Nine Star Ki astrologie; de pincode tot jouw persoonlijke gebruiksaanwijzing

Na aanleiding van Nina’s Nine Star Ki jaarvoorspellingen en werk met Conceptual Feng Shui, krijgt ze steeds vaker vragen. Over hoe ze meer inzicht kunnen krijgen in de patronen waarin hun leven verloopt bijvoorbeeld. Of dat gebaande, voorbestemde paden zijn of dat daar nog dingen open in zijn en veranderd kunnen worden. Ze hebben het gevoel dat de reguliere westerse astrologie hen daarbij onvoldoende inzicht kan verschaffen én dat deze te ingewikkeld is om instant te begrijpen. En ze vragen haar of ze niet kan helpen met dat ‘vijf elementen dingetje dat ze doet’. Het is een goede vraag! Met dit blog geeft ze je graag alvast de eerste antwoorden.

Toegepaste astrologie

Met het ‘vijf elementen dingetje’ wordt gedoeld op Feng Shui natuurlijk en meer in het bijzonder op Nine Star Ki. Dit is de oudst bekende vorm van astrologie. Een astrologie die niet uitgaat van de planeten en hun standen ten tijde van je geboorte. Maar van een wisselwerking tussen kosmische invloeden van die planeten en de realiteit van het aardse leven. Je kunt zeggen dat Nine Star Ki de invloed van planeten en hun standen in een meer toegepaste vorm uitlegt. Een toepassing die meer aansluit bij onze aardse werkelijkheid.

We zijn immers wezens met een kosmische oorsprong die, gehuld in Hollandse melkchocolade, onderhevig zijn aan aardse wetten waaraan niet te ontsnappen valt. Die aardse wetten zorgen bijvoorbeeld voor een gestaag toenemende desintegratie van onze cellen. Waardoor we hangbillen en hangogen krijgen, bubbels en bobbels op plekken waar je die niet wilt en kleur langzamerhand uit ons lijf verdwijnt, te beginnen met het haar.

Het onvindbare plan

Daarnaast echter vindt er, als het goed is, een proces plaats van gestaag toenemende inzichten, ervaringen en levenswijsheden die bijdragen aan de groei van ons bewustzijn en ons spirituele lichaam en ons juist innerlijk kleuren.

Als je het goed doet compenseert dus de groei van je bewustzijn de aftakeling van je lichaam.

Een leuke en prettige bijkomstigheid hiervan is dat als je je meer bewust wordt van allerlei spirituele zaken, je het lichaam ook steeds minder belangrijk gaat vinden; je aandacht verschuift van buiten naar binnen. In het algemeen een goede zaak waarbij Nine Star Ki absoluut een handje kan helpen.

Want hoe zit dat nou, je wordt geboren en dan? Is er een plan? Is er een doel? Waaróm word je eigenlijk geboren? En als er een reden is waarom je geboren wordt, waarom wordt dat dan niet meteen vanaf het begin duidelijk gemaakt? Wie heeft je persoonlijke gebruiksaanwijzing weggegooid of op zijn minst op een onvindbare plek verstopt?

Nou, uh, niemand anders dan jijzelf natuurlijk.

Nine Star Ki

Om dat te begrijpen neem ik je mee naar de achtergrond van de filosofische vorm van Nine Star Ki astrologie. Die gaat er namelijk van uit dat je als ziel heel veel levens in heel veel verschillende lichamen leeft; je wordt keer op keer opnieuw geboren. Niet om telkens in een mooier en fraaier lichaam terecht te komen. Maar juist om als ziel jezelf te leren kennen en verder te ontwikkelen. Daarvoor is het nodig dat je in veel verschillende situaties belandt zodat je lekker veel kunt leren.

Zonder crisis geen ontwikkeling namelijk of, zoals mijn oma zei, ‘zonder wrijving geen glans’. Het begint al heel jong, als je net geboren bent. De eerste crisis is die van afwezigheid van een zacht waterbedje waarop je lekker kunt dobberen in de veilige, warme baarmoeder. Daarbuiten is het namelijk koud! En tochtig! En beslist niet zacht en veilig! Die eerste crisis en hoe je moeder daarmee omgaat, leert je al hoe het er in de wereld aan toegaat. Je leert of er iemand is die snapt wat een ramp je net hebt ondergaan. Dat dat geboren worden geen pretje is en die je daarom met zoveel mogelijk warmte en liefde probeert te omhullen als maar mogelijk is om je gerust te stellen. Of je leert dat het niet zo veilig is en je het allemaal in je eentje moet oplossen en begrijpen.

Pincode tot je persoonlijke gebruiksaanwijzing

Vanaf de allereerste ademteug is het leven op aarde één aaneenschakeling van kansen om wijzer te worden en uitdagingen om te kiezen hoe je met die uitdaging omgaat. Leer je, of vecht je? Kun je wat buiten je gebeurt verinnerlijken zodat je binnenwereld er door verrijkt wordt? Of projecteer je je ellende op die buitenwereld in de hoop dat het dan allemaal over gaat en het allemaal vanzelf beter wordt?

Nine Star Ki gaat uit van de keuze voor het leerproces en probeert een handreiking te doen om dat leerproces beter te begrijpen.

Nine Star Ki is eigenlijk een soort pincode die toegang geeft tot jouw unieke en persoonlijke gebruiksaanwijzing waarin staat wat jouw persoonlijke leertraject is en welke hulpmiddelen, talenten en vaardigheden je ter beschikking staan om alle uitdagingen het beste het hoofd te bieden.

Want naast dat het leven een leerproces is van vallen en opstaan, is het ook het toneel waarop je naar beste kunnen in een hoofdrol kunt schitteren. We hebben over het algemeen veel aandacht voor al dat gedoe en de niet leuke dingen van het leven. Daardoor wordt vergeten dat we al heel veel levens geleefd hebben en dus al heel veel dingen geleerd hebben. Als het goed is tenminste. 😉

Persoonlijk leerprofiel én de ervaring van je ziel

Je bent dus niet alleen geboren met een persoonlijk leerprofiel, maar ook met talenten en kwaliteiten die je al eerder verworven hebt. Naar mijn idee worden die vaak enorm onderschat. Je gaat naar school en daar moet je je conformeren aan wat er op dit moment cognitief van je verwacht wordt. Daar word je de maat genomen in de vorm van toetsen en rapportcijfers die slechts een miniem gebied van de vermogens waar je mee geboren wordt, beschrijven.

Er is geen school die een proefwerk heeft waarin je empathie getoetst wordt. Of je spirituele inzicht om maar wat te noemen. Terwijl dat vaardigheden zijn waar je levens lang op geoefend hebt om je die eigen te maken. Wie we als ziel zijn als we geboren worden, wordt volledig over het hoofd gezien! Alsof je niemand bent, een onbeschreven blad. Maar dat zijn we niet. Als we geboren worden zijn we alles wat we al eerder geweest zijn en we ooit zullen worden. En ja, onherkenbaar verpakt in Hollandse melkchocolade.

Leren ontwikkelen

Veel van wat je te leren hebt in dit leven kun je categoriseren; je kunt het opdelen in hoofdonderwerpen, in archetypische basisvaardigheden om het maar zo te noemen, waarbij details in eerste instantie minder van belang zijn. Zo kun je leren zwemmen bijvoorbeeld en is het minder van belang of je de schoolslag aanleert of de borstcrawl. Als je maar leert zwemmen. Zodra je je verder ontwikkelt in het zwemmen kun je meer in detail treden en verschillende technieken aanleren. Je kunt zelfs leren om een specialist te worden in een bepaalde techniek en er Olympische medailles mee winnen. Dat vraagt wel om na het aanleren van de basisvaardigheid, je door middel van focus, training en herhaald oefenen verder te ontwikkelen tot het gewenste Olympische niveau.

Archetypische basisvaardigheden

Het leven bestaat voor een groot deel uit het aanleren van archetypische basisvaardigheden. Deze archetypische basisvaardigheden heeft Nine Star Ki onderverdeeld in negen hoofdcategorieën.

Hoe je omgaat met het verzorgen van je lichaam, inclusief het tot je nemen van voedsel bijvoorbeeld. Hoe je je verhoudt tot anderen en het sociale gedrag dat je daarbij ten toon spreidt. De wijze waarop je leert en de mate waarin je bereid bent iets te willen leren door te verwerken wat je overkomt. Hoe je omgaat met je emoties en met die van anderen.

Of en hoe je jezelf aan de buitenwereld laat zien. Welke plek je in wilt nemen in je familie, de vernieuwende impuls die je met je geboorte aan die familie geeft en de rol die de familie in je leven speelt. Je vermogen om anderen te laten meedelen in alles wat je verworven hebt. Hoe je religie en spiritualiteit een plek in je leven geeft. Of juist kiest voor een focus op ratio en geld. En de mate waarin je het kind in jezelf kunt koesteren zonder kinds te worden.

Net als bij het zwemmen is het in eerste instantie alleen van belang dat je de basisvaardigheid aanleert. Als je nooit leert om met je emoties om te gaan bijvoorbeeld, kan dat tot een behoorlijke handicap in je leven worden; het is een basisvaardigheid die noodzakelijk is om je goed door het leven heen te kunnen bewegen. Als je het juist erg leuk vindt om met emoties om te gaan en je wilt je er verder in verdiepen, kun je je er misschien wel in specialiseren en het tot therapeut schoppen; dat kun je dan beschouwen als jouw persoonlijke variant op de Olympische medaille.

Verschillend en ook overeenkomstig

Wat je in eerste instantie binnen het kader van die hoofdcategorieën kunt leren is voor iedereen gelijk. De wijze waarop je leert en hoe je je binnen zo’n categorie ontwikkelt is heel persoonlijk en afhankelijk van hetgeen je door je omgeving wordt voorgeleefd én van de vaardigheden die je zelf al meebrengt uit een vorig leven. Hieruit ontstaan de differentiaties waardoor we als mensen allemaal zo verschillend zijn en tegelijkertijd toch ook zoveel overeenkomstige basiskenmerken bezitten.

Ben je vooral nieuwsgierig naar je eigen Nine Star Ki profiel? In een persoonlijk consult kan Nina dieper ingaan op de tendens in jouw Nine Star Ki getallen. En je helpen om antwoord te vinden op terugkerende vragen of thema’s in wonen, werken en leven. Je leest er hier meer over.

1 gedachte over “Nine Star Ki astrologie; de pincode tot jouw persoonlijke gebruiksaanwijzing”

  1. Pingback: Nine Star Ki astrologie; de creatie energie in jouw leven - Feng Shui by Nina

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *