Feng Shui als middel tot bewustwording

Zondag 5 januari j.l. heb ik voor een enthousiaste groep mensen een tipje van de Feng Shui sluier mogen oplichten tijdens de Open Dag van Centrum Djoj in Rotterdam. Maar omdat een dergelijke bijeenkomst altijd te kort is, heb ik een introductie geschreven over wat Feng Shui nu eigenlijk is. Ik hoop dat je er veel leesplezier aan zult beleven!

Feng Shui

Feng Shui; wat is het nu helemaal? Menigeen heeft wel eens van het begrip gehoord of er over gelezen. De meeste boeken die over dit onderwerp verschenen zijn, belichten de ‘hele erge dingen’ die er mis kunnen gaan met je huis, met jezelf, met je hele leven wanneer je huis niet helemaal volgens de strenge regels van Feng Shui is ingericht. Menigeen heeft na het lezen van zo’n, soms lastig te begrijpen, boek het noodzakelijk aanwezige toilet in huis vervloekt, want oh, oh, door dat vermaledijde ding vloeit toch warempel alle overvloed pardoes het huis uit.

Wellicht heb je ook de conclusie getrokken dat Feng Shui alleen is weggelegd voor de beter gesitueerden onder ons, of alleen geschikt is voor mensen die heel erg strikt volgens bepaalde regels hun huis in willen richten en daarin bereid zijn om vooral niet van deze hele strikte regels af te wijken. Sommigen vinden het wellicht ook zweverig, vaag en totaal niet praktisch.

Niets is minder waar. Feng Shui is een heel dynamische, prettig toegankelijke en eigenlijk heel speelse manier om je bewust te worden van jezelf door middel van je omgeving.

Hoe kan het dan toch dat er zo’n verkeerde indruk is ontstaan?

Een stukje historie

Feng Shui betekent letterlijk ‘wind en water’. De eerste aantekeningen en verwijzingen naar dit begrip zijn enkele duizenden jaren oud; de vroegste vermelding van ‘wind en water’ voert naar het schijnt zo’n 4.000 tot 5.000 jaar terug.

Om het begrip te ontcijferen, moet je ernaar kijken door de ogen van de mensen van toen. Aangezien Feng Shui beschrijft hoe mensen door de uiterlijke invloeden van onze leefomgeving worden gevormd, werd er als symbool twee van de belangrijkste verschijningsvormen van de natuur gekozen; wind en water. Zowel wind als water, die beide altijd in beweging zijn, vertegenwoordigen bovendien zeer machtige natuurverschijnselen, tomeloze energieën, die vaak moeilijk te beteugelen zijn. Het zijn twee dynamische krachten waar je mee op goede voet moest komen te staan.

De wind werd beschouwd als de zacht waaiende hemelbode. Hij blaast de zegenrijke wolken naar ons toe en voert daarbij het vruchtbaarheid schenkende water mee. Met de Feng Shui werd vooral ook duidelijk gemaakt dat alles wat ons in de zichtbare en onzichtbare wereld omgeeft, uit energie bestaat en daardoor met elkaar verbonden is.

De oorsprong van Feng Shui ligt in Azië, waarbij China als land van oorsprong wordt beschouwd. Het toepassen ervan behoorde als vanzelfsprekend tot de dagelijkse praktijk. Maar het werken met en bestuderen van Feng Shui was niet voor iedereen weggelegd. Alleen mensen die daarvoor speciaal waren opgeleid en ingewijd was het toegestaan om met Feng Shui te werken. Daarmee was Feng Shui een geheime leer waar hooggeplaatste personen dankbaar gebruik van maakten om hun eigen doeleinden te bereiken. Terwijl de gewone burger blindelings de aanwijzingen van een Feng Shui master diende op te volgen.

De heersers van de opeenvolgende dynastieën lieten zelfs uitgebreide begraafplaatsen aanleggen volgens de leer van de Feng Shui, om het lot van hun keizerlijke nakomelingen positief te beïnvloeden. Zij geloofden namelijk dat dit afhankelijk was van het gunstig stemmen van de voorouders in het hiernamaals. Alle grote bouwwerken van China, zoals de Verboden Stad en de Chinese Muur, werden volgens exact vastgestelde Feng Shui criteria opgetrokken. Zelfs de locatie werd vanuit de Feng Shui bepaald.

Zo is in de loop van duizenden jaren een onschatbare bron van kennis en ervaring ontstaan, die tot op de dag van vandaag bewaard en toegepast is gebleven. Maar al die tijd was Feng Shui niet toegankelijk voor de gewone mens en bleef het een strikt geheime leer.

De Chinese Culturele Revolutie, in de jaren zestig, bracht echter een grote verstoring teweeg. In die periode was de toepassing van Feng Shui ten strengste verboden omdat een dergelijk ‘achterhaald en op bijgeloof gebaseerd systeem’ ogenschijnlijk niet in een modern staatsbestel zou passen. Het is in dit verband wel opmerkelijk dat zelfs Mao Ze dong, hoewel hij Feng Shui verboden had, zelf een expert van deze verheven kunst was, die hij heimelijk maar met veel geestdrift toepaste!

In deze periode is veel kennis van Feng Shui verloren gegaan. Een Feng Shui meester mocht zijn praktijken niet meer uitvoeren maar ook, belangrijker nog, geen leerlingen meer opleiden. Gelukkig had dit verbod ook een positief effect. Om de waardevolle traditie en kennis van Feng Shui te kunnen laten overleven zijn een aantal Feng Shui meesters naar het buitenland gevlucht. Via Amerika heeft het inmiddels zijn weg naar Europa gevonden, waar we heel anders met dit soort oude kennis omgaan en het veel liever willen delen en toegankelijk maken voor iedereen, in plaats van het verborgen te houden.

Feng Shui in deze tijd

Maar daar begint een beetje het probleem met de huidige positie die Feng Shui inneemt. De oorspronkelijke Chinese Feng Shui meesters zijn opgegroeid en geschoold in het traditionele systeem van leerling (let wel: een beetje leerling blijft dat zo’n dertig jaar!) en meester. Met inwijdingen in geheimen en het buiten sluiten van leken.

Zo zijn ook de meeste boeken die over Feng Shui zijn verschenen geschreven en gebaseerd op deze traditionele en hiërarchische methode. Deze boeken gebruiken ook overeenkomstige symbolen, metaforen en woorden uit de Chinese traditie. Symbolen, metaforen en woorden waar wij Westerlingen helemaal niet vertrouwd mee zijn en dus ook niet als zodanig herkennen laat staan in ons leven kunnen toepassen en integreren. Want, wat moet je als beetje nuchtere Nederlander nu met een kikker bij je voordeur? Eentje nog wel die een munt in zijn bek heeft? Wij krijgen daar helemaal geen associaties bij van overvloed en welvaart, eigenschappen die de Chinezen aan dit beestje toedichten. Eerder griezelen we een beetje van die glibberige, koude beesten. De Nederlandse equivalent van deze kikker is echter het spaarvarken, en ja, die herkennen we wel degelijk! Zet ergens een spaarvarken neer en iedereen snapt direct de bedoeling van het beest; sparen en vet worden zodat er later een appeltje voor de dorst is mochten er zich magere tijden aandienen.

Ook spinnen en spinnenwebben, die voor de Chinezen eveneens bodes zijn van voorspoed en welvaart en bij voorkeur in grote getale boven de voordeur moeten hangen, passen echt niet in ons propere landje. Sterker nog, ik denk dat de buurvrouw je hoofdschuddend zal gade slaan wanneer je je best doet om tijdens het ramen wassen toch vooral deze spinnenwebben intakt te laten.

Kortom, Feng Shui is weliswaar een heel oude, filosofische methode om de relatie tussen de mens en zijn omgeving in kaart te brengen, maar deze methode is ook geworteld in de Chinese cultuur. Een heel andere cultuur dan de onze! Een cultuur die veel hiërarchischer georganiseerd is en waar ook de positie van een ‘master’ geëerbiedigd wordt. Waar het ook heel normaal is om dagelijks de voorouders te vereren; wij komen niet veel verder dan wat foto’s van opa en oma op de schoorsteenmantel. En aan iemand die vertelt hoe we iets moeten doen hebben we al helemaal een broertje dood. Liever bewaren we onze zelfstandigheid, onze onafhankelijkheid en willen graag zelf onderzoeken waarom we, bijvoorbeeld dat spaarvarken, nu op een bepaalde plek in huis neer moeten zetten.

Helemaal terecht! Zijn we eindelijk onafhankelijke vrijdenkers geworden, gaan we dat niet weer inleveren voor een ietwat mystieke Chinese filosofie die ons voorschrijft wat we moeten doen zonder ons de gelegenheid te geven daar zelf een keuze in te maken, een standpunt in te bepalen en er de verantwoording voor te dragen.

Gelukkig kan het anders. Sterker nog, wij Nederlanders willen het gelukkig ook anders! Op de keper beschouwt zijn we namelijk helemaal niet zo sceptisch en cynisch. We staan heel erg open, mits (maar natuurlijk) we alsjeblieft zelf mogen beslissen wat we uiteindelijk wel en niet doen. Spirituele onafhankelijkheid is een van de redenen om kritisch te blijven op wat wordt aangereikt, of dat nu Feng Shui is of iets anders, en dat is het hoogste goed! Een goed begrip van Feng Shui vraagt dus om een vertaling naar onze Westerse cultuur.

De mogelijkheden van Feng Shui

Wat kan Feng Shui dan wèl betekenen voor je? Wat kan het bijdragen aan je proces om een spiritueel onafhankelijke vrijdenker te worden?

Feitelijk legt Feng Shui in woorden en metaforen je omgeving aan je uit zodat je je bewust kunt worden op wat deze omgeving je laat zien. Hoe deze met je communiceert en, wanneer je dat niet leuk vindt, hoe je dat kunt veranderen. Heel praktisch, heel eenvoudig ook. Want je woonomgeving creëer je zelf. Jij bent het, eventueel samen met je partner, die bijvoorbeeld de bank heeft uitgekozen waar je nu op zit terwijl je dit artikel leest. Ook de kleur die je gekozen hebt op de muur is je eigen beslissing. Immers, niemand heeft je die kleur opgedrongen. Toch? Of slaat nu de twijfel toe? Ja, die kleur heb je weliswaar gekozen, maar eigenlijk wilde je liever iets anders maar Jan, Piet of Klaas vonden dit beter. Ja, ja, en ondertussen zit jij dus in jouw huis opgezadeld met een kleur waar je niet zelf voor gekozen hebt. Sterker nog die, als je heel eerlijk bent, je ook nog buitengewoon irriteert. Daar zit je dan de hele dag tegenaan te kijken. Een kleur waar jij niet blij van wordt. Een kleur die je stoort! Door je hiervan bewust te worden, krijg je onmiddellijk zicht op het ontstaan van dit irriterende element in je huis; je bent voorbijgegaan aan je eigen wensen, of je hebt over je heen laten lopen, of je hebt het allemaal met enige gemakzucht gewoon laten gebeuren.

Om zicht te krijgen op dit soort processen kun je Feng Shui gebruiken als instrument, als, zeg maar, vertaalmethode. Feng Shui kun je dan ook zien als middel dat jouw omgeving aan je spiegelt, gewoon door te laten zien wat er is, zonder oordeel. Er is namelijk geen goed of slecht alleen maar situaties waardoor je je bewust kunt worden of je iets wilt laten bestaan of juist wilt veranderen. Ook dit is dynamiek, is beweging. Met behulp van Feng Shui onderzoek je wat er is en welk effect dat op je heeft en daarmee creëer je de mogelijkheid om keuzes te maken. En daarmee verandert alles! Je hoeft niet meer lijdzaam een situatie te ondergaan of je slachtoffer te voelen van je omgeving. Want jij zelf hebt immers deze omgeving mede gevormd! Dus, wat let je om deze te veranderen en aan te passen aan andere gebruikseisen en aan je nieuwe wensen en dromen?

Hoe werkt het nu in de praktijk want dit klinkt wel heel abstract allemaal. Om inzicht te krijgen in hoe je omgeving er nu echt uitziet en wat deze omgeving je vertelt, maakt de Feng Shui gebruik van de leer van de Vijf Elementen. Deze elementen Water, Hout, Vuur, Aarde en Metaal, staan symbool voor de energie stromen die zich door je leven heen laten zien. Denk maar aan het ‘wind en water’ principe dat de oorsprong van Feng Shui vormt. Maar ook dit is nog niet echt concreet. Daarom zijn vanuit die Vijf Elementen, de Negen Verschijningsvormen van de Vijf Elementen ontwikkeld. Deze Negen Verschijningsvormen van de Vijf Elementen vormen samen de zogenaamde Ba Gua, een soort boter-kaas-eieren raster waarin elk element een eigen plekje heeft volgens een vast principe. Dit Ba Gua schema met zijn negen vakjes staat symbool voor de verschillende fases in je leven. Maar ook voor de levensprocessen die je ondergaat, voor emoties, voor de wijze waarop je bijvoorbeeld met andere mensen omgaat etcetera etcetera.

Dit schema nu, kun je over de plattegrond van je huis heen leggen en daardoor wordt er waardevolle informatie die in je huis verborgen ligt, toegankelijk gemaakt. Het is de vertaalmethode om je huis te ‘lezen’. Daar zit helemaal niet zoveel magie of geheimzinnigs in verborgen, maar is vooral gebaseerd op logica, op nuchterheid en gezond verstand. Het enige dat er verder voor nodig is, is het ‘woordenboek’ om dat wat je in je huis ‘leest’ ook op de juiste wijze te vertalen. Het is een hulpmiddel bij het zoeken naar harmonie in huis en in jezelf.

Door de kennis van Feng Shui op een toegankelijke en hedendaagse wijze te ontsluiten wordt Feng Shui van een onbegrijpelijke, magische Oosterse techniek, getransformeerd tot een praktisch, hedendaags hulpmiddel tot bewustwording.

Meer inhoudelijke informatie over Feng Shui, die je ook meteen praktisch kunt toepassen in je eigen situatie, vind je onder de categorie “Spiritualiteit werkt in je huis” waar ik de  hoofdstukken uit mijn eerste boek heb geplaatst.

 

6 gedachten over “Feng Shui als middel tot bewustwording”

 1. Andermaal glashelder uitgelegd en omschreven,hoe “Gewoon”de werking van dit Chinesche fenomeen is en wat het voor je kan betekenen ,als je het toepast,
  Compliment, Nina !!!
  Wolf

 2. Ik heb al zoveel praktische, positieve uitkomsten gezien van de wijze waarop de Feng Shui methodiek energie blokkades verminderd of zelfs wegneemt. Gewoon, simpelweg lekkerder in je vel zitten doordat je je BEWUST word van je omgeving, je eigen vierkante meter. Alleen die bewustwording al zorgt voor een omslag, zorgt er voor dat je op een andere manier naar je eigen omgeving gaat kijken en welhaast automatisch beslissingen neemt die een positievere invloed op je ZIJN hebben. Dank voor je heldere uiteenzetting, Feng Shui werkt!

  1. Ja Bert, de ervaringen zijn eindeloos, bijna niet meer te benoemen. In de bijna 20 jaar dat ik nu met Feng Shui werk, heb ik prachtige voorbeelden voorbij zien komen. Klein en ook hèèl groot. En uiteindelijk is het inderdaad allemaal om de bewustwording te doen. Ben het helemaal met je eens: Feng Shui werkt!!
   Liefs, Nina

 3. Hallo Nina
  Zat me vanmiddag kwaad te maken en schuldig te voelen over mijn soms te impulsieve gedrag op mijn werk waardoor er wel eens fouten ontstaan en mijn kritiek op anderen – die het net als ik – goed bedoelen maar ook fouten maken. Heb tegen mezelf gezegd dat ik beter moet gaan samenwerken en niet denken dat ik alles beter weet en dus ook alles naar me toe trek, lees ik heel toevallig jouw 2014 voorspelling over hout 4 en blijk ik dus een soort Poetingedrag te vertonen (1959)
  Toeval bestaat niet, het is dus echt tijd om te veranderen. Gisteren kwam ik bij toeval op de blog Bliss terecht, ik lees eerlijk gezegd nooit blogs, en nu net via Bliss op jouw site. Bedankt dat je al je ervaring wilt delen. Altijd goed om mensen in het wild of lezend te ontmoeten die je kunnen helpen bewuster te zijn. Ga zo door!

  1. Dag Karla,
   Wat een wonderlijk toeval, of beter gezegd synchroniciteit! Ik ben erg blij te lezen dat mijn blog je helpt wat bewuster te worden van de dingen die gaande zijn. Of dat nu in of buiten jezelf is. Eerlijk gezegd ben ik met dit schrijven begonnen om er voor mijzelf ook wat meer zicht op te krijgen. En voorlopig heb ik nog genoeg te sleutelen aan mezelf, dus zal ook nog wel even doorgaan met schrijven :-).
   Hartelijke groet, Nina

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *