De cyclus in een geschiedenis die zich herhaalt – deel 1

de cyclus van het element vuur,

Een crisis, de cyclus van het element vuur, de transformatie van het ego en de geschiedenis die zich herhaalt

– Nine Star Ki 2021 – deel 1

 

Nine Star Ki werkt met patronen, energetische tendensen, die ontstaan als gevolg van de interactie tussen cyclische bewegingen van energetische invloeden van zowel de kosmos als van de aarde. De interactie tussen die twee bewegingen resulteert in tendensen die zich tonen in hoe we het leven op aarde ervaren en ondergaan. […] Duiding van deze tendensen is nodig omdat uitleg voor inzicht en bewustzijn zorgt. Wat ik doe is niet meer en niet minder dan het op een rijtje zetten van die energetische tendensen en de zich herhalende cycli, zodat je een begrip ontwikkelt voor wat er gaande is. […] Daardoor krijgen die gebeurtenissen betekenis en kan er een waarde ontdekt worden die alleen door de herhaling zichtbaar wordt. Het is de herhaling die de relatie zichtbaar maakt tussen dat wat als los zand overkomt. Relatie is iets waar we als mens altijd en onverbiddelijk naar op zoek zijn. Relatie geeft betekenis aan onszelf en aan het leven. Via de relatie met iets of iemand leren we namelijk ontdekken wie we zelf zijn.

Het heeft zo z’n voordelen om bewust te zijn van mogelijke uitdagingen die te wachten staan en ook hoe die uitdagingen er mogelijkerwijze uit kunnen zien.

Als je weet welke levensgebieden betroffen zijn, op welke sociale terreinen die uitdagingen zich laten zien, maar ook welke kansen er tegelijkertijd ook zijn, kun je je voorbereiden en daarop instellen. Net zoals de weersverwachting is ontwikkeld door naar patronen in het weer te kijken en aan de hand daarvan te ‘voorspellen’ of het gaat vriezen of dooien, zo doet Nine Star Ki dat op het terrein van invloeden die ons handelen, denken en ons gemoed beïnvloeden. Overigens doet het weer dat ook natuurlijk, Nine Star Ki beschrijft meer het energetische weer.

Nine Star Ki biedt daardoor een handvat om de huidige tijd hanteerbaar te maken. Het kan helpen, en zelfs troosten, te weten dat wat er gebeurt onderdeel uitmaakt van een groter proces van de ontvouwing van archetypische tendensen en energetische patronen, in plaats van dat alles maar willekeurig gebeurd. Of van een twijfelachtig gehalte zou kunnen zijn en betekenisloos is.
Het leven is nooit betekenisloos!

Zoals Richard Tarnas in zijn boek ‘Psyche and Cosmos’[1] minutieus heeft onderzocht, blijkt er een sterke correlatie te bestaan tussen bepaalde cyclische patronen en energetische tendensen enerzijds, en sociale tendensen en ingrijpende gebeurtenissen op aarde anderzijds.

Brengt het een het ander voort?
Nee. Waar wel sprake van is, is het samenvallen van karakteristieke cycli die een zekere voorwaarde scheppen waarbinnen gebeurtenissen plaats kunnen vinden. Met andere woorden: er zijn energetische tendensen die een voedingsbodem creëeren waarop sommige gebeurtenissen wel wortel kunnen schieten en andere niet. […] Zo kunnen omwentelingen en veranderingen makkelijker plaatsvinden als aardse en kosmische cycli ook aan omwenteling en verandering toe zijn.
[…]

Dat wil niet zeggen dat we overgeleverd zijn aan het lot en willoos processen moeten ondergaan waar we geen invloed op hebben.

Integendeel! Ja, er zijn zekere voorwaarden, omstandigheden, die zich in een bepaalde richting bewegen. Maar of die voorwaarden zo uitwerken zoals hun energetische tendens aangeeft, gaat volledig voorbij aan het vermogen van ons, mensen, om elke voorwaarde, elk gegeven te beschouwen als ingrediënt waar wij mee kunnen werken. Zodra wij als mens ons bewustzijn aan het proces toevoegen, kan de oorspronkelijke tendens een andere vorm of richting aannemen. […]

Een surfer wacht op de juiste omstandigheid, de juiste tendens, namelijk de juiste golf. Het is de surfer die gebruik maakt van de aangereikte beweging en zich, al balancerend, afstemt op de kracht van die beweging en er mee werkt om te bereiken wat hij wil. Hij voorziet op die manier de krachtige potentie van de energetische tendens van de golf, met behulp van zijn vaardigheden, kennis en zijn bewustzijn, van momentum met grote impact. Het levert een adembenemend schouwspel op dat de golf alleen niet had kunnen bereiken, noch de surfer zonder de golf.

“Ons bewustzijn beschikt over het vermogen om richting en betekenisvolle inhoud te geven aan de potentie van een beweging.”

Zonder de surfer was de golf slechts een golf.

Een beweging van energie. Zonder de golf was de surfer slechts een mens met een surfplank. Maar in co-creatie met elkaar ontstaat er iets bijzonders. De surfer kan de golf zijn wil niet opleggen. Noch kan de golf zo’n performance afdwingen van willekeurig wie dan ook. Het is in de ontmoeting waarin de surfer zonder voorwaarden de aard en kracht van de golf accepteert, en de golf zonder voorwaarden de de surfer het gebruik van zijn kracht toestaat, dat er iets miraculeus tot stand komt.
[…]

Nine Star Ki is de methode die je helpt om kennis op te bouwen van de energetische golven van de kosmos en de aarde.

Met hulp van die kennis kun je het bewustzijn ontwikkelen om de kwaliteit van die golven te onderscheiden, zodat je de vaardigheid aan kunt leren om op het juiste moment op de juiste golf mee te surfen door het leven heen. Dat wil niet zeggen dat je nooit zult vallen. Of dat je nooit overspoeld zult worden door een golf die een maatje te groot is.

Wat het wel wil zeggen is dat je met behulp van Nine Star Ki leert begrijpen waarom je bent gevallen, wat je over het hoofd hebt gezien in het onderschatten van de golf en dat je al doende leert om, als een volleerd surfer, beter mee te bewegen op het ritme, de kracht en de aard van de golven die de kosmos, in samenwerking met de aarde, ons aanreiken en om deze (op tijd) te herkennen. Dan leer je meebewegen in de rimpelingen van de tijd en ontwikkel je je tot time-surfer.

“Meebewegen op het ritme van de kosmos maakt je tot time-surfer.’

Toen we in de zestiger jaren vrijer, onafhankelijker en zelfbewuster begonnen te worden, hebben we langzaamaan een nieuwe vorm van spiritualiteit ontdekt.

De Flower Power spiritualiteit van de zwevende fluffy bunny’s was de opmaat voor een nieuwe ontwikkeling in ons bewustzijn. Namelijk het opbloeien van de gedachte dat ons bewustzijn groter is en verder reikt dan we tot dan toe (op een enkeling na) voor mogelijk hadden gehouden. Het heeft ook gemaakt dat we ons bewuster zijn geworden van onze eigen complexiteit: van iedereen houden is makkelijk zolang het je vrienden zijn of zolang je dezelfde joint deelt. […]

“Van iedereen houden is makkelijk zolang het je vrienden zijn of zolang je dezelfde joint deelt.”

Volgende week deel 2 in een serie die de energetische tendensen van 2021 uitlegt.

De complete tekst lees je in onze online Nine Star Ki 2021 Community. Ben je al lid dan lees je de hele tekst hier.

[1] Cosmos and Psyche, Richard Tarnas – Plume, 2007

 

Ik ben heel benieuwd wat mijn schrijven bij je oproept en losmaakt.

Doe mee aan het gesprek en deel het in de reacties hieronder. Ik vind het leuk om van je te horen en samen leren we van elkaar!

Nina


Lees de eerdere blogs:

lidmaatschap, Nine Star Ki community


© Nina Elshof. Neem dat wat voor je werkt en laat de rest voor wat het is. Als je dit werk wilt delen, dan als citaat en met link naar dit blog op deze website. Dank je wel voor je steun, ik waardeer het zeer en jou ook! Dank je!

 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *