Kosmisch Keerpunt – NineStarKi energie Volle Maan Februari

Kosmisch-Keerpunt-Nina-Elshof-Feng-Shui

Kosmisch Keerpunt

Dit is de eerste volle maan van een nieuw en spannend jaar dat voor ons ligt. Een jaar dat beschouwd kan worden als een groot kosmisch keerpunt. Een keerpunt dat ons een andere richting opduwt dan die we hadden verwacht. Deze volle maan kondigt de verandering aan die onderweg is. Voordat dat ook daadwerkelijk allemaal in beweging gaat komen, geeft ze ons nog even een moment van stilte en bezinning. Als energie van richting verandert, als er een keerpunt bereikt is, dan stopt de beweging even. De beweging staat voor een moment stil voordat het in een tegenovergestelde richting kan bewegen. In de energie van deze volle maan huist dit moment van stilte zodat we voor een ogenblik rust en vrede kunnen ervaren.

Bereid

Het Nine Star Ki profiel van deze volle maan is 7-8-4; dat is 7-metaal, 8-aarde, 4-hout. De energetische cyclus in dit profiel start in de middelste positie waar 8-aarde deze maand verblijft. 8-Aarde benadrukt daarmee het proces van het verwerken van wat tot nu toe in de innerlijke onbewuste wereld onberoerd is gebleven. Van daaruit wordt de verbinding gelegd met 7-metaal in de eerste positie. Dit is de positie van de algemene natuur die gereflecteerd wordt in de energetische tendens van dit jaar. Neem verantwoording voor wat je aantreft in de kern van wie je ten diepste bent in de 8-aarde wereld van de tweede positie en verbindt dat met de algemene energetische tendens van dit jaar. Daarmee laat je zien dat je bereid bent te leren van ervaringen, pijn en trauma uit het verleden. 

Zelf

Deze bereidheid opent de weg voor je om het Zelf, jouw Zelf, te laten ontwikkelen tot een stabiel, spiritueel en volwassen Zelf. 4-Hout in de derde positie, de positie die graag tot handelen wil overgaan, is niet verbonden met 8-aarde en 7-metaal in dit profiel. Het staat voor het moment op zichzelf en met lege handen, maar alleen deze maand. En dat is helemaal in orde. Want het zorgt voor een pauze waarin je de gelegenheid krijgt om te reflecteren op je persoonlijke groei die je tot dusver hebt doorgemaakt, zonder dat je gedwongen wordt om daar meteen naar te handelen.

Kracht

Deze pauze ervaar je alleen in dit moment. Want diep van binnen weten we dat maar weinig hetzelfde zal blijven de komende tijd. Een van de dingen die zal veranderen dit jaar, is de bron waar we onze kracht uit putten. De meesten van ons hebben een leven opgebouwd waarin we de materiële wereld om ons heen gebruikt hebben om daar eigenwaarde, vertrouwen, status en meer dergelijks aan te ontlenen. Het kosmisch keerpunt echter, richt de aandacht naar binnen. Het nodigt je uit om je eigen krachtbron te worden, voor jezelf. 

Bewustzijn 

De energetische tendens van het hele jaar stuwt je in de richting van een omkering in het paradigma waardoor het mogelijk wordt om de wereld heel anders te zien en om echt in je eigen kracht te gaan staan. Deze omkering in het paradigma veroorzaakt een kanteling in het wereldbeeld dat we hebben; het denkkader dat we gebruiken om naar de wereld te kijken, gaat op de schop. Het resulteert in een serieus kosmisch keerpunt.

Niet langer is alles buiten ons groter dan onszelf en niet door ons te beïnvloeden. We komen in een tijd dat we ervaren dat wij groter zijn dan we denken te zijn. En dat we, vanuit wie we ten diepste zijn, onze wereld positief kunnen beïnvloeden. Zowel ten gunste als ten ongunste! Welke kant het uitpakt is dus afhankelijk van je eigen staat van bewustzijn. De energie van het Nine Star Ki profiel van deze volle maan vraagt je aandacht voor deze kanteling en vormt de prelude van wat er nog komt. 

Dromen

Als je tot nu toe hartstikke je best hebt gedaan om voor jezelf een waarlijk onafhankelijk en volwassen spiritueel leven te creëren, dan zul je ervaren dat in de tijd die zich nu aandient je in staat zult blijken te zijn om op ongekende wijze je dromen te manifesteren en te realiseren. Voor hen die het werk verricht hebben, staat er dus veel in het verschiet. Deze volle maan biedt je daar een vooruitblik op.

Virus

Aan de andere kant zullen er mensen zijn die hun leven geleefd hebben zonder daar daadwerkelijk verantwoording voor te nemen. Zij zijn nooit daadwerkelijk eigenaar geworden van hun leven. Meer specifiek: ze zijn nooit eigenaar geworden van die delen van henzelf die in het duister wonen. Dat maakt het voor hen veel ingewikkelder om om te gaan met de veranderingen die er aan zitten te komen. Voor hen zal dit kosmische keerpunt eerder aanvoelen als het verliezen van de vaste grond onder de voeten, als een oorlog die in aantocht is, als het slachtoffer worden van een virus of ziekte die zich in hoog tempo verspreiden. 

Verantwoordelijkheid

De energie van het Nine Star Ki profiel van deze volle maan helpt je om een moment te nemen en vast te stellen waar jij staat. En hoe jij je van daaruit verhoudt tot 2020 als het kosmische keerpunt. Deze energie helpt je door je te vragen of je bereid bent de verantwoordelijkheid op je te nemen voor elk stukje van je leven. Inclusief voor dat wat leeft in de barsten en scheuren van je onbewuste, inclusief de gevolgen die daaruit voortkomen. De energie van het Nine Star Ki profiel van deze volle maan helpt je om even een stapje terug te doen. Het helpt je om stil te worden zodat er ruimte ontstaat om die verantwoordelijkheid te nemen.

Stil

Het is in de stilte van dit moment dat je je oor te luisteren kunt leggen naar wat de toekomst je wil vertellen. Het kan iets zijn wat je totaal niet verwacht had, maar dat van je vraagt om ook daar verantwoordelijkheid voor te nemen. Voor dat wat zich door middel van je dromen wil manifesteren in je leven en daar vorm aan wil nemen. Het is heel eenvoudig om over Utopia te dromen. Maar wat nou als Utopia ineens op je stoep staat en je uitnodigt om in deze zelf bedachte, nieuw gecreëerde wereld te stappen?

Kosmisch-Keerpunt-Nina-Elshof-Feng-ShuiJij en je Kosmisch Keerpunt

Gebruik de energie van het Nine Star Ki profiel van deze volle maan om een stap terug te doen. Om te luisteren en de lessen te aanvaarden die geleerd willen worden, door jou en door niemand anders dan jou. Want dat verandert waarlijk de bron van waaruit jij je kracht haalt. Want dat draagt waarlijk bij aan de verandering waar de wereld op wacht en hoopt. Het begint en eindigt nergens anders dan bij jou! Jij bent je eigen kosmische keerpunt!

1 gedachte over “Kosmisch Keerpunt – NineStarKi energie Volle Maan Februari”

  1. Michel Boonstra

    It looks really good, and im really interested in trying this out. thanks for this useful blog and i will for sure check out your other blogs!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *