De magische aantrekkingskracht van Zutphen

Magie

Zutphen is in trek. Zo zeer dat Trouw er op 22 september een maar liefst zeven pagina’s tellend artikel ‘Allemaal naar Zutphen’[1] aan heeft besteed. Al die tekst is geschreven door journalist Mirjam van Biemen die, inderdaad, twee jaar geleden ook zelf de Randstad heeft verruild voor een van de mooie en karakteristieke straatjes van Zutphen.

Waarom zou je dat willen? Waarom zoeken zoveel randstedelingen de rust van het platteland en specifiek de magie van Zutphen?

Het artikel in Trouw licht al een tipje van de sluier op. Maar er is meer. Uiteraard. Niet alleen is Zutphen in veler ogen een ‘geheime plek’, zoals stadsarcheoloog Michel Groothedde in het artikel betoogt. Zutphen is een stad met een verborgen geschiedenis die nadrukkelijk een stempel op de energie van de stad heeft gedrukt.

In 2007 verscheen het boek ‘Magie langs de IJssel’ van mijn oude leermeester Dick van den Dool (helaas alleen nog tweedehands te koop). Nauwgezet beschrijft Dick in dit boek hoe de energetische structuur van de stad is opgebouwd en waar je bijzondere plekken kunt ervaren.

Vrouwelijke grootheden

Als bewoner van Zutphen en ervaringsdeskundige met betrekking tot de energieën van deze stad, is mij duidelijk geworden hoe groot de invloed van twee vrouwelijke grootheden is geweest waar Zutphen haar bestaansrecht aan heeft ontleend: Vrouwe Justitia en de heilige Walburga, waar de Walburgiskerk naar is vernoemd.

Vrouwe Justitia representeert de filosofie van de eerlijkheid. Zij staat voor het recht dat in Zutphen, als een van de eerste steden in Nederland, al eeuwenlang gesproken wordt. Walburga, geboren in Engeland, kwam in de Middeleeuwen op verzoek van Bonifatius naar Duitsland om een bijdrage te leveren aan de kerstening van de Duitse heidenen. Zij was zeer populair, niet in de laatste plaats vanwege haar krachtige maar tegelijkertijd ook vriendelijke persoonlijkheid. Walburga staat voor de verbinding met de natuur. Haar relieken werden op 1 mei rond 880, overgebracht van Heidenheim naar Eichstätte. Sindsdien staat deze nacht bekend als de Walpurgisnacht. Interessant is dat juist de Walpurgisnacht verwijst naar ‘heksen’. Oftewel naar vrouwen die met en vanuit de krachten van de natuur leven en daar hun wijsheid en inzichten aan ontlenen.

Twee sterke vrouwen die een energetisch stempel hebben gedrukt op Zutphen, levert een stad op met een sterke vrouwelijke energie, die zich in een yin vorm, Walburga, en een yang vorm, Justitia, laat zien. Dat alles wordt nog eens ondersteund door de IJssel. De, in veler ogen, vrouwelijkste rivier van Nederland. Zoveel vrouwelijkheid heeft het lang moeilijk gehad in een maatschappij die het liever allemaal wat strakker, harder en zakelijker aanpakt.

Yin en Yang samensmelting

Maar we leven in een tijd van transitie. Niet alleen is 2018 een jaar waarin het element 9-vuur voor een behoorlijk ingrijpende transformatie zorgt. Al vanaf 1955 bevinden we ons in een 81-jarige cyclus die gedomineerd wordt door het element 9-vuur en die ook op grotere schaal en op een dieper niveau voor transformatie zorgt. Een van de belangrijkste transformaties heeft betrekking op de transitie van ons bewustzijn. Via een bewustzijn dat gericht was op het matriarchaat, zijn we in een periode beland die bepaald wordt door het patriarchaat.

Nu dient zich een volgende stap aan: die naar een staat van eenheidsbewustzijn waarin matriarchaat en patriarchaat samensmelten en zichzelf overstijgen.

Vanuit Feng Shui laat dit proces zich verklaren doordat we van een yin-bewustzijn dat erg verbonden is met de natuur en zich ook door die natuur laat beïnvloeden, via een yang-bewustzijn dat zich richt op intellectuele ontwikkeling en creëren van cultuur, door ontwikkelen naar het eenheidsbewustzijn waarin yin en yang samensmelten tot een staat van Tao: alles wat er is en wat er niet is.

De zindering van een nieuwe toekomst

Als je genoeg hebt van de rat-race van de randstad. Genoeg hebt van de jacht op geld, status, macht en aanzien. Als je jezelf wilt ontwikkelen tot een betere versie van jezelf. Waar kun je dat dan beter doen dan in een stad waar twee sterke vrouwen hun yin en yang krachten al lang geleden hebben verenigd tot een gemeenschap waarin spiritualiteit en rationaliteit hand in hand gaan. Waarin natuurkrachten als vanzelfsprekend de cultuurkrachten hebben omarmd en er een geheel eigen, magisch brouwsel – of beter – magisch vrouwsel van hebben gemaakt.

Al die mensen die naar Zutphen vluchten, hebben geproefd van dit magische vrouwsel. Hebben de magische roep naar een nieuw stadium van ontwikkeling van onze mensheid gehoord en willen daaraan meedoen. Willen er een bijdrage aan leveren. Willen er van leren en er zich aan ontwikkelen. Dat is wat er gebeurd in Zutphen! Dat is wat mensen, onbewust, naar Zutphen trekt. Hier is in de smeltkroes van ontwikkeling, de zindering van een nieuwe toekomst voelbaar.

Nu alleen de ‘poeha’ nog even in de IJssel gooien. : D

 

[1] https://www.trouw.nl/samenleving/waarom-de-halve-randstad-naar-zutphen-verhuist-hier-kan-ik-me-opladen-~a8a48342/

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *