Kanteling: het 8-Aarde jaar is er klaar voor – Nine Star Ki Voorspelling 2019

Kanteling-Nine-Star-Ki-Voorspelling-2019-Nina-Elshof-Feng-Shui

Nieuw jaar, maar er is ook nog de ervaring van vorig jaar

Aarde jaar 2019 – het jaar van de kanteling

Een nieuw, energetisch jaar kan soms voelen als een enorme opluchting. 2018 Was een jaar geweest dat werd gekenmerkt door veel (innerlijke) onrust die zeer regelmatig tot chaos is verworden. Een jaar dat voor velen een extreem appél heeft gedaan op het vermogen om bij jezelf te blijven. Om niet mee te gaan in een hype of massa hysterie of je te verliezen in een extatisch uit je dak gaan.

Chaos

Vorig jaar schreef ik over de tendensen voor 2018: ‘Vanuit een grotere context bekeken, veroorzaakt 9-vuur in de positie midden in de Ba Gua de nodige chaos op het terrein van de macht (5-aarde). Het is beslist geen ongevaarlijke tendens; in het licht van toegenomen spanningen op politieke wereldtoneel, kan 9-vuur de boel behoorlijk opstoken en aanjagen. Vorig jaar nog stond 5-aarde er lekker warmpjes bij in de positie van 9-vuur. Zo werd mensen in een machtspositie een podium geboden om die macht zichtbaar uit te oefenen en te tonen. Nu zijn  de rollen omgedraaid. 9-Vuur gaat voor de nodige dramatiek zorgen voor macht(lief)hebbers.  Want helaas zijn de meeste mensen die macht uitoefenen niet altijd ook de meest evenwichtige. En vuur stookt op, jaagt aan, blaast ego’s tot grandioze proporties op en is voer voor blaaskaken. 

Zet twee van dit soort types tegenover elkaar, plaats er een zeker wapenarsenaal tussen en je krijgt BOEM. De enige geruststelling die ik hier ervaar, is dat voordat het oranje vingertje van een opgeblazen president op een rood knopje kan drukken, er een heel protocol afgewerkt moet worden.

Het is in ieder geval een aspect dat de boel danig uit de hand kan laten lopen. Waakzaamheid is daarom geboden! Mijdt crisis situaties of hoog oplopende conflicten. Bouw tijd in om stoom uit de ketel te laten ontsnappen. Blijf tot tien, dan tot twintig en dan tot honderd tellen voor je reageert op provocaties. Want vuur provoceert, tergt, ergert, irriteert en bezorgt je koortsstuipen. Chaos zal daarom het komende jaar regeren en domineren waardoor zichtbaar wordt wat het eigenlijke proces is waar we collectief in zitten.’

Politiek

En we hebben het gezien die spanning. Met name op het speelveld van de politiek liepen de gemoederen heel hoog op. Of dat nu was met betrekking tot de Brexit, de relatie tussen Noord-Korea en Amerika of tussen Amerika en China en Rusland. Er is heel wat over-en-weer geprovoceerd. Gelukkig is het allemaal nog redelijk binnen de perken gebleven, alhoewel er mondiaal veel schade is aangericht door oververhitte elementen van macht.

Vuur

Natuurlijk was er gewoon ook de zorg om vuur zelf. Het echte vuur greep op ongekende schaal om zich heen in Californië bijvoorbeeld, dat werd geconfronteerd met de dodelijkste en meest verwoestende branden ooit. In totaal 8.527 branden hebben in totaal 766.439 hectare land verwoest. Maar niet alleen in Amerika waren branden een punt van aandacht, ook in Nederland heeft 2018 een toename in het aantal branden laten zien. In de eerste helft van 2018 was er al sprake van een stijging van 14% en met name juli springt er met kop en schouders tussen uit met 200 branden meer ten opzichte van juli 2017.

Hitte

En dan was er nog de ongekende hitte. Wereldwijd werden extreem hogere temperaturen geregistreerd. Het was in mei in Zweden zelfs warmer dan in Portugal en in Algerije werd het Africa-record verbroken met maar liefst 51,3 graden! Zeker, de klimaatverandering speelt hierin een grote rol. Maar het past ook in het patroon van de grote cyclus van 81 jaar waar we ons in bevinden, die gedomineerd wordt door het element 9-vuur. In een jaar dat ook gedomineerd wordt door 9-vuur zoals dat in 2018 het geval was, krijg je dan te maken met een verdubbeling van een tendens. Voor je het weet slaan dan de vlammen uit de pan of komt de stoom je uit de oren. 

Transformatie

Het goede van zo’n extreem verhit jaar is echter dat er ook ruim baan is gegeven aan transformatie. Aan het begin van 2018 schreef ik daarover: ‘Het wordt een jaar om je vingers aan te branden. Een jaar om zicht te krijgen op wie je werkelijk bent. Een jaar om voor eens en voor altijd af te rekenen met je eigen schijnwerkelijkheid. Ja, een lastig jaar dus. Een waar je wat moed voor bij elkaar moet schrapen. Het resultaat zal er naar zijn! Het resultaat namelijk zal een leven zijn zonder hinderlijke verdedigingsmechanismen. Een leven waarin je jezelf, en daardoor ook de wereld, niet langer geweld aan doet. Het levert je een leven op waarin je vol vuur en passie doet wat je ziel wil dat je doet! Een leven waarin je je hart volgt, niet je bankrekening.’

Terugblik

Wat 2019 precies voor jou in petto zal hebben, weet je nu natuurlijk nog niet en ook hoe het er over een jaar in de wereld uit zal zien, blijft nog even in nevelen gehuld. Maar welke kant de energie zich op zal bewegen, daar kan wel iets over gezegd worden. Dat betekent echter wel dat het belangrijk is te weten waar je nu staat en vanuit welke positie je aan die beweging begint.

Het is goed, zo aan het begin van 2019, nog eens even voor jezelf op een rijtje te zetten wat er vorig jaar allemaal in je leven is gebeurd en een moment te nemen voor een terugblik op 2018 om te kijken waar je nu staat.

Vragen

Welke drie woorden drukken het meest kernachtig uit wat 2018 voor jou betekend heeft?

Beperk je tot woorden, omdat woorden beelddragers zijn van de beleving, de ervaring, de emoties die erbij horen. Een hele zin kan je dan teveel afleiden.

Welke inzichten heeft 2018 je gegeven?

Benoem tenminste drie eye-openers die je geholpen hebben om een duidelijker beeld te krijgen van wie je bent, wat je nodig hebt of wat je behoeften zijn.

Wat heb je in 2018 geleerd?

Benoem tenminste drie vaardigheden die je ontwikkeld hebt, misschien wel dankzij de eye-openers die je gekregen hebt. Bijvoorbeeld dat je geleerd hebt om je behoefte aan gevulde koeken te beheersen, omdat je hebt ontdekt dat je die alleen wilt eten als het volle maan is. 🙂 

Op welke wijze heeft het element 9-vuur, dat 2018 gedomineerd heeft, zich laten zien in jouw leven? Op welke wijze is het tot uitdrukking gekomen? Sleutelwoorden die bij 9-vuur horen zijn: transformatie, passie, voor jezelf opkomen, liefde, zelfliefde, moed, uitdaging, onder ogen zien, afbranden, zicht krijgen op iets, een licht dat is opgegaan ten aan zien van iets en herrijzen.Verandering; want nieuwe ronde, nieuwe kansen

De Nine Star Ki voorspelling voor 2019 geeft aan dat er verandering op komst is. Grote verandering. Het wordt een jaar waarin we collectief aan de slag gaan met het herkauwen en herzien van belangrijke zaken in het leven. Een jaar, waarin dat wat vorig jaar aan het licht is gekomen, een plek moet krijgen. We verteren, verwerken en integreren wat ons wellicht al heel lang bezighoudt, maar wat we tot nu toe hebben geparkeerd omdat we het geen plaats hebben kunnen geven.  

Nine-Star-Ki-Voorspelling-2019-Nina-Elshof-Feng-Shui8-Aarde jaar 2019

Aarde jaar 2019 – het jaar van de kanteling en het geweten

Geweten

Want het wordt een 8-aarde jaar. En 8-aarde is het geweten van het verleden. Het is de filosoof die op basis van sociale feiten het ongelijk van de historicus bewijst. Zoals de archeoloog die door middel van gevonden gebruikssporen aantoont dat het heilige van een plek hem niet zat in de verering van de goden, maar in het samenkomen van volksstammen om nieuw bloed in de eigen clan te ontvangen en om zo hun voortbestaan te garanderen. 

Dat is de basis van de tendens voor het nieuwe jaar. Alles gaat op de schop, maar niet op basis van nieuwe ontwikkelingen, maar op basis van nieuw verkregen inzichten aan de hand van oude kennis. Zoals Nine Star Ki dat is bijvoorbeeld, of Feng Shui.

Onderzoek

Er is veel verleden dat om onderzoek vraagt. Niet alleen op individueel niveau, maar vooral op wereldlijk niveau hebben we het nodige te verantwoorden. Oorlogen, lang geleden gestreden, die nog steeds hun last op het heden blijven drukken. Misbruik van landen, van bronnen en van mensen waarin grote, ook politieke, spelers op de markt hun verantwoording keer op keer hebben weten te ontlopen. Persoonlijke ervaringen en ook daden, die uit de schaduwen mogen treden zodat er verantwoording voor genomen kan worden en je je projecties daarover terug kunt nemen. Er is, kortom, veel trauma en er zijn veel ervaringen die om onderzoek vragen zodat ze begrepen, verteerd, geheeld en geïntegreerd kunnen worden. 

[inlinetweet prefix=”‘” tweeter=”” suffix=”‘”]Er is veel verleden dat om onderzoek vraagt. En 8-aarde is het geweten van het verleden.[/inlinetweet]

Vragen

Onderzoek leidt altijd tot vragen. Vragen als waarom hebben we ooit gekozen voor plastic als verpakkingsmateriaal? Hoe zijn we in het verleden met macht omgegaan, ook individueel? Waarom vinden we het normaal dat verworven seksuele vrijheden langzamerhand weer verbannen dreigen te worden naar een verdomhoekje? Waarom wordt een jongen van 15 een ‘man’ genoemd en een vrouw van 24 een ‘meisje’? En hoezo tolereren we dat mensen onder mensonterende omstandigheden moeten verblijven in een vluchtelingenkamp waar een geslagen hond nog niet naartoe zou willen vluchten?Hoe heeft het zo ver kunnen komen dat de politieke democratie verworden is tot een economisch machtsspel van ongekende omvang waarin eigen belangen op de achtergrond van grotere doorslaggevende invloed zijn dan objectieve, democratische parameters? 

8-Aarde beseft hoe diep de wonden zijn die we collectief en individueel veroorzaakt hebben in het verleden, waardoor de wereld -en je leven- geworden is zoals ze nu is. In 2019 wordt gevraagd daar verantwoording voor te nemen, ernaar te handelen en zo te bouwen aan een nieuwe wereld.

Maakbaar

Dat onderzoek laat zien hoe ingewikkeld en wreed het verleden is en hoezeer we worstelen met het verteren hiervan. Een verleden dat gebaseerd is op waarden die inmiddels ver hun houdbaarheidsdatum overschreden hebben. De groei en ontwikkeling van de wereld, zoals deze zich sinds 1955 heeft voorgedaan, vraagt om het herijken van wat we ‘normaal’ zijn gaan vinden. Het vraagt om het herzien van wat we als algemeen geldende normen en waarden hebben leren accepteren. En het vraagt om het inzien en erkennen van het falen van de mensheid in het denken dat de wereld maakbaar is. We hebben de wereld en haar processen naar onze hand willen zetten. We hebben de natuur naar onze hand willen zetten en we hebben zelfs mensen naar onze hand willen zetten. En niet alleen dat, we hebben gemanipuleerd en misbruikt uitsluitend en alleen voor (persoonlijk) gewin. We hebben schromelijk onze macht overschat en op vreselijke wijze misbruikt. Wreed en meedogenloos. 

8-Aarde laat dit jaar zien dat veel van deze oude waarden hun geldigheid nu echt verloren hebben. Juist door het verleden te onderzoeken en te verwerken en te integreren, kan er losgelaten worden wat niet meer passend is voor deze tijd, voor deze wereld, voor jezelf. Het vraagt om kracht om te verwerken wat vreselijk was, om te voorkomen dat het vreselijk blijft. Alleen wanneer we ons hiervan bewust worden, kunnen we de huidige situatie ontmantelen zodat we daardoor kunnen voorkomen dat we ziekelijke verzamelaars worden van wat niet goed is. 

Complex

Dat loslaten klinkt eenvoudiger dan het is. Er ligt dan ook geen eenvoudige opgave. Alles wat nu onder ogen gezien moet worden, is complex, urgent en overweldigend. Maar vooral urgent! Alles bestaat uit meerdere lagen en facetten die elk afzonderlijk onderzocht en op hun merites gewogen moeten worden voordat er besluiten over genomen kunnen worden. In een 8-aarde jaar wordt een wereld zichtbaar waarin elk zwart-wit ontbreekt en er heel erg veel nuances zichtbaar worden die erom vragen kleur te bekennen. Om los te laten en van richting te veranderen is het nodig alles van alle kanten te bekijken. 

Dat heeft tijd nodig. 8-Aarde heeft tijd nodig. Het is een element dat twijfelt en wikt en weegt en alles inderdaad van alle kanten bekijkt, ook de minder fortuinlijke. Dat vraagt niet alleen geduld maar ook aandacht en toewijding. Voor je het weet word je afgeleid door zaken die leuker zijn en makkelijker om te doen en minder ingewikkeld ook en vlucht je weg van wat in dit jaar er echt om vraagt om aangepakt te worden.

Omvormen

Toch is het, juist nu, van groot belang dat we tegelijkertijd nadenken over wat er nodig is om de fundamenten van de samenleving om te vormen naar de behoeften van een nieuw tijdperk. Een onderzoek naar een nieuwe horizon vindt antwoorden door te vertrouwen op oude bronnen van kennis, wijsheid en intuïtie waar 8-aarde toegang toe heeft. Want 8-aarde weet als geen ander dat het leven uit cycli bestaat. Dat het leven zich wentelt in een eindeloze herhaling van wat al is geweest en opnieuw wil worden. Dat elke ervaring een herhaling is van eerdere ervaringen om zo de gelegenheid te creëren te herkennen en te erkennen wat echt waardevol is. Juist door dat herkennen en erkennen en dat toe te voegen aan de resultaten van het eerder genoemde (zelf)onderzoek, kan er groter begrip, kennis en inzicht ontstaan over waar we het eigenlijk allemaal voor doen. 

Het proces van omvormen zal zich ook laten zien in de activiteiten die moeder aarde zelf ontplooit. Het is nu al herkenbaar, voor wie het wil zien, dat de aarde zich tegen ons keert. De kans op een grote, ingrijpende aardbeving  of een andere vorm van schokkend natuurgeweld, zal in zichzelf al een bijdrage leveren aan het omvormen van bestaande structuren. Want na een hele lange periode van ingrijpende aantasting van natuurlijke processen en de natuurlijke structuur van de aarde, zijn de krachten van de natuur eindelijk in staat om een concreet en zichtbaar resultaat als reactie te laten zien. De aarde kantelt. 

Kritiek

Het komende jaar vormt dan ook een kritiek moment in de tijd waarin het noodzakelijk is fundamentele herzieningen door te voeren. Het is een moment waarop we vast kunnen lopen in twijfel of in de onwil of het onvermogen om noodzakelijke veranderingen door te voeren. Of we kantelen en veranderen ingrijpend van richting. Cruciaal in dat proces is vertrouwen. 2019 Biedt de kans voor het loslaten van structuren, gewoontes en patronen die jezelf en het systeem blokkeren en vasthouden in wat ooit was. De vraag is of we daarin vertrouwen kunnen hebben of dat we ervaren dat dat loslaten een onverkwikkelijk appél doet op de grootste ondermijnende emotie van allemaal: angst. Angst verlamt, angst is een slechte raadgever en angst zorgt voor een hardnekkig vasthouden aan wat gekend, veilig en vertrouwd is. Het instigeert heimwee naar het verleden en het herwaarderen van oude tradities. De behoefte aan een terug naar wat was laat zich vaak zien in een beweging die nationalisme, patriottisme en dus een beweging naar rechts verwelkomt en omarmt. 

[inlinetweet prefix=”‘” tweeter=”” suffix=”‘”]Het komende jaar vormt dan ook een kritiek moment in de tijd waarin het noodzakelijk is fundamentele herzieningen door te voeren.[/inlinetweet]

Macht

Vertrouwen wordt ondermeer gegenereerd door sterke leiders die oncorrumpeerbaar kunnen staan voor een breedgedragen visie waarin iedereen zich herkent. Dat neemt angst weg. De werkelijkheid laat echter leiders zien die, gedreven door hun eigen angst voor wat mensen van hen vinden en media over hen schrijven en wat uiteindelijk in verkiezingsuitslagen duidelijk zal worden, zich meer druk maken over een juist gebruik van stoere taal dan over het aan de dag leggen van echt leiderschap. 

In tijden van onrust en onzekerheid zoeken we houvast en veiligheid. De dynamiek in onze wereld wordt momenteel gekenmerkt door enorm veel onrust en onzekerheid. Niet dat alles daadwerkelijk al op instorten staat, maar in de structuren die vertrouwd zijn, zijn haarscheurtjes ontstaan die een voorbode zijn van een uiteenvallen. Het sterke Amerika, die als grote bondgenoot zorgde voor vrede, rust en stabiliteit in de wereld, is zelf verworden tot een clowneske vertoning van machtswaanzin. Hoe kan een dergelijk land ons helpen als een andere clown in een vlaag van machtswaanzin ons in Europa iets aan probeert te doen? Dichterbij was Engeland, de kleine broer van Amerika, de loyale buurman die ons er elk jaar weer aan herinnerde hoe belangrijk zijn rol was in de conflicten die halverwege de twintigste eeuw Europa teisterden. 

Sentimenten

Inmiddels wordt duidelijk dat we ons vertrouwen in deze mogendheden ontlenen aan sentimenten uit een ver verleden. Eens waren ze ons trouw, waren ze loyaal, maar zullen ze dat altijd blijven? Dat blijkt niet zo te zijn. Amerika schurkt tegen mogendheden aan die op z’n zachtst gezegd onfrisse kenmerken dragen. Engeland keert zich af van mainland Europe en laat de gezamenlijkheid en verworvenheden weer voor wat ze zijn, om zich alleen weer met zichzelf bezig te houden.

De oude machtsblokken zoals NAVO en EU zijn als gevolg daarvan aan verandering onderhevig zijn en er beginnen zich scheuren te vertonen. 8-Aarde brengt de grond onder onze voeten in beweging en de fundamenten verder aan het wankelen, vooral die fundamenten die zijn verankerd in machtsmisbruik of op een eenzijdig gewin voor een kleine groep. Tegelijkertijd zullen deze oude machtsblokken en -structuren zich met hand en tand verzetten tegen verandering en het moeten opgeven van hun positie en groot verzet laten zien. Dat terwijl juist binnen deze structuren de grootste transformaties meer dan ooit noodzakelijk zijn. 

Op kleine schaal laat de verandering van een oud machtsblok zich zien in het Brexit-drama. De Engelsen hebben zich duidelijk uitgesproken over wat ze van de EU vinden, en hebben hun autonomie en onafhankelijkheid terug geëist. Maar de EU is inmiddels verworden tot een allesverslindend monster dat met haar onstilbare honger naar economische macht, Engeland niet zonder slag of stoot laat gaan. Hier tekent zich al een verontrustende wij-zij strijd af die ongetwijfeld het komende jaar ook op andere terreinen nog om zich heen zal slaan. 

8-aarde, Nine Star Ki, voorspelling, 2019, Nina ElshofKanteling

Op grotere, mondiale schaal tekent zich ondertussen een kanteling van de macht af van ongekende proporties. Ongemerkt maar op niet te stoppen wijze, ontfermt China zich over de landen die we vanuit het westen als totaal onaantrekkelijk beschouwen. Onaantrekkelijk omdat ze economisch gezien niets voorstellen en dus die onstilbare honger naar economische macht niet kunnen lenigen. China omarmt deze landen. Leent ze geld, veel geld, dat ze uiteraard niet terug kunnen betalen. China werpt zich vervolgens op als grote broeder en hoeder en lenigt de nood door geen geld maar gebruik (lees bezit) van land en havens terug te vragen. Een aanbod dat het noodlijdende land in kwestie natuurlijk niet kan weigeren. Onder het mom van een nieuwe zijde-route, bouwt China zo langzaam maar gestaag aan uitbreiding van haar bereik en invloed. De posities die zo ingenomen worden zullen, als tentakels, het westen steeds meer in zijn greep krijgen. De grote kanteling gaat niet meer over Eu of Engeland. De grote kanteling gaat over verplaatsing van de macht van west naar oost. 

Macht en machtsmisbruik vormt een belangrijk thema in 2019. De 8-aarde in de positie van 5-aarde onderzoekt dit in relatie tot de grotere structuren. De 5-aarde in de positie van 2-aarde, onderzoekt de machtsverhoudingen en machtsmisbruik van jezelf en binnen je relatie. De 2-aarde in de positie van 8-aarde, onderzoekt dit thema in relatie tot bijvoorbeeld de wetenschap en het hanteren van historische kennis en feiten.

Terugval

De aanwezigheid van de veranderingsgezinde 8-aarde in de positie van 5-aarde, kan ervoor zorgen dat de macht van 5-aarde zich verder ingraaft waardoor de kans bestaat van een terugval in ontwikkeling. Of dat er teruggegrepen wordt op wat oud en vertrouwd is en de eigen normen en waarden als zwaarwegend criterium ingezet worden om anderen en andersdenkenden aan te toetsen en deze te onderdrukken. Het is een tendens die populisme, despotisme en een beweging naar conservatisme in de hand werkt. Alleen een sterke, duidelijke en verantwoordelijke leider die zijn positie niet misbruikt door de nieuwe ontwikkelingen en veranderingen te onderdrukken, is in staat hier tegenwicht aan te bieden. Het vraagt om een leider die bereid is het juiste te doen, om het juiste. Waar vind je zo iemand nog in een tijd van opgeblazen ego’s? De kans is daarom groot dat een sterke, duidelijke en niet-verantwoordelijke leider de teugels in handen gegeven krijgt van een volk dat klaar is met de consensus politiek van een parlementaire democratie. Een dergelijke leider neemt de regie in handen (en heeft deze in veel landen al in handen genomen!) en dwingt onder het valse voorwendsel van gelijkheid, dominantie af. 

Machtsverhoudingen

In dit licht is het besluit van Amerika (lees Trump) om uit het INF-verdrag (Intermediate-Range Nuclear Forces) te stappen, een besluit dat de machtsverhoudingen tussen oost en west alleen maar verder op scherp zal zetten, zoals ook al is gebleken nu ook Rusland tot deze stap over is gegaan. Ook hier is een terugval te herkennen in de machtsverhoudingen. Feitelijk heeft Trump hiermee de macht uit handen gegeven aan mogendheden die niet eerst via een democratisch proces een besluit moeten nemen voor ze tot productie of plaatsing van kernwapens over kunnen gaan. 

Materialisme

8-Aarde onderzoekt niet alleen het verleden, maar ook de omgang met de materiële wereld en de concrete werkelijkheid. Maar niet alleen dat. Eigenlijk herkent 8-aarde door zijn diepgravend onderzoek, in alle materie de  manifestatie van een spirituele werkelijkheid. 8-Aarde geeft inhoud aan de uitspraak ‘dat  alles uit energie bestaat’. In de ogen van 8-aarde kan voeding vulling zijn. Maar ook kan voeding je levensenergie versterken en vergroten. Alles afhankelijk van de kwaliteit van die voeding. Juist doordat 8-aarde zich zo bezighoudt met verwerken, verteren en integreren, is het tot op moleculair niveau op de hoogte van de kwaliteit van een voedingsmiddel, een product of een gebeurtenis. Want ook in overdrachtelijke zin graaft 8-aarde diep. 

Ingraven

Op een laag niveau van ontwikkeling graaft 8-aarde zich diep in in de materie. Onder invloed van hetgeen ik hierboven heb geschetst, kan dat ingraven van de macht zich ook laten zien in het gewone leven van gewone mensen zoals jij en ik. In tijden van verandering bestaat namelijk niet alleen de neiging om terug te grijpen op het oude vertrouwde, maar ook op bezit en houvast; op materie dus en de materiële werkelijkheid. Op een laag niveau van ontwikkeling van 8-aarde, wordt de waarde van spullen en dingen niet beoordeeld in termen van spiritualiteit en beleving: de energie waar alles uit bestaat, maar slechts bezien als de aardse materie die verworven dient te worden om zichzelf te verzekeren van een veilig en verzekerd bestaan die de status bevestigd. Het wordt in oude wijsheid tradities gezien als het begaan van de meest fundamentele zonde: de creatie van een wereld waarin het vergaren van materieel bezit tot het grootste belang is verheven en waarin alles wat gecreëerd is, ontdaan wordt van een spirituele waarde of betekenis. 

In 2019 kan de trend om materie te herijken op basis van spirituele en intrinsieke waarden echter ook eindelijk doorzetten. Als tegenhanger van de door angst gedreven behoefte aan meer bezit en houvast, aan meer verslinding van de aarde, komt de beleving van bezit voorop te staan. De ervaring wordt belangrijker dan de aankoop. En de waarde (een typisch aarde woord) wordt uitgedrukt in woorden in plaats van geld. 

Geluk

Is het dan alleen maar hard werken, zwoegen en kommer en kwel dat 2019 te bieden heeft? Nee, zeker niet! Er wacht ook geluk. Veel geluk. Gewoon door het leven te ervaren zoals het zich aandient en door haar natuurlijke waarden te accepteren en het niet naar de hand te willen zetten. Maar ook door de bereidheid te tonen de levenslessen te leren die zich aandienen of juist anderen te onderwijzen in deze lessen. 

Kennis is de macht die de oude machten omver werpt en kan vervangen. Zelfkennis leidt tot kennis van de wereld omdat zelfontkenning niet meer mogelijk is en overheersende dominantie geen vat meer op je heeft. Het leidt tot een voorspoedige en geluk-brengende verandering van binnen naar buiten. Hoe we werken, wat we bouwen, wat we als fundament en bouwsteen beschouwen en wat we uiteindelijk zullen begrijpen over wat belangrijk is voor het leven op aarde, zal ingrijpend veranderen en ons leren wat het meest noodzakelijk is om te leren. Het inzetten van oude kennis en oud weten kan ons helpen te herinneren hoe het is om te leven binnen de natuurlijke kaders van de aarde en haar functioneren. Als we bereid zijn die oude kennis weer te omarmen en opnieuw te leren integreren, geeft dat ons de toestemming om hier ook daadwerkelijk te kunnen blijven leven.

Compost

8-Aarde maakt compost van het verleden. Het leert van gemaakte fouten, van verkeerde keuzes en onhandige wendingen. Daardoor creëert het kennis die de voedingsbodem vormt waarop nieuwe ontwikkelingen kunnen wortelen, die dankbaar gebruik kunnen maken van zoveel vruchtbaarheid om ongehinderd nieuwe groei tot stand te brengen. Als enig element is 8-aarde in staat om zelf materie te creëren! In het proces van verwerken, verteren en integreren van voeding laat het wat niet gebruikt en opgenomen kan worden door het lichaam, dit lichaam verlaten in de vorm van ontlasting. Over het algemeen wordt dat beschouwd als nogal minderwaardig, maar voor  hen die het kringloop denken kunnen omarmen, dat het leven als cyclisch beschouwt, vormt ontlasting de basis van een gezonde en vruchtbare landbouw die tot voorspoed en welvarendheid leidt. Leer hier mijn artikel over de cyclus van de Vijf Elementen.

Als je echter shit produceert als resultaat van een onverwerkt verleden, of als resultaat van het uitbannen van de spirituele component in de materiële wereld, of als resultaat van machtsdenken dat misbruik maakt van andere levende wezens, dan wordt daarmee de basis gelegd van een wereld waarin er voortdurend stront aan de knikker is, excusez le mot.

De kwaliteit van de compost, met andere woorden, wordt bepaald door de kwaliteit van wat daaraan vooraf is gegaan, inclusief alle vormen van emotionele, psychische en fysieke voeding die verteerd, verwerkt en geïntegreerd is. 

Bouwen

8-Aarde is de filosoof onder de mensen die heerlijk kan contempleren over van alles en nog wat. Van theezakjes tot het gebruik van nucleaire energie, het is maar net waar de persoonlijke belangstelling naar uit gaat. In dat proces is veel ruimte voor dromen over hoe iets zou kunnen zijn. Onverwerkt verleden kan die dromen in nachtmerries veranderen en in een verkeerde richting sturen, waardoor er verkeerde verwachtingen kunnen ontstaan en er een te grote nadruk op materieel belang wordt gelegd. Als dat verleden wel verwerkt wordt, kunnen die dromen echter ook de hoop (haha) vormen waarop een nieuwe toekomst gebouwd kan worden. Letterlijk.

Individualiteit

Met man en macht proberen we te redden wat er te redden valt, maar zonder sterke en charismatische leiders die verbinding zoeken en bereid zijn zich in dienst te stellen van wat nodig is in plaats van in dienst te zijn van zichzelf, vindt het volk slechts houvast in dat wat eigen is. Dat wat zonder inmenging van anderen, zonder bemoeienissen van een samenwerking of bondgenootschap, herkend wordt als horend bij de eigen origine. Het is een beweging die het almaar opofferen van de eigen identiteit ten behoeve van het collectief, genadeloos afstraft. Een collectief immers, bestaat bij de gratie van de individuen en de samenwerking van die individuen binnen dat collectief. Maar als je als individu slechts een nummer blijkt, en respect voor wie je bent verdwijnt, neemt onverschilligheid daar de plek van in. 

Onverschillig

En de heersende machten zijn onverschillig gebleken. Voor het ongenoegen van werknemers. Voor het ongenoegen van de kleine bedrijven die worstelen met belastingen en heffingen en die multi-nationals zien profiteren van belastingparadijs NL.bv. Ze zijn ook onverschillig gebleken voor het ongenoegen van de mensen die dag in dag uit garant staan voor het zorgen, opvoeden, bijstaan en onderwijzen van de medemens. Omdat de mens, als individu, er niet meer toe doet blijkt dat de taken van de zorgenden onder ons, van totaal en generlei belang te zijn. Zo lijkt het. Alles staat in dienst van de cijfers, de macht en het geld. Elk proces is vercommercialiseerd. En de menselijke waarden kunnen enkel nog uitgedrukt worden in percentages, scores en zorgminuten.

Bereidheid

Maar 8-aarde in de positie van 5-aarde is een combinatie die de bereidheid laat zien om sociaal onrecht aan de kaak te stellen. Om structuren te slopen die niet werken en ze te verbouwen tot wat wel werkt. Tot wat wel eerlijk en rechtvaardig is. 8-Aarde in de positie van 5-aarde laat de bereidheid zien om de schouders onder een grote en zware klus te willen zetten. Want ondanks grote uitdagingen die ons dit jaar wachten, laat de tendens van dit jaar zien dat we bereid zijn om te proberen een vriendelijker en minder schadelijke realiteit in het hier en nu te creëren. 

2019 Gaat dan ook niet meer over een enkele actie die wordt ondernomen. Het zal gaan over een verzameling van acties die we voortdurend als individu ondernemen om de wereld vorm te geven. Veel veranderingen die het komende jaar in gang gezet worden, zullen in het volgende jaar, dat een 7-metaal jaar is, gemanaged en ten uitvoer gebracht worden. Een 8-aarde jaar legt de fundamenten van verandering waar de toekomst hoopvol op verder kan bouwen. Of waar de toekomst hopeloos doorheen zakt. 

[inlinetweet prefix=”‘” tweeter=”” suffix=”‘”]Een 8-aarde jaar legt de fundamenten van verandering waar de toekomst hoopvol op verder kan bouwen.[/inlinetweet]

Meer lezen?

Zoals elk jaar heb ik ook dit jaar per element uitgewerkt wat het jaar voor je in petto heeft. Ook is er weer een video opname gemaakt van het Nine Star Ki Voorspelling 2019 event dat op 13 januari j.l. plaatsvond. Alles kun je eindeloos integraal lezen en bekijken via deze link die je toegang geeft tot een speciaal gecreëerde ‘leeromgeving’ waar we alle informatie over de energetische tendensen van 2019 bij elkaar hebben gebracht, inclusief een bonus-downloadable van het speciale Nine Star Ki Voorspelling event-magazine dat we gemaakt hebben.

Wat je kortom krijgt:

  • onbeperkt toegang tot de video opnames van het Nine Star Ki Voorspelling 2019 event
  • onbeperkt toegang tot de informatie hoe 8-aarde de energie van 2019 bepaalt
  • de waarde van 8-aarde uitgewerkt voor elk individueel element
  • de karaktereigenschappen per element
  • en als bonus kun je het Nine Star Ki Voorspelling event-magazine downloaden dat je helpt bij het nog meer persoonlijk maken van de Nine Star Ki voorspelling

Bestel hier je persoonlijke toegang tot al deze informatie en vind het inzicht dat je zal helpen om jouw steentje bij te dragen aan een betere wereld.

2 gedachten over “Kanteling: het 8-Aarde jaar is er klaar voor – Nine Star Ki Voorspelling 2019”

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *