Energetische ordening, in je huis en de tijd

Imponerend

De Oud & Nieuw van 2020 vierden we in de mist. Daar spreekt een prachtige symboliek uit: voor een moment konden we niet verder kijken dan pakweg 100, 200 meter. De meest veelbelovende en indrukwekkende vuurwerkpotten stuurden hun lading hoog de mist, de vaagheid in zodat er niet veel indrukwekkends van over bleef. Vuurwerkshows werden afgelast en veel verstandige mensen bleven thuis en meden het de weg op te gaan. Het nieuwe jaar diende zich weliswaar aan, maar wel in nevelen gehuld, waardoor het zich niet meteen laat lezen. Wat het nieuwe jaar zal brengen is nog onduidelijk en vaag.

Het past bij de tendens van het komende jaar waarin we terugkeren naar binnen en de wereld kleiner maken. Met minder imponerende beelden van buiten die afleiding bieden en met meer (noodzakelijke) bezinning en terugkeer naar eenvoud en echtheid. Minder groot en veel. Meer klein en uniek.

Ba Gua en het verhaal van de energetische ordening

In het blog De Ba Gua en de energetische plattegrond van je huis heb je kunnen zien hoe ik de Ba Gua op het tiny Feng Shui boshuis heb gelegd. Georiënteerd op de voordeur, vertelt de Ba Gua het verhaal van de energetische structuur van een huis. Een plattegrond vertelt het verhaal van de fysieke ordening, de ordening in de materie. De Ba Gua vertelt het verhaal van de energetische ordening, de ordening in het morfische veld[1].

Cyclisch

Die energetische ordening vertelt een heel ander verhaal dan de fysieke ordening van de plattegrond, die laat zien waar deuren, muren, ramen en de verschillende functies in een huis, zoals slaapkamer en keuken zich bevinden. De energetische ordening van de Ba Gua maakt zichtbaar of een deur, of een functie zich op de juiste plek bevindt ten aanzien van het natuurlijke verloop van processen, van de natuurlijke, cyclische ordening van de levensenergie.

Seizoenen

Die natuurlijke, cyclische ordening van levensenergie kennen we allemaal, maar we kennen er niet altijd evenveel waarde aan toe, of proberen er zelfs regelrecht tegenin te gaan. Een duidelijk herkenbaar voorbeeld van zo’n natuurlijke, cyclische ordening, zijn de seizoenen. Ze volgen elkaar altijd in dezelfde volgorde op. Ze duren niet altijd even lang en ze verschillen per jaar soms van intensiteit, maar de volgorde blijft altijd ongewijzigd.

Ritme

Het volgen van die ordening brengt als het ware een natuurlijk ritme aan in het leven. Zomers heb je lang vakantie en ga je er op uit om nieuwe horizonten te verkennen. Het is het seizoen van de activiteit, het buitenleven, de speelsheid en van feesten en vreugde. Het zou bijna ondenkbaar zijn om je juist in dat seizoen terug te trekken, en met een kop thee en een boek bij de open haard te gaan zitten. Dát doe je juist in de winter, het seizoen van naar binnen keren, de inactiviteit, het stil worden en de contemplatie.

Moeite

En alhoewel het alleszins mogelijk is om voor jezelf de activiteiten per seizoen anders in te vullen dan energetisch bij dat seizoen past, gaat dat wel tegen de natuurlijke ordening in. Dat betekent dat het meer energie kost, meer moeite kost om zoiets gedaan te krijgen. Als je midden in de winter in je bikini aan het strand wilt liggen, moet je dus het vliegtuig pakken naar een zuidelijk land om dat ook daadwerkelijk te kunnen doen. Net zoals je ’s zomers wel heel veel moeite moet doen als je wilt schaatsen of skiën.

Inzicht in de verloop van levensprocessen

Het leggen van de Ba Gua over de plattegrond van een huis geeft je inzicht waar de levensprocessen in huis moeiteloos verlopen en waar het meer energie en aandacht kost; waar de activiteit tegen de natuurlijke ordening in gaat. In dat geval spreken we van een ‘conflict’ tussen het element van een functie en het element van een positie van de Ba Gua.

Aarde

Bijvoorbeeld de keuken is een functie die bij het element aarde hoort. Aarde is namelijk het element dat zich richt op het fysieke lichaam en het onderhouden, verzorgen, stabiliseren en in stand houden van dat lichaam. Het aarde element conserveert en consolideert dus als het ware. Dat is de aard van het concept ‘element aarde’.

Hout

Hout daarentegen is het element dat zich richt op geboorte, groei, vernieuwing en verbinding. Het hout element breekt bestaande situaties open zodat er ruimte komt voor iets nieuws. Zoals wanneer een zaadje openbreekt en de kiem kan groeien. De aard van het concept ‘element hout’ is daarmee tegengesteld aan dat van het element aarde.

Keuken

Als de keuken zich nu in de Ba Gua van het huis, in de positie van hout bevindt, wordt de energetische natuur van de aarde-functie van de keuken niet ondersteunt door het element van die positie in de Ba Gua. Sterker nog, het element hout ondermijnt zelfs de kwaliteiten van het element aarde. Dat is wat we een ‘conflict’ noemen. De natuurlijke, cyclische ordening van levensenergie kan daar niet zijn beloop krijgen en de doorstroom van die energie wordt gehinderd; het blijft er als het ware aan ‘haken’ en wordt gehinderd door het ‘conflict’. Zo’n natuurlijke, cyclische ordening van levensenergie speelt zich niet alleen af in een huis, maar ook in je lichaam bijvoorbeeld. Daar zijn de organen zo gerangschikt, dat ze in hun werking op elkaar aansluiten en elkaar daarin energetisch volgen.

De energetische ordening in een periode van negen jaar

Dichtbij is zo’n ordening nog redelijk eenvoudig te herkennen. Als je uitzoomt echter wordt het wat lastiger om te zien. Toch is het zeer de moeite waard om dat te doen, want naast de seizoenen die je in de loop van een jaar kunt herkennen, kun je ook energetische ‘seizoenen’ in de loop van een periode van negen jaar herkennen. Dat is de negenjarige cyclus, gebaseerd op de vijf elementen, waar Nine Star Ki mee werkt. Je legt als het ware de Ba Gua dan over een periode van negen jaar heen waardoor zichtbaar wordt wat de energetische ordening is van die periode. Net zoals je doet bij het onderzoeken van de energetische ordening van een huis.

Werken met de energetische ordening van de seizoenen maakt dat je op het juiste moment het juiste kunt doen, net zoals je in een huis de juiste functie op de juiste positie kunt plaatsen zodat het huis optimaal kan functioneren.

Werken met die vorm van seizoenen maakt dat je gebruik kunt maken van de richting waarin de energie van het jaar zich beweegt, waardoor je niet langer tegen de natuurlijke, cyclische ordening van de levensenergie in gaat, maar er op meebeweegt. Dat levert een moeitelozer leven op dat minder energie kost.

2019

De natuurlijke, cyclische ordening van de levensenergie maakt dat er elk jaar een ander element, met dus een andere energetische kwaliteit, centraal staat in de Ba Gua. Daardoor wordt elk jaar energetisch ‘gekleurd’ door het karakter van dat element. Vorig jaar, in 2019, was dat het element 8-aarde. Een element dat graag de boel op de kop zet, de onderste steen boven haalt en je bijna dwingt om aan de slag te gaan met het (her)schikken van de fundamenten van je bestaan. Het was een jaar waarin het niet handig was om rust te nemen en comfortabel achterover te leunen, of om je te buiten te gaan aan veel reizen en feesten; dat zou tegen de natuurlijke ordening van de energie van het jaar in zijn gegaan.

2020

In dit nieuwe jaar, dat zo vaag en onduidelijk begonnen is, staat het element 7-metaal centraal. Het is een element dat het proces van volwassen worden vertegenwoordigt, zeg maar de puberteit. Een periode die gekenmerkt wordt door vragen over en ontwikkeling van de eigen identiteit. Een periode die veel vaagheid en onduidelijkheid kent die beide nodig zijn om een vorm van chaos te creëren waardoor het individu de mogelijkheid krijgt om zichzelf, het eigen Zelf, te ontdekken en ontwikkelen. De symboliek van de nevelen waarin de geboorte van dit nieuwe jaar werd gehuld, is daarmee tekenend voor wat ons dit jaar te wachten staat.

[1] Zie het werk van bioloog Rupert Sheldrake: https://bit.ly/2Qte0nz

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *