Beatrix, de Paus en het 5-aarde jaar – Nine Star Ki voorspellingen deel 2

Doordat, na een cyclus van negen jaar, ook 5-aarde zich niet meer kan beroepen op zijn kwaliteiten zoals deze er negen jaar geleden uitzagen, dwingt dat het element -en de leidinggevenden, het koningshuis en de overheid etc. als representant daarvan- tot het vinden van een nieuwe vorm, ook voor zichzelf. Elk element wordt dit jaar dus geconfronteerd met het opnieuw uitvinden van zichzelf.

Mijn Nine Star Ki voorspellingen voor dit jaar waren nauwelijks gepubliceerd, of Koningin Beatrix kondigde haar troonsafstand aan. Nu, weer drie weken verder, laat de Paus weten het voor gezien te houden. Twee autoriteiten, twee ‘leiders’ die plaats maken voor nieuw bloed. Dit zijn twee uitgesproken voorbeelden van de energie die dit 5-aarde jaar zal domineren. Elk van de negen verschijningsvormen van de vijf elementen, zoals ze zich laten zien in de Ba Gua, wordt dit jaar gedwongen zich in een nieuwe vorm manifesteren. Voor 5-aarde heeft dat betrekking op iedereen die de rol van autoriteit, leider, hoofd of directeur vervult. Als koningin is Beatrix het ‘hoofd’ van ons koningshuis, net zoals Paus Benedictus dat is van de rooms-katholieke kerk en het Vaticaan. Beide dragen hun functie over aan iemand anders. Nu al wordt er gesproken over de verandering die het koningshuis zal ondergaan onder invloed van Koning Willem-Alexander. Hij is een man die andere kwaliteiten inbrengt en zijn rol als hoofd van het koningshuis op andere wijze gestalte zal geven dan zijn moeder. Datzelfde geldt natuurlijk voor de nieuw te kiezen kerkvorst die de eer te beurt zal vallen als hoogste leider van de kerk het beleid te bepalen en de kerkelijke koers van de komende jaren uit te zetten. Bijzonder zou het zijn als mogelijke kandidaat kardinaal Peter Turkson gekozen zou worden. Niet alleen omdat hij gezien wordt als iemand die de ‘human touch’ heeft zoals The Guardian schrijft of omdat hij zijn multi-linguïstisch talent vooral gebruikt om grapjes met mensen te kunnen maken in hun eigen taal, maar omdat hij de eerste zwarte paus zou worden. Een stap die de positie van de katholieke kerk op het Afrikaans continent zou verstevigen. Want vergeet niet, de energie van dit 5-aarde jaar is uit op een leidende rol en bevestiging van die rol, maar dan in een nieuwe vorm inderdaad. Enerzijds is er dus sprake van een beweging die zorgt voor vernieuwing van de vorm waarin de karakteristieke kenmerken van een element zich laten zien, anderzijds -en gelijktijdig- vindt bevestiging van die karakteristieke kenmerken plaats. Deze ogenschijnlijke contradictio in terminis kom je overigens voortdurend tegen wanneer de energetische beweging van een element beschreven wordt. Immers, elk element -of dat nu water, hout, vuur, aarde of metaal is- gehoorzaamd aan de wetten van yin en yang en wordt bepaald door de interactie tussen die twee grootheden.

5-Aarde jaar volgens Nine Star Ki en het jaar van de Slang                                      Op 10 februari is het Chinese nieuwjaar gevierd. Waarschijnlijk heb je gehoord of gelezen dat 2013 het jaar van de Slang is. Nu heb ik het in mijn Nine Star Ki voorspellingen voortdurend over 2013 als 5-aarde jaar. Hoe zit dat nu?

Nine Star Ki is de oudste vorm van Chinese astrologie en gebaseerd op het sterrenbeeld Grote Beer. Later zijn er onder andere in China andere vormen van astrologie ontwikkeld, die meer bekend zijn geworden en onder andere gebaseerd zijn op de dierenriem. De Chinese dierenriem beschrijft het karakter van een energie beweging aan de hand van twaalf dier-types en is daarmee te vergelijken met onze Westerse astrologie waarin eveneens twaalf dier-types figureren om een indicatie te geven van het karakter van de energie kwaliteit die daarbij hoort. Het getal twaalf is bovendien te herleiden tot de zogenaamde Twaalf Aardse Takken die de fluctuaties van energie in de beweging van de aarde beschrijven. Elke rotatie van de aarde gaat gepaard met fluctuaties in het aard-magnetisch veld die een regelmatig patroon laten zien. Zo regelmatig, dat we daarop onze tijdindeling hebben afgestemd. De Twaalf Aardse Takken bepalen dan ook onder andere de factor tijd binnen een astrologische duiding. Daarnaast maakt de Chinese astrologie gebruik van de Tien Hemelse Stammen die betrekking hebben op de Vijf Elementen die zich telkens in een Yin en Yang vorm laten zien. De Twaalf Aardse Takken beschrijven de aardse energie. De Tien Hemelse Stammen beschrijven de hemelse of kosmische energie. Samen laten ze zien dat iemand bijvoorbeeld een yin-metaal Os kan zijn of een yin-vuur Schaap. De Nine Star Ki echter gaat vooraf aan de differentiatie van de Twaalf Aardse Takken en Tien Hemelse Stammen, en beschrijft vanuit een meer conceptuele visie de beweging van Yin en Yang en de invloed van de kosmische energie op de aardse werkelijkheid. Je zou daarmee kunnen zeggen dat Nine Star Ki de potentiële kwaliteiten van het heersende energieveld beschrijft en niet de al gemanifesteerde vorm, waardoor Nine Star Ki een prachtig middel is om contact te maken met het veld van mogelijkheden in plaats van de focussen op de onmogelijkheden van zaken die al vast liggen.

De nieuwe vorm van 5-aarde                                                                                                 De thema’s die dit jaar het veld van mogelijkheden domineren zijn gerelateerd aan het element 5-aarde zoals ik die al eerder omschreven heb. Een nieuwe vorm vinden voor alle aspecten die te maken hebben met autoriteit, gaat derhalve niet in de laatste plaats over het vinden van een nieuwe vorm voor onze eigen autoriteit en hoe we de relatie die we hebben met autoriteiten buiten ons vormgeven. Je zou kunnen zeggen dat de autoriteit die we toekennen aan iemand anders, onze eigen autoriteit verzwakt en omgekeerd. De woorden van Ghandi spreken voor zich: “Mijn toespraken zijn bedoeld om ‘afvalligheid’ teweeg te brengen, om ervoor te zorgen dat mensen zich ervoor schamen een regering (of autoriteit NE) te steunen of ermee samen te werken, die alle aanspraak op respect of steun heeft verloren.” Naast de mogelijkheid die we dit jaar dus geboden krijgen om onszelf opnieuw uit te vinden, heeft de mensheid -dat is ook 5-aarde- de kans om zichzelf een andere rol toe te bedelen in het spel dat vooralsnog door de grote wereldleiders beheerst wordt. Als wij niet langer dulden dat de groot-grutters en -graaiers hun gang kunnen blijven gaan, dan zullen we daar een halt aan toe kunnen roepen als we beseffen dat wij (ik spreek even in de wij vorm waarmee ik iedereen bedoel die zich niet kan verenigen met de praktijken van bankdirecteuren, managers etc. die zichzelf verrijken ten koste van anderen) met veel meer zijn! John-Paul Flintoff beschrijft in zijn boek ‘De wereld veranderen’ dat de Berlijnse Muur niet gevallen is doordat een handjevol wereldleiders dat bedongen heeft. Maar doordat er zo’n massale toeloop van burgers was aan de grens tussen Oost en West Berlijn, dat de soldaten die de muur bewaakten niet anders kònden dan de grens open stellen. De kritische massa was bereikt, de Honderdste Aap uit de mouw gekomen. Een jaar dat gedomineerd wordt door, zoals ik het eerder schreef als  niets is meer hetzelfde en alles is blijvend veranderd, zal dus een jaar worden waarin grote kenteringen in gang gezet kunnen worden en de hiërarchische ordeningen zoals we die tot nu toe hebben gekend, hun geldigheid zullen verliezen. Als we dat willen tenminste, want dat maakt Nine Star Ki heel erg duidelijk; de mogelijkheid bestaat, of we die mogelijkheid gebruiken is aan ons!

 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *