Opleiding Feng Shui, Feng Shui Academie

Leren is ontdekken wat je al weet door er woorden aan te geven

In Feng Shui zijn een aantal principes samengebracht die bij nader inzien niet alleen heel logisch zullen blijken te zijn, het zijn ook principes die uitgaan van een samenhang die er bestaat tussen de mens en zijn omgeving en een wederzijdse beïnvloeding tussen beide. Het ontwikkelen van kennis en begrip van deze principes geeft de mogelijkheid om deze zelf te kunnen toepassen waardoor harmonie, comfort en balans gecreëerd kunnen worden in elke denkbare omgeving.

De beroepsopleiding tot Conceptual Feng Shui Professional die ik voor de Feng Shui Academie heb ontwikkeld biedt iedereen de gelegenheid om deze Feng Shui principes te leren begrijpen en er mee te leren werken. Doel is je hiermee in staat te stellen om allereerst je eigen leven beter in balans te brengen, deze te optimaliseren en daardoor je welbevinden te vergroten. Vervolgens kun je hiermee ook anderen helpen hetzelfde te bereiken.
Deze Feng Shui opleiding is om te beginnen natuurlijk bedoeld voor het overdragen van kennis en om je in te wijden in de kunst van het toepassen van Feng Shui. Daarnaast is het echter ook een pad van persoonlijke bewustwording die je je het best gewaar kunt worden aan de hand van je eigen huis. Het resultaat zal zijn dat je de uitdagingen van het leven met een groter gemak en vanuit een dieper bewustzijn tegemoet kunt treden.

Feng Shui Opleiding

De Feng Shui opleiding wordt heel bewust niet in schriftelijke vorm aangeboden omdat bij deze wijze van kennisoverdracht vaak subtiele, maar heel belangrijke zaken onbenoemd en onderbelicht blijven. Feng Shui is namelijk geen ‘kunstje’ dat je na het volgen van een aantal theoretische lessen onder de knie hebt. Feng Shui biedt vooral een filosofische methodiek om de relatie tussen mensen en hun omgeving te onderzoeken en om mensen, aan de hand van hun leefomgeving, te begeleiden op hun weg naar inzicht in zichzelf en naar bewustwording. Toepassing daarvan vraagt om het ontwikkelen van de vaardigheid om de theoretische kennis op de juiste wijze in de praktijk toe te kunnen passen. Deze opleiding is daarin gespecialiseerd.

Feng Shui is mensenwerk en dat vindt zijn beslag in de opzet en inhoud van de opleiding. De Feng Shui opleiding die ik via de Feng Shui Academie aanbiedt, is daarom niet alleen heel praktisch van opzet, maar vooral ook gericht op het proces van bewustwording en inhoudelijke kennisoverdracht. Een proces dat bij de student begint.

Download de opleidingsbrochure

Accreditaties

Kennis en ervaring delen doe je niet zomaar; je creëert immers een toegang tot informatie die iemands leven drastisch en ingrijpend kan veranderen. Dat brengt niet alleen de verantwoording met zich mee om zorgvuldig met dit delen om te gaan. Maar ook om deze kennis en ervaring, en ook de vorm waarin het gedeeld wordt, kritisch onder de loep te nemen.

Daarom vind ik het niet meer dan vanzelfsprekend dat het lesmateriaal, de organisatie en de didactische vaardigheden van zowel de docenten van de Academie als die van mijzelf, voortdurend getoetst worden door ter zake kundige mensen of organisaties.

Hun bevindingen blijken uit de accreditaties die de Feng Shui Academie heeft ontvangen van:

  • CPION – Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland
  • CRKBO – Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs
  • ZHONG – Nederlandse Vereniging voor Traditionele Chinese Geneeskunde (TCG)
  • LVNG – Landelijke Vereniging Natuurlijke Geneeswijzen
  • KTNO – registratie- en toetsingsinstituut voor natuurgerichte scholingen
  • BATC – Belangen Associatie Therapeut en Consument

Feng Shui is mensenwerk en dat vindt zijn beslag in de opzet en inhoud van de opleiding.

Opleiding Feng Shui, Nina Elshof Feng Shui

Jaaropleiding

De zeer verschillende factoren die je in een woon- of werkomgeving aantreft hebben allemaal zo hun invloed op ons welbevinden. Of dat nu kleuren zijn, of vormen en materialen van het meubilair, of hoe een ruimte gebruikt wordt: alles draagt een steentje bij aan de kwaliteit van die invloed. De wijze waarop jij reageert op deze invloed is eveneens een factor van belang waar Feng Shui rekening mee houdt. Met Feng Shui werken is dan ook geen sinecure en vraagt om een terdege voorbereiding en scholing.

De jaaropleiding van de Feng Shui Academie biedt die scholing. De opleiding behandelt zeer uitvoerig en diepgaand al die factoren die in samenhang de kwaliteit van een ruimte, van een woon- of werkomgeving bepalen. Je leert technieken om die factoren tot in detail te herkennen en er mee te werken. Maar bovenal leer je hoe je die chaotische veelheid van informatie tot een nieuwe, harmonieuze samenhang kunt vormen. Een samenhang die de kwaliteit van de woon- en werkomgeving met sprongen verbetert waardoor het gevoel van welbevinden, de balans en de gezondheid van de mensen die er verblijven sterk toeneemt. Lees hier meer over de jaaropleiding.

Modulaire opleiding Feng Shui, Nina Elshof Feng Shui

Cursus

Het kan een flinke uitdaging zijn om aan een opleiding te beginnen. Vooral als het een opleiding is die een heel jaar in beslag neemt, zoals die van de Feng Shui Academie. Ik snap dat het soms lastig kan zijn om werk, gezin en de sociale uitdagingen die het leven aan je stelt, te combineren met een opleiding. Ook weet ik als geen ander dat geld soms een regelrecht obstakel kan zijn dat je verlangen om meer te leren over Feng Shui behoorlijk in de weg kan staan.

Daarom heb ik de cursus Praktisch Feng Shui ontwikkeld. In vier lessen leer je heel concreet wat Feng Shui in de basis is; geen gehotemetoot met spiegels en kristallen, maar een filosofische benadering om de wereld om je heen en je huis te begrijpen. En als je eenmaal doorhebt hoe dat werkt kun je door middel van heel praktische handvatten die benadering meteen in je eigen woning toe passen. Kijk in de agenda van de Feng Shui Academie voor meer informatie en data waarop deze cursus wordt gegeven.

Masterclasses, Nina Elshof Feng Shui

Masterclasses en Specialisaties

Als je dan de Feng Shui opleiding hebt afgerond is er honger naar meer. Dat is iets dat ik je met zekerheid kan garanderen! Daarin wordt voorzien door Masterclasses en Specialisatiecursussen die je nog meer kennis aanreiken, waardoor het brede fundament dat je tijdens de Feng Shui opleiding hebt gelegd, nog verder uitgebouwd en uitgediept kan worden. Voor deze Masterclasses en Specialisatiecursussen werk ik samen met gerenommeerde specialisten uit specifieke vakgebieden die zich bewezen hebben door hun langjarige ervaring. Ik leer er zelf ook elke weer meer van! Kijk maar eens op onze website.

Ervaringen van onze studenten