it breaks down.
They can because
they didn’t try
to fit in
in the first place.”
~ Nina Elshof

In 2022 vindt het ultieme, alchemistische proces plaats om je eigen lood, je eigen loden last, te transformeren naar het spreekwoordelijke goud.

Hans Korteweg zegt daarover: “De echte alchemie, wat ik de echte alchemie noem, heeft niets te maken met gerichtheid op gewin (goud zoeken) of op grandioze persoonlijke resultaten, maar is een weg van heling – heling van dualiteit, van de splitsing tussen geest en stof, tussen man en vrouw, tussen de mens en zijn wereld.”

Het zorgt voor een constante, niet aflatende zoektocht naar iets buiten je dat je helpt om wat je binnen je voelt, te transformeren. Hoe bedrevener je daarin wordt, hoe vaardiger je daarin leert je mannetje te staan, hoe groter je bijdrage zal zijn aan het oplossen van de problemen in de wereld om je heen. Want niet alleen het probleem van de wereld woont in het individu. Ook de oplossing is in het individu te vinden. Dat plaatst het woord ‘verbinding’ en eenheidsbewustzijn in een heel ander daglicht. Het plaatst het in het licht van bewustzijn.

Terugblik

Van waar we komen

“Those who dare to live
this hope within themselves
will find that the hope
connects them by
an almost invisible web
of light to others.
This web of light is
always present
within humanity.
It forms part of
the hidden structure
of the world.”

uit: The Signs of God, Llewellyn Vaughan-Lee

Je bent van me gewend dat ik in het Nine Star Ki Event magazine teruggrijp op wat ik in het voorgaande jaar gezegd en geschreven heb. Vanwege de impact die deze jaren op ons hebben, heb ik er dit keer ervoor gekozen een reeks artikelen te schrijven waarin, per element, beschreven wordt hoe het afgelopen jaar voor dat element is geweest. Je leest die artikelen in de serie ‘De uitdagingen van…’

Wel wil ik nog even teruggrijpen op wat ik over 2020 schreef. Dit resoneert namelijk nog steeds na:

“In tegenstelling tot de trend die, zeker na de tweede wereldoorlog maar met name vanaf de industriële revolutie in gang is gezet, gaat het proces nu niet langer om het veranderen, ontwikkelen en evolueren van processen buiten ons en om het losbreken en op eigen benen staan. Nu keert de beweging van de levensenergie zich om en richt zich naar binnen, weg van alles buiten je. […]

En ook:

“Waar heb jij je individuele verantwoordelijkheid ten aanzien van collectieve processen niet genomen, waar dat wel gevraagd werd en gewenst was?

In het jaar 2019 heb je de kans gehad om daar mee aan de slag te gaan. Om de grote roze olifant die je onder het vloerkleed had geveegd bij zijn lurven te pakken en in de ogen te zien. Alle vragen […] vragen nu dringend om je aandacht, om je aanwezigheid en om je toewijding om met ze aan de slag te gaan. Het niet aangaan van deze uitdagingen zorgt ervoor dat het proces dat in 2020 in gang gezet wordt, bouwt op een fundament van instabiliteit, aannames, valse verwachtingen en wishful thinking. En daarmee gaan we de wereld niet redden.”- uit: Nine Star Ki voorspelling 2020

Nine Star Ki tendensen 2022
"You yourself are a conflict
that rages in itself and against itself,
in order to melt
its incompatible substances,
the male and the female,
in the fire of suffering,
and thus create that fixed
and unalterable form
which is the goal of life.
A life without inner contradiction is
either only half a life or else
a life in the Beyond,
which is destined only for angels."
- C.G. Jung - Letters Vol.1, page 375
– C.G. Jung – Letters Vol.1, page 375

“Dat brengt grote uitdagingen met zich mee doordat de spanning vergroot wordt en de kans op kortsluiting daarom toeneemt.

Kortsluiting betekent echter ook verbinding, alleen klopt de aansluiting in dat geval niet, die is niet juist: energie ontlaadt zich op het verkeerde moment op de verkeerde plek. Als je dat probleem oplost […] kun [je] de stekker in het juiste stopcontact steken. […] Dan verwordt spanning tot een bron van energie voor spirituele verbinding. […]

Een jaar in het teken van het element 6-metaal, een jaar waarin de grenzen harder worden, de eenzaamheid als ingrijpender ervaren zal worden.

Een jaar waarin zaken meer op scherp gezet zullen worden. […] Aangezien 6-metaal ook het element is dat de wereld van het geld, de politiek en de informatietechnologie beheert, bestaat dit jaar de kans dat het 6-metaal mes in de vorm van een grote cyber attack veel schade zal veroorzaken. […] Met andere woorden: er is een economisch belang om naast een virus pandemie, ook een technologische crisis te creëren. Maar 6-metaal is ook het mes dat je kunt gebruiken om voor eens en voor altijd goede keuzes te maken die je helpen los te laten en banden door te snijden van wat echt niet meer dient. Met een mes kun je je bevrijden uit banden die knellen.

6-Metaal in de positie van 5-aarde gaat over het aanscherpen van grenzen, restricties en maatregelen. Maar ook over het zuiverder krijgen van intentie en het maken van helderder keuzes. Het is het mes dat je kan bevrijden uit een leven gevangen in materieel denken.” – uit: Nine Star Ki Event Magazine 2021

“Those who dare to live
this hope within themselves
will find that the hope
connects them by
an almost invisible web
of light to others.
This web of light is
always present
within humanity.
It forms part of
the hidden structure
of the world.”

uit: The Signs of God, Llewellyn Vaughan-Lee

Vooruitzicht

Waar we naar toe gaan

Voor 2021 was ons motto: ‘Helderheid van Geest: Herken de Kans die als Uitdaging verpakt is’. De energetische tendensen van 2021 stelden ons voor een magische uitdaging: we zijn op weg naar een nieuwe wereld waarin Spanning & Kortsluiting de opmaat vormen voor Synchroniciteit & Verbinding.

Spanning & Kortsluiting zijn er meer dan voldoende geweest. En de drie speerpunten die daarbij een rol speelden zijn: aanscherpen van grenzen, keuzes maken en zuiverder krijgen van intenties.

2022 stelt:

‘Op weg van onbewuste, naar bewuste heelheid’.

Het nieuwe jaar wordt een confrontatie met innerlijke waardes die je hebt maar niet of onvoldoende geleefd hebt. Dat gaat over Materie & Energie, over Onbewust & Bewust.

“Wel was er één gedachte
die in alle boeken
herhaaldelijk terugkwam:
alle dingen waren uitingen
van één enkel iets.”

– uit: De Alchemist, Paulo Coelho

Illustratie van de Ba Gua van 2022
Illustratie Ba Gua 2022. In dun de positie. In vet het bezoekende element.

De Nine Star Ki tendensen 2022

Een jaar in het teken van het element 5-aarde

Dit jaar keren alle elementen terug in hun thuispositie. Ze zijn op een reis geweest die hen door alle andere posities van de Ba Gua heeft gevoerd. Als een globetrotter die op wereldreis is geweest en allerlei avonturen heeft beleefd, ziet ieder element er naar uit om weer naar de eigen, vertrouwde omgeving terug te keren; na negen jaar onderweg te zijn geweest, kom je weer thuis.

Dat is precies waar het element 5-aarde, dat de energie van 2022 domineert, over gaat: het vertrouwde, het veilige, het zekere en het bekende: thuis.

De vraag is alleen wat tijdens je afwezigheid in dat ‘thuis’ is gebeurd. Er zijn immers acht andere elementen op bezoek geweest die een jaar lang jouw plek tot die van henzelf hebben gemaakt. Dat laat sporen na.

Het thuiskomen is daarnaast eveneens een confrontatie met wat je achterliet toen je op reis ging;

met datgeen wat wellicht de reden voor je vertrek verklaart omdat je er voor bent weggevlucht. Als je heel je emotionele hebben en houden, onuitgepakt in verhuisdozen in de hoek van de kamer had staan, is de kans groot dat die er nog steeds staan. Tenzij een van de andere elementen, als tijdelijke bewoner van je thuispositie, er mee aan de slag is gegaan en er zijn ding mee heeft gedaan. In dat geval kan de confrontatie nog groter zijn als blijkt dat de inhoud van die verhuisdozen, door bijvoorbeeld het sensitieve element water, mooi op een schap in je boekenkast tentoon zijn gesteld.

Tussen al die inhouden van die verhuisdozen, staat echter eveneens een mooi beeldje. Misschien wel verguld en voorzien van een klein sokkeltje waarop een woord te lezen staat dat je, van afstand, niet kunt zien. Dichterbij gekomen wordt duidelijk wat er staat: heling.

Heling, het woord dat je misschien ooit angst aan joeg, je de wereld over heeft gejaagd, dromen achterna en vechtend tegen windmolens.

Dat woord heeft geduldig op je terugkeer gewacht, op het moment dat je weer thuis kwam en bereid bent de confrontatie aan te gaan. Dat moment is nu, 2022, het moment dat in een groter proces van evolutionaire ontwikkeling, je vraagt om je plek in te nemen en echt leiding te nemen over je eigen leven. Dat is wat ons dit jaar wacht: de macht van het zelf dat terugkeert in zichzelf. Terug naar het centrum. Terug naar jouw centrum.

Het klinkt simpel. Het klinkt hoopvol, maar de uitdaging is er niet minder om.

Het vraagt om het loslaten van de krampachtigheid die door angst veroorzaakt wordt: angst voor het leven, angst voor jezelf, of angst wat anderen van je vinden. Die krampachtigheid zuigt alle leven uit je weg. De heling vindt plaats door, ongeacht wat anderen vinden, je psychische behoefte om van binnenuit te gaan leven, te volgen en daar gehoor aan te geven.

Het is de weg naar het ontdekken van wat voor jou belangrijk is.

Het is subtieler en verfijnder dan de afgelopen twee jaar. Het is ook fundamenteler en concreter, precies waar 5-aarde van houdt. Het vraagt je om je te ontdoen van wat je tot nu toe heeft afgehouden van het écht innemen van je plek en het écht leiding nemen over je eigen leven. Daardoor leer je om beter te relativeren. Daardoor leer je minder bang te zijn voor de mening van anderen, waardoor je rustiger en vrediger wordt. Daardoor kun je makkelijker met alles omgaan waardoor je, paradoxaal genoeg, daardoor juist meer je eigen weg kunt volgen en je eigen plek in kunt nemen. Dat is de grote wens van 5-aarde.

Nine Star Ki tendensen 2022 
"'Opdat alleen diegenen het begrijpen 
die de verantwoordelijkheid aankunnen,’ 
zei hij.
‘Stel je voor dat iedereen lood 
in goud zou gaan veranderen.
Binnen de kortste keren 
zou het goud niets meer waard zijn.
Alleen de volhouders, 
zij die veel onderzoek doen, 
kunnen het grote werk volbrengen.'"
- uit: De Alchemist, Paulo Coelho
uit: De Alchemist, Paulo Coelho

Dat is wat je bij thuiskomst aantreft na je wereldreis.

Er liggen nog dingen op de plank, sommige zelfs nog in de verpakking, die je aanwezigheid en aandacht vragen. Het zijn exact die dingen die je, in de cyclus van negen jaar geleden, nog niet aankon. Of die je domweg geweigerd hebt aan te pakken. Of waarvan je het nog niet hebt aangedurfd om aan te pakken. Als je echter je plek wilt innemen en echt leiding wilt nemen over je eigen leven, is het zaak dat je ruimte maakt om dat ook te kunnen doen. 2022 Is het jaar waarin herhaald wordt wat er in 2013 gebeurde en destijds niet goed verwerkt en geïntegreerd is.

De tendens van 2022 is één grote uitnodiging om je eigen, innerlijke waardes te onderzoeken en om dat wat daar niet mee in overeenstemming is en wat je blokkeert, alsnog op te ruimen.

De loden last van leed geleden, dat als een blok aan je been je ontwikkeling belemmert en de plek bezet houdt die jouw Zelf zou moeten innemen, vraagt om reflectie hierop. Wat is dat voor blok, waar komt het vandaan, hoe is het ontstaan, is het wel van jou?

Dat is niet iets om lichtvoetig mee om te gaan.

In tegenstelling. Dat vraagt om serieus, archeologisch onderzoek naar je fundament en naar wat het is dat dat fundament ondermijnt. Zonder stevig fundament en zonder stevige verankering in dat fundament, wankelt je leven en waai je met alle winden mee. Dit is het moment om je onderscheidend vermogen in te zetten om te ontdekken wat in je binnenwereld wacht.

2022 Is dus een jaar waarin het element 5-aarde vraagt je de brokstukken van een gebroken verleden op te ruimen en de weg vrij te maken naar een ongehinderd bewegen naar en in je centrum. Het is in die beweging en in het innemen van je eigen centrum, dat je niet alleen persoonlijke vrijheid kunt ervaren, maar ook anderen daarin kunt ontmoeten.

Dit jaar is het de opgave de loden last te transformeren in goud.

Om met hulp van de kracht van intentie, die het afgelopen jaar is uitgedaagd om tot ontwikkeling te komen, in te zetten om de angst, die zekerheid ondermijnt, te lijf te gaan.

Alles komt neer op het maken van een keuze. De keuze om niet langer vanuit je hoofd -of iemand anders’ hoofd- maar vanuit het centrum van je hart te leven. Te zeggen dat we één zijn is eenvoudig. Te erváren dat dat zo is, is de uitdaging.

Je leven écht leven is de beste carrière switch die je ooit kunt maken.

Die je wellicht ook graag wilt maken. Maar er is zoveel ballast waar je mee opgezadeld zit. Zoveel te torsen, dat je enkel diep in de emotionele modder van niet geleefde dromen en wensen, van niet losgelaten verleden zakt. Je worstelt en komt niet vooruit. Je durft niet toe te geven aan wat je het liefst zou willen doen. Dus zak je verder weg in de modder van een niet geleefd leven.

Een parel ontstaat doordat een ongerechtigheid het binnenste van de oester irriteert.

Een parel ontstaat doordat de onzuiverheid, die pijn veroorzaakt, niet afgewezen maar juist opgenomen, geïntegreerd en ingekapseld wordt. Het is een proces dat tijd vraagt en geduld en bovenal vertrouwen in je eigen vermogen om dat wordingsproces van die parel z’n gang te laten gaan.

Het is een innerlijke verandering die hier gaande is. Een innerlijke transformatie. Diep verborgen in de kern van je zijn, in je centrum.

Vanuit dat centrum is er verbinding met de wereld om je heen. Een getransformeerd centrum transformeert alles om je heen. Het is als de Midas-touch waardoor je gevecht met de wereld, het gevecht met jezelf, verandert in een gracieus meebewegen in wat zich aandient.

“And as all things were
by the contemplation
of the one,
so all things arose
from this one
by a single act
of adaptation.”

-The Emerald Tablet

In je centrum vind je de kracht van centrum-energie, van gezonde kernenergie die, eenmaal aangeboord, door jouw centrum heen uitstraalt óm je heen.

Dat is wat de nieuwe cyclus van je vraagt; je centrum opzoeken, je plek innemen en er eigenaar over worden.

Er wordt gesproken om het energie probleem op te lossen door kleine kerncentrales te bouwen. Waar we echter naartoe moeten is het ontwikkelen van persoonlijke kernkracht die centraal gezet wordt, zodat we niet alleen weten hoe we onze persoonlijke kernenergie moeten opwekken, maar ook leren hoe we er verantwoord mee om moeten gaan.

Het hele proces van het thuiskomen in de eigen positie, is als het samenvallen van yin en yang, als het kijken in de spiegel: een ontmoeting die schrik kan aanjagen.

Nine Star Ki tendensen 2022
"‘Dat is het beginsel dat alles beweegt,’ zei hij. 
‘In alchemie heet dat de ziel van de wereld.
Als je iets met heel je hart wenst, 
ben je dichter bij de ziel van de wereld.
Dat is altijd een positieve kracht.’”
uit: De Alchemist, Paulo Coelho
uit: De Alchemist, Paulo Coelho

Nine Star Ki is een prachtige methode die inzicht geeft in de leer van cycli en het holistisch mens zijn.

Nine Star Ki helpt om het leven te begrijpen door naar cyclische ritmes en patronen te kijken. Het ziet geen enkele gebeurtenis als op zichzelf staand. Integendeel, het plaatst elke beweging, elk voorval, elk ‘toeval’ binnen een grotere context van bewegingen en gebeurtenissen. Het verbindt het kleine met het universum en het universum met het kleine. Het laat je weer ervaren dat je niet alleen staat, maar dat je verbonden bent met alles om je heen. Met de natuur, het universum en bovenal met het milieu en de medemens.

Alle informatie over het jaarlijkse Nine Star Ki Event en de mogelijkheid om zelf Nine Star Ki te leren gebruiken, staat voor je klaar op onze website ninaelshof.com/nine-star-ki

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *